Bài hát tiếng Trung: Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 世上只有妈妈好

30/07/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 世上只有妈妈好 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất 世上只有妈妈好 shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo

Lời bài hát Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất

有妈的孩子像块宝
yǒu mā de hái·zi xiàng kuài bǎo
dẩu ma tơ hái chư xeng khoai pảo
Con có mẹ giống như báu vật quý giá

投进妈妈的怀抱
tóu jìn mā·ma de huáibào
thấu chin ma ma tơ hoái pao
Sà vào lòng mẹ yêu

幸福享不了
xìngfú xiǎng bùliǎo
xing phú xẻng pu lẻo
hạnh phúc không thể kể xiết.

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

没妈的孩子像根草
méi ma de hái·zi xiàng gēn cǎo
mấy ma tơ hái chư xeng cân trảo
Con không mẹ chỉ như rễ cây ngọn cỏ

离开妈妈的怀抱
líkāi mā·ma de huáibào
lí khai ma ma tơ hoái pao
Rời xa vòng tay mẹ hiền

幸福哪里找
xìngfú nǎ·li zhǎo
xing phú nả lỉ chảo
Con biết tìm hạnh phúc nơi nao?

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất

有妈的孩子像块宝
yǒu mā de hái·zi xiàng kuài bǎo
dẩu ma tơ hái chư xeng khoai pảo
Con có mẹ giống như báu vật quý giá

投进妈妈的怀抱
tóu jìn mā·ma de huáibào
thấu chin ma ma tơ hoái pao
Sà vào lòng mẹ yêu

幸福享不了
xìngfú xiǎng bùliǎo
xing phú xẻng pu lẻo
hạnh phúc không thể kể xiết.

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

没妈的孩子像根草
méi ma de hái·zi xiàng gēn cǎo
mấy ma tơ hái chư xeng cân trảo
Con không mẹ chỉ như rễ cây ngọn cỏ

离开妈妈的怀抱
líkāi mā·ma de huáibào
lí khai ma ma tơ hoái pao
Rời xa vòng tay mẹ hiền

幸福哪里找
xìngfú nǎ·li zhǎo
xing phú nả lỉ chảo
Con biết tìm hạnh phúc nơi nao?

世上只有妈妈好
shìshàng zhǐyǒu mā·ma hǎo
sư sang chử dẩu ma ma hảo
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

  09/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa