Bài hát tiếng Trung: Mặt đối lập 对立面 Duìlìmiàn

14/12/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Mặt đối lập 对立面 Duìlìmiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mặt đối lập 对立面 Duìlìmiàn– Thái Y Lâm 蔡依林

Lời bài hát Mặt đối lập tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

越近越远你擦肩而过
yuè jìn yuè yuǎn nǐ cā jiān ér guò
duê chin duê doẻn nỉ tra chen ớ cua
Càng gần lại càng xa, người đi lướt qua

明明相爱却放弃执着
míngmíng xiāng ài què fàngqì zhízhuó
mính mính xeng ai truê phang tri chứ chúa
Rõ ràng yêu nhau nhưng lại từ bỏ chấp nhất

往夜里躲隐藏着懦弱
wǎng yè·li duǒ yǐncáng zhe nuòruò
oảng dê lỉ tủa ỉn tráng chưa nua rua
Trốn trong đêm tối, che giấu đi sự yếu đuối

我们都像困住的野兽
wǒ·men dōu xiàng kùn zhù de yěshòu
ủa mân tâu xeng khuân chu tơ dể sâu
Chúng ta cũng giống như dã thú bị vây khốn

没有自由
méi·yǒu zìyóu
mấy dẩu chư dấu
Không có tự do

我站在对望你的路口
wǒ zhàn zài duì wàng nǐ de lùkǒu
ủa chan chai tuây oang nỉ tơ lu khẩu
Ta đứng trước giao lộ nhìn người

亲手埋葬这份温柔
qīnshǒu máizàng zhè fèn wēnróu
trin sẩu mái chang chưa phân uân rấu
Tự tay chôn giấu phần dịu dàng này

就算再疼再爱都别说
jiùsuàn zài téng zài ài dōu bié shuō
chiêu xoan chai thấng chai ai tâu pía sua
Cho dù lại đau lại yêu cũng đừng nói

看着你却不能向前走
kàn zhe nǐ què bùnéng xiàng qiān zǒu
khan chưa nỉ truê pu nấng xeng tren chẩu
Nhìn thấy người nhưng không thể tiến về phía trước

爱在记忆中退后
ài zài jìyì zhōng tuì hòu
ai chai chi i chung thuây hâu
Tình yêu lùi sau trong kí ức

对立面的爱情
duìlìmiàn de àiqíng
tuây li men tơ ai trính
Tình yêu đối lập

没有你也没有我
méi·yǒu nǐ yě méi·yǒu wǒ
mấy dẩu nỉ dể mấy dẩu ủa
Không có người cung chẳng có ta

怎么抵挡命运的捉弄
zěn·me dǐdǎng mìngyùn de zhuōnòng
chẩn mơ tỉ tảng ming uyn tơ chua nung
Làm sao chống lại trò đùa của vận mệnh

相爱的人却无法停留
xiāng ài de rén què wúfǎ tíngliú
xeng ai tơ rấn truê ú phả thính liếu
Người vẫn cứ yêu nhưng không thể dừng lại

我还不懂放弃有多痛
wǒ hái bù dǒng fàngqì yǒu duō tòng
ủa hái pu tủng phang tri dẩu tua thung
Ta vẫn không hiểu, buông tay đau đớn bao nhiêu

怪我爱上迷途的野兽
guài wǒ ài shàng mítú de yěshòu
quai ủa ai sang mí thú tơ dể sâu
Trách ta yêu phải dã thú lạc đường

赔上自由
péi shàng zìyóu
p'ấy sang chư dấu
Đánh mất tự do

我站在对望你的路口
wǒ zhàn zài duì wàng nǐ de lùkǒu
ủa chan chai tuây oang nỉ tơ lu khẩu
Ta đứng trước giao lộ nhìn người

亲手埋葬这份温柔
qīnshǒu máizàng zhè fèn wēnróu
trin sẩu mái chang chưa phân uân rấu
Tự tay chôn giấu phần dịu dàng này

就算再疼再爱都别说
jiùsuàn zài téng zài ài dōu bié shuō
chiêu xoan chai thấng chai ai tâu pía sua
Cho dù lại đau lại yêu cũng đừng nói

看着你却不能向前走
kàn zhe nǐ què bùnéng xiàng qiān zǒu
khan chưa nỉ truê pu nấng xeng tren chẩu
Nhìn thấy người nhưng không thể tiến về phía trước

爱在记忆中退后
ài zài jìyì zhōng tuì hòu
ai chai chi i chung thuây hâu
Tình yêu lùi sau trong kí ức

对立面的爱情
duìlìmiàn de àiqíng
tuây li men tơ ai trính
Tình yêu đối lập

没有你也没有我
méi·yǒu nǐ yě méi·yǒu wǒ
mấy dẩu nỉ dể mấy dẩu ủa
Không có người cung chẳng có ta

我站在对望你的路口
wǒ zhàn zài duì wàng nǐ de lùkǒu
ủa chan chai tuây oang nỉ tơ lu khẩu
Ta đứng trước giao lộ nhìn người

亲手埋葬这份温柔
qīnshǒu máizàng zhè fèn wēnróu
trin sẩu mái chang chưa phân uân rấu
Tự tay chôn giấu phần dịu dàng này

就算再疼再爱别再说
jiùsuàn zài téng zài ài bié zàishuō
chiêu xoan chai thấng chai ai pía chai sua
Cho dù lại đau lại yêu cũng đừng nói nữa

看着你却不能向前走
kàn zhe nǐ què bùnéng xiàng qiān zǒu
khan chưa nỉ truê pu nấng xeng tren chẩu
Thấy người nhưng lại không thể tiến về phía trước

永远平行没有交错
yǒngyuǎn píngxíng méi·yǒu jiāocuò
dủng doẻn p'ính xính mấy dẩu cheo trua
Vĩnh viễn song hành không có giao thoa

我的心在坠落
wǒ de xīn zài zhuìluò
ủa tơ xin chai chuây lua
Trái tim ta đang rớt xuống

你能不能接住我
nǐ néng bùnéng jiē zhù wǒ
nỉ nấng pu nấng chia chu ủa
Người có thể tiếp nhận ta hay không?

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Trao Anh 四季予你

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Trao Anh 四季予你 Sìjì yǔ nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chạm Đến 触摸 Chùmō

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chạm Đến 触摸 Chùmō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mênh Mang 茫 Máng

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mênh Mang 茫 Máng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lừa dối 骗 Piàn- Trương Bích Thần 张碧晨

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lừa dối 骗 Piàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Không Tới 不及 Bùjí- Trần Diệc Minh 陈亦洺

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Tới 不及 Bùjí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa