Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

24/09/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 Gǎn wèn lù zài héfāng– Tưởng Đại Vỹ 蒋大为

Lời bài hát Tây Du Ký tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你挑着担我牵着马
nǐ tiāo zhe dān wǒ qiān zhe mǎ
nỉ theo chưa tan ủa tren chưa mả
Anh gồng gánh, tôi dắt ngựa

迎来日出送走晚霞
yíng láirì chū sòng zǒu wǎnxiá
ính lái rư tru xung chẩu oản xé
Đón ngày mới đến, tiễn biệt ánh chiều tà

踏平坎坷成大道
tà píng kǎnkě chéng dàdào
tha p'ính khán khửa trấng ta tao
San bằng những gập ghềnh làm thành con đường lớn

斗罢艰险又出发又出发
dǒu bà jiānxiǎn yòu chūfā yòu chūfā
tẩu pa chen xẻn dâu tru pha dâu tru pha
Đấu tranh chống lại nguy hiểm, lại xuất phát, lại xuất phát

啦~啦~啦啦啦~啦啦啦啦啦~
la ~ la ~ la la la ~ la la la la la ~
la ~ la ~ la la la ~ la la la la la ~

一番番春秋冬夏
yī pān pān chūnqiū dōng xià
i p'an p'an truân triêu tung xe
Đã bao mùa xuân thu đông hạ

一场场酸甜苦辣
yī chǎng chǎng suāntiánkǔlà
i trảng trảng xoan thén khủ la
Đã bao phen ngọt bùi đắng cay

敢问路在何方路在脚下
gǎn wèn lù zài hé fāng lù zài jiǎoxià
cản uân lu chai hứa phang lu chai chẻo xe
Xin hỏi đường ở đâu? Đường ở dưới chân ta

你挑着担我牵着马
nǐ tiāo zhe dān wǒ qiān zhe mǎ
nỉ theo chưa tan ủa tren chưa mả
Anh gồng gánh tôi dắt ngựa

翻山涉水两肩霜花
fān shān shè shuǐ liǎng jiān shuāng huā
phan san sưa suẩy lẻng chen soang hoa
Trèo đèo lội suối, hai vai đẫm sương

风云雷电任叱吒
fēngyún léidiàn rèn chìzhà
phâng uýn lấy ten rân trư cha
Gió mưa sấm chớp luôn gào thét

一路豪歌响天涯响天涯
yīlù háo gē xiǎng tiānyá xiǎng tiānyá
i lu háo cưa xẻng then dá xẻng then dá
Trên đường vẫn hát vang, hướng về phía chân trời

啦~啦~啦啦啦~啦啦啦啦啦~
la ~ la ~ la la la ~ la la la la la ~
la ~ la ~ la la la ~ la la la la la ~

一番番春秋冬夏
yī pān pān chūnqiū dōng xià
i p'an p'an truân triêu tung xe
Đã bao mùa xuân thu đông hạ

一场场酸甜苦辣
yī chǎng chǎng suāntiánkǔlà
i trảng trảng xoan thén khủ la
Đã bao phen ngọt bùi đắng cay

敢问路在何方路在脚下
gǎn wèn lù zài hé fāng lù zài jiǎoxià
cản uân lu chai hứa phang lu chai chẻo xe
Xin hỏi đường ở đâu? Đường ở dưới chân ta

啦~啦~啦啦啦~啦啦啦啦啦~
la ~ la ~ la la la ~ la la la la la ~
la ~ la ~ la la la ~ la la la la la ~

一番番春秋冬夏
yī pān pān chūnqiū dōng xià
i p'an p'an truân triêu tung xe
Đã bao mùa xuân thu đông hạ

一场场酸甜苦辣
yī chǎng chǎng suāntiánkǔlà
i trảng trảng xoan thén khủ la
Đã bao phen ngọt bùi đắng cay

敢问路在何方路在脚下
gǎn wèn lù zài hé fāng lù zài jiǎoxià
cản uân lu chai hứa phang lu chai chẻo xe
Xin hỏi đường ở đâu? Đường ở dưới chân ta

敢问路在何方路在脚下
gǎn wèn lù zài hé fāng lù zài jiǎoxià
cản uân lu chai hứa phang lu chai chẻo xe
Xin hỏi đường ở đâu? Đường ở dưới chân ta

 • Học bài hát tiếng Trung: Vô tội 无辜 Wúgū

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô tội 无辜 Wúgū qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Em tưởng rằng có thể quên được anh 我以为可以忘记

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em tưởng rằng có thể quên được anh 我以为可以忘记 Wǒ yǐwéi kěyǐ wàngjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

  09/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Hạ sơn 下山 Xiàshān

  02/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Hạ sơn 下山 Xiàshān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa