Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

09/02/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng - Dương Tiểu Tráng 杨小壮

Lời bài hát Cô phương tự thưởng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

一个人的房间
yī gèrén de fángjiān
i cưa rấn tơ pháng chen
Một mình trong phòng

漆黑的夜晚
qīhēi de yèwǎn
tri hây tơ dê oản
màn đêm bao trùm bởi bóng tối

看着你的故事和你的朋友圈
kàn zhe nǐ de gùshì hé nǐ de péng·you juān
khan chưa nỉ tơ cu sư hứa nỉ tơ p'ấng dẩu choen
Xem story và newfeed của em

谁会喜欢孤单
shuí huì xǐ·huan gūdān
Ai lại thích cô đơn
suấy huây xỉ hoan cu tan

是不想人看穿
shì bùxiǎng rén kànchuān
sư pu xẻng rấn khan troan
Chẳng qua là không muốn nhìn người khác nhìn thấu thôi

最后一点点温暖也被你打散
zuìhòu yī diǎndiǎn wēnnuǎn yě bèi nǐ dǎ sàn
chuây hâu i tẻn tẻn uân noản dể pây nỉ tả xan
chút ấm áp cuối cùng cũng bị em làm tan biến

 

孤独的人晚上
gūdú de rén wǎn·shang
cu tú tơ rấn oản sang
Người cô đơn vào buổi tối

最害怕有灯光
zuì hàipà yǒu dēngguāng
chuây hai p'a dẩu tâng quang
sợ nhất là có ánh đèn

你关了那灯光心里却有一点忧伤
nǐ guān le nà dēngguāng xīn·li què yǒu yī diǎn yōushāng
nỉ quan lơ na tâng quang xin lỉ truê dẩu i tẻn dâu sang
Em tắt bóng đèn đó đi trong lòng anh có chút đau buồn

你流泪的眼眶
nǐ liú lèi de yǎnkuàng
nỉ liếu lây tơ dẻn khoang
Khóe mắt em rơi lệ

他走后的模样
tā zǒu hòu de múyàng
tha chẩu hâu tơ mú dang
Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi

深深刺痛的心告诉自己要坚强
shēn shēn cìtòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng
sân sân trư thung tơ xin cao xu chư chỉ dao chen tréng
Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường

我承认我自卑我真的很怕黑
wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi
ủa trấng rân ủa chư pây ủa chân tơ hẩn p'a hây
Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi

每到黑夜来临的时候我总很狼狈
měi dào hēiyè láilín de shí·hou wǒ zǒng hěn lángbèi
mẩy tao hây dê lái lín tơ sứ hâu ủa chủng hẩn láng pây
Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại

我彻夜在买醉但我不曾后悔
wǒ chèyè zài mǎi zuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ
ủa trưa dê chai mải chuây tan ủa pu trấng hâu huẩy
thâu đêm suốt sáng trong cơn say nhưng tôi chưa từng hối hận

只是想让自己清楚为什么掉眼泪
zhǐshì xiǎng ràng zìjǐ qīng·chu wèishén·me diào yǎnlèi
chử sư xẻng rang chư chỉ tring trủ uây sấn mơ teo dẻn lây
Chỉ là muốn bản thân hiểu rõ tại sao lại rơi lệ

这孤单的滋味我慢慢的体会
zhè gūdān de zīwèi wǒ màn màn de tǐhuì
chưa cu tan tơ chư uây ủa man man tơ thỉ huây
Mùi vị của cô đơn, tôi sẽ từ từ cảm nhận

时间它会让我遇见我心中的玫瑰
shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méi·gui
sứ chen tha huây rang ủa uy chen ủa xin chung tơ mấy quay
Thời gian sẽ giúp tôi gặp được bông hồng trong lòng tôi

要等到时间对等大雁向南飞
yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi
dao tẩng tao sứ chen tuây tẩng ta den xeng nán phây
Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

我暖着我的玫瑰不让她枯萎
wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi
ủa noản chưa ủa tơ mấy quây pu rang tha khu uây
Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

孤独的人晚上
gūdú de rén wǎn·shang
cu tú tơ rấn oản sang
Người cô đơn vào buổi tối

最害怕有灯光
zuì hàipà yǒu dēngguāng
chuây hai p'a dẩu tâng quang
sợ nhất là có ánh đèn

你关了那灯光心里却有一点忧伤
nǐ guān le nà dēngguāng xīn·li què yǒu yī diǎn yōushāng
nỉ quan lơ na tâng quang xin lỉ truê dẩu i tẻn dâu sang
Em tắt bóng đèn đó đi trong lòng anh có chút đau buồn

你流泪的眼眶
nǐ liú lèi de yǎnkuàng
nỉ liếu lây tơ dẻn khoang
Khóe mắt em rơi lệ

他走后的模样
tā zǒu hòu de múyàng
tha chẩu hâu tơ mú dang
Dáng vẻ sau khi anh ta rời đi

深深刺痛的心告诉自己要坚强
shēn shēn cìtòng de xīn gàosù zìjǐ yào jiānqiáng
sân sân trư thung tơ xin cao xu chư chỉ dao chen tréng
Lòng đau đớn nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường

我承认我自卑我真的很怕黑
wǒ chéngrèn wǒ zìbēi wǒ zhēn de hěn pà hēi
ủa trấng rân ủa chư pây ủa chân tơ hẩn p'a hây
Tôi thừa nhận tôi tự ti, tôi thật sự rất sợ bóng tôi

每到黑夜来临的时候我总很狼狈
měi dào hēiyè láilín de shí·hou wǒ zǒng hěn lángbèi
mẩy tao hây dê lái lín tơ sứ hâu ủa chủng hẩn láng pây
Mỗi khi màn đêm sắp buông xuống tôi luôn rất thảm hại

我彻夜在买醉但我不曾后悔
wǒ chèyè zài mǎi zuì dàn wǒ bùcéng hòuhuǐ
ủa trưa dê chai mải chuây tan ủa pu trấng hâu huẩy
thâu đêm suốt sáng trong cơn say nhưng tôi chưa từng hối hận

只是想让自己清楚为什么掉眼泪
zhǐshì xiǎng ràng zìjǐ qīng·chu wèishén·me diào yǎnlèi
chử sư xẻng rang chư chỉ tring trủ uây sấn mơ teo dẻn lây
Chỉ là muốn bản thân hiểu rõ tại sao lại rơi lệ

这孤单的滋味我慢慢的体会
zhè gūdān de zīwèi wǒ màn màn de tǐhuì
chưa cu tan tơ chư uây ủa man man tơ thỉ huây
Mùi vị của cô đơn, tôi sẽ từ từ cảm nhận

时间它会让我遇见我心中的玫瑰
shíjiān tā huì ràng wǒ yùjiàn wǒ xīnzhōng de méi·gui
sứ chen tha huây rang ủa uy chen ủa xin chung tơ mấy quay
Thời gian sẽ giúp tôi gặp được bông hồng trong lòng tôi

要等到时间对等大雁向南飞
yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi
dao tẩng tao sứ chen tuây tẩng ta den xeng nán phây
Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

我暖着我的玫瑰不让她枯萎
wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi
ủa noản chưa ủa tơ mấy quây pu rang tha khu uây
Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

要等到时间对等大雁向南飞
yào děngdào shíjiān duìděng dàyàn xiàng nán fēi
dao tẩng tao sứ chen tuây tẩng ta den xeng nán phây
Đợi đến lúc chim nhạn bay về phương nam

我暖着我的玫瑰不让她枯萎
wǒ nuǎn zhe wǒ de méi·gui bùràng tā kūwěi
ủa noản chưa ủa tơ mấy quây pu rang tha khu uây
Tôi sẽ sưởi ấm cho bông hồng của tôi, để cho cô ấy không bị khô héo

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn

  16/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi

  14/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi kèm phiên âm bồi và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ

  12/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh cười lên trông thật đẹp 你笑起来真好看

  11/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh cười lên trông thật đẹp 你笑起来真好看 Nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Cá lớn 大鱼 Dà yú

  10/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cá lớn 大鱼 Dà yú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Tát nhật lãng rực rỡ 火红的萨日朗 Huǒhóng de sà rì lǎng

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tát nhật lãng rực rỡ 火红的萨日朗 Huǒhóng de sà rì lǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa