Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

21/08/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

Lời bài hát Khuyên nhủ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

想给你的天空画一道彩虹
xiǎng gěi nǐ de tiānkōng huà yīdào cǎihóng
xẻng cẩy nỉ tơ then khung hoa i tao trải húng
Muốn vẽ thêm dải cầu vồng lên bầu trời của em

却又怕消失后落寞和伤痛
què yòu pà xiāoshì hòu luòmò hé shāng tòng
truê dâu p'a xeo sư hâu lua mua hứa sang thung
Nhưng lại sợ sự hiu quạnh và đau thương khi nó tan biến

只能远远看着无邪的笑容
zhǐ néng yuǎn yuǎn kàn zhe wúxié de xiàoróng
chử nấng doẻn doẻn khan chưa ú xía tơ xeo rúng
Chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười ngây thơ của em từ xa

藏在我的心中和深夜的梦
cáng zài wǒ de xīnzhōng hé shēnyè de mèng
tráng chai ủa tơ xin chung hứa sân dê tơ mâng
Cẩn thận cất giấu nơi trái tim và trong những giấc mộng hằng đêm

当你委屈需要守护的时候
dāng nǐ wěi·qu xūyào shǒuhù de shí·hou
tang nỉ uẩy truy xuy dao sẩu hu tơ sứ hâu
Mỗi khi em cảm thấy tủi thân cần một người bên cạnh chở che

我多想抱紧你做你的英雄
wǒ duō xiǎng bào jǐn nǐ zuò nǐ de yīngxióng
ủa tua xẻng pao chỉn nỉ chua nỉ tơ ing xiúng
Anh rất muốn ôm em thật chặt, làm người hùng của em

可是青春太多遗憾和感动
kěshì qīngchūn tài duō yíhàn hé gǎndòng
khửa sư tring truân thai tua í han hứa cản tung
Thế nhưng thanh xuân có quá nhiều điều tiếc nuối và rung động

我多爱你不只是怦然心动
wǒ duō ài nǐ bùzhǐ shì pēng rán xīn dòng
ủa tua ai nỉ pu chử sư p'âng rán xin tung
Anh yêu em nhiều như vậy, không chỉ là sự rung động nhất thời

我无数次奉劝自己承诺别太放纵
wǒ wúshù cì fèngquàn zìjǐ chéngnuò bié tài fàngzòng
ủa ú su trư phâng troen chư chỉ trấng nua pía thai phang chung
Đã bao lần anh tự nhủ lòng đừng quá phóng túng buông lời hứa hẹn

爱一个人是天长地久的相拥
ài yī gèrén shì tiānchángdìjiǔ de xiāng yōng
ai i cưa rấn sư then cháng ti chiểu tơ xeng dung
Yêu một người là bên nhau tới thiên trường địa cửu

黑夜后的明天若还是情有独钟
hēiyè hòu de míngtiān ruò hái·shi qíng yǒu dú zhōng
hây dê hâu tơ mính then rua hái sư trính dẩu tú chung
Tương lai phía trước anh vẫn một lòng yêu em

我给你无限美好的可能
wǒ gěi nǐ wúxiàn měihǎo de kěnéng
ủa cẩy nỉ ú xen mẩy hảo tơ khửa nấng
Anh có thể dành cho em vô vàn những điều tốt đẹp

我无数次奉劝自己承诺别太放纵
wǒ wúshù cì fèngquàn zìjǐ chéngnuò bié tài fàngzòng
ủa ú su trư phâng troen chư chỉ trấng nua pía thai phang chung
Đã vô số lần anh tự nhủ lòng đừng quá phóng túng buông lời hứa hẹn

不想因为爱情而互道了珍重
bùxiǎng yīnwèi àiqíng ér hù dào le zhēnzhòng
pu xẻng in uây ai trính ớ hu tao lơ chân chung
Chẳng ngờ bởi vì tình yêu mà trân trọng nhau

而我默默陪在你身边你懂不懂
ér wǒ mòmò péi zài nǐ shēnbiān nǐ dǒng bù dǒng
ớ ủa mua mua p'ấy chai nỉ sân pen nỉ tủng pu tủng
Anh vẫn âm thầm bên em, em có hiểu được tình cảm của anh không?

可能你也想陪我等一等
kěnéng nǐ yě xiǎng péi wǒ děng yī děng
khửa nấng nỉ dể xẻng p'ấy ủa tẩng i tẩng
Có lẽ em cũng muốn cùng anh chờ đợi

当你委屈需要守护的时候
dāng nǐ wěi·qu xūyào shǒuhù de shí·hou
tang nỉ uẩy truy xuy dao sẩu hu tơ sứ hâu
Khi em cảm thấy tủi thân cần một người ở bên an ủi

我多想抱紧你做你的英雄
wǒ duō xiǎng bào jǐn nǐ zuò nǐ de yīngxióng
ủa tua xẻng pao chỉn nỉ chua nỉ tơ ing xiúng
Anh rất muốn ôm trọn em trong vòng tay, làm người hùng của em

可是青春太多遗憾和感动
kěshì qīngchūn tài duō yíhàn hé gǎndòng
khửa sư tring truân thai tua í han hứa cản tung
Thế nhưng thanh xuân có quá nhiều điều tiếc nuối và rung động

我多爱你不只是怦然心动
wǒ duō ài nǐ bùzhǐ shì pēng rán xīn dòng
ủa tua ai nỉ pu chử sư p'âng rán xin tung
Anh yêu em nhiều như vậy, không chỉ là sự rung động nhất thời

我无数次奉劝自己承诺别太放纵
wǒ wúshù cì fèngquàn zìjǐ chéngnuò bié tài fàngzòng
ủa ú su trư phâng troen chư chỉ trấng nua pía thai phang chung
Đã bao lần anh tự nhủ lòng đừng quá phóng túng buông lời hứa hẹn

爱一个人是天长地久的相拥
ài yī gèrén shì tiānchángdìjiǔ de xiāng yōng
ai i cưa rấn sư then cháng ti chiểu tơ xeng dung
Yêu một người là bên nhau tới thiên trường địa cửu

黑夜后的明天若还是情有独钟
hēiyè hòu de míngtiān ruò hái·shi qíng yǒu dú zhōng
hây dê hâu tơ mính then rua hái sư trính dẩu tú chung
Tương lai phía trước anh vẫn một lòng yêu em

我给你无限美好的可能
wǒ gěi nǐ wúxiàn měihǎo de kěnéng
ủa cẩy nỉ ú xen mẩy hảo tơ khửa nấng
Anh có thể dành cho em vô vàn những điều tốt đẹp

我无数次奉劝自己承诺别太放纵
wǒ wúshù cì fèngquàn zìjǐ chéngnuò bié tài fàngzòng
ủa ú su trư phâng troen chư chỉ trấng nua pía thai phang chung
Đã vô số lần anh tự nhủ lòng đừng quá phóng túng buông lời hứa hẹn

不想因为爱情而互道了珍重
bùxiǎng yīnwèi àiqíng ér hù dào le zhēnzhòng
pu xẻng in uây ai trính ớ hu tao lơ chân chung
Chẳng ngờ bởi vì tình yêu mà trân trọng nhau

而我默默陪在你身边你懂不懂
ér wǒ mòmò péi zài nǐ shēnbiān nǐ dǒng bù dǒng
ớ ủa mua mua p'ấy chai nỉ sân pen nỉ tủng pu tủng
Anh vẫn âm thầm bên em, em có hiểu được tình cảm của anh không?

可能你也想陪我等一等
kěnéng nǐ yě xiǎng péi wǒ děng yī děng
khửa nấng nỉ dể xẻng p'ấy ủa tẩng i tẩng
Có lẽ em cũng muốn cùng anh chờ đợi

 • Bài hát tiếng Trung: Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊 Shì xiǎng nǐ de shēngyīn a qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tửu gia 酒家 Jiǔjiā– Phân Phân 芬芬

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tửu gia 酒家 Jiǔjiā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè- Lý Tuyết Lai 李雪莱

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yến vô hiết 燕无歇 Yàn wú xiē

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yến vô hiết 燕无歇 Yàn wú xiē qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xuân đình tuyết 春庭雪 Chūn tíng xuě

  16/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xuân đình tuyết 春庭雪 Chūn tíng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Coco – Aioz & Young 7

  16/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Coco qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Huynh đệ à nhớ cậu rồi 兄弟想你了 Xiōngdì xiǎng nǐle

  16/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Huynh đệ à nhớ cậu rồi 兄弟想你了 Xiōngdì xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh không phải tra nam 我不是渣男 Wǒ bùshì zhā nán

  16/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh không phải tra nam 我不是渣男 Wǒ bùshì zhā nán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa