Học bài hát tiếng Trung: Không Tới 不及 Bùjí- Trần Diệc Minh 陈亦洺

29/11/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Không Tới 不及 Bùjí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Không Tới 不及 Bùjí- Trần Diệc Minh 陈亦洺

Lời bài hát Không Tới tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

不经意翻开了旧手机
bùjīngyì fān kāi le jiù shǒu jī
pu ching i phan khai lơ chiêu sẩu chi
Vô thức mở chiếc điện thoại cũ

里面还保存着你讯息
lǐmiàn hái bǎocún zhe nǐ xùn xī
lỉ men hái pảo truấn chưa nỉ xuyn xi
Trong đó vẫn còn giữ tin nhắn của em

一字字一句句都是你
yī zì zì yī jù jù dōu shì nǐ
i chư chư i chuy chuy tâu sư nỉ
Từng câu từng chữ đều là em

空房间还有你的气息
kōngfáng jiàn hái yǒu nǐ de qìxī
khung pháng chen hái dẩu nỉ tơ tri xi
Hơi thở em phảng phất trong căn phòng trống

你说话的语气脑海里
nǐ shuōhuà de yǔqì nǎohǎi lǐ
nỉ sua hoa tơ ủy tri nảo hải lỉ
Tiếng nói em vang vọng trong tâm trí

还偶尔断断续续
hái ǒuěr duànduànxùxù
hái ǒu ở toan toan xuy xuy
Thi thoảng khi ẩn khi hiện

还偶尔挥之不去
hái ǒuěr huī zhī bù qù
hái ǒu ở huây chư pu truy
Thi thoảng đuổi mãi không đi

你是我
nǐ shì wǒ
nỉ sư ủa
Em là

最软弱的最深刻的秘密
zuì ruǎnruò de zuì shēnkè de mìmì
chuây roản rua tơ chuây sân khưa tơ mi mi
Bí mật sâu thẳm và yếu đuối nhất của anh

你让我
nǐ ràng wǒ
nỉ rang ủa
Em khiến anh

只剩记忆没了你没意义
zhǐ shèng jìyì méi le nǐ méi yìyì
chử sâng chi i mấy lơ nỉ mấy i i
Chỉ còn kỉ niệm vô nghĩa nếu không em

曾是最难忘回忆
céng shì zuì nán wàng huíyì
trấng sư chuây nán oang huấy i
Hồi ức đã từng khắc cốt nhất

现在却忘得彻底
xiànzài què wàng dé chèdǐ
xen chai truê oang tứa trưa tỉ
Mà nay đã hoàn toàn quên lãng

别怀疑
bié huáiyí
pía hoái í
Đừng hoài nghi

你是我
nǐ shì wǒ
nỉ sư ủa
Em là

遥不可及却失去的往昔
yáo bùkě jí què shīqù de wǎngxī
dáo pu khửa chí truê sư truy tơ oảng xi
Quá khứ đã qua, xa xôi không thể với tới

你让我
nǐ ràng wǒ
nỉ rang ủa
Em khiến anh

歇斯底里却还想拥抱你
xiēsīdǐlǐ què hái xiǎng yōngbào nǐ
xia xư tỉ lỉ truê hái xẻng dung pao nỉ
Mất lí trí lại còn  muốn ôm em

慢慢向着你靠近
màn màn xiàng·zhe nǐ kàojìn
man man xeng chơ nỉ khao chin
Chầm chậm bước về phía em

你却说着你不在意
nǐ quèshuō zhe nǐ bùzàiyì
nỉ truê sua chưa nỉ pu chai i
Em nói em không quan tâm

不经意翻开了旧手机
bùjīngyì fān kāi le jiù shǒu jī
pu ching i phan khai lơ chiêu sẩu chi
Vô thức mở chiếc điện thoại cũ

里面还保存着你讯息
lǐmiàn hái bǎocún zhe nǐ xùn xī
lỉ men hái pảo truấn chưa nỉ xuyn xi
Trong đó vẫn còn giữ tin nhắn của em

一字字一句句都是你
yī zì zì yī jù jù dōu shì nǐ
i chư chư i chuy chuy tâu sư nỉ
Từng câu từng chữ đều là em

空房间还有你的气息
kōngfáng jiàn hái yǒu nǐ de qìxī
khung pháng chen hái dẩu nỉ tơ tri xi
Hơi thở em phảng phất trong căn phòng trống

你说话的语气脑海里
nǐ shuōhuà de yǔqì nǎohǎi lǐ
nỉ sua hoa tơ ủy tri nảo hải lỉ
Tiếng nói em vang vọng trong tâm trí

还偶尔断断续续
hái ǒuěr duànduànxùxù
hái ǒu ở toan toan xuy xuy
Thi thoảng khi ẩn khi hiện

还偶尔挥之不去
hái ǒuěr huī zhī bù qù
hái ǒu ở huây chư pu truy
Thi thoảng đuổi mãi không đi

你是我
nǐ shì wǒ
nỉ sư ủa
Em là

最软弱的最深刻的秘密
zuì ruǎnruò de zuì shēnkè de mìmì
chuây roản rua tơ chuây sân khưa tơ mi mi
Bí mật sâu thẳm và yếu đuối nhất của anh

你让我
nǐ ràng wǒ
nỉ rang ủa
Em khiến anh

只剩记忆没了你没意义
zhǐ shèng jìyì méi le nǐ méi yìyì
chử sâng chi i mấy lơ nỉ mấy i i
Chỉ còn kỉ niệm vô nghĩa nếu không em

曾是最难忘回忆
céng shì zuì nán wàng huíyì
trấng sư chuây nán oang huấy i
Hồi ức đã từng khắc cốt nhất

现在却忘得彻底
xiànzài què wàng dé chèdǐ
xen chai truê oang tứa trưa tỉ
Mà nay đã hoàn toàn quên lãng

别怀疑
bié huáiyí
pía hoái í
Đừng hoài nghi

你是我
nǐ shì wǒ
nỉ sư ủa
Em là

遥不可及却失去的往昔
yáo bùkě jí què shīqù de wǎngxī
dáo pu khửa chí truê sư truy tơ oảng xi
Quá khứ đã qua, xa xôi không thể với tới

你让我
nǐ ràng wǒ
nỉ rang ủa
Em khiến anh

歇斯底里却还想拥抱你
xiēsīdǐlǐ què hái xiǎng yōngbào nǐ
xia xư tỉ lỉ truê hái xẻng dung pao nỉ
Mất lí trí lại còn  muốn ôm em

慢慢向着你靠近
màn màn xiàng·zhe nǐ kàojìn
man man xeng chơ nỉ khao chin
Chầm chậm bước về phía em

你却说着你不在意
nǐ quèshuō zhe nǐ bùzàiyì
nỉ truê sua chưa nỉ pu chai i
Em nói em không quan tâm

你是我
nǐ shì wǒ
nỉ sư ủa
Em là

最软弱的最深刻的秘密
zuì ruǎnruò de zuì shēnkè de mìmì
chuây roản rua tơ chuây sân khưa tơ mi mi
Bí mật sâu thẳm và yếu đuối nhất của anh

你让我
nǐ ràng wǒ
nỉ rang ủa
Em khiến anh

只剩记忆没了你没意义
zhǐ shèng jìyì méi le nǐ méi yìyì
chử sâng chi i mấy lơ nỉ mấy i i
Chỉ còn kỉ niệm vô nghĩa nếu không em

曾是最难忘回忆
céng shì zuì nán wàng huíyì
trấng sư chuây nán oang huấy i
Hồi ức đã từng khắc cốt nhất

现在却忘得彻底
xiànzài què wàng dé chèdǐ
xen chai truê oang tứa trưa tỉ
Mà nay đã hoàn toàn quên lãng

别怀疑
bié huáiyí
pía hoái í
Đừng hoài nghi

你是我
nǐ shì wǒ
nỉ sư ủa
Em là

遥不可及却失去的往昔
yáo bùkě jí què shīqù de wǎngxī
dáo pu khửa chí truê sư truy tơ oảng xi
Quá khứ đã qua, xa xôi không thể với tới

你让我
nǐ ràng wǒ
nỉ rang ủa
Em khiến anh

歇斯底里却还想拥抱你
xiēsīdǐlǐ què hái xiǎng yōngbào nǐ
xia xư tỉ lỉ truê hái xẻng dung pao nỉ
Mất lí trí lại còn  muốn ôm em

慢慢向着你靠近
màn màn xiàng·zhe nǐ kàojìn
man man xeng chơ nỉ khao chin
Chầm chậm bước về phía em

你却说着你不在意
nǐ quèshuō zhe nǐ bùzàiyì
nỉ truê sua chưa nỉ pu chai i
Em nói em không quan tâm

 • Bài hát tiếng Trung: Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai mùa 错季 Cuò jì

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai mùa 错季 Cuò jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装 Hái zài jiǎzhuāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦 Xǐng bù lái de mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Một 如一 Rúyī

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Một 如一 Rúyī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: 1022 - Bomb Bỉ Nhĩ 比尔的歌 (Bomb 比尔)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát 1022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa