Học tiếng Trung qua bài hát: Hạ sơn 下山 Xiàshān

02/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Hạ sơn 下山 Xiàshān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học tiếng Trung qua bài hát: Hạ sơn 下山 Xiàshān - Yếu Bất Yếu Mãi Thái 要不要买菜

Lời bài hát Hạ sơn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

要想练就绝世武功
yào xiǎng liàn jiù jué shì wǔgōng
dao xẻng len chiêu chuế sư ủ cung
Nếu muốn luyện tuyệt thế võ công

就要忍受常人难忍受的痛
jiù yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng
chiêu dao rẩn sâu tráng rấn nán rẩn sâu tơ thung
Thì phải chịu được những đau đớn người thường không chịu được 

师傅喜欢喝的茶叫做乌龙
shì·fu xǐ·huan hē de chá jiàozuò wū lóng
sư phu xỉ hoan hưa tơ trá cheo chua u lúng
Sư phụ thích uống loại trà tên là Ô Long

衣服爱穿中国红(嘿师傅)
yī·fu ài chuān zhōngguó hóng ( hēi shì·fu )
i phú ai troan chung cúa húng ( hây sư phu )
Thích mặc y phục Trung Hoa đỏ rực (hey,sư phụ)

无论是炎夏或寒冬
wúlùn shì yán xià huò hándōng
ú luân sư dén xe hua hán tung
Bất kể là mùa hè nắng gắt hay mùa đông lạnh buốt 

 

我都很向往山门外的天空
wǒ dōu hěn xiàngwǎng shānmén wài de tiānkōng
ủa tâu hẩn xeng oảng san mấn oai tơ then khung
Ta đều nhìn về phía trời bên ngoài cửa chùa

还在南方等我下山的我的人叫小落
hái zài nánfāng děng wǒ xià shān de wǒ de rén jiào xiǎo luò
hái chai nán phang tẩng ủa xe san tơ ủa tơ rấn cheo xẻo lua
Còn có một người ở phương Nam đợi ta xuống núi, tên là Tiểu Lạc

我左手一式太极拳右手一剑刺身前
wǒ zuǒshǒu yī shì tàijíquán yòushǒu yī jiàn cì shēn qiān
ủa chủa sẩu i sư thai chí troén dâu sẩu i chen trư sân tren
Tay trái đánh Thái Cực Quyền, tay phải cầm một thanh thích thân

扫腿这招叫清雪破轻功飞燕
sǎo tuǐ zhè zhāo jiào qīng xuě pò qīng gōng fēi yān
xảo thuẩy chưa chao cheo tring xuể p'ua tring cung phây den
Chân quét một đường, chiêu này gọi là Thanh Tuyết đánh bại khinh công phi yến

我奇筋异脉力破天一身正气荡人间
wǒ jī jīn yì mài lì pò tiān yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
ủa chi chin i mai li p'ua then i sân châng tri tang rấn chen
Trong ta kỳ lân dị mạch lực phá thiên toàn thân ngập tràn chính khí, ngao du khắp nhân gian

除暴安良我心愿老师傅再见
chúbàoānliáng wǒ xīnyuàn lǎoshī·fu zàijiàn
trú pao an léng ủa xin doen lảo sư phu chai chen
Tâm nguyện của ta là trừ bạo yên dân, con đi đây, tạm biệt sư phụ

要想练就绝世武功
yào xiǎng liàn jiù jué shì wǔgōng
dao xẻng len chiêu chuế sư ủ cung
Nếu muốn luyện tuyệt thế võ công

就要忍受常人难忍受的痛
jiù yào rěnshòu chángrén nán rěnshòu de tòng
chiêu dao rẩn sâu tráng rấn nán rẩn sâu tơ thung
Thì phải chịu được những đau đớn người thường không chịu được 

师傅喜欢喝的茶叫做乌龙
shì·fu xǐ·huan hē de chá jiàozuò wū lóng
sư phu xỉ hoan hưa tơ trá cheo chua u lúng
Sư phụ thích uống loại trà tên là Ô Long

衣服爱穿中国红(师傅)
yī·fu ài chuān zhōngguó hóng ( shì·fu )
i phú ai troan chung cúa húng ( sư phu )
Thích mặc y phục Trung Hoa đỏ rực (hey,sư phụ)

无论是炎夏或寒冬
wúlùn shì yán xià huò hándōng
ú luân sư dén xe hua hán tung
Bất kể là mùa hè nắng gắt hay mùa đông lạnh buốt 

我都很向往山门外的天空
wǒ dōu hěn xiàngwǎng shānmén wài de tiānkōng
ủa tâu hẩn xeng oảng san mấn oai tơ then khung
Ta đều nhìn về phía trời bên ngoài cửa chùa

还在南方等我下山的我的人叫小落
hái zài nánfāng děng wǒ xià shān de wǒ de rén jiào xiǎo luò
hái chai nán phang tẩng ủa xe san tơ ủa tơ rấn cheo xẻo lua
Còn có một người ở phương Nam đợi ta xuống núi, tên là Tiểu Lạc

我左手一式太极拳右手一剑刺身前
wǒ zuǒshǒu yī shì tàijíquán yòushǒu yī jiàn cì shēn qiān
ủa chủa sẩu i sư thai chí troén dâu sẩu i chen trư sân tren
Tay trái đánh Thái Cực Quyền, tay phải cầm một thanh thích thân

扫腿这招叫清雪破轻功飞燕
sǎo tuǐ zhè zhāo jiào qīng xuě pò qīng gōng fēi yān
xảo thuẩy chưa chao cheo tring xuể p'ua tring cung phây den
Chân quét một đường, chiêu này gọi là Thanh Tuyết đánh bại khinh công phi yến

我奇筋异脉力破天一身正气荡人间
wǒ jī jīn yì mài lì pò tiān yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
ủa chi chin i mai li p'ua then i sân châng tri tang rấn chen
Trong ta kỳ lân dị mạch lực phá thiên toàn thân ngập tràn chính khí, ngao du khắp nhân gian

除暴安良我心愿老师傅再见
chúbàoānliáng wǒ xīnyuàn lǎoshī·fu zàijiàn
trú pao an léng ủa xin doen lảo sư phu chai chen
Tâm nguyện của ta là trừ bạo yên dân, con đi đây, tạm biệt sư phụ

人法地地法天
rén fǎ de de fǎ tiān
rấn phả tơ tơ phả then
Người thuận theo đất, đất thuận theo trời

天法道道法孜然
tiān fǎ dào dào fǎ zī rán
then phả tao tao phả chư rán
Trời thuận theo đạo, đạo thuận theo “ Thì là Ai Cập”

师..师傅什么是孜然
shī . . shì·fu shén·me shì zī rán
sư . . sư phu sấn mơ sư chư rán
Sư…sư phụ “Thì là Ai Cập” là gì ạ

我左手一式太极拳右手一剑刺身前
wǒ zuǒshǒu yī shì tàijíquán yòushǒu yī jiàn cì shēn qiān
ủa chủa sẩu i sư thai chí troén dâu sẩu i chen trư sân tren
Tay trái đánh Thái Cực Quyền, tay phải cầm một thanh thích thân

扫腿这招叫清雪破轻功飞燕
sǎo tuǐ zhè zhāo jiào qīng xuě pò qīng gōng fēi yān
xảo thuẩy chưa chao cheo tring xuể p'ua tring cung phây den
Chân quét một đường, chiêu này gọi là Thanh Tuyết đánh bại khinh công phi yến

我奇筋异脉力破天一身正气荡人间
wǒ jī jīn yì mài lì pò tiān yīshēn zhèngqì dàng rénjiān
ủa chi chin i mai li p'ua then i sân châng tri tang rấn chen
Trong ta kỳ lân dị mạch lực phá thiên toàn thân ngập tràn chính khí, ngao du khắp nhân gian

除暴安良我心愿老师傅再见
chúbàoānliáng wǒ xīnyuàn lǎoshī·fu zàijiàn
trú pao an léng ủa xin doen lảo sư phu chai chen
Tâm nguyện của ta là trừ bạo yên dân, con đi đây, tạm biệt sư phụ
 

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Sứ thanh hoa 青花瓷 Qīnghuācí

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Sứ thanh hoa 青花瓷 Qīnghuācí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: 123 em yêu anh 123 我爱你

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát 123 em yêu anh 123 我爱你 123 Wǒ ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tâm lặng như nước 心如止水 Xīnrúzhǐshuǐ

  17/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tâm lặng như nước 心如止水 Xīnrúzhǐshuǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa