Cuối cùng chúng ta cũng không đến được với nhau 最后我们没在一起 – Bạch Tiểu Bạch 白小白

12/09/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Cuối cùng chúng ta cũng không đến được với nhau 最后我们没在一起

Cuối cùng chúng ta cũng không đến được với nhau 最后我们没在一起 – Bạch Tiểu Bạch 白小白

Lời bài hát Cuối cùng chúng ta cũng không đến được với nhau tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我们已经有很久没有联系,学会接受你离开的事实
wǒ·men yǐ·jing yǒu hěn jiǔ méi·yǒu liánxì , xuéhuì jiēshòu nǐ líkāi de shìshí
ủa mân ỉ chinh dẩu hẩn chiểu mấy dẩu lén xi , xuế huây chia sâu nỉ lí khai tơ sư sứ
Chúng ta đã từng không liên lạc rất lâu, học cách chấp nhận sự thật em rời đi

有些事有些人已变成回忆,在岁月的沼泽里无法抹去
yǒuxiē shì yǒuxiē rén yǐ biànchéng huíyì , zài suìyuè de zhǎozé lǐ wúfǎ mǒ qù
dẩu xia sư dẩu xia rấn ỉ pen trấng huấy i , chai xuây duê tơ chảo chứa lỉ ú phả mủa truy
Có những chuyện ,có những người đã trở thành hồi ức, trong vũng lầy năm tháng không thể nào xóa nhòa

曾经那一场恋爱保卫战役,孤勇的战斗到无能为力
céngjīng nà yī chǎng liànài bǎowèi zhànyì , gū yǒng de zhàndòu dào wúnéngwéilì
trấng ching na i trảng len ai pảo uây chan i , cu dủng tơ chan tâu tao ú nấng uấy li
Trong chiến dịch bảo vệ tình yêu đó đã từng, một mình dũng cảm chiến đấu đến không còn sức lực

我在最好的年纪遇见了你,却没有好好珍惜而失去你
wǒ zài zuìhǎo de niánjì yùjiàn le nǐ , què méi·yǒu hǎo hǎo zhēnxī ér shīqù nǐ
ủa chai chuây hảo tơ nén chi uy chen lơ nỉ , truê mấy dẩu hảo hảo chân xi ớ sư truy nỉ
Anh gặp em khi tuổi đời đẹp nhất, nhưng đã không biết quý trọng mà đánh mất em

后来的我们没有走到一起,哪怕我多年以后还爱着你
hòulái de wǒ·men méi·yǒu zǒu dào yīqǐ , nǎpà wǒ duō nián yǐhòu hái ài zhe nǐ
hâu lái tơ ủa mân mấy dẩu chẩu tao i trỉ , nả p'a ủa tua nén ỉ hâu hái ai chưa nỉ
Chúng ta của sau này không còn bước chung đường, cho dù nhiều năm sau nữa anh vẫn còn yêu em

我以为时间可以把你忘记,可是我始终骗不过自己
wǒ yǐwéi shíjiān kěyǐ bǎ nǐ wàngjì , kěshì wǒ shǐzhōng piàn bùguò zìjǐ
ủa ỉ uấy sứ chen khửa ỉ pả nỉ oang chi , khửa sư ủa sử chung p'en pu cua chư chỉ
Anh cứ nghĩa rằng thời gian sẽ có thể quên được em, nhưng cuối cùng anh cũng không lừa được chính mình 

最终的我们没有走到一起,尽管到现在你未嫁我未娶
zuìzhōng de wǒ·men méi·yǒu zǒu dào yīqǐ , jǐnguǎn dào xiànzài nǐ wèi jià wǒ wèi qǔ
chuây chung tơ ủa mân mấy dẩu chẩu tao i trỉ , chín quản tao xen chai nỉ uây che ủa uây trủy
Cuối cùng chúng ta cũng không ở bên nhau, dù rằng đến bây giờ em sắp lấy chồng anh sắp lấy vợ

只可惜爱情再回不到过去,再爱你一次
zhǐ kěxī àiqíng zài huí bùdào guòqù , zài ài nǐ yī cì
chử khửa xi ai trính chai huấy pu tao cua truy , chai ai nỉ i trư
Chỉ tiếc là tình yêu không thể quay lại quá khứ, để yêu em thêm một lần nữa

曾经那一场恋爱保卫战役,孤勇的战斗到无能为力
céngjīng nà yī chǎng liànài bǎowèi zhànyì , gū yǒng de zhàndòu dào wúnéngwéilì
trấng ching na i trảng len ai pảo uây chan i , cu dủng tơ chan tâu tao ú nấng uấy li
Trong chiến dịch bảo vệ tình yêu đó đã từng, một mình dũng cảm chiến đấu đến không còn sức lực

我在最好的年纪遇见了你,却没有好好珍惜而失去你
wǒ zài zuìhǎo de niánjì yùjiàn le nǐ , què méi·yǒu hǎo hǎo zhēnxī ér shīqù nǐ
ủa chai chuây hảo tơ nén chi uy chen lơ nỉ , truê mấy dẩu hảo hảo chân xi ớ sư truy nỉ
Anh gặp em khi tuổi đời đẹp nhất, nhưng đã không biết quý trọng mà đánh mất em

后来的我们没有走到一起,哪怕我多年以后还爱着你
hòulái de wǒ·men méi·yǒu zǒu dào yīqǐ , nǎpà wǒ duō nián yǐhòu hái ài zhe nǐ
hâu lái tơ ủa mân mấy dẩu chẩu tao i trỉ , nả p'a ủa tua nén ỉ hâu hái ai chưa nỉ
Chúng ta của sau này không còn bước chung đường, cho dù nhiều năm sau nữa anh vẫn còn yêu em

我以为时间可以把你忘记,可是我始终骗不过自己
wǒ yǐwéi shíjiān kěyǐ bǎ nǐ wàngjì , kěshì wǒ shǐzhōng piàn bùguò zìjǐ
ủa ỉ uấy sứ chen khửa ỉ pả nỉ oang chi , khửa sư ủa sử chung p'en pu cua chư chỉ
Anh cứ nghĩa rằng thời gian sẽ có thể quên được em, nhưng cuối cùng anh cũng không lừa được chính mình 

最终的我们没有走到一起,尽管到现在你未嫁我未娶
zuìzhōng de wǒ·men méi·yǒu zǒu dào yīqǐ , jǐnguǎn dào xiànzài nǐ wèi jià wǒ wèi qǔ
chuây chung tơ ủa mân mấy dẩu chẩu tao i trỉ , chín quản tao xen chai nỉ uây che ủa uây trủy
Cuối cùng chúng ta cũng không ở bên nhau, dù rằng đến bây giờ em sắp lấy chồng anh sắp lấy vợ

只可惜爱情再回不到过去,再爱你一次
zhǐ kěxī àiqíng zài huí bùdào guòqù , zài ài nǐ yī cì
chử khửa xi ai trính chai huấy pu tao cua truy , chai ai nỉ i trư
Chỉ tiếc là tình yêu không thể quay lại quá khứ, để yêu em thêm một lần nữa

后来的我们没有走到一起,哪怕我多年以后还爱着你
hòulái de wǒ·men méi·yǒu zǒu dào yīqǐ , nǎpà wǒ duō nián yǐhòu hái ài zhe nǐ
hâu lái tơ ủa mân mấy dẩu chẩu tao i trỉ , nả p'a ủa tua nén ỉ hâu hái ai chưa nỉ
Chúng ta của sau này không còn bước chung đường, cho dù nhiều năm sau nữa anh vẫn còn yêu em

我以为时间可以把你忘记,可是我始终骗不过自己
wǒ yǐwéi shíjiān kěyǐ bǎ nǐ wàngjì , kěshì wǒ shǐzhōng piàn bùguò zìjǐ
ủa ỉ uấy sứ chen khửa ỉ pả nỉ oang chi , khửa sư ủa sử chung p'en pu cua chư chỉ
Anh cứ nghĩa rằng thời gian sẽ có thể quên được em, nhưng cuối cùng anh cũng không lừa được chính mình 

最终的我们没有走到一起,尽管到现在你未嫁我未娶
zuìzhōng de wǒ·men méi·yǒu zǒu dào yīqǐ , jǐnguǎn dào xiànzài nǐ wèi jià wǒ wèi qǔ
chuây chung tơ ủa mân mấy dẩu chẩu tao i trỉ , chín quản tao xen chai nỉ uây che ủa uây trủy
Cuối cùng chúng ta cũng không ở bên nhau, dù rằng đến bây giờ em sắp lấy chồng anh sắp lấy vợ

只可惜爱情再回不到过去,再爱你一次
zhǐ kěxī àiqíng zài huí bùdào guòqù , zài ài nǐ yī cì
chử khửa xi ai trính chai huấy pu tao cua truy , chai ai nỉ i trư
Chỉ tiếc là tình yêu không thể quay lại quá khứ, để yêu em thêm một lần nữa