Học tiếng Trung qua bài hát: Quãng đời còn lại 往后余生 Wǎng hòu yúshēng

16/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Quãng đời còn lại 往后余生 Wǎng hòu yúshēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Quãng đời còn lại 往后余生 Wǎng hòu yúshēng – Vương Nhị Lãng 王贰浪

Lời bài hát Quãng đời còn lại tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

在没风的地方找太阳
zài méi fēng de dìfāng zhǎo tàiyáng
chai mấy phâng tơ ti phang chảo thai dáng
Tìm mặt trời ở nơi không có gió

在你冷的地方做暖阳
zài nǐ lěng de dìfāng zuò nuǎn yáng
chai nỉ lẩng tơ ti phang chua noản dáng
Làm ánh mặt trời ấm áp ở nơi anh lạnh lẽo

人事纷纷你总太天真
rénshì fēnfēn nǐ zǒng tài tiānzhēn
rấn sư phân phân nỉ chủng thai then chân
Sự đời phức tạp, anh lại quá ngây thơ đơn thuần

往后的余生我只要你
wànghòu de yúshēng wǒ zhǐyào nǐ
oảng hâu tơ úy sâng ủa chử dao nỉ
Quãng đời còn lại, em chỉ cần anh

往后余生风雪是你
wànghòu yúshēng fēng xuě shì nǐ
oảng hâu úy sâng phâng xuể sư nỉ
Quãng đời còn lại, phong hoa tuyết nguyệt là anh

平淡是你清贫也是你
píngdàn shì nǐ qīngpín yě shì nǐ
p'ính tan sư nỉ tring p'ín dể sư nỉ
Giản dị là anh, nghèo khó cũng là anh

荣华是你心底温柔是你
rónghuá shì nǐ xīndǐ wēnróu shì nǐ
rúng hóa sư nỉ xin tỉ uân rấu sư nỉ
Vinh hoa là anh, trái tim ấm áp là anh

目光所致也是你
mùguāng suǒ zhì yě shì nǐ
mu quang xủa chư dể sư nỉ
Ánh mắt em luôn hướng đến cũng là anh

想带你去看晴空万里
xiǎng dài nǐ qù kàn qíngkōng wànlǐ
xẻng tai nỉ truy khan trính khung oan lỉ
Muốn đưa anh đi ngắm bầu trời rộng lớn

想大声告诉你我为你着迷
xiǎng dàshēng gàosù nǐ wǒ wèi nǐ zháomí
xẻng ta sâng cao xu nỉ ủa uây nỉ cháo mí
Muốn hét thật to với anh rằng em say mê anh

往事匆匆你总会被感动
wángshì cōngcōng nǐ zǒnghuì bèi gǎndòng
oảng sư trung trung nỉ chủng huây pây cản tungChuyện cũ trôi qua nhanh, anh sẽ cảm động

往后的余生我只要你
wànghòu de yúshēng wǒ zhǐyào nǐ
oảng hâu tơ úy sâng ủa chử dao nỉ
Quãng đời còn lại em chỉ cần anh

往后余生东雪是你
wànghòu yúshēng dōng xuě shì nǐ
oảng hâu úy sâng tung xuể sư nỉ
Quãng đời còn lại, tuyết mùa đông là anh

春花是你夏雨也是你
chūn huā shì nǐ xià yǔ yě shì nǐ
truân hoa sư nỉ xe ủy dể sư nỉ
Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hạ cũng là anh 

秋黄是你四季冷暖是你
qiū huáng shì nǐ sìjì lěngnuǎn shì nǐ
triêu hoáng sư nỉ xư chi lẩng noản sư nỉ
Thu vàng là anh, bốn mùa lạnh hay ấm đều là anh

目光所致也是你
mùguāng suǒ zhì yě shì nǐ
mu quang xủa chư dể sư nỉ
Ánh mắt em luôn hướng đến cũng là anh

往后余生风雪是你
wànghòu yúshēng fēng xuě shì nǐ
oảng hâu úy sâng phâng xuể sư nỉ
Quãng đời còn lại, phong hoa tuyết nguyệt là anh

平淡是你清贫也是你
píngdàn shì nǐ qīngpín yě shì nǐ
p'ính tan sư nỉ tring p'ín dể sư nỉ
Giản dị là anh, nghèo khó cũng là anh

荣华是你心底温柔是你
rónghuá shì nǐ xīndǐ wēnróu shì nǐ
rúng hóa sư nỉ xin tỉ uân rấu sư nỉ
Vinh hoa là anh, trái tim ấm áp là anh

目光所致也是你
mùguāng suǒ zhì yě shì nǐ
mu quang xủa chư dể sư nỉ
Ánh mắt em luôn hướng đến cũng là anh

目光所致也是你
mùguāng suǒ zhì yě shì nǐ
mu quang xủa chư dể sư nỉ
Ánh mắt em luôn hướng đến cũng là anh