Học tiếng Trung qua bài hát: Tâm lặng như nước 心如止水 Xīnrúzhǐshuǐ

17/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Tâm lặng như nước 心如止水 Xīnrúzhǐshuǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Tâm lặng như nước

Học tiếng Trung qua bài hát: Tâm lặng như nước 心如止水 Xīnrúzhǐshuǐ – Ice Paper 

Lời bài hát Tâm lặng như nước tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:T

Talking to the moon 放不下的理由
Talking to the moon fàng bùxià de lǐyóu
Talking to the moon phang pu xe tơ lỉ dấu
Tâm sự với vầng trăng lí do tôi không thể buông bỏ

是不是会担心变成一只野兽
shì bù·shi huì dānxīn biànchéng yī zhǐ yěshòu
sư pu sư huây tan xin pen trấng i chử dể sâu
Có phải là lo lắng sẽ biến thành một con dã thú

walking on the roof 为心跳的节奏
walking on the roof  wéi xīntiào de jiézòu
walking on the roof  uây xin theo tơ chía châu
Bước trên mái nhà theo nhịp đập của con tim

是不是会暂停在世界的尽头
shì bù·shi huì zàntíng zàishì jiè de jìntóu
sư pu sư huây chan thính chai sư chia tơ chin thấu
Có phải sẽ dừng lại tại điểm cuối cùng của thế giới 

浸泡在十公升的瓶里
jìnpào zài shí gōngshēng de píng lǐ
chin p'ao chai sứ cung sâng tơ p'ính lỉ
Ngâm mình tỏng chiếc bình 10 lít

单纯想要呼吸讨厌云里雾里
dānchún xiǎng yào hūxī tǎoyàn yún lǐ wù lǐ
tan truấn xẻng dao hu xi thảo den uýn lỉ u lỉ
Chỉ đơn giản muốn hít thở, ghét việc đầu óc lúc nào cũng mơ màng

出没在被遗忘的抽屉
chūmò zài bèi yíwàng de chōu·ti
tru mua chai pây í oang tơ trâu thi
Ẩn hiện ở ngăn tủ đã bị bỏ quên 

你曾经的手笔写着心口不一
nǐ céngjīng de shǒubǐ xiě zhe xīnkǒu bùyī
nỉ trấng ching tơ sẩu pỉ xỉa chưa xin khẩu pu i
Bút tích lúc trước của em, nghĩ một đằng viết một nẻo

现在是黑夜白昼我都随便
xiànzài shì hēiyè báizhòu wǒ dōu suíbiàn
xen chai sư hây dê pái châu ủa tâu xuấy pen
Bây giờ là ngày hay đêm tôi cũng không quan tân

像迷路的天鹅游失在水面
xiàng mílù de tiān'é yóu shī zài shuǐ miàn
xeng mí lu tơ then ứa dấu sư chai suẩy men
Giống như một con thiên nga lạc đường mất phương hướng trên mặt nước

尽力去捕捉恶梦里的碎片
jìnlì qù bǔzhuō ě mèng lǐ de suì piān
chin li truy pủ chua ửa mâng lỉ tơ xuây p'en
Cố gắng nắm lấy những mảnh vỡ bên trong giấc mơ

不需要你的歌来帮我催眠
bù xūyào nǐ de gē lái bāng wǒ cuīmián
pu xuy dao nỉ tơ cưa lái pang ủa truây mén
Không cần bài hát của em giúp tôi chìm vào giấc ngủ

talking to the moon 放不下的理由
Talking to the moon fàng bùxià de lǐyóu
Talking to the moon phang pu xe tơ lỉ dấu
Tâm sự với vầng trăng lí do tôi không thể buông bỏ

是不是会担心变成一只野兽
shì bù·shi huì dānxīn biànchéng yī zhǐ yěshòu
sư pu sư huây tan xin pen trấng i chử dể sâu
Có phải là lo lắng sẽ biến thành một con dã thú

walking on the roof 为心跳的节奏
walking on the roof  wéi xīntiào de jiézòu
walking on the roof  uây xin theo tơ chía châu
Bước trên mái nhà theo nhịp đập của con tim

是不是会暂停在世界的尽头
shì bù·shi huì zàntíng zàishì jiè de jìntóu
sư pu sư huây chan thính chai sư chia tơ chin thấu
Có phải sẽ dừng lại tại điểm cuối cùng của thế giới

说不完的话找不完的借口
shuō bù wán ·dehuà zhǎo bù wán de jièkǒu
sua pu oán tơ hoa chảo pu oán tơ chia khẩu
Những lời chưa nói hết, những cái cớ chưa tìm được

是不是会狠心把我骄傲解剖
shì bù·shi huì hěnxīn bǎ wǒ jiāo'ào jiěpōu
sư pu sư huây hẩn xin pả ủa cheo ao chỉa p'âu
Liệu có nhẫn tâm đem niềm kiêu hãnh của mình ra mổ xẻ

爱着谁的她能否将你接受
ài zhe shuí de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
ai chưa suấy tơ tha nấng phẩu cheng nỉ chia sâu
Người cô ấy yêu là ai, liệu có chấp nhận cô ấy không

是不是会上瘾拜托慢些降落
shì bù·shi huì shàngyǐn bàituō màn xiē jiàngluò
sư pu sư huây sang ỉn pai thua man xia cheng lua
Liệu có dứt ra được không, mong rằng sẽ rơi chậm một chút

华丽的红房间发霉的旧唱片
huálì de hóng fángjiān fāméi de jiù chàngpiàn
hóa li tơ húng pháng chen pha mấy tơ chiêu trang p'en
Căn phòng màu đỏ hoa lệ, đĩa nhạc cũ đã mốc rồi

没必要听个遍掉了漆的播放键
méi bìyào tīng gè biàn diào le qī de bōfàng jiàn
mấy pi dao thing cưa pen teo lơ tri tơ pua phang chen
Không cần phải nghe thêm lần nữa, nút phát lại đã bị bong sơn

你情愿冒着险睡在他的身边
nǐ qíngyuàn mào zhe xiǎn shuì zài tā de shēnbiān
nỉ trính doen mao chưa xẻn suây chai tha tơ sân pen
Em tình nguyện mạo hiểm, ngủ bên cạnh anh ta

没耐心去分辨谁和谁能够走多远
méi nàixīn qù fēnbiàn shuí hé shuí nénggòu zǒu duō yuǎn
mấy nai xin truy phân pen suấy hứa suấy nấng câu chẩu tua doẻn
Không đủ kiên nhẫn để phân biệt ai với ai có thể đi bao xa

穿过几条街就能找到关键
chuānguò jǐ tiáo jiē jiù néng zhǎo dào guānjiàn
troan cua chỉ théo chia chiêu nấng chảo tao quan chen
Đi qua vài con phố là có thể tìm thấy chìa khóa

解开我的问题没什么悬念
jiě·kai wǒ de wèntí méishén·me xuánniàn
chỉa khai ủa tơ uân thí mấy sấn mơ xoén nen
giải quyết vấn đề của tôi, không còn thấp thỏm nhớ mong nữa

转了几个弯还是回到原点
zhuǎn le jǐgè wān hái·shi huí dào yuán diǎn
choản lơ chỉ cưa oan hái sư huấy tao doén tẻn
Rẽ mấy bước ngoặt rồi mà vẫn quay về điểm xuất phát

我该如何出现在你的面前
wǒ gāi rúhé chūxiàn zài nǐ de miànqián
ủa cai rú hứa tru xen chai nỉ tơ men trén
Tôi phải làm sao xuất hiện trước mặt em đây

talking to the moon 放不下的理由
Talking to the moon fàng bùxià de lǐyóu
Talking to the moon phang pu xe tơ lỉ dấu
Tâm sự với vầng trăng lí do tôi không thể buông bỏ

是不是会担心变成一只野兽
shì bù·shi huì dānxīn biànchéng yī zhǐ yěshòu
sư pu sư huây tan xin pen trấng i chử dể sâu
Có phải là lo lắng sẽ biến thành một con dã thú

walking on the roof 为心跳的节奏
walking on the roof  wéi xīntiào de jiézòu
walking on the roof  uây xin theo tơ chía châu
Bước trên mái nhà theo nhịp đập của con tim

是不是会暂停在世界的尽头
shì bù·shi huì zàntíng zàishì jiè de jìntóu
sư pu sư huây chan thính chai sư chia tơ chin thấu
Có phải sẽ dừng lại tại điểm cuối cùng của thế giới

说不完的话找不完的借口
shuō bù wán ·dehuà zhǎo bù wán de jièkǒu
sua pu oán tơ hoa chảo pu oán tơ chia khẩu
Những lời chưa nói hết, những cái cớ chưa tìm được

是不是会狠心把我骄傲解剖
shì bù·shi huì hěnxīn bǎ wǒ jiāo'ào jiěpōu
sư pu sư huây hẩn xin pả ủa cheo ao chỉa p'âu
Liệu có nhẫn tâm đem niềm kiêu hãnh của mình ra mổ xẻ

爱着谁的她能否将你接受
ài zhe shuí de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
ai chưa suấy tơ tha nấng phẩu cheng nỉ chia sâu
Người cô ấy yêu là ai, liệu có chấp nhận cô ấy không

是不是会上瘾拜托慢些降落
shì bù·shi huì shàngyǐn bàituō màn xiē jiàngluò
sư pu sư huây sang ỉn pai thua man xia cheng lua
Liệu có dứt ra được không, mong rằng sẽ rơi chậm một chút


talking to the moon 放不下的理由
Talking to the moon fàng bùxià de lǐyóu
Talking to the moon phang pu xe tơ lỉ dấu
Tâm sự với vầng trăng lí do tôi không thể buông bỏ

是不是会担心变成一只野兽
shì bù·shi huì dānxīn biànchéng yī zhǐ yěshòu
sư pu sư huây tan xin pen trấng i chử dể sâu
Có phải là lo lắng sẽ biến thành một con dã thú

walking on the roof 为心跳的节奏
walking on the roof  wéi xīntiào de jiézòu
walking on the roof  uây xin theo tơ chía châu
Bước trên mái nhà theo nhịp đập của con tim

是不是会暂停在世界的尽头
shì bù·shi huì zàntíng zàishì jiè de jìntóu
sư pu sư huây chan thính chai sư chia tơ chin thấu
Có phải sẽ dừng lại tại điểm cuối cùng của thế giới

说不完的话找不完的借口
shuō bù wán ·dehuà zhǎo bù wán de jièkǒu
sua pu oán tơ hoa chảo pu oán tơ chia khẩu
Những lời chưa nói hết, những cái cớ chưa tìm được

是不是会狠心把我骄傲解剖
shì bù·shi huì hěnxīn bǎ wǒ jiāo'ào jiěpōu
sư pu sư huây hẩn xin pả ủa cheo ao chỉa p'âu
Liệu có nhẫn tâm đem niềm kiêu hãnh của mình ra mổ xẻ

爱着谁的她能否将你接受
ài zhe shuí de tā néng fǒu jiāng nǐ jiēshòu
ai chưa suấy tơ tha nấng phẩu cheng nỉ chia sâu
Người cô ấy yêu là ai, liệu có chấp nhận cô ấy không

是不是会上瘾拜托慢些降落
shì bù·shi huì shàngyǐn bàituō màn xiē jiàngluò
sư pu sư huây sang ỉn pai thua man xia cheng lua
Liệu có dứt ra được không, mong rằng sẽ rơi chậm một chút
 

 • Tát nhật lãng rực rỡ 火红的萨日朗 Huǒhóng de sà rì lǎng

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tát nhật lãng rực rỡ 火红的萨日朗 Huǒhóng de sà rì lǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Sứ thanh hoa 青花瓷 Qīnghuācí

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Sứ thanh hoa 青花瓷 Qīnghuācí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: 123 em yêu anh 123 我爱你

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát 123 em yêu anh 123 我爱你 123 Wǒ ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa