Xuy mộng đáo Tây Châu 吹梦到西洲 Chuī mèng dào xīzhōu

16/03/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Xuy mộng đáo Tây Châu 吹梦到西洲 Chuī mèng dào xīzhōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Xuy mộng đáo Tây Châu 吹梦到西洲 Chuī mèng dào xīzhōu – Yêu Dương & Hoàng Thi Phù 妖扬 & 黄诗扶

Lời bài hát Xuy mộng đáo Tây Châu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

无何化有感物知春秋
wúhé huà yǒu gǎn wù zhī chūnqiū
ú hứa hoa dẩu cản u chư truân triêu
Chẳng mấy chốc sẽ hóa thành thứ có linh cảm và hiểu xuân thu

秋毫濡沫欲绸缪搦管相留
qiūháo rú Mèi yù chóumóu nuò guǎn xiāng liú
triêu háo rú mây uy trấu mấu nua quản xeng liếu
Một chút bọt nước vấn vương giữa đi và ở

留骨攒峰留容映水秀
liú gǔ cuán fēng liú róng yìng shuǐ xiù
liếu củ troán phâng liếu rúng ing suẩy xiêu
Để hoa cả ngọn núi lại cho sóng nước

留观四时曾邂逅佳人西洲
liú guān sìshí céng xièhòu jiārén xī zhōu
liếu quan xư sứ trấng xia hâu che rấn xi châu
Ở lại xem Tây Châu bốn mùa từng mấy bận bất ngờ gặp gỡ giai nhân

西洲何有远树平高丘
xī zhōu hé yǒu yuǎn shù píng gāo qiū
xi châu hứa dẩu doẻn su p'ính cao triêu
Tây Châu nào có xa, cây thẳng đồi cao

云闲方外雨不收稚子牵牛
yún xián fāngwài yǔ bù shōu zhì zǐ qiānniú
uýn xén phang oai ủy pu sâu chư chử tren niếu    
Mây rảnh rỗi từ chốn bồng lai, mưa không nhận đứa trẻ Khiên Ngưu

闹市无声百态阴晴栩栩侔
nàoshì wúshēng bǎi tài yīn qíng xǔxǔ móu
nao sư ú sâng pải thai in trính xủy xủy mấu
Phố sá sầm uất không tiếng động, khác gì cảnh đời trăm sắc thái

藤衣半卷苔衣皱岁月自无忧
téng yì bàn juǎn tái yì zhòu suìyuè zì wú yōu
thấng i pan choẻn thái i châu xuây duê chư ú dâu
Áo gai nửa cuốn áo rêu, mặt có nếp nhăn còn lo gì năm tháng

驾马驱车尚几程扶摇入画中咫尺
jià mǎ qūchē shàng jǐ chéng fúyáo rùhuà zhōng zhǐchǐ
che mả truy trưa sang chỉ trấng phú dáo ru hoa chung chử trử
Trong phút chốc cưỡi ngựa trước khi đi xe, còn mấy lần thấy gió lốc đẹp như tranh vẽ

径曲桥横精诚难通盼你渡口待你桥头
jìng qǔ qiáo héng jīngchéng nán tōng pàn nǐ dùkǒu dāi nǐ qiáotóu
ching trủy tréo hấng ching trấng nán thung p'an nỉ tu khẩu tai nỉ tréo thấu
Đường thẳng cầu vắt ngang, khó mà chân thành chờ mong bến đò đối đãi với đầu cầu


松香接地走
sōngxiāng jiēdì zǒu
xung xeng chia ti chẩu
Nhựa thông bay khỏi đất

挥癯龙绣虎出怀袖
huī qú lóng xiù hǔ chū huái xiù
huây trúy lúng xiêu hủ tru hoái xiêu
vung tay vẽ rồng thêu hổ trước ngực áo

起微石落海连波动
qǐ wēi shí luò hǎi lián bōdòng
trỉ uây sứ lua hải lén pua tung
Một hòn đá nhỏ làm mặt biển gợn sóng

描数曲箜篌线同轴
miáo shǔ qǔ kōnghóu xiàn tóng zhóu
méo sủ trủy khung hấu xen thúng chấu
miêu tả khúc đàn Không, chẳng dây chẳng trục

勒笔烟直大漠沧浪盘虬
lēi bǐ yān zhí dàmò cāng làng pán qiú
lây pỉ den chứ ta mua trang lang p'án triếu
nắm chặt bút khói xông sa mạc Thương Lãng

一纸淋漓漫点方圆透
yī zhǐ línlí màn diǎn fāngyuán tòu
i chử lín lí man tẻn phang doén thâu
Một trang giấy tràn đầy niềm vui thấm cả Phương Viên

记我长风万里绕指未相勾
jì wǒ cháng fēng wànlǐ rào zhǐ wèi xiāng gōu
chi ủa tráng phâng oan lỉ rao chử uây xeng câu
Nhớ gió dài vạn dặm quấn quanh ta chỉ lối

形生意成此意逍遥不游
xíng shēngyì chéng cǐ yì xiāoyáo bù yóu
xính sâng i trấng trử i xeo dáo pu dấu
sinh sôi nảy nở theo ý đó, tiêu dao mà không cần du ngoạn


日月何寿江海滴更漏
rìyuè hé shòu jiāng hǎi dī gēnglòu
rư duê hứa sâu cheng hải ti câng lâu
Nhật nguyệt sao thọ bằng sông lớn biển rộng

爱向人间借朝暮悲喜为酬
ài xiàng rénjiān jiè cháomù bēi xǐ wèi chóu
ai xeng rấn chen chia tráo mu pây xỉ uây trấu
Yêu hướng nhân gian mượn buồn vui sớm tối làm đền đáp

种柳春莺知它风尘不可救
zhǒng liǔ chūn yīng zhī tā fēngchén bùkě jiù
chủng liểu truân ing chư tha phâng trấn pu khửa chiêu
Trồng liễu xuân, chim oanh hiểu mình phong trần, chẳng thể cứu

绵绵更在三生后谁隔世读关鸠
miánmián gèng zài sānshēng hòu shuí géshì dú guān jiū
mén mén câng chai xan sâng hâu suấy cứa sư tú quan chiêu
Liên tục ba đời, ai ở hậu thế học bắt chim cưu

诗说红豆遍南国未见人长久见多少
shī shuō hóngdòu biàn nánguó wèi jiàn rén chángjiǔ jiàn duōshǎo
sư sua húng tâu pen nán cúa uây chen rấn cháng chiểu chen tua sảo
Thơ nói Hồng đậu khắp Nam quốc chẳng ai thấy được nhiều bao nhiêu

来时芳华去时白头忘你不舍寻你不休
lái shí fāng huá qù shí báitóu wàng nǐ bù shě xún nǐ bùxiū
lái sứ phang hóa truy sứ pái thấu oang nỉ pu sửa xuýn nỉ pu xiêu
Lúc đi tới Phương Hoa, lúc đầu bạc không muốn quên người, tìm người không nghỉ


画外人易朽
huà wàirén yì xiǔ
hoa oai rấn i xiểu
Vẽ người ngoài dễ cũ

似浓淡相间色相构
shì nóngdàn xiāngjiàn sè xiāng gòu
sư núng tan xeng chen xưa xeng câu
Tựa như hai màu đậm nhạt tương giao cấu thành

染冰雪先披琉璃胄
rǎn bīngxuě xiān pī liú·lí zhòu
rản ping xuể xen p'i liếu lí châu
nhuộm thanh khiết trước khi khoác mũ lưu ly

蘸朱紫将登金银楼
zhàn zhū zǐ jiāng dēng jīnyín lóu
chan chu chử cheng tâng chin ín lấu
chấm chu sa tim treo lên Kim Ngân lầu

天命碧城灰土刀弓褐锈
tiānmìng bì chéng huītǔ dāo gōng hè xiù
then ming pi trấng huây thủ tao cung hưa xiêu
Mệnh trời ngọc bích, đao cung gỉ sắt

举手夜古泼断青蓝右
jǔ shǒu yè gǔ pō duàn qīng lán yòu
chủy sẩu dê củ p'ua toan tring lán dâu
Đêm xưa giơ tay cắt đứt màu xanh lam bên phải

照我萤灯嫁昼只影归洪流
zhào wǒ yíng dēng jià zhòu zhǐ yǐng guī hóngliú
chao ủa ính tâng che châu chử ỉnh quây húng liếu
Theo ta đèn đom đóm về ban ngày, chỉ có bóng dáng thuộc về hồng thủy

身魂如寄此世逍遥不游
shēn hún rú jì cǐ shì xiāoyáo bù yóu
sân huấn rú chi trử sư xeo dáo pu dấu
Nếu như thân thể linh hồn ký thác, đời này tiêu dao không rời đi

情一物无木成林无水行舟
qíng yī wù wú mù chénglín wú shuǐ xíng zhōu
trính i u ú mu trấng lín ú suẩy xính châu
Chuyện một vật không gỗ thành rừng, không nước có thuyền

情一事未算藏谋真还谬
qíng yīshì wèi suàn cáng móu zhēn hái miù
trính i sư uây xoan tráng mấu chân hái miêu
Chuyện một việc không biết là giấu mưu đồ hay sai lầm

情一人积深不厚积年不旧
qíng yī rén jī shēn bù hòu jīnián bù jiù
trính i rấn chi sân pu hâu chi nén pu chiêu
Chuyện một người tích sâu không dày nhiều năm không cũ

情一念墨尽非空百代飞白骤划地为囚
qíng yī niàn mò jìn fēi kōng bǎi dài fēibái zhòu huá de wèi qiú
trính i nen mua chin phây khung pải tai phây pái châu hóa tơ uây triếu
Chuyện vừa đọc mực hết không phải là vô ích, trăm thời đại viết lên giấy trắng vẽ đất làm ngục tù 

蓝田需汲酒惟琼浆能浇美玉瘦
lán tián xū jī jiǔ wéi qióngjiāng néng jiāo měi yù shòu
lán thén xuy chi chiểu uấy triúng cheng nấng cheo mẩy uy sâu
Đất xanh cần tưới nước, duy chỉ có rượu ngon tưới mỹ ngọc

至高者清难垢至贵者润因愁
zhì gāo zhě qīng nán gòu zhì guì zhě rùn yīn chóu
chư cao chửa tring nán câu chư quây chửa ruân in trấu
Người thanh cao chí lớn khó nhiễm bụi bẩn, người quý trọng lợi ích bởi vì sầu lo

痴竭火知她不能求
chī jié huǒ zhī tā bùnéng qiú
trư chía hủa chư tha pu nấng triếu
Lửa hết si mê, biết nàng không thể cầu xin

醉逢歌知他不必候
zuì féng gē zhī tā bùbì hòu
chuây phấng cưa chư tha pu pi hâu
Say gặp khúc ca biết hẳn người không phải chờ đợi

只约灵犀过隙灵光暗相投
zhǐ yuē língxī guò xì língguāng àn xiāngtóu
chử duê lính xi cua xi lính quang an xeng thấu
chỉ hẹn Linh tề quá ran, linh quang thầm tương hợp


万籁停吹奏
wànlài tíng chuīzòu
oan lai thính truây châu
Mọi âm thanh dừng lại trong tiếng gió

支颐听秋水问蜉蝣
zhī yí tīng qiūshuǐ wèn fú yóu
chư í thing triêu suẩy uân phú dấu
Chống cằm nghe nước mùa thu hỏi phù du

既玄冥不可量北斗
jì xuán míng bùkě liáng běi dǒu
chi xoén mính pu khửa léng pẩy tẩu
Đã Huyền Minh không thể đo Bắc Đẩu

却何信相思最温柔
què hé xìn xiāngsī zuì wēnróu
truê hứa xin xeng xư chuây uân rấu
Nhưng tại sao thư tinh lại là ôn nhu nhất

顾盼花发鸿蒙怦然而梦
gùpàn huā fā hóngméng pēng ránér mèng
cu p'an hoa pha húng mấng p'âng rán ớ mâng
Ngắm hoa nở thuở hồng hoang, áy náy mà chiêm bao thành mộng

你与二十八宿皆回眸
nǐ yǔ èrshíbāxiù jiē huímóu
nỉ ủy ơ sứ pa xiêu chia huấy mấu
Người và 28 vì tinh tú, tất cả đều quay đầu

系我彩翼鲸尾红丝天地周
jì wǒ cǎi yì jīng wěi hóng sī tiāndì zhōu
chi ủa trải i ching uẩy húng xư then ti châu
Thắt cho ta bộ cánh đuôi kình tơ tằm vòng quanh đất trời 

情之所至此心逍遥不游
qíng zhī suǒ zhìcǐ xīn xiāoyáo bù yóu
trính chư xủa chư trử xin xeo dáo pu dấu
Chuyện đến lúc này, tâm nguyện tiêu dao không rời đi