Học bài hát tiếng Trung: Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng

14/12/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng- Tuyết Nhị 雪二

Lời bài hát Ngấm Lạnh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你能不能再爱我一遍
nǐ néng bùnéng zài ài wǒ yī biàn
nỉ nấng pu nấng chai ai ủa i pen
Anh có thể yêu em thêm một lần nữa được không

像以前以前你都是热烈
xiàng yǐqián yǐqián nǐ dōu shì rèliè
xeng ỉ trén ỉ trén nỉ tâu sư rưa liê
Yêu thắm thiết như trước kia anh đã từng ấy

没谎言不失联只为我一人失眠
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ wèi wǒ yī rén shīmián
mấy hoảng dén pu sư lén chử uây ủa i rấn sư mén
Không nói dối, không mất liên lạc, chỉ mất ngủ vì em thôi

梦里面你出现的画面越来越远
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn
mâng lỉ men nỉ tru xen tơ hoa men duê lái duê doẻn
Trong mơ, hình bóng anh cách em ngày một xa hơn

我能不能少爱你一点
wǒ néng bùnéng shǎo ài nǐ yī diǎn
ủa nấng pu nấng sảo ai nỉ i tẻn
Em có thể yêu anh ít lại một chút được không

像以前以前一切的以前
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
xeng ỉ trén ỉ trén i tria tơ ỉ trén
Như trước kia vậy, mọi thứ như lúc đầu

有底线会发泄不像现在藏几面
yǒudǐ xiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
dẩu tỉ xen huây pha xia pu xeng xen chai tráng chỉ men
Chạm điểm mấu chốt sẽ bộc bạch chứ không nghẹn lại như bây giờ

如果你从来都没改变
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn
rú của nỉ trúng lái tâu mấy cải pen
Giá như trước giờ anh chưa từng thay đổi

开始炙热的感觉我了解
kāishǐ zhìrè de gǎnjué wǒ liǎojiě
khai sử chư rưa tơ cản chuế ủa léo chỉa
Sự nồng nhiệt lúc đầu, em cảm nhận được

我没变却只剩空的房间
wǒ méi biàn què zhǐ shèng kōng de fángjiān
ủa mấy pen truê chử sâng khung tơ pháng chen
Em không thay đổi nhưng căn phòng vẫn trống trơn

你多冷漠的语言没语言
nǐ duō lěngmò de yǔyán méi yǔyán
nỉ tua lẩng mua tơ ủy dén mấy ủy dén
Anh thờ ơ biết mấy, chẳng nói lời nào

想逼我说出再也不见
xiǎng bī wǒ shuō chū zài yě bùjiàn
xẻng pi ủa sua tru chai dể pu chen
Anh đang ép em thốt ra câu không bao giờ gặp lại sao

没关系大可不必找理由直接走
méiguān·xi dà kěbù bì zhǎo lǐyóu zhíjiē zǒu
mấy quan xi ta khửa pu pi chảo lỉ dấu chứ chia chẩu
Chẳng sao cả, không cần tìm lí do, trực tiếp đi tìm anh

别担心我会纠缠求你别回头
bié dānxīn wǒ huì jiūchán qiú nǐ bié huítóu
pía tan xin ủa huây chiêu trán triếu nỉ pía huấy thấu
Đừng lo lắng em sẽ nài nỉ, xin anh cứ đi đừng quay đầu

不再想要有以后
bù zài xiǎng yào yǒu yǐhòu
pu chai xẻng dao dẩu ỉ hâu
Em không muốn có ngày sau

现在的我们都想要出口
xiànzài de wǒ·men dōu xiǎng yào chūkǒu
xen chai tơ ủa mân tâu xẻng dao tru khẩu
Hiện tại chúng ta đều muốn một lối thoát

你能不能再爱我一遍
nǐ néng bùnéng zài ài wǒ yī biàn
nỉ nấng pu nấng chai ai ủa i pen
Anh có thể yêu em thêm một lần nữa được không

像以前以前你都是热烈
xiàng yǐqián yǐqián nǐ dōu shì rèliè
xeng ỉ trén ỉ trén nỉ tâu sư rưa liê
Yêu thắm thiết như trước kia anh đã từng ấy

没谎言不失联只为我一人失眠
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ wèi wǒ yī rén shīmián
mấy hoảng dén pu sư lén chử uây ủa i rấn sư mén
Không nói dối, không mất liên lạc, chỉ mất ngủ vì em thôi

梦里面你出现的画面越来越远
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn
mâng lỉ men nỉ tru xen tơ hoa men duê lái duê doẻn
Trong mơ, hình bóng anh cách em ngày một xa hơn

我能不能少爱你一点
wǒ néng bùnéng shǎo ài nǐ yī diǎn
ủa nấng pu nấng sảo ai nỉ i tẻn
Em có thể yêu anh ít lại một chút được không

像以前以前一切的以前
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
xeng ỉ trén ỉ trén i tria tơ ỉ trén
Như trước kia vậy, mọi thứ như lúc đầu

有底线会发泄不像现在藏几面
yǒudǐ xiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
dẩu tỉ xen huây pha xia pu xeng xen chai tráng chỉ men
Chạm điểm mấu chốt sẽ bộc bạch chứ không nghẹn lại như bây giờ

如果你从来都没改变
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn
rú của nỉ trúng lái tâu mấy cải pen
Giá như trước giờ anh chưa từng thay đổi

没关系大可不必找理由直接走
méiguān·xi dà kěbù bì zhǎo lǐyóu zhíjiē zǒu
mấy quan xi ta khửa pu pi chảo lỉ dấu chứ chia chẩu
Chẳng sao cả, không cần tìm lí do, trực tiếp đi tìm anh

别担心我会纠缠求你别回头
bié dānxīn wǒ huì jiūchán qiú nǐ bié huítóu
pía tan xin ủa huây chiêu trán triếu nỉ pía huấy thấu
Đừng lo lắng em sẽ nài nỉ, xin anh cứ đi đừng quay đầu

不再想要有以后
bù zài xiǎng yào yǒu yǐhòu
pu chai xẻng dao dẩu ỉ hâu
Em không muốn có ngày sau

现在的我们都想要出口
xiànzài de wǒ·men dōu xiǎng yào chūkǒu
xen chai tơ ủa mân tâu xẻng dao tru khẩu
Hiện tại chúng ta đều muốn một lối thoát

你能不能再爱我一遍
nǐ néng bùnéng zài ài wǒ yī biàn
nỉ nấng pu nấng chai ai ủa i pen
Anh có thể yêu em thêm một lần nữa được không

像以前以前你都是热烈
xiàng yǐqián yǐqián nǐ dōu shì rèliè
xeng ỉ trén ỉ trén nỉ tâu sư rưa liê
Yêu thắm thiết như trước kia anh đã từng ấy

没谎言不失联只为我一人失眠
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ wèi wǒ yī rén shīmián
mấy hoảng dén pu sư lén chử uây ủa i rấn sư mén
Không nói dối, không mất liên lạc, chỉ mất ngủ vì em thôi

梦里面你出现的画面越来越远
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn
mâng lỉ men nỉ tru xen tơ hoa men duê lái duê doẻn
Trong mơ, hình bóng anh cách em ngày một xa hơn

我能不能少爱你一点
wǒ néng bùnéng shǎo ài nǐ yī diǎn
ủa nấng pu nấng sảo ai nỉ i tẻn
Em có thể yêu anh ít lại một chút được không

像以前以前一切的以前
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
xeng ỉ trén ỉ trén i tria tơ ỉ trén
Như trước kia vậy, mọi thứ như lúc đầu

有底线会发泄不像现在藏几面
yǒudǐ xiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
dẩu tỉ xen huây pha xia pu xeng xen chai tráng chỉ men
Chạm điểm mấu chốt sẽ bộc bạch chứ không nghẹn lại như bây giờ

如果你从来都没改变
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn
rú của nỉ trúng lái tâu mấy cải pen
Giá như trước giờ anh chưa từng thay đổi

不过是回到一个人的夜里
bùguò shì huí dào yī gèrén de yè·li
pu cua sư huấy tao i cưa rấn tơ dê lỉ
Chẳng qua là trở lại cuộc sống một mình trong đêm

不过再没你唱睡前的歌曲
bùguò zài méi nǐ chàng shuì qiān de gēqǔ
pu cua chai mấy nỉ trang suây tren tơ cưa trủy
Chẳng qua là không có ai hát ru trước lúc ngủ

不再等你渐冷的气温回升
bù zài děng nǐ jiān lěng de qìwēn huíshēng
pu chai tẩng nỉ chen lẩng tơ tri uân huấy sâng
Không còn trông chờ sự lãnh đạm của anh nồng cháy trở lại

你就不用再爱我一遍
nǐ jiù bùyòng zài ài wǒ yī biàn
nỉ chiêu pu dung chai ai ủa i pen
Anh không cần phải yêu em thêm một lần nữa đâu

像以前以前你多么热烈
xiàng yǐqián yǐqián nǐ duō·me rèliè
xeng ỉ trén ỉ trén nỉ tua mơ rưa liê
Yêu thắm thiết như trước, như lúc mới đầu

没谎言不失联只拥我一人入眠
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ yōng wǒ yī rén rù mián
mấy hoảng dén pu sư lén chử dung ủa i rấn ru mén
Không nói dối, không mất liên lạc, chỉ ôm mình em chìm vào giấc ngủ

梦里面你出现的画面越来越远
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn
mâng lỉ men nỉ tru xen tơ hoa men duê lái duê doẻn
Trong mơ hình bóng anh xuất hiện ngày càng xa em

我会做到少爱你一点
wǒ huì zuò dào shǎo ài nǐ yī diǎn
ủa huây chua tao sảo ai nỉ i tẻn
Em sẽ làm được, sẽ yêu anh ít lại một chút

像以前以前一切的以前
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
xeng ỉ trén ỉ trén i tria tơ ỉ trén
Như trước đây, mọi thứ như trước đây

有底线会发泄不像现在藏几面
yǒudǐ xiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
dẩu tỉ xen huây pha xia pu xeng xen chai tráng chỉ men
Chạm mấu chốt sẽ bộc bạch chứ không nghẹn lại như bây giờ

如果你从来都没改变
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn
rú của nỉ trúng lái tâu mấy cải pen
Giá như trước nay anh chưa từng thay đổi.

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Trao Anh 四季予你

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Trao Anh 四季予你 Sìjì yǔ nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chạm Đến 触摸 Chùmō

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chạm Đến 触摸 Chùmō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mênh Mang 茫 Máng

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mênh Mang 茫 Máng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lừa dối 骗 Piàn- Trương Bích Thần 张碧晨

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lừa dối 骗 Piàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Không Tới 不及 Bùjí- Trần Diệc Minh 陈亦洺

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Tới 不及 Bùjí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh rất ổn 我很好 Wǒ hěn hǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai mùa 错季 Cuò jì

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai mùa 错季 Cuò jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa