Học tiếng Trung qua bài hát: Nói thật 讲真的 Jiǎng zhēn de

15/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Nói thật 讲真的 Jiǎng zhēn de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học tiếng Trung qua bài hát: Nói thật 讲真的 Jiǎng zhēn de – Lưu Vũ Ninh 刘宇宁

Lời bài hát Nói thật tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

今夜特别漫长有个号码一直被存放
jīn yè tèbié màncháng yǒu gè hàomǎ yīzhí bèi cúnfàng
chin dê thưa pía man cháng dẩu cưa hao mả i chứ pây truấn phang
Đêm nay đặc biệt dài, có một dãy số vẫn luôn giữ kín trong lòng 

源自某种倔强不舍删去又不敢想
yuán zì mǒu zhǒng juéjiàng bù shě shān qù yòu bùgǎn xiǎng
doén chư mẩu chủng chuế cheng pu sửa san truy dâu pu cản xẻng
Do anh quá bướng bỉnh, buông không được quá khứ nhưng cũng chẳng dám nhớ nhung

明明对你唸唸不忘思前想后越发紧张
míngmíng duì nǐ niàn niàn bù wàng sāi qiān xiǎng hòu yuèfā jǐnzhāng
mính mính tuây nỉ nèn nèn pu oang xai tren xẻng hâu duê pha chỉn chang
Rõ ràng nhớ em mãi không thôi, suy trước tính sau càng thêm căng thẳng

无法深藏爱没爱过想听你讲
wúfǎ shēn cáng ài méi ài guò xiǎng tīng nǐ jiǎng
ú phả sân tráng ai mấy ai cua xẻng thing nỉ chẻng
Không có cách nào che giấu, yêu hay không yêu, muốn nghe em nói

讲真的会不会是我被鬼迷心窍了
jiǎng zhēn de huì bù huì shì wǒ bèi guǐmíxīnqiào le
chẻng chân tơ huây pu huây sư ủa pây cuẩy mí xin treo lơ
Nói thật đi, có phải anh bị ma quỷ mê hoặc rồi hay không

敷衍了太多我怎么不难过
fūyǎn le tài duō wǒ zěn·me bù nánguò
phu dẻn lơ thai tua ủa chẩn mơ pu nán cua
Em cứ hững hờ như thế thì làm sao mà anh không buồn được

要你亲口说别只剩沉默
yào nǐ qīnkǒu shuō bié zhǐ shèng chénmò
dao nỉ trin khẩu sua pía chử sâng trấn mua
Muốn nghe chính miệng em nói, đừng có chỉ im lặng như thế

或许你早就回答了我
huòxǔ nǐ zǎo jiù huídá le wǒ
hua xủy nỉ chảo chiêu huấy tá lơ ủa
Hay là em đã trả lời anh từ lâu rồi

讲真的想得不可得是最难割舍的
jiǎng zhēn de xiǎng dé bùkě dé shì zuì nán gēshě de
chẻng chân tơ xẻng tứa pu khửa tứa sư chuây nán cưa sửa tơ
Nói thật là, anh không nghĩ từ bỏ lại là điều khó khăn nhất

各自好好过也好过一直拖
gèzì hǎo hǎoguò yě hǎoguò yīzhí tuō
cưa chư hảo hảo cua dể hảo cua i chứ thua
Mỗi người sống cuộc sống của mình vui vẻ tốt hơn mãi níu kéo

自作多情了好吧我认了
zìzuòduōqíng le hǎo ba wǒ rèn le
chư chua tua trính lơ hảo pa ủa rân lơ
Được rồi, anh thừa nhận tự mình đa tình

至少能换来释怀洒脱没丢失掉自我
zhìshǎo néng huàn lái shì huái sǎ·tuo méi diūshī diào zìwǒ
chư sảo nấng hoan lái sư hoái xả thua mấy tiêu sư teo chư ủa
Ít nhất đổi lại anh còn có thể thoải mái buông bỏ mà không đánh mất chính mình

今夜特别漫长有个号码一直被存放
jīn yè tèbié màncháng yǒu gè hàomǎ yīzhí bèi cúnfàng
chin dê thưa pía man cháng dẩu cưa hao mả i chứ pây truấn phang
Đêm nay đặc biệt dài, có một dãy số vẫn luôn giữ kín trong lòng 

源自某种倔强不舍删去又不敢想
yuán zì mǒu zhǒng juéjiàng bù shě shān qù yòu bùgǎn xiǎng
doén chư mẩu chủng chuế cheng pu sửa san truy dâu pu cản xẻng
Do anh quá bướng bỉnh, buông không được quá khứ nhưng cũng chẳng dám nhớ nhung

明明对你唸唸不忘思前想后越发紧张
míngmíng duì nǐ niàn niàn bù wàng sāi qiān xiǎng hòu yuèfā jǐnzhāng
mính mính tuây nỉ nèn nèn pu oang xai tren xẻng hâu duê pha chỉn chang
Rõ ràng nhớ em mãi không thôi, suy trước tính sau càng thêm căng thẳng

无法深藏爱没爱过想听你讲
wúfǎ shēn cáng ài méi ài guò xiǎng tīng nǐ jiǎng
ú phả sân tráng ai mấy ai cua xẻng thing nỉ chẻng
Không có cách nào che giấu, yêu hay không yêu, muốn nghe em nói

讲真的会不会是我被鬼迷心窍了
jiǎng zhēn de huì bù huì shì wǒ bèi guǐmíxīnqiào le
chẻng chân tơ huây pu huây sư ủa pây cuẩy mí xin treo lơ
Nói thật đi, có phải anh bị ma quỷ mê hoặc rồi hay không

敷衍了太多我怎么不难过
fūyǎn le tài duō wǒ zěn·me bù nánguò
phu dẻn lơ thai tua ủa chẩn mơ pu nán cua
Em cứ hững hờ như thế thì làm sao mà anh không buồn được

要你亲口说别只剩沉默
yào nǐ qīnkǒu shuō bié zhǐ shèng chénmò
dao nỉ trin khẩu sua pía chử sâng trấn mua
Muốn nghe chính miệng em nói, đừng có chỉ im lặng như thế

或许你早就回答了我
huòxǔ nǐ zǎo jiù huídá le wǒ
hua xủy nỉ chảo chiêu huấy tá lơ ủa
Hay là em đã trả lời anh từ lâu rồi

讲真的想得不可得是最难割舍的
jiǎng zhēn de xiǎng dé bùkě dé shì zuì nán gēshě de
chẻng chân tơ xẻng tứa pu khửa tứa sư chuây nán cưa sửa tơ
Nói thật là, anh không nghĩ từ bỏ lại là điều khó khăn nhất

各自好好过也好过一直拖
gèzì hǎo hǎoguò yě hǎoguò yīzhí tuō
cưa chư hảo hảo cua dể hảo cua i chứ thua
Mỗi người sống cuộc sống của mình vui vẻ tốt hơn mãi níu kéo

自作多情了好吧我认了
zìzuòduōqíng le hǎo ba wǒ rèn le
chư chua tua trính lơ hảo pa ủa rân lơ
Được rồi, anh thừa nhận tự mình đa tình

至少能换来释怀洒脱没丢失掉自我
zhìshǎo néng huàn lái shì huái sǎ·tuo méi diūshī diào zìwǒ
chư sảo nấng hoan lái sư hoái xả thua mấy tiêu sư teo chư ủa
Ít nhất đổi lại anh còn có thể thoải mái buông bỏ mà không đánh mất chính mình

讲真的会不会是我被鬼迷心窍了
jiǎng zhēn de huì bù huì shì wǒ bèi guǐmíxīnqiào le
chẻng chân tơ huây pu huây sư ủa pây cuẩy mí xin treo lơ
Nói thật đi, có phải anh bị ma quỷ mê hoặc rồi hay không

敷衍了太多我怎么不难过
fūyǎn le tài duō wǒ zěn·me bù nánguò
phu dẻn lơ thai tua ủa chẩn mơ pu nán cua
Em cứ hững hờ như thế thì làm sao mà anh không buồn được

要你亲口说别只剩沉默
yào nǐ qīnkǒu shuō bié zhǐ shèng chénmò
dao nỉ trin khẩu sua pía chử sâng trấn mua
Muốn nghe chính miệng em nói, đừng có chỉ im lặng như thế

或许你早就回答了我
huòxǔ nǐ zǎo jiù huídá le wǒ
hua xủy nỉ chảo chiêu huấy tá lơ ủa
Hay là em đã trả lời anh từ lâu rồi

讲真的想得不可得是最难割舍的
jiǎng zhēn de xiǎng dé bùkě dé shì zuì nán gēshě de
chẻng chân tơ xẻng tứa pu khửa tứa sư chuây nán cưa sửa tơ
Nói thật là, anh không nghĩ từ bỏ lại là điều khó khăn nhất

各自好好过也好过一直拖
gèzì hǎo hǎoguò yě hǎoguò yīzhí tuō
cưa chư hảo hảo cua dể hảo cua i chứ thua
Mỗi người sống cuộc sống của mình vui vẻ tốt hơn mãi níu kéo

自作多情了好吧我认了
zìzuòduōqíng le hǎo ba wǒ rèn le
chư chua tua trính lơ hảo pa ủa rân lơ
Được rồi, anh thừa nhận tự mình đa tình

至少能换来释怀洒脱没丢失掉自我
zhìshǎo néng huàn lái shì huái sǎ·tuo méi diūshī diào zìwǒ
chư sảo nấng hoan lái sư hoái xả thua mấy tiêu sư teo chư ủa
Ít nhất đổi lại anh còn có thể thoải mái buông bỏ mà không đánh mất chính mình