Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你

13/05/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你 Gānghǎo yùjiàn nǐ

Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你

我们哭了 我们笑着
Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe
Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười

我们抬头望天空
wǒmen táitóu wàng tiānkōng
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời

星星还亮着几颗
xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao

我们唱着 时间的歌
wǒmen chàngzhe shíjiān de gē
Chúng ta đã cùng hát bài hát của thời gian

才懂得相互拥抱
cái dǒngdé xiānghù yǒngbào
Vậy mới hiểu được cái ôm bên nhau

到底是为了什么
dàodǐ shì wèile shénme
Cuối cùng là vì điều gì?

 

因为我刚好遇见你
yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ
Bởi vì anh gặp em đúng lúc.

留下足迹才美丽
liú xià zújì cái měilì
Nên mới có thể giữ được những ký ức tươi đẹp

风吹花落泪如雨
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

因为不想分离
yīn wéi bùxiǎng fēnlí
Chỉ vì không muốn chia ly

因为刚好遇见你
yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc.

留下十年的期许
liú xià shí nián de qíxǔ
Lưu giữ mười năm chờ đợi

如果再相遇
rúguǒ zài xiāngyù
Nếu như có gặp lại nhau

我想我会记得你
wǒ xiǎng wǒ huì jìdé nǐ
Anh nghĩ anh sẽ vẫn nhớ em.

我们哭了 我们笑着
Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe
Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười

我们抬头望天空
wǒmen táitóu wàng tiānkōng
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời

星星还亮着几颗
xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao

我们唱着 时间的歌
wǒmen chàngzhe shíjiān de gē
Chúng ta đã cùng hát bài hát của thời gian

才懂得相互拥抱
cái dǒngdé xiānghù yǒngbào
Vậy mới hiểu được cái ôm bên nhau

到底是为了什么
dàodǐ shì wèile shénme
Cuối cùng là vì điều gì?

因为我刚好遇见你
yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ
Bởi vì anh gặp em đúng lúc.

留下足迹才美丽
liú xià zújì cái měilì
Nên mới có thể giữ được những ký ức tươi đẹp

风吹花落泪如雨
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

因为不想分离
yīn wéi bùxiǎng fēnlí
Chỉ vì không muốn chia ly

因为刚好遇见你
yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc.

留下十年的期许
liú xià shí nián de qíxǔ
Lưu giữ mười năm chờ đợi

如果再相遇
rúguǒ zài xiāngyù
Nếu như có gặp lại nhau

我想我会记得你
wǒ xiǎng wǒ huì jìdé nǐ
Anh nghĩ anh sẽ vẫn nhớ em.