Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海

27/08/2019

Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Hoa: 500 năm ruộng cạn biển dâu 五百年桑田沧海 Wǔbǎi nián sāngtián cānghǎi– Trương Vệ Kiện 张卫健

Lời bài hát 500 năm ruộng cạn biển dâu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong tập 5 phim Tây Du Ký năm 1986, Hầu Vương hộ Đường Tăng

五百年
wǔ bǎinián
ủ pải nén
Năm trăm năm

桑田沧海
sāngtián cānghǎi
xang thén trang hải
Tang điền thương hải

顽石也长满青苔
wán shí yě cháng mǎn qīngtái
oán sứ dể tráng mản tring thái
Đá vô tri cũng phủ đầy rêu xanh

长满青苔
cháng mǎn qīngtái
tráng mản tring thái
Phủ đầy rêu xanh

只一颗
zhǐ yī kē
chử i khưa
Chỉ còn lại

心儿未死
xīn ér wèi sǐ
xin ớ uây xử
Một trái tim là chưa chết

向往着逍遥自在
xiàngwǎng zhe xiāoyáozìzài
xeng oảng chưa xeo dáo chư chai
Luôn hướng về sự tự do tự tại

逍遥自在
xiāoyáozìzài
xeo dáo chư chai
Tiêu dao tự tại

哪怕是
nǎpà shì
nả p'a sư
Cho dù là

野火焚烧
yěhuǒ fénshāo
dể hủa phấn sao
Ngọn lửa hung dữ thiêu đốt

哪怕是
nǎpà shì
nả p'a sư
Cho dù là

冰雪覆盖
bīngxuě fùgài
ping xuể phu cai
Băng tuyết phủ kín

依然是志向不改
yīrán shì zhìxiàng bù gǎi
i rán sư chư xeng pu cải
Vẫn còn nguyên ý chí không thay đổi

依然是信念不衰
yīrán shì xìnniàn bù shuāi
i rán sư xin nen pu soai
Vẫn còn nguyên niềm tin không suy tàn

五百年
wǔ bǎinián
ủ pải nén
Năm trăm năm

桑田沧海
sāngtián cānghǎi
xang thén trang hải
Tang điền thương hải

顽石也长满青苔
wán shí yě cháng mǎn qīngtái
oán sứ dể tráng mản tring thái
Đá vô tri cũng phủ đầy rêu xanh

长满青苔
cháng mǎn qīngtái
tráng mản tring thái
Phủ đầy rêu xanh

只一颗
zhǐ yī kē
chử i khưa
Chỉ còn lại

心儿未死
xīn ér wèi sǐ
xin ớ uây xử
Một trái tim là chưa chết

向往着逍遥自在
xiàngwǎng zhe xiāoyáozìzài
xeng oảng chưa xeo dáo chư chai
Luôn hướng về sự tự do tự tại

逍遥自在
xiāoyáozìzài
xeo dáo chư chai
Tiêu dao tự tại

哪怕是
nǎpà shì
nả p'a sư
Cho dù là

野火焚烧
yěhuǒ fénshāo
dể hủa phấn sao
Ngọn lửa hung dữ thiêu đốt

哪怕是
nǎpà shì
nả p'a sư
Cho dù là

冰雪覆盖
bīngxuě fùgài
ping xuể phu cai
Băng tuyết phủ kín

依然是志向不改
yīrán shì zhìxiàng bù gǎi
i rán sư chư xeng pu cải
Vẫn còn nguyên ý chí không thay đổi

依然是信念不衰
yīrán shì xìnniàn bù shuāi
i rán sư xin nen pu soai
Vẫn còn nguyên niềm tin không suy tàn

蹉跎了岁月
cuōtuó le suìyuè
trua thúa lơ xuây duê
Đã phải bỏ lỡ bao năm tháng

激荡着情怀
jīdàng zhe qínghuái
chi tang chưa trính hoái
Làm xúc động nhớ lại những hoài niệm 

为什么为什么
wèishén·me wèishén·me
uây sấn mơ uây sấn mơ
Tại sao? Tại sao

偏有这样的安排
piān yǒu zhèyàng de ānpái
p'en dẩu chưa dang tơ an p'ái
Không ngờ số phận lại an bài như vậy

为什么为什么
wèishén·me wèishén·me
uây sấn mơ uây sấn mơ
Tại sao? Tại sao?

偏有这样的安排
piān yǒu zhèyàng de ānpái
p'en dẩu chưa dang tơ an p'ái
Không ngờ số phận lại an bài như vậy

为什么为什么
wèishén·me wèishén·me
uây sấn mơ uây sấn mơ
Tại sao? Tại sao?

偏有这样的安排
piān yǒu zhèyàng de ānpái
p'en dẩu chưa dang tơ an p'ái
Không ngờ số phận lại an bài như vậy

 • Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

  24/09/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tây Du Ký Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 10 phim Tây Du Ký Thổi không tan được nỗi sầu này 吹不散这点点愁 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà tất Tây Thiên xa ngàn dặm 何必西天万里遥 trong tập 19 phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

  27/07/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 16 phim Tây Du Ký Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 Bàn jūn cháng kāihuā yī duǒ

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn quân thường khai hoa nhất đóa 伴君常开花一朵 trong phim Tây Du Ký qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 4 phim Tây Du Ký Chỉ muốn làm cây cỏ 他多想是棵小草 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủ kinh hồi lai 取经归来 Qǔjīng guīlái

  27/06/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong tập 25 phim Tây Du Ký Thủ kinh hồi lai 取经归来 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát 通天大道宽又阔

  27/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát trong phim Tây Du Ký 2000 Thông thiên đại đạo khoan hựu khoát qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa