Bài hát tiếng Trung: Thiếu niên 少年 Shàonián

21/02/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu niên 少年 Shàonián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Hoa: Thiếu niên 少年 Shàonián –  Mộng Nhiên 梦然

Lời bài hát Thiếu niên tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

换种生活让自己变得快乐
huàn zhǒng shēnghuó ràng zìjǐ biàn dé kuàilè
hoan chủng sâng húa rang chư chỉ pen tứa khoai lưa
Thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

放弃执着天气就会变得不错
fàngqì zhízhuó tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò
phang tri chứ chúa then tri chiêu huây pen tứa pu trua
Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi

每种走过都是一次收获
měi zhǒng zǒu guò dōu shì yī cì shōuhuò
mẩy chủng chẩu cua tâu sư i trư sâu hua
Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái

还等什么做对的选择
hái děng shén·me zuò duì de xuǎnzé
hái tẩng sấn mơ chua tuây tơ xoẻn chứa
Còn chờ đợi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi

过去的就让它过去吧
guòqù de jiùràng tā guòqù ba
cua truy tơ chiêu rang tha cua truy pa
Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi

 

别管那是一个玩笑还是谎话
biéguǎn nà shì yī gè wánxiào hái·shi huǎnghuà
pía quản na sư i cưa oán xeo hái sư hoảng hoa
Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối

路在脚下其实并不复杂
lù zài jiǎoxià qíshí bìngbù fùzá
lu chai chẻo xe trí sứ ping pu phu chá
Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp

只要记得你是你呀
zhǐyào jìdé nǐ shì nǐ yā
chử dao chi tứa nỉ sư nỉ da
Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu

wu~ oh oh
wu~ oh oh

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn
ủa hái sư trúng trén na cưa sao nén mấy dẩu i xư xư cải pen
Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn
sứ chen chử pu cua sư khảo den chủng chai xin chung xin nen xư háo uây chẻn
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim
này

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn
dẻn trén chưa cưa sao nén hái sư chuây tru na chang lẻn
Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu 

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè
men trén chai tua chen xẻn pu thuây truê
Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

say never never give up
like a fighter
wu~ oh oh

换种生活让自己变得快乐
huàn zhǒng shēnghuó ràng zìjǐ biàn dé kuàilè
hoan chủng sâng húa rang chư chỉ pen tứa khoai lưa
Thay đổi cuộc sống để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

放弃执着天气就会变得不错
fàngqì zhízhuó tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò
phang tri chứ chúa then tri chiêu huây pen tứa pu trua
Từ bỏ sự cố chấp, rồi trời sẽ lại sáng thôi

每种走过都是一次收获
měi zhǒng zǒu guò dōu shì yī cì shōuhuò
mẩy chủng chẩu cua tâu sư i trư sâu hua
Mỗi bước đi đều là một lần gặt hái

还等什么做对的选择
hái děng shén·me zuò duì de xuǎnzé
hái tẩng sấn mơ chua tuây tơ xoẻn chứa
Còn chờ đợi điều gì nữa, đưa ra lựa chọn đúng đắn đi thôi

过去的就让它过去吧
guòqù de jiùràng tā guòqù ba
cua truy tơ chiêu rang tha cua truy pa
Cái gì đã qua cứ cho nó qua đi

别管那是一个玩笑还是谎话
biéguǎn nà shì yī gè wánxiào hái·shi huǎnghuà
pía quản na sư i cưa oán xeo hái sư hoảng hoa
Đừng quan tâm nó là câu bông đùa hay lời nói dối

路在脚下其实并不复杂
lù zài jiǎoxià qíshí bìngbù fùzá
lu chai chẻo xe trí sứ ping pu phu chá
Con đường dưới chân thực ra không hề phức tạp

只要记得你是你呀
zhǐyào jìdé nǐ shì nǐ yā
chử dao chi tứa nỉ sư nỉ da
Hãy nhớ kỹ cậu chính là cậu

miya miya miya miya miya
call me
miya miya miya miya miya

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn
ủa hái sư trúng trén na cưa sao nén mấy dẩu i xư xư cải pen
Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn
sứ chen chử pu cua sư khảo den chủng chai xin chung xin nen xư háo uây chẻn
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim
này

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn
dẻn trén chưa cưa sao nén hái sư chuây tru na chang lẻn
Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu 

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè
men trén chai tua chen xẻn pu thuây truê
Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

say never never give up
like a fighter

追逐生命里光临身边的每道光
zhuīzhú shēngmìng lǐ guānglín shēnbiān de měi dàoguāng
chuây chú sâng ming lỉ quang lín sân pen tơ mẩy tao quang
Theo đuổi ánh sáng trong cuộc đời bạn

让世界因为你的存在变的闪亮
ràng shìjiè yīnwèi nǐ de cúnzài biàn de shǎnliàng
rang sư chia in uây nỉ tơ truấn chai pen tơ sản leng
Khiến thế giới vì có sự tồn tại của bạn mà lấp lánh rực rỡ

其实你我他并没有什么不同
qíshí nǐ wǒ tā bìng méi·yǒu shén·me bù tóng
trí sứ nỉ ủa tha pinh mấy dẩu sấn mơ pu thúng
Thực ra cậu, tôi và anh ta không hề có sự khác biệt

只要你愿为希望画出一道想象
zhǐyào nǐ yuàn wèi xīwàng huà chū yīdào xiǎngxiàng
chử dao nỉ doen uây xi oang hoa tru i tao xẻng xeng
Chỉ cần cậu sẵn sàng tượng tượng ra một hoài bão để hi vọng

成长的路上必然经历很多风雨
chéngzhǎng de lù·shang bìrán jīnglì hěn duō fēngyǔ
trấng chảng tơ lu sang pi rán ching li hẩn tua phâng ủy
Trên con đường trưởng thành tất nhiên phải trải qua rất nhiều khó khăn giông bão

相信自己终有属于你的盛举
xiāngxìn zìjǐ zhōng yǒu shǔyú nǐ de shèngjǔ
xeng xin chư chỉ chung dẩu sủ úy nỉ tơ sâng chủy
Tin tưởng bản thân cuối cùng rồi sẽ thành công

别因为磨难停住你的脚步
bié yīnwèi mónàn tíng zhù nǐ de jiǎobù
pía in uây múa nan thính chu nỉ tơ chẻo pu
Đừng vì gặp khó khăn mà dừng bước

坚持住就会拥有属于你的蓝图
jiānchí zhù jiù huì yōngyǒu shǔyú nǐ de lántú
chen trứ chu chiêu huây dung dẩu sủ úy nỉ tơ lán thú
Kiên trì rồi sẽ có chỉ dẫn cho mình thôi

wu~ oh oh

我还是从前那个少年没有一丝丝改变
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián méi·yǒu yīsī sī gǎibiàn
ủa hái sư trúng trén na cưa sao nén mấy dẩu i xư xư cải pen
Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减
shíjiān zhǐ bùguò shì kǎoyàn zhǒng zàixīn zhōng xìnniàn sīháo wèi jiǎn
sứ chen chử pu cua sư khảo den chủng chai xin chung xin nen xư háo uây chẻn
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim
này

眼前这个少年还是最初那张脸
yǎnqián zhè·ge shàonián hái·shi zuìchū nà zhāng liǎn
dẻn trén chưa cưa sao nén hái sư chuây tru na chang lẻn
Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu 

面前再多艰险不退却
miànqián zài duō jiānxiǎn bù tuìquè
men trén chai tua chen xẻn pu thuây truê
Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

say never never give up
like a fighter

我还是从前那个少年miya
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián miya
ủa hái sư trúng trén na cưa sao nén miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên lúc đó

我还是从前那个少年miya
wǒ hái·shi cóngqián nà·ge shàonián miya
ủa hái sư trúng trén na cưa sao nén miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên lúc đó

我还是眼前这个少年miya
wǒ hái·shi yǎnqián zhè·ge shàonián miya
ủa hái sư dẻn trén chưa cưa sao nén miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên trước mặt này

我还是眼前这个少年miya
wǒ hái·shi yǎnqián zhè·ge shàonián miya
ủa hái sư dẻn trén chưa cưa sao nén miya
Tôi vẫn là cậu thanh niên trước mặt này
 

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh xuân không đóng cửa 青春不打烊

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh xuân không đóng cửa 青春不打烊 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Pháo đài tình yêu 爱情堡垒 Àiqíng bǎolěi

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Pháo đài tình yêu 爱情堡垒 Àiqíng bǎolěi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dũng khí 勇气 Yǒngqì

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Dũng khí 勇气 Yǒngqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây cầu duyên phận 缘份一道桥

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây cầu duyên phận 缘份一道桥 Yuán fèn yīdào qiáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ly nhân sầu 离人愁 Lí rén chóu

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Ly nhân sầu 离人愁 Lí rén chóu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa