Học bài hát tiếng Trung: Hi vi 熹微 Xīwéi

14/12/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Hi vi 熹微 Xīwéi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Hi vi 熹微 Xīwéi– Vương Nhất Bác 王一博

Lời bài hát Hi vi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

岚烟惹泪
lán yān rě lèi
lán den rửa lây
Khói lan ứa nước mắt

好梦一段不禁睡
hǎo mèng yī duàn bùjīn shuì
hảo mâng i toan pu chin suây
Không nhịn được mơ một giấc mộng đẹp

硝风似吹
xiāo fēng shì chuī
xeo phâng sư truây
Gió tiêu như thổi

满楼霜雪寒窗坠
mǎn lóu shuāng xuě hánchuāng zhuì
mản lấu soang xuể hán troang chuây
Đầy lầu sương tuyết rơi bên song cửa lạnh lẽo

流年不诲
liúnián bù huì
liếu nén pu huây
Năm tháng không hối hận

苍云翻飞战马追
cāng yún fānfēi zhànmǎ zhuī
trang uýn phan phây chan mả chuây
Mây xanh tung bay ngựa chiến truy đuổi

墨守一湾清水
mò shǒu yī wān qīng shuǐ
mua sẩu i oan tring suẩy
Cố chấp một vịnh nước trong

我不恋是非
wǒ bù liàn shìfēi
ủa pu len sư phây
Ta không lưu luyến thị phi

乌发轻垂
wū fā qīng chuí
u pha tring truấy
Tóc đen nhẹ buông

姣容映翡衬横眉
jiāo róng yìng fěi chèn héngméi
cheo rúng ing phẩy trân hấng mấy
Mặt đẹp tựa ngọc, mày ngang càng xinh

不染尘灰
bù rǎn chén huī
pu rản trấn huây
Không nhuốm bụi trần

却为你将云掌推
què wèi nǐ jiāng yún zhǎng tuī
truê uây nỉ cheng uýn chảng thuây
Nhưng vì nàng lấy tay đẩy mây đi

苟渡余生
gǒu dù yúshēng
cẩu tu úy sâng
Tùy tiện trải qua quãng đời còn lại

原来竟只是以为
yuánlái jìng zhǐshì yǐwéi
doén lái ching chử sư ỉ uấy
Thì ra lại chỉ là tưởng bở

如今我被爱封缄
rújīn wǒ bèi ài fēng jiān
rú chin ủa pây ai phâng chen
Giờ đây ta bị tình yêu giam giữ

只想再多看你几回
zhǐ xiǎng zài duō kàn nǐ jǐ huí
chử xẻng chai tua khan nỉ chỉ huấy
Chỉ muốn lại nhìn nàng thêm mấy lần

红裙一摆心醉
hóng qún yī bǎi xīnzuì
húng truýn i pải xin chuây
Váy đỏ phất phơ say lòng người

沓回忆相随
dá huíyì xiāng suí
tá huấy i xeng xuấy
Hồi ức theo đó chất chồng

初见时你将长刀一挥
chūjiàn shí nǐ jiāng cháng dāo yī huī
tru chen sứ nỉ cheng tráng tao i huây
Lần đầu gặp gỡ là nàng vung lên trường đao

年少不知后退
nián shǎo bù zhī hòutuì
nén sảo pu chư hâu thuây
Thời niên thiếu không biết chùn bước

命运眷顾谁
mìngyùn juàngù shuí
ming uyn choen cu suấy
Vận mệnh chiếu cố ai

也曾隐没化一笔忧千岁
yě céng yǐnmò huà yī bǐ yōu qiānsuì
dể trấng ỉn mua hoa i pỉ dâu tren xuây
Cũng từng chôn giấu một vệt một bút ngàn đời ưu sầu

晨芒未见熹微
chén wáng wèi jiàn xīwēi
trấn oáng uây chen xi uây
Sáng sớm chưa thấy Hi Vi

这烛光绥绥
zhè zhú guāng suí suí
chưa chú quang xuấy xuấy
Ngọn nến này yên ắng

却刚好够我晕染你的美
què gānghǎo gòu wǒ yùn rǎn nǐ de měi
truê cang hảo câu ủa uyn rản nỉ tơ mẩy
Nhưng vừa đủ để ta nhuộm màu vẻ đẹp của nàng

续命汤有三味
xù mìng tāng yǒu sān wèi
xuy ming thang dẩu xan uây
Canh tục mệnh có 3 vị

若未等至你归
ruò wèi děng zhì nǐ guī
rua uây tẩng chư nỉ quây
Nếu không đợi được đến lúc nàng về

求个二十年后再爱你也算无悔
qiú gè èr shí nián hòu zài ài nǐ yě suàn wú huǐ
triếu cưa ơ sứ nén hâu chai ai nỉ dể xoan ú huẩy
Cầu 20 năm sau lại yêu nàng cũng xem như không hối hận

乌发轻垂
wū fā qīng chuí
u pha tring truấy
Tóc đen nhẹ buông

姣容映翡衬横眉
jiāo róng yìng fěi chèn héngméi
cheo rúng ing phẩy trân hấng mấy
Mặt đẹp tựa ngọc, mày ngang càng xinh

不染尘灰
bù rǎn chén huī
pu rản trấn huây
Không nhuốm bụi trần

却为你将云掌推
què wèi nǐ jiāng yún zhǎng tuī
truê uây nỉ cheng uýn chảng thuây
Nhưng vì nàng lấy tay đẩy mây đi

苟渡余生
gǒu dù yúshēng
cẩu tu úy sâng
Tùy tiện trải qua quãng đời còn lại

原来竟只是以为
yuánlái jìng zhǐshì yǐwéi
doén lái ching chử sư ỉ uấy
Thì ra lại chỉ là tưởng bở

如今我被爱封缄
rújīn wǒ bèi ài fēng jiān
rú chin ủa pây ai phâng chen
Giờ đây ta bị tình yêu giam giữ

只想再多看你几回
zhǐ xiǎng zài duō kàn nǐ jǐ huí
chử xẻng chai tua khan nỉ chỉ huấy
Chỉ muốn lại nhìn nàng thêm mấy lần

红裙一摆心醉
hóng qún yī bǎi xīnzuì
húng truýn i pải xin chuây
Váy đỏ phất phơ say lòng người

沓回忆相随
dá huíyì xiāng suí
tá huấy i xeng xuấy
Hồi ức theo đó chất chồng

初见时你将长刀一挥
chūjiàn shí nǐ jiāng cháng dāo yī huī
tru chen sứ nỉ cheng tráng tao i huây
Lần đầu gặp gỡ là nàng vung lên trường đao

年少不知后退
nián shǎo bù zhī hòutuì
nén sảo pu chư hâu thuây
Thời niên thiếu không biết chùn bước

命运眷顾谁
mìngyùn juàngù shuí
ming uyn choen cu suấy
Vận mệnh chiếu cố ai

也曾隐没化一笔忧千岁
yě céng yǐnmò huà yī bǐ yōu qiānsuì
dể trấng ỉn mua hoa i pỉ dâu tren xuây
Cũng từng chôn giấu một vệt một bút ngàn đời ưu sầu

晨芒未见熹微
chén wáng wèi jiàn xīwēi
trấn oáng uây chen xi uây
Sáng sớm chưa thấy Hi Vi

这烛光绥绥
zhè zhú guāng suí suí
chưa chú quang xuấy xuấy
Ngọn nến này yên ắng

却刚好够我晕染你的美
què gānghǎo gòu wǒ yùn rǎn nǐ de měi
truê cang hảo câu ủa uyn rản nỉ tơ mẩy
Nhưng vừa đủ để ta nhuộm màu vẻ đẹp của nàng

续命汤有三味
xù mìng tāng yǒu sān wèi
xuy ming thang dẩu xan uây
Canh tục mệnh có 3 vị

若未等至你归
ruò wèi děng zhì nǐ guī
rua uây tẩng chư nỉ quây
Nếu không đợi được đến lúc nàng về

求个二十年后再爱你也算无悔
qiú gè èr shí nián hòu zài ài nǐ yě suàn wú huǐ
triếu cưa ơ sứ nén hâu chai ai nỉ dể xoan ú huẩy
Cầu 20 năm sau lại yêu nàng cũng xem như không hối hận
 

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt đối lập 对立面 Duìlìmiàn

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt đối lập 对立面 Duìlìmiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Trao Anh 四季予你

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Trao Anh 四季予你 Sìjì yǔ nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chạm Đến 触摸 Chùmō

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chạm Đến 触摸 Chùmō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mênh Mang 茫 Máng

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mênh Mang 茫 Máng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Yêu Đương 不谈恋爱 Bù tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lừa dối 骗 Piàn- Trương Bích Thần 张碧晨

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lừa dối 骗 Piàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Không Tới 不及 Bùjí- Trần Diệc Minh 陈亦洺

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Tới 不及 Bùjí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào

  29/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đài Phát Thanh Thao Thức 失眠播报 Shīmián bōbào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa