Bài hát tiếng Trung: Vết thương đẹp nhất 最美的伤口

22/02/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Vết thương đẹp nhất 最美的伤口 Zuìměi de shāngkǒu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Hoa: Vết thương đẹp nhất 最美的伤口 Zuìměi de shāngkǒu– Mao Quai Quai 毛乖乖

Lời bài hát Vết thương đẹp nhất tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你要走的时候,我明明想挽留,
nǐ yào zǒu de shí·hou , wǒ míngmíng xiǎng wǎnliú ,
nỉ dao chẩu tơ sứ hâu , ủa mính mính xẻng oản liếu ,
Khoảnh khắc anh phải đi, rõ ràng là em muốn giữ anh lại

却像个提线木偶怎么也说不出口
què xiàng gè tí xiàn mùǒu zěn·me yě shuō bù chūkǒu 
truê xeng cưa thí xen mu ǒu chẩn mơ dể sua pu tru khẩu
Nhưng cơ thể em cứ như con rối gỗ, thế nào cũng không nói được câu gì

等到我转过头,发现你已远走,
děngdào wǒ zhuǎn guòtóu , fāxiàn nǐ yǐ yuǎn zǒu 
tẩng tao ủa choản cua thấu , pha xen nỉ ỉ doẻn chẩu 
Đến khi em quay đầu lại, phát hiện anh đã đi mất rồi

眼泪终于忍不住滴落湿衣袖。
yǎnlèi zhōngyú rěn bù zhù dī luò shī yì xiù 。
dẻn lây chung úy rẩn pu chu ti lua sư i xiêu 。
Cuối cùng nước mắt cũng không cầm được, từng giọt rơi xuống thấm ướt tay áo


我曾牵着你的手,
wǒ céng qiān zhe nǐ de shǒu ,
ủa trấng tren chưa nỉ tơ sẩu ,
Em từng nắm tay anh

走在繁华街头,
zǒu zài fánhuá jiētóu ,
chẩu chai phán hóa chia thấu ,
Bước trên con phố sầm uất

就像在那童话世界遨游。
jiù xiàng zài nà tónghuà shìjiè áoyóu 。
chiêu xeng chai na thúng hoa sư chia áo dấu 。
Giống như ngao du trong thế giới cổ tích kia

不能牵着你的手,
bùnéng qiān zhe nǐ de shǒu ,
pu nấng tren chưa nỉ tơ sẩu ,
Không thể năm tay anh

走到世界尽头,
zǒu dào shìjiè jìntóu ,
chẩu tao sư chia chin thấu ,
bước tiếp đến tận cùng thế giới

是我一生最美的伤口!
shì wǒ yīshēng zuì měi de shāngkǒu !
sư ủa i sâng chuây mẩy tơ sang khẩu !
Là vết thương đẹp nhất trong cuộc đời em


一个一个一个
yī gè yī gè yī gè
i cưa i cưa i cưa
Một người, một người, một người

一个人在游走,午夜的街头,
yī gèrén zài yóu zǒu , wǔyè de jiētóu ,
i cưa rấn chai dấu chẩu , ủ dê tơ chia thấu ,
Một người lẻ loi bước trên con phố trong đêm tối

我就像是一只无家可归的流浪狗。
wǒ jiù xiàng shì yī zhǐ wú jiā kě guī de liúlàng gǒu 。
ủa chiêu xeng sư i chử ú che khửa quây tơ liếu lang cẩu 。
Em giống như một chú chó lang thang không nhà để về vậy

那时候若挽留,你会不会回头?
nà shí·hou ruò wǎnliú , nǐ huì bù huì huítóu ?
na sứ hâu rua oản liếu , nỉ huây pu huây huấy thấu ?
Nếu lúc đó em giữ anh lại, anh sẽ quay đầu lại chứ?

若时光能倒流,你是否愿意跟我走?
ruò shíguāng néng dàoliú , nǐ shìfǒu yuànyì gēn wǒ zǒu ?
rua sứ quang nấng tao liếu , nỉ sư phẩu doen i cân ủa chẩu ?
Nếu như thời gian có thể quay lại, anh sẽ đồng ý cùng em đi tiếp chứ

我曾牵着你的手,
wǒ céng qiān zhe nǐ de shǒu ,
ủa trấng tren chưa nỉ tơ sẩu ,
Em từng nắm tay anh

走在繁华街头,
zǒu zài fánhuá jiētóu ,
chẩu chai phán hóa chia thấu ,
Bước trên con phố sầm uất

就像在那童话世界遨游。
jiù xiàng zài nà tónghuà shìjiè áoyóu 。
chiêu xeng chai na thúng hoa sư chia áo dấu 。
Giống như ngao du trong thế giới cổ tích kia

不能牵着你的手,
bùnéng qiān zhe nǐ de shǒu ,
pu nấng tren chưa nỉ tơ sẩu ,
Không thể năm tay anh

走到世界尽头,
zǒu dào shìjiè jìntóu ,
chẩu tao sư chia chin thấu ,
bước tiếp đến tận cùng thế giới

是我一生最美的伤口!
shì wǒ yīshēng zuì měi de shāngkǒu !
sư ủa i sâng chuây mẩy tơ sang khẩu !
Là vết thương đẹp nhất trong cuộc đời em!

曾牵着你的手,
Céng qiān zhe nǐ de shǒu ,
ủa trấng tren chưa nỉ tơ sẩu ,
Em từng nắm tay anh

走在繁华街头,
zǒu zài fánhuá jiētóu ,
chẩu chai phán hóa chia thấu ,
Bước trên con phố sầm uất

就像在那童话世界遨游。
jiù xiàng zài nà tónghuà shìjiè áoyóu 。
chiêu xeng chai na thúng hoa sư chia áo dấu 。
Giống như ngao du trong thế giới cổ tích kia

不能牵着你的手,
bùnéng qiān zhe nǐ de shǒu ,
pu nấng tren chưa nỉ tơ sẩu ,
Không thể năm tay anh

走到世界尽头,
zǒu dào shìjiè jìntóu ,
chẩu tao sư chia chin thấu ,
bước tiếp đến tận cùng thế giới

是我一生最美的伤口!
shì wǒ yīshēng zuì měi de shāngkǒu !
sư ủa i sâng chuây mẩy tơ sang khẩu !
Là vết thương đẹp nhất trong cuộc đời em

如今我游荡在世界的尽头
rújīn wǒ yóudàng zàishì jiè de jìntóu
rú chin ủa dấu tang chai sư chia tơ chin thấu
Giờ đây em ngao du đến tận cùng thế giới

遗憾的我牵的不是你的手
yíhàn de wǒ qiān de bù·shi nǐ de shǒu
í han tơ ủa tren tơ pu sư nỉ tơ sẩu
Tiếc là người em nắm tay lại không phải anh
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đông miên 冬眠 Dōngmián

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đông miên 冬眠 Dōngmián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xuy diệt tiểu sơn hà 吹灭小山河

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xuy diệt tiểu sơn hà 吹灭小山河 Chuī miè xiǎo shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiếu niên 少年 Shàonián

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu niên 少年 Shàonián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh xuân không đóng cửa 青春不打烊

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh xuân không đóng cửa 青春不打烊 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Pháo đài tình yêu 爱情堡垒 Àiqíng bǎolěi

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Pháo đài tình yêu 爱情堡垒 Àiqíng bǎolěi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié

  07/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Giày cao gót màu đỏ 红色高跟鞋 Hóngsè gāogēnxié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa