Thanh minh thượng hà đồ 清明上河图 Qīngmíng shànghé tú

18/03/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Thanh minh thượng hà đồ 清明上河图 Qīngmíng shànghé tú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Thanh minh thượng hà đồ 清明上河图 Qīngmíng shànghé tú – Bài Cốt 排骨

Lời bài hát Thanh minh thượng hà đồ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我俯身看去
wǒ fǔshēn kàn qù
ủa phủ sân khan truy
Ta cúi người nhìn lại

那一帘秋雨
nà yī lián qiū yǔ
na i lén triêu ủy
Màn mưa thu đó

落下的水滴
luò xià de shuǐ dī
lua xe tơ suẩy ti
Từng giọt nước rơi xuống

却悄无声息
què qiāo wúshēng xī
truê treo ú sâng xi
Nhẹ nhàng không một tiếng động

雕刻在石碑上的印记
diāokè zài shí bēi shàng de yìnjì
teo khưa chai sứ pây sang tơ in chi
Vết tích khắc trên bia đá

是否隐藏着秘密
shìfǒu yǐncáng zhe mìmì
sư phẩu ỉn tráng chưa mi mi
Phải chăng ẩn chứa bí mật nào đó

在你的眼神中
zài nǐ de yǎnshén zhōng
chai nỉ tơ dẻn sấn chung
Trong ánh mắt nàng

我看到了情丝万缕
wǒ kàn dào le qíng sī wàn lǚ
ủa khan tao lơ trính xư oan lủy
Ta đã nhìn thấy tình tơ vạn kết

古巷的忧郁
gǔ xiàng de yōuyù
củ xeng tơ dâu uy
Lối cũ sầu muộn 

写下琵琶的旋律
xiě xià pí·pá de xuánlǜ
xỉa xe p'í p'á tơ xoén luy
Viết thành nhịp khúc tì bà

飘逸的外衣
piāoyì de wàiyī
p'eo i tơ oai i
Áo choàng bay trong gió

街上叫卖的小曲
jiē·shang jiàomài de xiǎo qǔ
chia sang cheo mai tơ xẻo trủy
Cùng tiếng rao rộn khắp con đường

仿佛隔空变换到那里
fǎngfú gé kōng biànhuàn dào nà·li
phảng phú cứa khung pen hoan tao na lỉ
Dường như không gian biến hóa đến nơi nào

一切模糊又清晰
yīqiè mó·hu yòu qīngxī
i tria múa hú dâu tring xi
Tất cả vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng

几秒钟的世界
jǐ miǎo zhōng de shìjiè
chỉ mẻo chung tơ sư chia
Mấy giây phút của thế giới 

感叹不平凡的意义
gǎntàn bùpíng fán de yìyì
cản than pu p'ính phán tơ i i
Cảm thấy mang ý nghĩa không bình thường 

绫罗飘起遮住日落西
líng luó piāo qǐ zhē zhù rì luò xī
lính lúa p'eo trỉ chưa chu rư lua xi
Tà áo tung bay che lấp mặt trời lặn phía Tây

奏一回断肠的古曲
zòu yī huí duàncháng de gǔ qǔ
châu i huấy toan tráng tơ củ trủy
Tấu một khúc nhạc cổ 

抬起画面如此的美丽
tái qǐ huàmiàn rúcǐ de měilì
thái trỉ hoa men rú trử tơ mẩy li
Vẽ nên một hình tượng xinh đẹp 

孰不知是谁的墨笔
shú bù zhī shì shuí de mò bǐ
sú pu chư sư suấy tơ mua pỉ
Ai nào biết là nét bút của ai

淡淡胭脂遮住了思绪
dàndàn yān·zhi zhē zhù le sīxù
tan tan den chư chưa chu lơ xư xuy
Son nhạt che giấu tâm tư 

小酌几杯却有醉意
xiǎo zhuó jǐ bēi què yǒu zuìyì
xẻo chúa chỉ pây truê dẩu chuây i
Uống vài ly đã say ngà ngà

多少能人将相书画三千里
duōshǎo néngrén jiāng xiàngshū huà sān qiānlǐ
tua sảo nấng rấn cheng xeng su hoa xan tren lỉ
Bao nhiêu người có thể đem nét bút vẽ ba nghìn dặm

上河图雕琢的意义
shàng hé tú diāozhuó de yìyì
sang hứa thú teo chúa tơ i i
Mang suy nghĩa khắc lên tranh vẽ

古巷的忧郁
gǔ xiàng de yōuyù
củ xeng tơ dâu uy
Lối cũ sầu muộn 

写下琵琶的旋律
xiě xià pí·pá de xuánlǜ
xỉa xe p'í p'á tơ xoén luy
Viết thành nhịp khúc tì bà

飘逸的外衣
piāoyì de wàiyī
p'eo i tơ oai i
Áo choàng bay trong gió

街上叫卖的小曲
jiē·shang jiàomài de xiǎo qǔ
chia sang cheo mai tơ xẻo trủy
Cùng tiếng rao rộn khắp con đường

仿佛隔空变换到那里
fǎngfú gé kōng biànhuàn dào nà·li
phảng phú cứa khung pen hoan tao na lỉ
Dường như không gian biến hóa đến nơi nào

一切模糊又清晰
yīqiè mó·hu yòu qīngxī
i tria múa hú dâu tring xi
Tất cả vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng

几秒钟的世界
jǐ miǎo zhōng de shìjiè
chỉ mẻo chung tơ sư chia
Mấy giây phút của thế giới 

感叹不平凡的意义
gǎntàn bùpíng fán de yìyì
cản than pu p'ính phán tơ i i
Cảm thấy mang ý nghĩa không bình thường 

绫罗飘起遮住日落西
líng luó piāo qǐ zhē zhù rì luò xī
lính lúa p'eo trỉ chưa chu rư lua xi
Tà áo tung bay che lấp mặt trời lặn phía Tây

奏一回断肠的古曲
zòu yī huí duàncháng de gǔ qǔ
châu i huấy toan tráng tơ củ trủy
Tấu một khúc nhạc cổ 

抬起画面如此的美丽
tái qǐ huàmiàn rúcǐ de měilì
thái trỉ hoa men rú trử tơ mẩy li
Vẽ nên một hình tượng xinh đẹp 

孰不知是谁的墨笔
shú bù zhī shì shuí de mò bǐ
sú pu chư sư suấy tơ mua pỉ
Ai nào biết là nét bút của ai

淡淡胭脂遮住了思绪
dàndàn yān·zhi zhē zhù le sīxù
tan tan den chư chưa chu lơ xư xuy
Son nhạt che giấu tâm tư 

小酌几杯却有醉意
xiǎo zhuó jǐ bēi què yǒu zuìyì
xẻo chúa chỉ pây truê dẩu chuây i
Uống vài ly đã say ngà ngà

多少能人将相书画三千里
duōshǎo néngrén jiāng xiàngshū huà sān qiānlǐ
tua sảo nấng rấn cheng xeng su hoa xan tren lỉ
Bao nhiêu người có thể đem nét bút vẽ ba nghìn dặm

上河图雕琢的意义
shàng hé tú diāozhuó de yìyì
sang hứa thú teo chúa tơ i i
Mang suy nghĩa khắc lên tranh vẽ
 

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Có chút ngọt ngào 有点甜 Yǒudiǎn tián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: 123 em yêu anh 123 我爱你

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát 123 em yêu anh 123 我爱你 123 Wǒ ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tâm lặng như nước 心如止水 Xīnrúzhǐshuǐ

  17/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tâm lặng như nước 心如止水 Xīnrúzhǐshuǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Xuất sơn 出山 Chūshān

  03/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Xuất sơn 出山 Chūshān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Hạ sơn 下山 Xiàshān

  02/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Hạ sơn 下山 Xiàshān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa