Nhạc trẻ Trung Quốc

 • Bài hát tiếng Trung: Em Gặp Anh Giữa Biển Người - Đạn Miên Hoa Đích Tiểu Hoa (COVER)

  20/09/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Gặp Anh Giữa Biển Người qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chú Cá Mắc Câu - Dương Linh

  20/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chú Cá Mắc Câu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Võ Gia Pha – Đội Trưởng

  20/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Võ Gia Pha qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sẽ Có Người Yêu Em - Uu (Lưu Mộng Dư)

  20/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Sẽ Có Người Yêu Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Tình Nổi Theo Gió - Lương Tâm Di Lara

  20/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Tình Nổi Theo Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Rise Up - KAY Bành Hạo Khải

  12/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rise Up qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tạm Biệt, Em Yêu Anh - Tô Vận Doanh

  12/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tạm Biệt, Em Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Yêu - Trương Quốc Chính (COVER)

  12/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Nói - Lý Phiêu Phiêu (COVER)

  12/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Từ Đây Đã Là Người Dưng

  11/08/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Từ Đây Đã Là Người Dưng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Thơ Vì Anh - Lưu Đại Nã (COVER)

  01/07/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Thơ Vì Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Tin Thời Không Song Song Không - Tư Nam

  01/07/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Tin Thời Không Song Song Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Không Vui Như Anh Nghĩ - Quất Miêu Thiêu Điêu Ngư

  01/07/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Không Vui Như Anh Nghĩ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bản Chất Cô Đơn - Tô Vĩ

  01/07/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bản Chất Cô Đơn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nỗi Chấp Niệm Yêu Em - Mã Dược Triển

  01/07/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nỗi Chấp Niệm Yêu Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Một Giọt Lệ - Lưu Văn Hiên (COVER)

  23/06/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Gian Một Giọt Lệ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sòng Phẳng Từ Đây - Môi Tử Ca Ca

  23/06/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Sòng Phẳng Từ Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Hoàn Toàn Chẳng Biết Yêu Em - Lương Sảng Lương Sảng (COVER)

  23/06/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Hoàn Toàn Chẳng Biết Yêu Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thư Nặc Danh - Tô Tinh Tiệp

  23/06/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thư Nặc Danh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhân Thiết Bi Quan - Hồ 66

  23/06/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhân Thiết Bi Quan qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa