Học tiếng Trung qua bài hát: Ngàn năm ánh sáng 光年之外 Guāng nián zhī wài

14/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Ngàn năm ánh sáng 光年之外 Guāng nián zhī wài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học tiếng Trung qua bài hát: Ngàn năm ánh sáng 光年之外 Guāng nián zhī wài – Đặng Tử Kỳ G.E.M 邓紫棋

Lời bài hát Ngàn năm ánh sáng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

感受停在我发端的指尖
gǎnshòu tíng zài wǒ fāduān de zhǐ jiān
cản sâu thính chai ủa pha toan tơ chử chen
Cảm xúc đọng lại trên đầu ngón tay em hé mở

如何瞬间冻结时间
rúhé shùn jiàn dòngjié shíjiān
rú hứa suân chen tung chía sứ chen
Làm sao để thời gian ngừng trôi trong chớp mắt

记住望着我坚定的双眼
jìzhù wàng zhe wǒ jiāndìng de shuāng yǎn
chi chu oang chưa ủa chen ting tơ soang dẻn
Hãy khắc sâu ánh mắt kiên định của em

也许已经没有明天
yěxǔ yǐ·jing méi·yǒu míngtiān
dể xủy ỉ chinh mấy dẩu mính then
Biết đâu không có ngày mai

面对浩瀚的星海
miàn duì hàohàn de xīng hǎi
men tuây hao han tơ xing hải
Đối mặt với biển sao bao la

我们微小得像尘埃
wǒ·men wēixiǎo dé xiàng chén'āi
ủa mân uây xẻo tứa xeng trấn ai
Chúng ta như những hạt bụi nhỏ bé

漂浮在一片无奈
piāofú zài yī piān wúnài
p'eo phú chai i p'en ú nai
phiêu lãng trong hư không 


缘份让我们相遇乱世以外
yuán fèn ràng wǒ·men xiāng yù luànshì yǐwài
doén phân rang ủa mân xeng uy loan sư ỉ oai
Duyên phận khiến đôi ta gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn

命运却要我们危难中相爱
mìngyùn què yào wǒ·men wēinàn zhōng xiāng ài
ming uyn truê dao ủa mân uây nan chung xeng ai
Vận mệnh lại muốn đôi ta yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió

也许未来遥远在光年之外
yěxǔ wèilái yáoyuǎn zài guāngnián zhī wài
dể xủy uây lái dáo doẻn chai quang nén chư oai
Có lẽ tương lai chúng ta còn xa hơn cả ngàn năm ánh sang 

我愿守候未知里为你等待
wǒ yuàn shǒuhòu wèi zhī lǐ wèi nǐ děngdài
ủa doen sẩu hâu uây chư lỉ uây nỉ tẩng tai
Em nguyện vì anh mà đợi chờ vĩnh viễn

我没想到为了你我能疯狂到
wǒ méi xiǎng dào wèi·le nǐ wǒ néng fēngkuáng dào
ủa mấy xẻng tao uây lơ nỉ ủa nấng phâng khoáng tao
Em không ngờ là, vì anh em có thể thần hồn điên đảo 

山崩海啸没有你根本不想逃
shānbēng hǎixiào méi·yǒu nǐ gēnběn bùxiǎng táo
san pâng hải xeo mấy dẩu nỉ cân pẩn pu xẻng tháo
Dù cho long trời lở đất, không có anh em cũng không muốn trốn chạy

我的大脑为了你已经疯狂到
wǒ de dànǎo wèi·le nǐ yǐ·jing fēngkuáng dào
ủa tơ ta nảo uây lơ nỉ ỉ chinh phâng khoáng tao
Tâm trí em, vì anh mà đã phát điên lên rồi

脉搏心跳没有你根本不重要
màibó xīntiào méi·yǒu nǐ gēnběn bù zhòngyào
mai púa xin theo mấy dẩu nỉ cân pẩn pu chung dao
Nhịp tim dồn dập, không có anh thì không chẳng có gì quan trọng

一双围在我胸口的臂弯
yī shuāng wéi zài wǒ xiōngkǒu de bìwān
i soang uấy chai ủa xiung khẩu tơ pi oan
Một vòng tay vững vàng ôm chặt lấy em

足够抵挡天旋地转
zúgòu dǐdǎng tiānxuándìzhuǎn
chú câu tỉ tảng then xoén ti choản
Đủ để ngăn trời đất rung chuyển

一种执迷不放手的倔强
yī zhǒng zhí mí bù fàngshǒu de juéjiàng
i chủng chứ mí pu phang sẩu tơ chuế cheng
Một ý chí vững vàng rằng sẽ không buông tay

足以点燃所有希望
zúyǐ diǎnrán suǒyǒu xīwàng
chú ỉ tẻn rán xủa dẩu xi oang
Đủ để đốt cháy hi vọng mãnh liệt trong em

宇宙磅礡而冷漠
yǔzhòu pāng bó ér lěngmò
ủy châu pang búa ớ lẩng mua
Vũ trụ bao la mà lạnh lẽo

我们的爱微小却闪烁
wǒ·men de ài wēixiǎo què shǎnshuò
ủa mân tơ ai uây xẻo truê sản sua
Tình yêu đôi ta nhỏ bé mà lấp lánh

颠簸却如此忘我
diānbǒ què rúcǐ wàngwǒ
ten pủa truê rú trử oang ủa
chông chênh, mà quên mất em

缘份让我们相遇乱世以外
yuán fèn ràng wǒ·men xiāng yù luànshì yǐwài
doén phân rang ủa mân xeng uy loan sư ỉ oai
Duyên phận khiến đôi ta gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn

命运却要我们危难中相爱
mìngyùn què yào wǒ·men wēinàn zhōng xiāng ài
ming uyn truê dao ủa mân uây nan chung xeng ai
Vận mệnh lại muốn đôi ta yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió

也许未来遥远在光年之外
yěxǔ wèilái yáoyuǎn zài guāngnián zhī wài
dể xủy uây lái dáo doẻn chai quang nén chư oai
Có lẽ tương lai chúng ta còn xa hơn cả ngàn năm ánh sang 

我愿守候未知里为你等待
wǒ yuàn shǒuhòu wèi zhī lǐ wèi nǐ děngdài
ủa doen sẩu hâu uây chư lỉ uây nỉ tẩng tai
Em nguyện vì anh mà đợi chờ vĩnh viễn

我没想到为了你我能疯狂到
wǒ méi xiǎng dào wèi·le nǐ wǒ néng fēngkuáng dào
ủa mấy xẻng tao uây lơ nỉ ủa nấng phâng khoáng tao
Em không ngờ là, vì anh em có thể thần hồn điên đảo 

山崩海啸没有你根本不想逃
shānbēng hǎixiào méi·yǒu nǐ gēnběn bùxiǎng táo
san pâng hải xeo mấy dẩu nỉ cân pẩn pu xẻng tháo
Dù cho long trời lở đất, không có anh em cũng không muốn trốn chạy

我的大脑为了你已经疯狂到
wǒ de dànǎo wèi·le nǐ yǐ·jing fēngkuáng dào
ủa tơ ta nảo uây lơ nỉ ỉ chinh phâng khoáng tao
Tâm trí em, vì anh mà đã phát điên lên rồi

脉搏心跳没有你根本不重要
màibó xīntiào méi·yǒu nǐ gēnběn bù zhòngyào
mai púa xin theo mấy dẩu nỉ cân pẩn pu chung dao
Nhịp tim dồn dập, không có anh thì không chẳng có gì quan trọng
    
也许航道以外是醒不来的梦
yěxǔ hángdào yǐwài shì xǐng bù lái de mèng
dể xủy háng tao ỉ oai sư xỉnh pu lái tơ mâng
Có lẽ hành trình của chúng ta là giấc mơ không tỉnh lại

乱世以外是纯粹的相拥
luànshì yǐwài shì chúncuì de xiāng yōng
loan sư ỉ oai sư truấn truây tơ xeng dung
Giữa thế giới hỗn loạn kia, đôi ta chỉ cần ôm lấy nhau

我没想到为了你我能疯狂到
wǒ méi xiǎng dào wèi·le nǐ wǒ néng fēngkuáng dào
ủa mấy xẻng tao uây lơ nỉ ủa nấng phâng khoáng tao
Em không ngờ là, vì anh em có thể thần hồn điên đảo 

山崩海啸没有你根本不想逃
shānbēng hǎixiào méi·yǒu nǐ gēnběn bùxiǎng táo
san pâng hải xeo mấy dẩu nỉ cân pẩn pu xẻng tháo
Dù cho long trời lở đất, không có anh em cũng không muốn trốn chạy

我的大脑为了你已经疯狂到
wǒ de dànǎo wèi·le nǐ yǐ·jing fēngkuáng dào
ủa tơ ta nảo uây lơ nỉ ỉ chinh phâng khoáng tao
Tâm trí em, vì anh mà đã phát điên lên rồi

脉搏心跳没有你根本不重要
màibó xīntiào méi·yǒu nǐ gēnběn bù zhòngyào
mai púa xin theo mấy dẩu nỉ cân pẩn pu chung dao
Nhịp tim dồn dập, không có anh thì không chẳng có gì quan trọng

相遇乱世以外危难中相爱
xiāng yù luànshì yǐwài wēinàn zhōng xiāng ài
xeng uy loan sư ỉ oai uây nan chung xeng ai
Gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn, yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió

相遇乱世以外危难中相爱
xiāng yù luànshì yǐwài wēinàn zhōng xiāng ài
xeng uy loan sư ỉ oai uây nan chung xeng ai
Gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn, yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió

我没想到
wǒ méi xiǎng dào
ủa mấy xẻng tao
Em không thể ngờ

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: 123 em yêu anh 123 我爱你

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát 123 em yêu anh 123 我爱你 123 Wǒ ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Quãng đời còn lại 往后余生 Wǎng hòu yúshēng

  16/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Quãng đời còn lại 往后余生 Wǎng hòu yúshēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Xuất sơn 出山 Chūshān

  03/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Xuất sơn 出山 Chūshān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa