Học bài hát tiếng Trung: Chạm Đến 触摸 Chùmō

14/12/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Chạm Đến 触摸 Chùmō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Chạm Đến 触摸 Chùmō - IN-K & Vương Hân Thần IN-K & 王忻辰

Lời bài hát Chạm Đến tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

记忆中的你安稳的唇
jìyì zhōng de nǐ ānwěn de chún
chi i chung tơ nỉ an uẩn tơ truấn
Đôi môi bình thản của em trong kí ức 

挥不散的余温
huī bù sàn de yú wēn
huây pu xan tơ úy uân
Hơi ấm xua mãi không tan

你的眼中略带着冰冷
nǐ de yǎn zhōng lüè dài zhe bīnglěng
nỉ tơ dẻn chung luê tai chưa ping lẩng
Hơi lạnh tỏa ra từ đôi mắt em

触摸不到的人
chùmō bùdào de rén
tru mua pu tao tơ rấn
Em là kiểu người khó tiếp cận

你的爱落入深渊里
nǐ de ài luò rù shēnyuān lǐ
nỉ tơ ai lua ru sân doen lỉ
Tình yêu của em rơi xuống vực thẳm

已不见痕迹
yǐ bùjiàn hénjì
ỉ pu chen hấn chi
Tan biến không dấu vết

你却走的那么随意
nǐ què zǒu de nà·me suíyì
nỉ truê chẩu tơ na mơ xuấy i
Em ra đi tùy ý như thế đấy

连再见都没续
lián zàijiàn dōu méi xù
lén chai chen tâu mấy xuy
Một câu từ biệt cũng không để lại

我等了一个冬天你却还是没有回来
wǒ děng le yī gè dōngtiān nǐ què hái·shi méi·yǒu huílái
ủa tẩng lơ i cưa tung then nỉ truê hái sư mấy dẩu huấy lái
Tôi đợi em cả mùa đông em cũng chưa chịu về

我也无数次在梦里梦见对你说嗨
wǒ yě wúshù cì zài mèng lǐ mèng·jiàn duì nǐ shuō hāi
ủa dể ú su trư chai mâng lỉ mâng chen tuây nỉ sua hai
Trong mơ vô số lần tôi mơ thấy tôi chào em

我知道是我做错每天都会自责几遍
wǒ zhīdào shì wǒ zuò cuò měi tiān dūhuì zìzé jǐ biàn
ủa chư tao sư ủa chua trua mẩy then tu huây chư chứa chỉ pen
Tôi biết tôi sai rồi, mỗi ngày tôi đều tự trách bản thân

会想念会失眠
huì xiǎngniàn huì shīmián
huây xẻng nen huây sư mén
Sẽ hoài niệm, sẽ mất ngủ

我想了一个冬天始终还是无法忘怀
wǒ xiǎng le yī gè dōngtiān shǐzhōng hái·shi wúfǎ wànghuái
ủa xẻng lơ i cưa tung then sử chung hái sư ú phả oang hoái
Tôi nghĩ miên man suốt mùa đông, cuối cùng vẫn không thê quên được

多想时空穿梭可以能把过去重演
duō xiǎng shí kōng chuānsuō kěyǐ néng bǎ guòqù chóngyǎn
tua xẻng sứ khung troan xua khửa ỉ nấng pả cua truy trúng dẻn
Bao lần ước ao có thể xuyên không, có thể quay ngược thời gian về quá khứ

空中落雪一片一片一片降落身
kōngzhòng luò xuě yī piān yī piān yī piān jiàngluò shēnbiān
khung chung lua xuể i p'en i p'en i p'en cheng lua sân pen
Bông tuyết rơi tán loạn trên bầu trời, từng bông từng bông rơi xuống cơ thể

看不见模糊的视线
kàn bùjiàn mó·hu de shìxiàn
khan pu chen múa hú tơ sư xen
Tầm mắt cũng trở nên nhòe đi

记忆中的你安稳的唇
jìyì zhōng de nǐ ānwěn de chún
chi i chung tơ nỉ an uẩn tơ truấn
Đôi môi bình thản của em trong kí ức 

挥不散的余温
huī bù sàn de yú wēn
huây pu xan tơ úy uân
Hơi ấm xua mãi không tan

你的眼中略带着冰冷
nǐ de yǎn zhōng lüè dài zhe bīnglěng
nỉ tơ dẻn chung luê tai chưa ping lẩng
Hơi lạnh tỏa ra từ đôi mắt em

触摸不到的人
chùmō bùdào de rén
tru mua pu tao tơ rấn
Em là kiểu người khó tiếp cận

你的爱落入深渊里
nǐ de ài luò rù shēnyuān lǐ
nỉ tơ ai lua ru sân doen lỉ
Tình yêu của em rơi xuống vực thẳm

已不见痕迹
yǐ bùjiàn hénjì
ỉ pu chen hấn chi
Tan biến không dấu vết

你却走的那么随意
nǐ què zǒu de nà·me suíyì
nỉ truê chẩu tơ na mơ xuấy i
Em ra đi tùy ý như thế đấy

连再见都没续
lián zàijiàn dōu méi xù
lén chai chen tâu mấy xuy
Một câu từ biệt cũng không để lại

我等了一个冬天你却还是没有回来
wǒ děng le yī gè dōngtiān nǐ què hái·shi méi·yǒu huílái
ủa tẩng lơ i cưa tung then nỉ truê hái sư mấy dẩu huấy lái
Tôi đợi em cả mùa đông em cũng chưa chịu về

我也无数次在梦里梦见对你说嗨
wǒ yě wúshù cì zài mèng lǐ mèng·jiàn duì nǐ shuō hāi
ủa dể ú su trư chai mâng lỉ mâng chen tuây nỉ sua hai
Trong mơ vô số lần tôi mơ thấy tôi chào em

我知道是我做错每天都会自责几遍
wǒ zhīdào shì wǒ zuò cuò měi tiān dūhuì zìzé jǐ biàn
ủa chư tao sư ủa chua trua mẩy then tu huây chư chứa chỉ pen
Tôi biết tôi sai rồi, mỗi ngày tôi đều tự trách bản thân

会想念会失眠
huì xiǎngniàn huì shīmián
huây xẻng nen huây sư mén
Sẽ hoài niệm, sẽ mất ngủ

我想了一个冬天始终还是无法忘怀
wǒ xiǎng le yī gè dōngtiān shǐzhōng hái·shi wúfǎ wànghuái
ủa xẻng lơ i cưa tung then sử chung hái sư ú phả oang hoái
Tôi nghĩ miên man suốt mùa đông, cuối cùng vẫn không thê quên được

多想时空穿梭可以能把过去重演
duō xiǎng shí kōng chuānsuō kěyǐ néng bǎ guòqù chóngyǎn
tua xẻng sứ khung troan xua khửa ỉ nấng pả cua truy trúng dẻn
Bao lần ước ao có thể xuyên không, có thể quay ngược thời gian về quá khứ

空中落雪一片一片一片降落身
kōngzhòng luò xuě yī piān yī piān yī piān jiàngluò shēnbiān
khung chung lua xuể i p'en i p'en i p'en cheng lua sân pen
Bông tuyết rơi tán loạn trên bầu trời, từng bông từng bông rơi xuống cơ thể

看不见模糊的视线
kàn bùjiàn mó·hu de shìxiàn
khan pu chen múa hú tơ sư xen
Tầm mắt cũng trở nên nhòe đi

我等了一个冬天你却还是没有回来
wǒ děng le yī gè dōngtiān nǐ què hái·shi méi·yǒu huílái
ủa tẩng lơ i cưa tung then nỉ truê hái sư mấy dẩu huấy lái
Tôi đợi em cả mùa đông em cũng chưa chịu về

我也无数次在梦里梦见对你说嗨
wǒ yě wúshù cì zài mèng lǐ mèng·jiàn duì nǐ shuō hāi
ủa dể ú su trư chai mâng lỉ mâng chen tuây nỉ sua hai
Trong mơ vô số lần tôi mơ thấy tôi chào em

我知道是我做错每天都会自责几遍
wǒ zhīdào shì wǒ zuò cuò měi tiān dūhuì zìzé jǐ biàn
ủa chư tao sư ủa chua trua mẩy then tu huây chư chứa chỉ pen
Tôi biết tôi sai rồi, mỗi ngày tôi đều tự trách bản thân

会想念会失眠
huì xiǎngniàn huì shīmián
huây xẻng nen huây sư mén
Sẽ hoài niệm, sẽ mất ngủ

我想了一个冬天始终还是无法忘怀
wǒ xiǎng le yī gè dōngtiān shǐzhōng hái·shi wúfǎ wànghuái
ủa xẻng lơ i cưa tung then sử chung hái sư ú phả oang hoái
Tôi nghĩ miên man suốt mùa đông, cuối cùng vẫn không thê quên được

多想时空穿梭可以能把过去重演
duō xiǎng shí kōng chuānsuō kěyǐ néng bǎ guòqù chóngyǎn
tua xẻng sứ khung troan xua khửa ỉ nấng pả cua truy trúng dẻn
Bao lần ước ao có thể xuyên không, có thể quay ngược thời gian về quá khứ

空中落雪一片一片一片降落身
kōngzhòng luò xuě yī piān yī piān yī piān jiàngluò shēnbiān
khung chung lua xuể i p'en i p'en i p'en cheng lua sân pen
Bông tuyết rơi tán loạn trên bầu trời, từng bông từng bông rơi xuống cơ thể

看不见模糊的视线
kàn bùjiàn mó·hu de shìxiàn
khan pu chen múa hú tơ sư xen
Tầm mắt cũng trở nên nhòe đi

 • Học bài hát tiếng Trung: Mênh Mang 茫 Máng

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mênh Mang 茫 Máng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lừa dối 骗 Piàn- Trương Bích Thần 张碧晨

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lừa dối 骗 Piàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Không Tới 不及 Bùjí- Trần Diệc Minh 陈亦洺

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Tới 不及 Bùjí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai mùa 错季 Cuò jì

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai mùa 错季 Cuò jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装 Hái zài jiǎzhuāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦 Xǐng bù lái de mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa