Bài hát tiếng Trung: Sa mạc lạc đà 沙漠骆驼

01/03/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Sa mạc lạc đà 沙漠骆驼 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

Học tiếng Trung Quốc qua bài hát: Sa mạc lạc đà 沙漠骆驼

Lời bài hát Sa mạc lạc đà tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

Sa mạc lạc đà 沙漠骆驼 – Rabbit Bros 展展与罗罗

我要穿越这片沙漠,找寻真的自我,身边只有一匹骆驼陪我
wǒ yào chuānyuè zhè piān shāmò , zhǎoxún zhēn de zìwǒ , shēnbiān zhǐyǒu yī pǐ luò·tuo péi wǒ
ủa dao troan duê chưa p'en sa mua , chảo xuýn chân tơ chư ủa , sân pen chử dẩu i p'ỉ lua thúa p'ấy ủa
Tôi muốn vượt qua sa mạc này, tìm kiếm bản chất thật của mình, bên cạnh chỉ có con lạc đà làm bạn

这片风儿吹过,那片云儿飘过,突然之间出现爱的小河
zhè piān fēng ér chuī guò , nà piān yún ér piāo guò , tūrán zhī jiàn chūxiàn ài de xiǎo hé
chưa p'en phâng ớ truây cua , na p'en uýn ớ p'eo cua , thu rán chư chen tru xen ai tơ xẻo hứa 
Cơn gió này thổi qua, đám mây kia trôi qua, đột nhiên xuất hiện con sông nhỏ tình yêu 

我跨上沙漠之舟,背上烟斗和沙漏,手里还握着一壶烈酒
wǒ kuà shàng shāmò zhī zhōu , bēi shàng yāndǒu hé shā lòu , shǒu lǐ hái wò zhe yī hú liè jiǔ
ủa khoa sang sa mua chư châu , pây sang den tẩu hứa sa lâu , sẩu lỉ hái ua chưa i hú liê chiểu
Tôi đang cưỡi trên chiếc thuyền sa mạc, trên lưng là cái tẩu và đồng hồ cát, trong tay còn cầm một vò rượu nồng

漫长古道悠悠,说不尽喜怒哀愁,只有那骆驼奔忙依旧
màncháng gǔdào yōuyōu , shuō bùjìn xǐ nù āichóu , zhǐyǒu nà luò·tuo bēnmáng yījiù
man cháng củ tao dâu dâu , sua pu chin xỉ nu ai trấu , chử dẩu na lua thúa pân máng i chiêu
Con đường mòn cũ xa xa, nói không hết vui buồn, chỉ có con lạc đà đó vẫn theo sau

什么鬼魅传说,什么魑魅魍魉妖魔,只有那鹭鹰在幽幽地高歌
shén·me guǐmèi chuánshuō , shén·me chīmèi wǎngliáng yāomó , zhǐyǒu nà lù yīng zài yōuyōu de gāogē
sấn mơ cuẩy mây troán sua , sấn mơ trư mây oảng lẻng dao múa , chử dẩu na lu ing chai dâu dâu tơ cao cưa
Truyền thuyết quái gì chứ, yêu ma quỷ quái gì chứ, có mỗi con chim ưng đang kêu yếu ớt kia thôi

漫天黄沙掠过,走遍每个角落,行走在无尽的苍茫星河
màntiān huáng shā lüè guò , zǒu biàn měi gè jiǎoluò , xíngzǒu zài wú jìn de cāngmáng xīnghé
man then hoáng sa luê cua , chẩu pen mẩy cưa chẻo lua , xính chẩu chai ú chin tơ trang máng xing hứa
Cát vàng bay khắp trời, qua mỗi ngóc ngách, trên bầu trời mênh mông vô tận,

白天黑夜交错,如此妖娆婀娜,蹉跎着岁月又蹉跎了自我
bái·tian hēiyè jiāocuò , rúcǐ yāoráo ēnuó , cuōtuó zhe suìyuè yòu cuōtuó le zìwǒ
pái then hây dê cheo trua , rú trử dao ráo ưa núa , trua thúa chưa xuây duê dâu trua thúa lơ chư ủa 
Ngày và đêm lẫn lộn, thướt tha diêm dúa như vậy, phí hoài năm tháng lại phí hoài cả chính bản thân

前方迷途太多,坚持才能洒脱,走出黑暗就能逍遥又快活
qiánfāng mítú tài duō , jiānchí cáinéng sǎ·tuo , zǒu chū hēi'ān jiù néng xiāoyáo yòu kuàihuó
trén phang mí thú thai tua , chen trứ trái nấng xả thua , chẩu tru hây an chiêu nấng xeo dáo dâu khoai húa
Phía trước lạc đường quá nhiều, phải kiên trì mới thoải mái được, đi qua bóng tối mới có thể ung dung tự tại và sống vui vẻ

我寻找沙漠绿洲,出现海市蜃楼,我仿佛看到她在那里等候
wǒ xúnzhǎo shāmò lǜzhōu , chūxiàn hǎishìshènlóu , wǒ fǎngfú kàn dào tā zài nà·li děnghòu
ủa xuýn chảo sa mua luy châu , tru xen hải sư sân lấu , ủa phảng phú khan tao tha chai na lỉ tẩng hâu
Tôi tìm kiếm một ốc đảo trên sa mạc, xuất hiện ảo ảnh, dường như tôi trông thấy cô ấy đang đợi ở trong đó

想起了她的温柔,滚烫着我的胸口,迷失在昨夜的那壶老酒
xiǎng qǐ le tā de wēnróu , gǔntàng zhe wǒ de xiōngkǒu , míshī zài zuó yè de nà hú lǎojiǔ
xẻng trỉ lơ tha tơ uân rấu , cuẩn thang chưa ủa tơ xiung khẩu , mí sư chai chúa dê tơ na hú lảo chiểu
Nghĩ đến sự dịu dàng của cô ấy, làm lồng ngực tôi nóng lên, bị lạc trong vò rượu cũ tối qua

我穿上大头皮鞋,跨过凛冽荒野,我仿佛穿越到另一个世界
wǒ chuān shàng dàtóu pí xié , kuà guò lǐnliè huāngyě , wǒ fǎngfú chuānyuè dào lìng yī gè shìjiè
ủa troan sang ta thấu p'í xía , khoa cua lỉn liê hoang dể , ủa phảng phú troan duê tao ling i cưa sư chia
Tôi đeo một đôi giày da to, vượt qua nơi đồng hoang lạnh thấu xương, dường như tôi đi qua một thế giới khác

阿拉丁神灯要倾斜,天堂地狱已然重叠,突然之间飞来一只蝴蝶
ē lādīng shén dēng yào qīngxié , tiāntáng dìyù yǐrán chóngdié , tūrán zhī jiàn fēi lái yī zhǐ húdié
ưa la ting sấn tâng dao tring xía , then tháng ti uy ỉ rán trúng tía , thu rán chư chen phây lái i chử hú tía
Đèn thần của Aladin sắp lệch, thiên đường địa ngục chồng chéo lên nhau, bỗng nhiên một con bướm bay lại 

什么鬼魅传说,什么魑魅魍魉妖魔,只有那鹭鹰在幽幽地高歌
shén·me guǐmèi chuánshuō , shén·me chīmèi wǎngliáng yāomó , zhǐyǒu nà lù yīng zài yōuyōu de gāogē
sấn mơ cuẩy mây troán sua , sấn mơ trư mây oảng lẻng dao múa , chử dẩu na lu ing chai dâu dâu tơ cao cưa
Truyền thuyết quái gì chứ, yêu ma quỷ quái gì chứ, có mỗi con chim ưng đang kêu yếu ớt kia thôi

漫天黄沙掠过,走遍每个角落,行走在无尽的苍茫星河
màntiān huáng shā lüè guò , zǒu biàn měi gè jiǎoluò , xíngzǒu zài wú jìn de cāngmáng xīnghé
man then hoáng sa luê cua , chẩu pen mẩy cưa chẻo lua , xính chẩu chai ú chin tơ trang máng xing hứa
Cát vàng bay khắp trời, qua mỗi ngóc ngách, trên bầu trời mênh mông vô tận,

白天黑夜交错,如此妖娆婀娜,蹉跎着岁月又蹉跎了自我
bái·tian hēiyè jiāocuò , rúcǐ yāoráo ēnuó , cuōtuó zhe suìyuè yòu cuōtuó le zìwǒ
pái then hây dê cheo trua , rú trử dao ráo ưa núa , trua thúa chưa xuây duê dâu trua thúa lơ chư ủa 
Ngày và đêm lẫn lộn, thướt tha diêm dúa như vậy, phí hoài năm tháng lại phí hoài cả chính bản thân

前方迷途太多,坚持才能洒脱,走出黑暗就能逍遥又快活
qiánfāng mítú tài duō , jiānchí cáinéng sǎ·tuo , zǒu chū hēi'ān jiù néng xiāoyáo yòu kuàihuó
trén phang mí thú thai tua , chen trứ trái nấng xả thua , chẩu tru hây an chiêu nấng xeo dáo dâu khoai húa
Phía trước lạc đường quá nhiều, phải kiên trì mới thoải mái được, đi qua bóng tối mới có thể ung dung tự tại và sống vui vẻ

我已坠入在这神奇的国度,驼铃相伴走向圣堂之路
wǒ yǐ zhuì rù zài zhè shénqí de guódù , tuólíng xiāng bàn zǒuxiàng shèng táng zhī lù
ủa ỉ chuây ru chai chưa sấn trí tơ cúa tu , thúa lính xeng pan chẩu xeng sâng tháng chư lu
Tôi đã lạc vào nơi thần bí này, tiếng chuông lạc đà dẫn lối đến nhà thờ, 

原谅我曾经恍惚陷入迷途
yuánliàng wǒ céngjīng huǎnghū xiànrù mítú
doén leng ủa trấng ching hoảng hu xen ru mí thú 
Tha thứ cho tôi từng bị lầm đường lạc lối 

遮住了眼眸,湮没了意图,怎能被这样征服
zhē zhù le yǎn móu , yānmò le yìtú , zěn néng bèi zhèyàng zhēngfú
chưa chu lơ dẻn mấu , den mua lơ i thú , chẩn nấng pây chưa dang châng phú 
Che mắt lại, vùi lấp ý muốn, sao có thể bị chinh phục như vậy

什么鬼魅传说,什么魑魅魍魉妖魔,只有那鹭鹰在幽幽地高歌
shén·me guǐmèi chuánshuō , shén·me chīmèi wǎngliáng yāomó , zhǐyǒu nà lù yīng zài yōuyōu de gāogē
sấn mơ cuẩy mây troán sua , sấn mơ trư mây oảng lẻng dao múa , chử dẩu na lu ing chai dâu dâu tơ cao cưa
Truyền thuyết quái gì chứ, yêu ma quỷ quái gì chứ, có mỗi con chim ưng đang kêu yếu ớt kia thôi

漫天黄沙掠过,走遍每个角落,行走在无尽的苍茫星河
màntiān huáng shā lüè guò , zǒu biàn měi gè jiǎoluò , xíngzǒu zài wú jìn de cāngmáng xīnghé
man then hoáng sa luê cua , chẩu pen mẩy cưa chẻo lua , xính chẩu chai ú chin tơ trang máng xing hứa
Cát vàng bay khắp trời, qua mỗi ngóc ngách, trên bầu trời mênh mông vô tận,

白天黑夜交错,如此妖娆婀娜,蹉跎着岁月又蹉跎了自我
bái·tian hēiyè jiāocuò , rúcǐ yāoráo ēnuó , cuōtuó zhe suìyuè yòu cuōtuó le zìwǒ
pái then hây dê cheo trua , rú trử dao ráo ưa núa , trua thúa chưa xuây duê dâu trua thúa lơ chư ủa 
Ngày và đêm lẫn lộn, thướt tha diêm dúa như vậy, phí hoài năm tháng lại phí hoài cả chính bản thân

前方迷途太多,坚持才能洒脱,走出黑暗就能逍遥又快活
qiánfāng mítú tài duō , jiānchí cáinéng sǎ·tuo , zǒu chū hēi'ān jiù néng xiāoyáo yòu kuàihuó
trén phang mí thú thai tua , chen trứ trái nấng xả thua , chẩu tru hây an chiêu nấng xeo dáo dâu khoai húa
Phía trước lạc đường quá nhiều, phải kiên trì mới thoải mái được, đi qua bóng tối mới có thể ung dung tự tại và sống vui vẻ

梦里回到最初,浪潮起起伏伏,彷徨着未来又彷徨着孤独
mèng lǐ huí dào zuìchū , làngcháo qǐ qǐfú fú , pánghuáng zhe wèilái yòu pánghuáng zhe gūdú
mâng lỉ huấy tao chuây tru , lang tráo trỉ trỉ phú phú , phảng hoáng chưa uây lái dâu phảng hoáng chưa cu tú
Trong mơ quay lại ban đầu, thủy triều nhấp nhô, giống như tương lai và sự cô đơn

漫长人生旅途,花开花落无数,沸腾的时光怎能被荒芜
màncháng rénshēng lǚtú , huā kāihuà luò wúshù , fèiténg de shíguāng zěn néng bèi huāngwú
man cháng rấn sâng lủy thú , hoa khai hoa lua ú su , phây thấng tơ sứ quang chẩn nấng pây hoang ú
Con đường đời dài dằng dặc, hoa nở hoa tàn vô kể,thời gian sôi sục sau có thể bị hoang phí

清晨又到日暮,天边飞鸟群逐,摇曳着苍穹又描摹着黄土
qīngchén yòu dào rì mù , tiānbiān fēi niǎo qún zhú , yáoyè zhe cāngqióng yòu miáomó zhe huángtǔ
tring trấn dâu tao rư mu , then pen phây nẻo truýn chú , dáo dê chưa trang triúng dâu méo múa chưa hoáng thủ
Sáng sớm đến đêm tối, trên trời chim bay từng đàn, đung đưa trên không trung và hiện trên cát vàng

东方鱼肚白出,烈日绽放吐露,放下尘浮我已踏上归途
dōngfāng yúdùbái chū , lièrì zhàn fàng tǔlù , fàngxià chén fú wǒ yǐ tà shàng guītú
tung phang úy tu pái tru , liê rư chan phang thủ lu , phang xe trấn phú ủa ỉ tha sang quây thú
Phương đông xuất hiện màu trắng bạc, mặt trời tỏa nắng chói chang, rũ bỏ cát bụi, tôi đã trên đường trở về