Học tiếng Trung qua bài hát: Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng

30/04/2018

Học tiếng Trung qua bài hát Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng – Hồ Dương Lâm 胡杨林

Lời bài hát Là em tự đa tình tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

如花似梦是我们短暂的相逢
rú huā shì mèng shì wǒ·men duǎnzàn de xiāngféng
rú hoa sư mâng sư ủa mân toản chan tơ xeng phấng
Như hoa, như mộng, là đoạn tương phùng ngắn ngủi của chúng ta

缠绵细语胭脂泪飘落巷口中
chánmián xì yǔ yān·zhi lèi piāoluò xiàng kǒu zhōng
trán mén xi ủy den chư lây p'eo lua xeng khẩu chung
Mưa bụi triền miên, giọt lệ hồng nhan nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng

幽幽听风声心痛回忆嵌在残月中
yōuyōu tīng fēngshēng xīn tòng huíyì kàn zài cányuè zhōng
dâu dâu thing phâng sâng xin thung huấy i khan chai trán duê chung
Lắng nghe tiếng gió, lòng đau xót, hồi ức khắc vào mảnh trăng tàn

愁思暗暗生难重逢沉醉痴人梦
chóu sāi ànàn shēng nán chóngféng chénzuì chī rén mèng
trấu xai an an sâng nán trúng phấng trấn chuây trư rấn mâng
Sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm vào giấc mộng cuồng si

今生已不再寻觅
jīnshēng yǐ bù zài xúnmì
chin sâng ỉ pu chai xuýn mi
Kiếp này thôi không kiếm tìm

逝去的容颜叹息
shì qù de róngyán tànxī
sư truy tơ rúng dén than xi
Dung nhan sớm phai tàn, chỉ còn tiếng thở dài

冷清化一场游过往
lěng·qīng huà yī chǎng yóu guòwǎng
lẩng tring hoa i trảng dấu cua oảng
Lãnh đạm giờ hóa một cuộc vui

只剩花前痴梦
zhǐ shèng huā qiān chī mèng
chử sâng hoa tren trư mâng
Chỉ còn lại hoa trong mộng 

寂寞画鸳鸯相望是我在做多情种
jìmò huà yuānyāng xiāng wàng shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng
chi mua hoa doen dang xeng oang sư ủa chai chua tua trính chủng
Cô độc đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình, là em vẫn tự mình đa tình

情深已不懂人憔悴消散烟雨中
qíng shēn yǐ bù dǒng rén qiáocuì xiāosàn yānyǔ zhōng
trính sân ỉ pu tủng rấn tréo truây xeo xan den ủy chung
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy, tan biến trong làn mưa mờ khuất 


如花似梦是我们短暂的相逢
rú huā shì mèng shì wǒ·men duǎnzàn de xiāngféng
rú hoa sư mâng sư ủa mân toản chan tơ xeng phấng
Như hoa, như mộng, là đoạn tương phùng ngắn ngủi của chúng ta

缠绵细语胭脂泪飘落巷口中
chánmián xì yǔ yān·zhi lèi piāoluò xiàng kǒu zhōng
trán mén xi ủy den chư lây p'eo lua xeng khẩu chung
Mưa bụi triền miên, giọt lệ hồng nhan nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng

幽幽听风声心痛回忆嵌在残月中
yōuyōu tīng fēngshēng xīn tòng huíyì kàn zài cányuè zhōng
dâu dâu thing phâng sâng xin thung huấy i khan chai trán duê chung
Lắng nghe tiếng gió, lòng đau xót, hồi ức khắc vào mảnh trăng tàn

愁思暗暗生难重逢沉醉痴人梦
chóu sāi ànàn shēng nán chóngféng chénzuì chī rén mèng
trấu xai an an sâng nán trúng phấng trấn chuây trư rấn mâng
Sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm vào giấc mộng cuồng si

今生已不再寻觅
jīnshēng yǐ bù zài xúnmì
chin sâng ỉ pu chai xuýn mi
Kiếp này thôi không kiếm tìm

逝去的容颜叹息
shì qù de róngyán tànxī
sư truy tơ rúng dén than xi
Dung nhan sớm phai tàn, chỉ còn tiếng thở dài

冷清化一场游过往
lěng·qīng huà yī chǎng yóu guòwǎng
lẩng tring hoa i trảng dấu cua oảng
Lãnh đạm giờ hóa một cuộc vui

只剩花前痴梦
zhǐ shèng huā qiān chī mèng
chử sâng hoa tren trư mâng
Chỉ còn lại hoa trong mộng 

寂寞画鸳鸯相望是我在做多情种
jìmò huà yuānyāng xiāng wàng shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng
chi mua hoa doen dang xeng oang sư ủa chai chua tua trính chủng
Cô độc đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình, là em vẫn tự mình đa tình

情深已不懂人憔悴消散烟雨中
qíng shēn yǐ bù dǒng rén qiáocuì xiāosàn yānyǔ zhōng
trính sân ỉ pu tủng rấn tréo truây xeo xan den ủy chung
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy, tan biến trong làn mưa mờ khuất 

今生已不再寻觅
jīnshēng yǐ bù zài xúnmì
chin sâng ỉ pu chai xuýn mi
Kiếp này thôi không kiếm tìm

逝去的容颜叹息
shì qù de róngyán tànxī
sư truy tơ rúng dén than xi
Dung nhan sớm phai tàn, chỉ còn tiếng thở dài

冷清化一场游过往
lěng·qīng huà yī chǎng yóu guòwǎng
lẩng tring hoa i trảng dấu cua oảng
Lãnh đạm giờ hóa một cuộc vui

只剩花前痴梦
zhǐ shèng huā qiān chī mèng
chử sâng hoa tren trư mâng
Chỉ còn lại hoa trong mộng 

寂寞画鸳鸯相望是我在做多情种
jìmò huà yuānyāng xiāng wàng shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng
chi mua hoa doen dang xeng oang sư ủa chai chua tua trính chủng
Cô độc đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình, là em vẫn tự mình đa tình

情深已不懂人憔悴消散烟雨中
qíng shēn yǐ bù dǒng rén qiáocuì xiāosàn yānyǔ zhōng
trính sân ỉ pu tủng rấn tréo truây xeo xan den ủy chung
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy, tan biến trong làn mưa mờ khuất 

如花似梦是我们短暂的相逢
rú huā shì mèng shì wǒ·men duǎnzàn de xiāngféng
rú hoa sư mâng sư ủa mân toản chan tơ xeng phấng
Như hoa, như mộng, là đoạn tương phùng ngắn ngủi của chúng ta

缠绵细语胭脂泪飘落巷口中
chánmián xì yǔ yān·zhi lèi piāoluò xiàng kǒu zhōng
trán mén xi ủy den chư lây p'eo lua xeng khẩu chung
Mưa bụi triền miên, giọt lệ hồng nhan nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng

幽幽听风声心痛回忆嵌在残月中
yōuyōu tīng fēngshēng xīn tòng huíyì kàn zài cányuè zhōng
dâu dâu thing phâng sâng xin thung huấy i khan chai trán duê chung
Lắng nghe tiếng gió, lòng đau xót, hồi ức khắc vào mảnh trăng tàn

愁思暗暗生难重逢沉醉痴人梦
chóu sāi ànàn shēng nán chóngféng chénzuì chī rén mèng
trấu xai an an sâng nán trúng phấng trấn chuây trư rấn mâng
Sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm vào giấc mộng cuồng si

 • Học tiếng mèo kêu 学猫叫

  09/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát: Học tiếng mèo kêu 学猫叫 Xué māo jiào

 • Thanh minh thượng hà đồ 清明上河图 Qīngmíng shànghé tú

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh minh thượng hà đồ 清明上河图 Qīngmíng shànghé tú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Sau này 后来 Hòulái

  17/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Sau này 后来 Hòulái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Quãng đời còn lại 往后余生 Wǎng hòu yúshēng

  16/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Quãng đời còn lại 往后余生 Wǎng hòu yúshēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Nói thật 讲真的 Jiǎng zhēn de

  15/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói thật 讲真的 Jiǎng zhēn de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Ngàn năm ánh sáng 光年之外 Guāng nián zhī wài

  14/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngàn năm ánh sáng 光年之外 Guāng nián zhī wài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa