Bài hát tiếng Trung: Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā

21/04/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Hoa: Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā – Tô Đàm Đàm & Giai Bằng 苏谭谭 & 佳鹏

Lời bài hát Độ ta không độ nàng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我前几世种下不断的是牵挂
wǒ qiān jǐ shì zhǒng xià bùduàn de shì qiānguà
ủa tren chỉ sư chủng xe pu toan tơ sư tren qua
Những vướng bận tư vài kiếp trước vẫn mãi không dứt

小僧回头了嘛诵经声变沙哑
xiǎo sēng huítóu le ma sòng jīng shēng biàn shāyǎ
xẻo xâng huấy thấu lơ ma xung chinh sâng pen sa dả
Tiểu tang hoàn tục rồi sao, tiếng tụng kinh ngày một nhỏ đi

这寺下再无她菩提不渡她
zhè sì xià zài wú tā pútí bù dù tā
chưa xư xe chai ú tha p'ú thí pu tu tha
Ngôi chùa này vẫn không có cô ấy, bồ đề không độ cô ấy

几卷经文难留这满院的冥花
jǐ juǎn jīng wén nán liú zhè mǎn yuàn de míng huā
chỉ choẻn chinh uấn nán liếu chưa mản doen tơ mính hoa
Thì vài cuốn kinh thư khó mà giữ được cô ấy, cả một sân đầy hoa bỉ ngạn

你离开这个家爱恨都无处洒
nǐ líkāi zhè·ge jiā ài hèn dōu wú chǔ sǎ
nỉ lí khai chưa cưa che ai hân tâu ú trủ xả
Nàng rời khỏi ngôi nhà này khiến mọi yêu hận đều không có nơi giãi bày

还能回头了嘛看你微笑脸颊
hái néng huítóu le ma kàn nǐ wēixiào liǎnjiá
hái nấng huấy thấu lơ ma khan nỉ uây xeo lẻn ché
Còn có thể quay đầu lại sao, để nhìn nàng mỉm cười

怎能脱下袈裟来还你一个家
zěn néng tuō xià jiāshā lái hái nǐ yī gè jiā
chẩn nấng thua xe che sa lái hái nỉ i cưa che
Làm sao để cởi xuống áo cà sa để trả lại cho em một ngôi nhà

为何渡我不渡她
wèihé dù wǒ bù dù tā
uây hứa tu ủa pu tu tha
Tại sao độ ta không độ nàng

这风儿还在刮乱了谁的年华
zhè fēng ér hái zài guā luàn le shuí de niánhuá
chưa phâng ớ hái chai qua loan lơ suấy tơ nén hóa
Gió vẫn đang thổi, làm đảo lộn tuổi tác của ai

他留起了长发收起了木鱼吧
tā liú qǐ le cháng fā shōu qǐ le mùyú ba
tha liếu trỉ lơ tráng pha sâu trỉ lơ mu úy pa
Cô ấy nuôi lại tóc dài, cất mõ đi

菩提下再无她又度过几个夏
pútí xià zài wú tā yòu dùguò jǐgè xià
p'ú thí xe chai ú tha dâu tu cua chỉ cưa xe
Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy, qua thêm vài mùa hè nữa

眼睛还红嘛她已经不在啦
yǎn·jing hái hóng ma tā yǐ·jing bùzài la
dẻn chinh hái húng ma tha ỉ chinh pu chai la
Mắt vẫn còn đỏ sao, cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi


晨钟再敲几下不渡世间繁花
chén zhōng zài qiāo jǐ xià bù dù shìjiān fánhuā
trấn chung chai treo chỉ xe pu tu sư chen phán hoa
Tiếp tục gõ chuông sớm không độ qua những phồn hoa trên thế gian

我也低头笑着再不见你长发
wǒ yě dītóu xiào zhe zài·bu jiàn nǐ cháng fā
ủa dể ti thấu xeo chưa chai pu chen nỉ tráng pha
Ta cũng cúi đầu cười, sẽ không còn được nhìn thấy mái tóc nàng nữa

笑问佛祖啊渡千百万人家
xiào wèn fózǔ ā dù qiān bǎiwàn rénjiā
xeo uân phú chủ a tu tren pải oan rấn che
Cười hỏi Phật tổ, độ qua trăm ngàn người

为何渡我不渡她
wèihé dù wǒ bù dù tā
uây hứa tu ủa pu tu tha
Tại sao độ ta không độ nàng


这风儿还在刮乱了谁的年华
zhè fēng ér hái zài guā luàn le shuí de niánhuá
chưa phâng ớ hái chai qua loan lơ suấy tơ nén hóa
Gió vẫn đang thổi, làm đảo lộn tuổi tác của ai

他留起了长发收起了木鱼吧
tā liú qǐ le cháng fā shōu qǐ le mùyú ba
tha liếu trỉ lơ tráng pha sâu trỉ lơ mu úy pa
Cô ấy nuôi lại tóc dài, cất mõ đi

菩提下再无她又度过几个夏
pútí xià zài wú tā yòu dùguò jǐgè xià
p'ú thí xe chai ú tha dâu tu cua chỉ cưa xe
Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy, qua thêm vài mùa hè nữa

眼睛还红嘛她已经不在啦
yǎn·jing hái hóng ma tā yǐ·jing bùzài la
dẻn chinh hái húng ma tha ỉ chinh pu chai la
Mắt vẫn còn đỏ sao, cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi


晨钟再敲几下不渡世间繁花
chén zhōng zài qiāo jǐ xià bù dù shìjiān fánhuā
trấn chung chai treo chỉ xe pu tu sư chen phán hoa
Tiếp tục gõ chuông sớm không độ qua những phồn hoa trên thế gian

我也低头笑着再不见你长发
wǒ yě dītóu xiào zhe zài·bu jiàn nǐ cháng fā
ủa dể ti thấu xeo chưa chai pu chen nỉ tráng pha
Ta cũng cúi đầu cười, sẽ không còn được nhìn thấy mái tóc nàng nữa

笑问佛祖啊渡千百万人家
xiào wèn fózǔ ā dù qiān bǎiwàn rénjiā
xeo uân phú chủ a tu tren pải oan rấn che
Cười hỏi Phật tổ, độ qua trăm ngàn người

为何渡我不渡她
wèihé dù wǒ bù dù tā
uây hứa tu ủa pu tu tha
Tại sao độ ta không độ nàng

这菩提下再无他
zhè pútí xià zài wú tā
chưa p'ú thí xe chai ú tha
Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy

这凡众一啊你还能听到吗
zhè fán zhòng yī ā nǐ hái néng tīng dào ma
chưa phán chung i a nỉ hái nấng thing tao ma
Phàn Chúng Nhất, ngài vẫn nghe thấy chứ

你曾渡了千百万人家
nǐ céng dù le qiān bǎiwàn rénjiā
nỉ trấng tu lơ tren pải oan rấn che
Ngài từng độ trăm ngàn người

可可是为什么
kěkě shì wèishén·me
khửa khửa sư uây sấn mơ
Nhưng, nhưng vì sao

渡我不渡她啊
dù wǒ bù dù tā ā
tu ủa pu tu tha a
Độ ta lại không độ nàng


la
la
hả?

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你

  13/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你 Gānghǎo yùjiàn nǐ

 • Bài hát tiếng Trung: Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây cầu duyên phận 缘份一道桥

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây cầu duyên phận 缘份一道桥 Yuán fèn yīdào qiáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ly nhân sầu 离人愁 Lí rén chóu

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Ly nhân sầu 离人愁 Lí rén chóu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gặp lại chỉ là người lạ 再见只是陌生人

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp lại chỉ là người lạ 再见只是陌生人 Zàijiàn zhǐshì mòshēng rén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dũng cảm yêu 勇敢爱 Yǒnggǎn ài

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Dũng cảm yêu 勇敢爱 Yǒnggǎn ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấy ngắn tình dài 纸短情长

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấy ngắn tình dài 纸短情长 Zhǐ duǎn qíng cháng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa