Học tiếng Trung qua bài hát: 123 em yêu anh 123 我爱你

18/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát 123 em yêu anh 123 我爱你 123 Wǒ ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

123 em yêu anh 123 我爱你 – Giang Triều & Hạ Tử Linh 江潮 & 贺子玲

Lời bài hát 123 em yêu anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

轻轻贴近你的耳朵
qīng qīng tiējìn nǐ de ěr·duo
tring tring thia chin nỉ tơ ở tủa
Nhẹ nhàng ghé sát tai anh

莎朗嘿哟
shā lǎng hēi yō
sa lảng hây dô
Em yêu anh

情话永远不嫌太多对你说
qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō
trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua
Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

一全听你的二给你好的
yī quán tīng nǐ de èr gěi nǐ hǎo de
i troén thing nỉ tơ ơ cẩy nỉ hảo tơ
Một là tất cả đều nghe theo anh, hai là cho anh những điều tốt đẹp nhất

数到三永远爱你一个
shǔ dào sān yǒngyuǎn ài nǐ yī gè
sủ tao xan dủng doẻn ai nỉ i cưa
Đếm đến ba là mãi mãi yêu mình anh

四不会犯错五不会囉嗦
sì bù huì fàn cuò wǔ bù huì luō suō
xư pu huây phan trua ủ pu huây lua xua
Bốn sẽ không phạm lỗi, năm sẽ không lải nhải

每天为你打callCook也不错
měi tiān wèi nǐ dǎ call cook yě bùcuò
mẩy then uây nỉ tả call cook dể pu trua
Ngày nào cũng đều gọi cho anh, nấu ăn cũng không tệ

轻轻贴近你的耳朵
qīng qīng tiējìn nǐ de ěr·duo
tring tring thia chin nỉ tơ ở tủa
Nhẹ nhàng ghé sát tai anh

莎朗嘿哟
shā lǎng hēi yō
sa lảng hây dô
Em yêu anh

情话永远不嫌太多对你说
qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō
trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua
Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

打开你的爱情手册就在此刻
dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè
tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa
Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

为你唱的专属情歌要记得
wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé
uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa
Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ

说你想说的做你想做的
shuō nǐ xiǎng shuō de zuò nǐ xiǎng zuò de
sua nỉ xẻng sua tơ chua nỉ xẻng chua tơ
Nói những điều anh muốn nói, làm những điều anh muốn làm

别怕失败因为你有我
bié pà shībài yīnwèi nǐ yǒu wǒ
pía p'a sư pai in uây nỉ dẩu ủa
Đừng sợ thất bại vì anh có em đây rồi

陪你看日落陪你等雨过
péi nǐ kàn rì luò péi nǐ děng yǔ guò
p'ấy nỉ khan rư lua p'ấy nỉ tẩng ủy cua
Cùng anh xem mặt trời lặn, cùng anh chờ mưa qua

陪你一起唱完我们爱的歌
péi nǐ yīqǐ chàng wán wǒ·men ài de gē
p'ấy nỉ i trỉ trang oán ủa mân ai tơ cưa
Cùng anh hát bài hát của tình yêu hai ta

轻轻贴近你的耳朵
qīng qīng tiējìn nǐ de ěr·duo
tring tring thia chin nỉ tơ ở tủa
Nhẹ nhàng ghé sát tai anh

莎朗嘿哟
shā lǎng hēi yō
sa lảng hây dô
Em yêu anh

情话永远不嫌太多对你说
qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō
trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua
Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

打开你的爱情手册就在此刻
dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè
tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa
Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

为你唱的专属情歌要记得
wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé
uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa
Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ

我轻轻靠近你的耳朵说爱你不嫌太多
wǒ qīng qīng kàojìn nǐ de ěr·duo shuō ài nǐ bù xián tài duō
ủa tring tring khao chin nỉ tơ ở tủa sua ai nỉ pu xén thai tua
Anh nhẹ nhàng ghé sát tai em, nói yêu em không ngại nói nhiều lần

如果相遇的几率亿万分之一那么多
rúguǒ xiāng yù de jīlǜ yìwàn fēn zhī yī nà·me duō
rú của xeng uy tơ chi luy i oan phân chư i na mơ tua
Nếu như tần suất gặp nhau là một phần một trăm tỉ 

请相信我的真真真心
qíng xiāngxìn wǒ dízhēn zhēn zhēnxīn
trính xeng xin ủa tí chân chân chân xin
Thì hãy cứ tin tưởng sự thật lòng của anh 

比宇宙还辽阔我会牵着你的手
bǐ yǔzhòu hái liáokuò wǒ huì qiān zhe nǐ de shǒu
pỉ ủy châu hái léo khua ủa huây tren chưa nỉ tơ sẩu
Rộng lớn hơn vũ trụ, anh sẽ luôn nắm lấy tay em 

直到你全部接受
zhídào nǐ quánbù jiēshòu
chứ tao nỉ troén pu chia sâu
Đến khi em có thể chấp nhận tất cả

我靠近你的耳朵
wǒ kàojìn nǐ de ěrduǒ
Em lại sát gần tai anh

莎朗嘿哟 hu~
shā lǎng hēi yō hu~
sa lảng hây dô hu~
Em yêu anh

情话永远不嫌太多对你说
qínghuà yǒngyuǎn bù xián tài duō duì nǐ shuō
trính hoa dủng doẻn pu xén thai tua tuây nỉ sua
Lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh

打开你的爱情手册就在此刻
dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè
tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa
Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

为你唱的专属情歌要记得
wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé
uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa
Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ

我轻轻靠近你的耳朵说爱你不嫌太多
wǒ qīng qīng kàojìn nǐ de ěr·duo shuō ài nǐ bù xián tài duō
ủa tring tring khao chin nỉ tơ ở tủa sua ai nỉ pu xén thai tua
Anh nhẹ nhàng ghé sát tai em, nói yêu em không ngại nói nhiều lần

如果相遇的几率亿万分之一那么多
rúguǒ xiāng yù de jīlǜ yìwàn fēn zhī yī nà·me duō
rú của xeng uy tơ chi luy i oan phân chư i na mơ tua
Nếu như tần suất gặp nhau là một phần một trăm tỉ 

请相信我的真真真心
qíng xiāngxìn wǒ dízhēn zhēn zhēnxīn
trính xeng xin ủa tí chân chân chân xin
Thì hãy cứ tin tưởng sự thật lòng của anh 

比宇宙还辽阔我会牵着你的手
bǐ yǔzhòu hái liáokuò wǒ huì qiān zhe nǐ de shǒu
pỉ ủy châu hái léo khua ủa huây tren chưa nỉ tơ sẩu
Rộng lớn hơn vũ trụ, anh sẽ luôn nắm lấy tay em 

直到你全部接受
zhídào nǐ quánbù jiēshòu
chứ tao nỉ troén pu chia sâu
Đến khi em có thể chấp nhận tất cả

打开你的爱情手册就在此刻
dǎkāi nǐ de àiqíng shǒucè jiù zài cǐkè
tả khai nỉ tơ ai trính sẩu trưa chiêu chai trử khưa
Mở sổ tay tình yêu của anh ra, chính tại giây phút này

为你唱的专属情歌要记得
wèi nǐ chàng de zhuān shǔ qínggē yào jìdé
uây nỉ trang tơ choan sủ trính cưa dao chi tứa
Hát tặng anh bài hát chỉ thuộc về anh, phải nhớ