Học tiếng Trung qua bài hát: Cá lớn 大鱼 Dà yú

10/02/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Cá lớn 大鱼 Dà yú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Cá lớn 大鱼 Dà yú – Châu Thâm 周深

Lời bài hát Cá lớn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

海浪无声将夜幕深深淹没
hǎi làng wúshēng jiāng yèmù shēn shēn yānmò
hải lang ú sâng cheng dê mu sân sân den mua
Sóng biển âm thầm nhấn chìm màn đêm sâu thẳm

漫过天空尽头的角落
màn guòtiān kōng jìntóu de jiǎoluò
man cua then khung chin thấu tơ chẻo lua
lan đến tận góc trời xa xăm

大鱼在梦境的缝隙里游过
dà yú zài mèngjìng de fèngxì lǐ yóu guò
ta úy chai mâng ching tơ phâng xi lỉ dấu cua
Cá lớn từ trong khe hở giấc mộng bơi qua

凝望你沉睡的轮廓
níngwàng nǐ chénshuì de lúnkuò
nính oang nỉ trấn suây tơ luấn khua
Ngóng trông dáng hình người đang ngủ say

看海天一色听风起雨落
kàn hǎi tiān yīsè tīng fēng qǐ yǔ luò
khan hải then i xưa thing phâng trỉ ủy lua
Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi

执子手吹散苍茫茫烟波
zhí zǐ shǒu chuī sàn cāngmáng máng yānbō
chứ chử sẩu truây xan trang máng máng den pua
Cùng nắm tay thổi tan khói mờ sóng biếc 

大鱼的翅膀已经太辽阔
dà yú de chìbǎng yǐ·jing tài liáokuò
ta úy tơ trư pảng ỉ chinh thai léo khua
Đôi cánh đại ngư đã vô cùng rộng lớn rồi

我松开时间的绳索
wǒ sōng kāi shíjiān de shéngsuǒ
ủa xung khai sứ chen tơ sấng xủa
Tôi buông lỏng sợi dây trói buộc thời gian

怕你飞远去怕你离我而去
pà nǐ fēi yuǎn qù pà nǐ lí wǒ ér qù
p'a nỉ phây doẻn truy p'a nỉ lí ủa ớ truy
Sợ người bay đi đến nơi xa, sợ người rời bỏ tôi mà đi

更怕你永远停留在这里
gèng pà nǐ yǒngyuǎn tíngliú zài zhèlǐ
câng p'a nỉ dủng doẻn thính liếu chai chưa lỉ
càng sợ người mãi mãi dừng ở đây

每一滴泪水都向你流淌去
měi yī dī lèishuǐ dōu xiàng nǐ liútǎng qù
mẩy i ti lây suẩy tâu xeng nỉ liếu thảng truy
Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía người

倒流进天空的海底
dàoliú jìn tiānkōng de hǎidǐ
tao liếu chin then khung tơ hải tỉ
chảy ngược vào đáy biển sâu

海浪无声将夜幕深深淹没
hǎi làng wúshēng jiāng yèmù shēn shēn yānmò
hải lang ú sâng cheng dê mu sân sân den mua
Sóng biển âm thầm nhấn chìm màn đêm sâu thẳm

漫过天空尽头的角落
màn guòtiān kōng jìntóu de jiǎoluò
man cua then khung chin thấu tơ chẻo lua
lan đến tận góc trời xa xăm

大鱼在梦境的缝隙里游过
dà yú zài mèngjìng de fèngxì lǐ yóu guò
ta úy chai mâng ching tơ phâng xi lỉ dấu cua
Cá lớn từ trong khe hở giấc mộng bơi qua

凝望你沉睡的轮廓
níngwàng nǐ chénshuì de lúnkuò
nính oang nỉ trấn suây tơ luấn khua
Ngóng trông dáng hình người đang ngủ say

看海天一色听风起雨落
kàn hǎi tiān yīsè tīng fēng qǐ yǔ luò
khan hải then i xưa thing phâng trỉ ủy lua
Nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi

执子手吹散苍茫茫烟波
zhí zǐ shǒu chuī sàn cāngmáng máng yānbō
chứ chử sẩu truây xan trang máng máng den pua
Cùng nắm tay thổi tan khói mờ sóng biếc 

大鱼的翅膀已经太辽阔
dà yú de chìbǎng yǐ·jing tài liáokuò
ta úy tơ trư pảng ỉ chinh thai léo khua
Đôi cánh đại ngư đã vô cùng rộng lớn rồi

我松开时间的绳索
wǒ sōng kāi shíjiān de shéngsuǒ
ủa xung khai sứ chen tơ sấng xủa
Tôi buông lỏng sợi dây trói buộc thời gian

看你飞远去看你离我而去
kàn nǐ fēi yuǎn qù kàn nǐ lí wǒ ér qù
khan nỉ phây doẻn truy khan nỉ lí ủa ớ truy
Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời bỏ ta mà đi

原来你生来就属于天际
yuánlái nǐ shēnglái jiù shǔyú tiānjì
doén lái nỉ sâng lái chiêu sủ úy then chi
Hóa ra người sinh ra đã thuộc về chân trời xa xôi

每一滴泪水都向你流淌去
měi yī dī lèishuǐ dōu xiàng nǐ liútǎng qù
mẩy i ti lây suẩy tâu xeng nỉ liếu thảng truy
Mỗi một giọt nước mắt đều chảy về phía người

倒流回最初的相遇
dàoliú huí zuìchū de xiāng yù
tao liếu huấy chuây tru tơ xeng uy
chảy ngược lại nơi gặp gỡ ban đầu

 • Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em 世界美好与你环环相扣

  21/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em 世界美好与你环环相扣 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tam thê tứ thiếp 三妻四妾 Sān qī sì qiè

  20/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam thê tứ thiếp 三妻四妾 Sān qī sì qiè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn

  16/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm áp 暖暖 Nuǎn nuǎn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi

  14/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Khẩu thị tâm phi 口是心非 Kǒushìxīnfēi kèm phiên âm bồi và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ

  12/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Chỉ vì quá yêu anh 只是太爱你 Zhǐshì tài ài nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh cười lên trông thật đẹp 你笑起来真好看

  11/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh cười lên trông thật đẹp 你笑起来真好看 Nǐ xiào qǐlái zhēn hǎokàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa