Học bài hát tiếng Trung: Lừa dối 骗 Piàn- Trương Bích Thần 张碧晨

29/11/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Lừa dối 骗 Piàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Lừa dối 骗 Piàn- Trương Bích Thần 张碧晨

Lời bài hát Lừa dối tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

如果爱是拥有占据
rúguǒ ài shì yōngyǒu zhànjù
rú của ai sư dung dẩu chan chuy
Nếu như tình yêu tồn tại sự chiếm hữu

我怎么松开手放弃
wǒ zěn·me sōng kāi shǒu fàngqì
ủa chẩn mơ xung khai sẩu phang tri
Làm sao em có thể nhẹ nhàng buông tay anh

任两颗心拉远距离
rèn liǎng kē xīn lā yuǎn jùlí
rân lẻng khưa xin la doẻn chuy lí
Hai trái tim ngày càng xa cách

却无能为力
què wúnéngwéilì
truê ú nấng uấy li
Nhưng lại chẳng thể làm được gì

像乌云住进了身体
xiàng wūyún zhù jìn le shēntǐ
xeng u uýn chu chin lơ sân thỉ
Như có đám mây đen chèn ép trong cơ thể

亮着灯也感觉压抑
liàng zhe dēng yě gǎnjué yāyì
leng chưa tâng dể cản chuế da i
Dù có bật đèn vẫn cảm thấy áp lực

在孤独中同样拥挤
zài gūdú zhōng tóngyàng yōngjǐ
chai cu tú chung thúng dang dung chỉ
Cô đơn nơi dòng người đông đúc, ai cũng chen lấn xô đẩy

再见了相遇
zàijiàn le xiāng yù
chai chen lơ xeng uy
Đôi ta từ biệt rồi lại gặp nhau

我可以学着冷漠学着狠心学着忘记
wǒ kěyǐ xué zhe lěngmò xué zhe hěnxīn xué zhe wàngjì
ủa khửa ỉ xuế chưa lẩng mua xuế chưa hẩn xin xuế chưa oang chi
Em có thể học cách thờ ơ, học cách tàn nhẫn, học cách lãng quên

不让人发现心里面的倾盆大雨
bùràng rén fāxiàn xīn·li miàn de qīngpén dàyǔ
pu rang rấn pha xen xin lỉ men tơ tring p'ấn ta ủy
Không để ai phát hiện có cơn mưa như trút nước ở trong lòng

曾一起哭过笑过痛过梦过
céng yīqǐ kū guò xiào guò tòng guò mèng guò
trấng i trỉ khu cua xeo cua thung cua mâng cua
Đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau đau, cùng nhau mơ mộng

关于你所有一切绝口不提
guānyú nǐ suǒyǒu yīqiè juékǒu bù tí
quan úy nỉ xủa dẩu i tria chuế khẩu pu thí
Tất cả mọi thứ liên quan đến anh, em tuyệt đối sẽ không nhắc đến

我如何骗过内心骗过眼泪骗过自己
wǒ rúhé piàn guò nèixīn piàn guòyǎn lèi piàn guò zìjǐ
ủa rú hứa p'en cua nây xin p'en cua dẻn lây p'en cua chư chỉ
Làm sao em có thể lừa được trái tim, lừa được nước mắt, lừa được chính mình

谁说的爱过就一定会留有印记
shuí shuō de ài guò jiù yīdìng huì liú yǒu yìnjì
suấy sua tơ ai cua chiêu i ting huây liếu dẩu in chi
Ai nói rằng cứ yêu là nhất định phải lưu lại dấu ấn

我们的爱情若按下暂停
wǒ·men de àiqíng ruò àn xià zàntíng
ủa mân tơ ai trính rua an xe chan thính
Bộ phim về tình yêu của chúng ta nếu như anh muốn ấn nút tạm dừng

告诉我可不可以
gàosù wǒ kěbù kěyǐ
cao xu ủa khửa pu khửa ỉ
Thì nói cho em biết được không?

像乌云住进了身体
xiàng wūyún zhù jìn le shēntǐ
xeng u uýn chu chin lơ sân thỉ
Như có đám mây đen chèn ép trong cơ thể

亮着灯也感觉压抑
liàng zhe dēng yě gǎnjué yāyì
leng chưa tâng dể cản chuế da i
Dù có bật đèn vẫn cảm thấy áp lực

在孤独中同样拥挤
zài gūdú zhōng tóngyàng yōngjǐ
chai cu tú chung thúng dang dung chỉ
Cô đơn nơi dòng người đông đúc, ai cũng chen lấn xô đẩy

再见了相遇
zàijiàn le xiāng yù
chai chen lơ xeng uy
Đôi ta từ biệt rồi lại gặp nhau

我可以学着冷漠学着狠心学着忘记
wǒ kěyǐ xué zhe lěngmò xué zhe hěnxīn xué zhe wàngjì
ủa khửa ỉ xuế chưa lẩng mua xuế chưa hẩn xin xuế chưa oang chi
Em có thể học cách thờ ơ, học cách tàn nhẫn, học cách lãng quên

不让人发现心里面的倾盆大雨
bùràng rén fāxiàn xīn·li miàn de qīngpén dàyǔ
pu rang rấn pha xen xin lỉ men tơ tring p'ấn ta ủy
Không để ai phát hiện có cơn mưa như trút nước ở trong lòng

曾一起哭过笑过痛过梦过
céng yīqǐ kū guò xiào guò tòng guò mèng guò
trấng i trỉ khu cua xeo cua thung cua mâng cua
Đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau đau, cùng nhau mơ mộng

关于你所有一切绝口不提
guānyú nǐ suǒyǒu yīqiè juékǒu bù tí
quan úy nỉ xủa dẩu i tria chuế khẩu pu thí
Tất cả mọi thứ liên quan đến anh, em tuyệt đối sẽ không nhắc đến

我如何骗过内心骗过眼泪骗过自己
wǒ rúhé piàn guò nèixīn piàn guòyǎn lèi piàn guò zìjǐ
ủa rú hứa p'en cua nây xin p'en cua dẻn lây p'en cua chư chỉ
Làm sao em có thể lừa được trái tim, lừa được nước mắt, lừa được chính mình

谁说的爱过就一定会留有印记
shuí shuō de ài guò jiù yīdìng huì liú yǒu yìnjì
suấy sua tơ ai cua chiêu i ting huây liếu dẩu in chi
Ai nói rằng cứ yêu là nhất định phải lưu lại dấu ấn

我们的爱情若按下暂停
wǒ·men de àiqíng ruò àn xià zàntíng
ủa mân tơ ai trính rua an xe chan thính
Bộ phim về tình yêu của chúng ta nếu như anh muốn ấn nút tạm dừng

告诉我可不可以
gàosù wǒ kěbù kěyǐ
cao xu ủa khửa pu khửa ỉ
Thì nói cho em biết được không?

越是平静的痛越彻底
yuè shì píngjìng de tòng yuè chèdǐ
duê sư p'ính ching tơ thung duê trưa tỉ
Vết thương càng bình thường thì càng đau đớn

那种无法回头的心情
nà zhǒng wúfǎ huítóu de xīnqíng
na chủng ú phả huấy thấu tơ xin trính
Loại tình cảm không có cách nào quay lại này

想要忘记
xiǎng yào wàngjì
xẻng dao oang chi
Em muốn quên hết đi

如何忘记
rúhé wàngjì
rú hứa oang chi
Nhưng làm sao để quên đây

我可以学着冷漠学着狠心学着忘记
wǒ kěyǐ xué zhe lěngmò xué zhe hěnxīn xué zhe wàngjì
ủa khửa ỉ xuế chưa lẩng mua xuế chưa hẩn xin xuế chưa oang chi
Em có thể học cách thờ ơ, học cách tàn nhẫn, học cách lãng quên

不让人发现心里面的倾盆大雨
bùràng rén fāxiàn xīn·li miàn de qīngpén dàyǔ
pu rang rấn pha xen xin lỉ men tơ tring p'ấn ta ủy
Không để ai phát hiện có cơn mưa như trút nước ở trong lòng

曾一起哭过笑过痛过梦过
céng yīqǐ kū guò xiào guò tòng guò mèng guò
trấng i trỉ khu cua xeo cua thung cua mâng cua
Đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau đau, cùng nhau mơ mộng

关于你所有一切绝口不提
guānyú nǐ suǒyǒu yīqiè juékǒu bù tí
quan úy nỉ xủa dẩu i tria chuế khẩu pu thí
Tất cả mọi thứ liên quan đến anh, em tuyệt đối sẽ không nhắc đến

我如何骗过内心骗过眼泪骗过自己
wǒ rúhé piàn guò nèixīn piàn guòyǎn lèi piàn guò zìjǐ
ủa rú hứa p'en cua nây xin p'en cua dẻn lây p'en cua chư chỉ
Làm sao em có thể lừa được trái tim, lừa được nước mắt, lừa được chính mình

谁说的爱过就一定会留有印记
shuí shuō de ài guò jiù yīdìng huì liú yǒu yìnjì
suấy sua tơ ai cua chiêu i ting huây liếu dẩu in chi
Ai nói rằng cứ yêu là nhất định phải lưu lại dấu ấn

我们的爱情若按下暂停
wǒ·men de àiqíng ruò àn xià zàntíng
ủa mân tơ ai trính rua an xe chan thính
Bộ phim về tình yêu của chúng ta nếu như anh muốn ấn nút tạm dừng

告诉我可不可以
gàosù wǒ kěbù kěyǐ
cao xu ủa khửa pu khửa ỉ
Thì nói cho em biết được không?

 • Học bài hát tiếng Trung: Không Tới 不及 Bùjí- Trần Diệc Minh 陈亦洺

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Tới 不及 Bùjí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai mùa 错季 Cuò jì

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai mùa 错季 Cuò jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装 Hái zài jiǎzhuāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦 Xǐng bù lái de mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Một 如一 Rúyī

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Một 如一 Rúyī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: 1022 - Bomb Bỉ Nhĩ 比尔的歌 (Bomb 比尔)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát 1022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa