Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

27/07/2019

Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 Chuī bú sàn zhè diǎndiǎn chóu– Úc Quân Kiếm 郁钧剑

Lời bài hát Thổi không tan được nỗi sầu này tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký năm 1986,  Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không bị thầy đuổi vì đánh chết Bạch Cốt Tinh

就这样蓦然分手
jiù zhèyàng mòrán fēnshǒu
chiêu chưa dang mua rán phân sẩu
Chia tay bất ngờ đến như vậy

就这样一去不回头
jiù zhèyàng yī qù bù huítóu
chiêu chưa dang i truy pu huấy thấu
Cứ như vậy mà đi không quay đầu

临行方知情深厚
lín xíng fāng zhīqíng shēnhòu
lín xính phang chư trính sân hâu
Sắp ra đi mới biết tình sâu nặng

多少往事在心头
duōshǎo wángshì zàixīn tóu
tua sảo oảng sư chai xin thấu
Bao nhiêu hồi ức vẫn trong lòng

啊,山悠悠,水悠悠
ā , shān yōuyōu , shuǐ yōuyōu
a , san dâu dâu , suẩy dâu dâu
A....non vời vợi, nước vời vợi 

一路上秋风吹不散这点点愁
yīlù shàng qiūfēng chuī bù sàn zhè diǎndiǎn chóu
i lu sang triêu phâng truây pu xan chưa tẻn tẻn trấu
Một làn gió thu thổi cũng không tan được chút sầu này

吹不散这点点愁
chuī bù sàn zhè diǎndiǎn chóu
truây pu xan chưa tẻn tẻn trấu
Không thổi tan được nỗi sầu này

啊....这点点愁
ā . . . . zhè diǎndiǎn chóu
a . . . . chưa tẻn tẻn trấu
A... nỗi sầu này

啊,山悠悠,水悠悠
ā , shān yōuyōu , shuǐ yōuyōu
a , san dâu dâu , suẩy dâu dâu
A...non vời vợi, nước vời vợi

一路上秋风吹不散这点点愁
yīlù shàng qiūfēng chuī bù sàn zhè diǎndiǎn chóu
i lu sang triêu phâng truây pu xan chưa tẻn tẻn trấu
Một làn gió thu thổi cũng không tan được chút sầu này

吹不散这点点愁
chuī bù sàn zhè diǎndiǎn chóu
truây pu xan chưa tẻn tẻn trấu
Không thổi tan được nỗi sầu này

啊....这点点愁
ā . . . . zhè diǎndiǎn chóu
a . . . . chưa tẻn tẻn trấu
A... nỗi sầu này

啊,山悠悠,水悠悠
ā , shān yōuyōu , shuǐ yōuyōu
a , san dâu dâu , suẩy dâu dâu
A...non vời vợi, nước vời vợi

一路上秋风吹不散这点点愁
yīlù shàng qiūfēng chuī bù sàn zhè diǎndiǎn chóu
i lu sang triêu phâng truây pu xan chưa tẻn tẻn trấu
Một làn gió thu thổi cũng không tan được chút sầu này

吹不散这点点愁
chuī bù sàn zhè diǎndiǎn chóu
truây pu xan chưa tẻn tẻn trấu
Không thổi tan được nỗi sầu này

啊....这点点愁
ā . . . . zhè diǎndiǎn chóu
a . . . . chưa tẻn tẻn trấu
A... nỗi sầu này
 

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

  27/08/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

  09/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa