Học tiếng Trung qua bài hát: Sứ thanh hoa 青花瓷 Qīnghuācí

18/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Sứ thanh hoa 青花瓷 Qīnghuācí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Sứ thanh hoa 青花瓷 Qīnghuācí  – Châu Kiệt Luân 周杰伦

Lời bài hát Sứ thanh hoa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

素胚勾勒出青花笔锋浓转淡
sù pēi gōulè chū qīng huā bǐfēng nóng zhuǎn dàn
xu p'ây câu lưa tru tring hoa pỉ phâng núng choản tan
Nét phác họa trên sứ Thanh Hoa đường bút uyển chuyển đậm nhạt 

瓶身描绘的牡丹一如妳初妆
píng shēn miáohuì de mǔ·dan yīrú nǐ chū zhuāng
p'ính sân méo huây tơ mủ tan i rú nỉ tru choang
Cánh hoa mẫu đơn trên thân bình như em trang trí

冉冉檀香透过窗心事我了然
rǎnrǎn tán xiāng tòu guò chuāng xīnshì wǒ liǎorán
rản rản thán xeng thâu cua troang xin sư ủa lẻo rán 
Mùi đàn hương từ từ lướt qua song cửa chợt hiểu ra tâm sự

宣纸上走笔至此搁一半
xuānzhǐ shàng zǒubǐ zhìcǐ gē yībàn
xoen chử sang chẩu pỉ chư trử cưa í pan
Trên giấy Tuyên Thành bút lướt nhanh bỗng dừng giữa đoạn

釉色渲染仕女图韵味被私藏
yòu sè xuànrǎn shìnǚ tú yùnwèi bèi sī cáng
dâu xưa xoen rản sư nủy thú uyn uây pây xư tráng
Sắc men phủ tranh, sĩ nữ ý vị bị tàng ẩn

而妳嫣然的一笑如含苞待放
ér nǐ yānrán de yī xiào rú hánbāo dāi fàng
ớ nỉ den rán tơ i xeo rú hán pao tai phang
mà nụ cười em tựa nụ hoa chớm nở

妳的美一缕飘散去到我去不了的地方
 nǐ de měi yī lǚ piāo sàn qù dào wǒ qù bùliǎo de dìfāng
 nỉ tơ mẩy i lủy p'eo xan truy tao ủa truy pu lẻo tơ ti phang
Vẻ đẹp của em như sợi tơ mềm nhẹ bay, đến những nơi ta chẳng thế đế 

天青色等烟雨而我在等妳
tiānqīng sè děng yānyǔ ér wǒ zài děng nǐ
then tring xưa tẩng den ủy ớ ủa chai tẩng nỉ
Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi em

炊烟袅袅升起隔江千万里
chuīyān niǎoniǎo shēng qǐ gé jiāng qiānwàn lǐ
truây den nẻo nẻo sâng trỉ cứa cheng tren oan lỉ
Khói bếp vấn vương bay lên cách trở ngàn vạn dặm

在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸
zài píng dǐ shū hàn lì fǎng qiān cháo de piāoyì
chai p'ính tỉ su han li phảng tren tráo tơ p'eo i
Dưới đáy bình đề chữ Hán Lệ, phỏng theo nét phóng đạt của triều đại trước 

就当我为遇见妳伏笔
jiù dāng wǒ wèi yùjiàn nǐ fúbǐ
chiêu tang ủa uây uy chen nỉ phú pỉ
Coi như ta vì muốn gặp em mà phục bút chờ 

天青色等烟雨而我在等妳
tiānqīng sè děng yānyǔ ér wǒ zài děng nǐ
then tring xưa tẩng den ủy ớ ủa chai tẩng nỉ
Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi em

月色被打捞起晕开了结局
yuèsè bèi dǎlāo qǐ yùn kāi liǎojié jú
duê xưa pây tả lao trỉ uyn khai lẻo chía chúy
Ánh trăng ai vớt, quầng sáng mở ra đoạn kết

如传世的青花瓷自顾自美丽妳眼带笑意
rú chuánshì de qīng huā cí zì gù zì měilì nǐ yǎn dài xiào yì
rú troán sư tơ tring hoa trứ chư cu chư mẩy li nỉ dẻn tai xeo i
Như sứ Thanh Hoa truyền thế vẻ mỹ lệ từ nghìn xưa nhìn lại ánh mắt em cười

色白花青的锦鲤跃然于碗底
sè bái huā qīng de jǐn lǐ yuèrán yú wǎn dǐ
xưa pái hoa tring tơ chỉn lỉ duê rán úy oản tỉ
Sắc men trắng cá chép xanh thanh thoát dưới đáy bình

临摹宋体落款时却惦记着妳
línmó Sòng tī luòkuǎn shí què diànjì zhe nǐ
lín múa xung thi lua khoản sứ truê ten chi chưa nỉ
Khi đồ theo thể Tống, lại nhớ thương về em

妳隐藏在窑烧里千年的秘密
nǐ yǐncáng zài yáo shāo lǐ qiānnián de mìmì
nỉ ỉn tráng chai dáo sao lỉ tren nén tơ mi mi
Em cất giấu bí mật ngàn năm thiêu trong lò gốm

极细腻犹如绣花针落地
jí xìnì yóurú xiùhuā zhēn luòdì
chí xi ni dấu rú xiêu hoa chân lua ti
Tinh tế như kim thêu hoa rơi xuống đất

帘外芭蕉惹骤雨门环惹铜绿
lián wài bājiāo rě zhòu yǔ mén huán rě tónglǜ
lén oai pa cheo rửa châu ủy mấn hoán rửa thúng luy
Lá chuối ngoài cửa sổ gặp cơn mưa rào, vòng cửa gặp sắc đồng xanh

而我路过那江南小镇惹了妳
ér wǒ lùguò nà jiāngnán xiǎo zhèn rě le nǐ
ớ ủa lu cua na cheng nán xẻo chân rửa lơ nỉ
Còn ta gặp em khi qua trấn nhỏ ở Giang Nam

在泼墨山水画里妳从墨色深处被隐去
zài pōmò shānshuǐ huà lǐ nǐ cóng mò sè shēn chǔ bèi yǐn qù
chai p'ua mua san suẩy hoa lỉ nỉ trúng mua xưa sân trủ pây ỉn truy
Vảy mực vào bức tranh thủy mặc, em biến mất trong sắc mực sâu thẳm

天青色等烟雨而我在等妳
tiānqīng sè děng yānyǔ ér wǒ zài děng nǐ
then tring xưa tẩng den ủy ớ ủa chai tẩng nỉ
Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi em

炊烟袅袅升起隔江千万里
chuīyān niǎoniǎo shēng qǐ gé jiāng qiānwàn lǐ
truây den nẻo nẻo sâng trỉ cứa cheng tren oan lỉ
Khói bếp vấn vương bay lên cách trở ngàn vạn dặm

在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸
zài píng dǐ shū hàn lì fǎng qiān cháo de piāoyì
chai p'ính tỉ su han li phảng tren tráo tơ p'eo i
Dưới đáy bình đề chữ Hán Lệ, phỏng theo nét phóng đạt của triều đại trước 

就当我为遇见妳伏笔
jiù dāng wǒ wèi yùjiàn nǐ fúbǐ
chiêu tang ủa uây uy chen nỉ phú pỉ
Coi như ta vì muốn gặp em mà phục bút chờ

天青色等烟雨而我在等妳
tiānqīng sè děng yānyǔ ér wǒ zài děng nǐ
then tring xưa tẩng den ủy ớ ủa chai tẩng nỉ
Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi em

月色被打捞起晕开了结局
yuèsè bèi dǎlāo qǐ yùn kāi liǎojié jú
duê xưa pây tả lao trỉ uyn khai lẻo chía chúy
Ánh trăng ai vớt, quầng sáng mở ra đoạn kết

如传世的青花瓷自顾自美丽妳眼带笑意
rú chuánshì de qīng huā cí zì gù zì měilì nǐ yǎn dài xiào yì
rú troán sư tơ tring hoa trứ chư cu chư mẩy li nỉ dẻn tai xeo i
Như sứ Thanh Hoa truyền thế vẻ mỹ lệ từ nghìn xưa nhìn lại ánh mắt em cười

天青色等烟雨而我在等妳
tiānqīng sè děng yānyǔ ér wǒ zài děng nǐ
then tring xưa tẩng den ủy ớ ủa chai tẩng nỉ
Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi em

炊烟袅袅升起隔江千万里
chuīyān niǎoniǎo shēng qǐ gé jiāng qiānwàn lǐ
truây den nẻo nẻo sâng trỉ cứa cheng tren oan lỉ
Khói bếp vấn vương bay lên cách trở ngàn vạn dặm

在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸
zài píng dǐ shū hàn lì fǎng qiān cháo de piāoyì
chai p'ính tỉ su han li phảng tren tráo tơ p'eo i
Dưới đáy bình đề chữ Hán Lệ, phỏng theo nét phóng đạt của triều đại trước 

就当我为遇见妳伏笔
jiù dāng wǒ wèi yùjiàn nǐ fúbǐ
chiêu tang ủa uây uy chen nỉ phú pỉ
Coi như ta vì muốn gặp em mà phục bút chờ

天青色等烟雨而我在等妳
tiānqīng sè děng yānyǔ ér wǒ zài děng nǐ
then tring xưa tẩng den ủy ớ ủa chai tẩng nỉ
Bầu trời xanh chờ cơn mưa phùn, còn ta thì đợi em

月色被打捞起晕开了结局
yuèsè bèi dǎlāo qǐ yùn kāi liǎojié jú
duê xưa pây tả lao trỉ uyn khai lẻo chía chúy
Ánh trăng ai vớt, quầng sáng mở ra đoạn kết

如传世的青花瓷自顾自美丽妳眼带笑意
rú chuánshì de qīng huā cí zì gù zì měilì nǐ yǎn dài xiào yì
rú troán sư tơ tring hoa trứ chư cu chư mẩy li nỉ dẻn tai xeo i
Như sứ Thanh Hoa truyền thế vẻ mỹ lệ từ nghìn xưa nhìn lại ánh mắt em cười