Bài hát tiếng Trung: Anh cười lên trông thật đẹp 你笑起来真好看

11/02/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Anh cười lên trông thật đẹp 你笑起来真好看 Nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Anh cười lên trông thật đẹp 你笑起来真好看 Nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn
Lý Hân Dung & Phàn Đồng Châu & Lý Khải Trù李昕融 & 樊桐舟& 李凯稠

Lời bài hát Anh cười lên trông thật đẹp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

想去远方的山川
xiǎng qù yuǎnfāng de shān chuān
xẻng truy doẻn phang tơ san troan
Em muốn ngắm phong cảnh nơi núi sông xa xôi

想去海边看海鸥
xiǎng qù hǎi biān kàn hǎiōu
xẻng truy hải pen khan hải ōu
Em muốn đến biển xem hải âu

不管风雨有多少
bùguǎn fēngyǔ yǒu duōshǎo
pu quản phâng ủy dẩu tua sảo
Cho dù gió mưa bão táp

有你就足够
yǒu nǐ jiù zúgòu
dẩu nỉ chiêu chú câu
Có anh là đủ rồi

喜欢看你的嘴角
xǐ·huan kàn nǐ de zuǐjiǎo
xỉ hoan khan nỉ tơ chuẩy chẻo
Thích ngắm khóe miệng anh

喜欢看你的眉梢
xǐ·huan kàn nǐ de méishāo
xỉ hoan khan nỉ tơ mấy sao
thích ngắm đôi lông mày thanh tú của em

白云挂在那蓝天
bái yún guà zài nà lán tiān
pái uýn qua chai na lán then
Đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh kia

像你的微笑
xiàng nǐ de wēixiào
xeng nỉ tơ uây xeo
Trông như nụ cười của anh

你笑起来真好看
nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn
nỉ xeo trỉ lái chân hảo khan
Anh cười lên trông thật đẹp

像春天的花一样
xiàng chūntiān de huā yīyàng
xeng truân then tơ hoa i dang
Hệt như đóa hoa mùa xuân vậy

把所有的烦恼所有的忧愁
bǎ suǒyǒu de fánnǎo suǒyǒu de yōuchóu
pả xủa dẩu tơ phán nảo xủa dẩu tơ dâu trấu
Khiến cho tất cả những muộn phiền, tất cả những lo âu

统统都吹散
tǒngtǒng dōu chuī sàn
thủng thủng tâu truây xan
đều bị cuốn bay

你笑起来真好看
nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn
nỉ xeo trỉ lái chân hảo khan
Anh cười lên trông thật đẹp

像夏天的阳光
xiàng xiàtiān de yángguāng
xeng xe then tơ dáng quang
Giống như ánh mặt trời mùa hạ vậy

整个世界全部的时光
zhěnggè shìjiè quánbù de shíguāng
chẩng cưa sư chia troén pu tơ sứ quang
Tất cả khoảnh khắc trên thế giới

美得像画卷
měi dé xiàng huàjuàn
mẩy tứa xeng hoa choen
Đều đẹp như bức tranh 

想去远方的山川
xiǎng qù yuǎnfāng de shān chuān
xẻng truy doẻn phang tơ san troan
Em muốn ngắm phong cảnh nơi núi sông xa xôi

想去海边看海鸥
xiǎng qù hǎi biān kàn hǎiōu
xẻng truy hải pen khan hải ōu
Em muốn đến biển xem hải âu

不管风雨有多少
bùguǎn fēngyǔ yǒu duōshǎo
pu quản phâng ủy dẩu tua sảo
Cho dù gió mưa bão táp

有你就足够
yǒu nǐ jiù zúgòu
dẩu nỉ chiêu chú câu
Có anh là đủ rồi

喜欢看你的嘴角
xǐ·huan kàn nǐ de zuǐjiǎo
xỉ hoan khan nỉ tơ chuẩy chẻo
Thích ngắm khóe miệng anh

喜欢看你的眉梢
xǐ·huan kàn nǐ de méishāo
xỉ hoan khan nỉ tơ mấy sao
thích ngắm đôi lông mày thanh tú của em

白云挂在那蓝天
bái yún guà zài nà lán tiān
pái uýn qua chai na lán then
Đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh kia

像你的微笑
xiàng nǐ de wēixiào
xeng nỉ tơ uây xeo
Trông như nụ cười của anh

你笑起来真好看
nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn
nỉ xeo trỉ lái chân hảo khan
Anh cười lên trông thật đẹp

像春天的花一样
xiàng chūntiān de huā yīyàng
xeng truân then tơ hoa i dang
Hệt như đóa hoa mùa xuân vậy

把所有的烦恼所有的忧愁
bǎ suǒyǒu de fánnǎo suǒyǒu de yōuchóu
pả xủa dẩu tơ phán nảo xủa dẩu tơ dâu trấu
Khiến cho tất cả những muộn phiền, tất cả những lo âu

统统都吹散
tǒngtǒng dōu chuī sàn
thủng thủng tâu truây xan
đều bị cuốn bay

你笑起来真好看
nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn
nỉ xeo trỉ lái chân hảo khan
Anh cười lên trông thật đẹp

像夏天的阳光
xiàng xiàtiān de yángguāng
xeng xe then tơ dáng quang
Giống như ánh mặt trời mùa hạ vậy

整个世界全部的时光
zhěnggè shìjiè quánbù de shíguāng
chẩng cưa sư chia troén pu tơ sứ quang
Tất cả khoảnh khắc trên thế giới

美得像画卷
měi dé xiàng huàjuàn
mẩy tứa xeng hoa choen
Đều đẹp như bức tranh

你笑起来真好看
nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn
nỉ xeo trỉ lái chân hảo khan
Anh cười lên trông thật đẹp

像夏天的阳光
xiàng xiàtiān de yángguāng
xeng xe then tơ dáng quang
Giống như ánh mặt trời mùa hạ vậy

整个世界全部的时光
zhěnggè shìjiè quánbù de shíguāng
chẩng cưa sư chia troén pu tơ sứ quang
Tất cả khoảnh khắc trên thế giới

美得像画卷
měi dé xiàng huàjuàn
mẩy tứa xeng hoa choen
Đều đẹp như bức tranh

你笑起来真好看
nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn
nỉ xeo trỉ lái chân hảo khan
Anh cười lên trông thật đẹp

像夏天的阳光
xiàng xiàtiān de yángguāng
xeng xe then tơ dáng quang
Giống như ánh mặt trời mùa hạ vậy

整个世界全部的时光
zhěnggè shìjiè quánbù de shíguāng
chẩng cưa sư chia troén pu tơ sứ quang
Tất cả khoảnh khắc trên thế giới

美得像画卷
měi dé xiàng huàjuàn
mẩy tứa xeng hoa choen
Đều đẹp như bức tranh

整个世界全部的时光
zhěnggè shìjiè quánbù de shíguāng
chẩng cưa sư chia troén pu tơ sứ quang
Tất cả khoảnh khắc trên thế giới

美得像画卷
měi dé xiàng huàjuàn
mẩy tứa xeng hoa choen
Đều đẹp như bức tranh

 • Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em 世界美好与你环环相扣

  21/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em 世界美好与你环环相扣 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Người kế nhiệm 后继者 Hòujì zhě

  21/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Người kế nhiệm 后继者 Hòujì zhě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tam thê tứ thiếp 三妻四妾 Sān qī sì qiè

  20/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam thê tứ thiếp 三妻四妾 Sān qī sì qiè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn

  16/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi

  14/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi kèm phiên âm bồi và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ

  12/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa