Bài hát tiếng Trung: Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ

12/02/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ – Đinh Phù Ny丁芙妮

Lời bài hát Chỉ vì quá yêu anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

原谅我真的喝醉了
yuánliàng wǒ zhēn de hēzuì le
doén leng ủa chân tơ hưa chuây lơ
Tha thứ cho em, em thực sự uống say rồi

因为我真的想你了
yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐ le
in uây ủa chân tơ xẻng nỉ lơ
Bởi vì em thực sự nhớ anh rồi

一不小心就被寂寞
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò
i pu xẻo xin chiêu pây chi mua
Chỉ một chút bất cẩn liền bị sự cô đơn

吞噬了爱着你的快乐
tūnshì le ài zhe nǐ de kuàilè
thuân sư lơ ai chưa nỉ tơ khoai lưa
Nuốt lấy hạnh phúc khi yêu anh

我知道这样不应该
wǒ zhīdào zhèyàng bù yīnggāi
ủa chư tao chưa dang pu ing cai
Em biết như vậy là không nên

也知道你会受伤害
yě zhīdào nǐ huì shòushāng hài
dể chư tao nỉ huây sâu sang hai
Cũng biết là anh sẽ bị tổn thương

 

只是不想再让自己
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ
chử sư pu xẻng chai rang chư chỉ
Nhưng em chỉ là không muốn khiến bản thân mình một lần nữa

对你太过依赖
duì nǐ tài guò yīlài
tuây nỉ thai cua i lai
Quá ỷ lại vào anh

我明白
wǒ míng·bai
ủa mính pá
Em hiểu

你给的爱
nǐ gěi de ài
nỉ cẩy tơ ai
Tình yêu anh dành cho em

是真实地存在
shì zhēnshí de cúnzài
sư chân sứ tơ truấn chai
Thật sự tồn tại

只是我
zhǐshì wǒ
chử sư ủa
Chỉ là em

不懂得如何去爱
bù dǒng·de rúhé qù ài
pu tủng tơ rú hứa truy ai
Không hiểu thế nào là yêu

才会让你想离开
cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
trái huây rang nỉ xẻng lí khai
Mới khiến anh muốn rời xa

因为我不知道
yīnwèi wǒ bù zhīdào
in uây ủa pu chư tao
Bởi vì em không biết

下一辈子还是否能遇见你
xià yībèi·zi hái·shi fǒu néng yùjiàn nǐ
xe í pây chư hái sư phẩu nấng uy chen nỉ
Kiếp sau còn có thể gặp được anh hay không

所以我今生才会那么努力把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nà·me nǔlì bǎ zuìhǎo de gěi nǐ
xủa ỉ ủa chin sâng trái huây na mơ nủ li pả chuây hảo tơ cẩy nỉ
Nên kiếp này em mới cố gắng dành những điều tốt nhất cho anh

爱你都变成伤害你我们的爱快要窒息
ài nǐ dōu biànchéng shānghài nǐ wǒ·men de ài kuàiyào zhìxī
ai nỉ tâu pen trấng sang hai nỉ ủa mân tơ ai khoai dao chư xi
Yêu anh nhưng lại thành ra làm anh bị tổn thương, tình yêu của chúng ta sắp ngột ngạt rồi

不是故意只是太爱你
bù·shi gùyì zhǐshì tài ài nǐ
pu sư cu i chử sư thai ai nỉ
Không phải do em cố ý, chỉ là em quá yêu anh

原谅我真的喝醉了
yuánliàng wǒ zhēn de hēzuì le
doén leng ủa chân tơ hưa chuây lơ
Tha thứ cho em, em thực sự uống say rồi

因为我真的想你了
yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐ le
in uây ủa chân tơ xẻng nỉ lơ
Bởi vì em thực sự nhớ anh rồi

一不小心就被寂寞
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò
i pu xẻo xin chiêu pây chi mua
Chỉ một chút bất cẩn liền bị sự cô đơn

吞噬了爱着你的快乐
tūnshì le ài zhe nǐ de kuàilè
thuân sư lơ ai chưa nỉ tơ khoai lưa
Nuốt lấy hạnh phúc khi yêu anh

我知道这样不应该
wǒ zhīdào zhèyàng bù yīnggāi
ủa chư tao chưa dang pu ing cai
Em biết như vậy là không nên

也知道你会受伤害
yě zhīdào nǐ huì shòushāng hài
dể chư tao nỉ huây sâu sang hai
Cũng biết là anh sẽ bị tổn thương

只是不想再让自己
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ
chử sư pu xẻng chai rang chư chỉ
Nhưng em chỉ là không muốn khiến bản thân mình một lần nữa

对你太过依赖
duì nǐ tài guò yīlài
tuây nỉ thai cua i lai
Quá ỷ lại vào anh

我明白
wǒ míng·bai
ủa mính pá
Em hiểu

你给的爱
nǐ gěi de ài
nỉ cẩy tơ ai
Tình yêu anh dành cho em

是真实地存在
shì zhēnshí de cúnzài
sư chân sứ tơ truấn chai
Thật sự tồn tại

只是我
zhǐshì wǒ
chử sư ủa
Chỉ là em

不懂得如何去爱
bù dǒng·de rúhé qù ài
pu tủng tơ rú hứa truy ai
Không hiểu thế nào là yêu

才会让你想离开
cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
trái huây rang nỉ xẻng lí khai
Mới khiến anh muốn rời xa

因为我不知道
yīnwèi wǒ bù zhīdào
in uây ủa pu chư tao
Bởi vì em không biết

下一辈子还是否能遇见你
xià yībèi·zi hái·shi fǒu néng yùjiàn nǐ
xe í pây chư hái sư phẩu nấng uy chen nỉ
Kiếp sau còn có thể gặp được anh hay không

所以我今生才会那么努力把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nà·me nǔlì bǎ zuìhǎo de gěi nǐ
xủa ỉ ủa chin sâng trái huây na mơ nủ li pả chuây hảo tơ cẩy nỉ
Nên kiếp này em mới cố gắng dành những điều tốt nhất cho anh

爱你都变成伤害你我们的爱快要窒息
ài nǐ dōu biànchéng shānghài nǐ wǒ·men de ài kuàiyào zhìxī
ai nỉ tâu pen trấng sang hai nỉ ủa mân tơ ai khoai dao chư xi
Yêu anh nhưng lại thành ra làm anh bị tổn thương, tình yêu của chúng ta sắp ngột ngạt rồi

不是故意只是太爱你
bù·shi gùyì zhǐshì tài ài nǐ
pu sư cu i chử sư thai ai nỉ
Không phải do em cố ý, chỉ là em quá yêu anh

因为我不知道
yīnwèi wǒ bù zhīdào
in uây ủa pu chư tao
Bởi vì em không biết

下一辈子还是否能遇见你
xià yībèi·zi hái·shi fǒu néng yùjiàn nǐ
xe í pây chư hái sư phẩu nấng uy chen nỉ
Kiếp sau còn có thể gặp được anh hay không

所以我今生才会那么努力把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nà·me nǔlì bǎ zuìhǎo de gěi nǐ
xủa ỉ ủa chin sâng trái huây na mơ nủ li pả chuây hảo tơ cẩy nỉ
Nên kiếp này em mới cố gắng dành những điều tốt nhất cho anh

爱你都变成伤害你我们的爱快要窒息
ài nǐ dōu biànchéng shānghài nǐ wǒ·men de ài kuàiyào zhìxī
ai nỉ tâu pen trấng sang hai nỉ ủa mân tơ ai khoai dao chư xi
Yêu anh nhưng lại thành ra làm anh bị tổn thương, tình yêu của chúng ta sắp ngột ngạt rồi

不是故意只是太爱你
bù·shi gùyì zhǐshì tài ài nǐ
pu sư cu i chử sư thai ai nỉ
Không phải do em cố ý, chỉ là em quá yêu anh
 

 • Đây chính là tình yêu sao? 这就是爱吗? Zhè jiùshì ài ma

  22/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Đây chính là tình yêu sao 这就是爱吗 Zhè jiùshì ài ma qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em 世界美好与你环环相扣

  21/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em 世界美好与你环环相扣 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Người kế nhiệm 后继者 Hòujì zhě

  21/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Người kế nhiệm 后继者 Hòujì zhě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tam thê tứ thiếp 三妻四妾 Sān qī sì qiè

  20/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam thê tứ thiếp 三妻四妾 Sān qī sì qiè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn

  16/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi

  14/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi kèm phiên âm bồi và dịch nghĩa