Bài hát tiếng Trung: Xuy diệt tiểu sơn hà 吹灭小山河

21/02/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Xuy diệt tiểu sơn hà 吹灭小山河 Chuī miè xiǎo shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Xuy diệt tiểu sơn hà 吹灭小山河 Chuī miè xiǎo shānhé – Tư Nam 司南

Lời bài hát Xuy diệt tiểu sơn hà tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

曾羡慕闲云野鹤作客人间
céng xiànmù xián yún yě hè zuòkè rénjiān
trấng xen mu xén uýn dể hưa chua khưa rấn chen
Từng ngưỡng mộ mây nhàn hạc dã, làm khách nhân gian 

寄情于天地有灵草木无邪
jìqíng yú tiāndì yǒu líng cǎomù wúxié
chi trính úy then ti dẩu lính trảo mu ú xía
Gửi gắm tình cảm với đất trời, đến ngọn cây ngây ngô 

此生不做万人杰
cǐ shēng bù zuò wàn rénjié
trử sâng pu chua oan rấn chía
Đời này không làm một trong vạn người tài

赴一株水仙白头约
fù yī zhū shuǐxiān báitóu yuē
phu i chu suẩy xen pái thấu duê
đến gốc thủy tiên hẹn ước đầu bạc

当如愿往来山川出入云烟
dāng rúyuàn wǎnglái shān chuān chūrù yúnyān
tang rú doen oảng lái san troan tru ru uýn den
Xứng với ước nguyện lai vãng núi sông, ra vào như mây khói

萦怀却朝寡夕淡悲欢难辨
yínghuái què cháo guǎ xī dàn bēi huān nán biàn
ính hoái truê tráo cỏa xi tan pây hoan nán pen
Canh cánh trong lòng nhưng sáng chiều lãnh đạm, buồn vui bất phân 

贪过了新鲜便无聊
tān guò le xīnxiān biàn wúliáo
than cua lơ xin xen pen ú léo
Ham muốn cái mới nhưng mau chán

倒头梦大千
dǎotóu mèng dà qiān
tảo thấu mâng ta tren
nằm xuống mơ về Đại Thiên

始忆依稀烂醉间
shǐ yì yīxī lànzuì jiàn
sử i i xi lan chuây chen
Hồi tưởng mang máng dáng vẻ say khướt

想开怀抱明月
xiǎng kāihuái bào míng yuè
xẻng khai hoái pao mính duê
Muốn ôm ánh trăng vào lòng

却潦倒他一身缠绵
què liáodǎo tā yīshēn chánmián
truê léo tảo tha i sân trán mén
Lại thất vọng hắn dây dưa triền miên

少年轻狂都散尽
shàonián qīngkuáng dōu sàn jìn
sao nén tring khoáng tâu xan chin
Thiếu niên, không còn lông bông

笑敢与他换名姓发誓言
xiào gǎn yǔ tā huàn míng xìng fāshì yán
xeo cản ủy tha hoan mính xing pha sư dén
Dám cười, cùng hắn đổi tên đổi họ thề thốt

这天下风情千万般
zhè tiānxià fēngqíng qiānwàn bān
chưa then xe phâng trính tren oan pan
Thiên hạ này ngàn vạn phòng tình

值得觊觎一眼
zhídé jìyú yī yǎn
chứ tứa chi úy i dẻn
Đáng để ta liếc mắt

桃花醒自然
táo huā xǐng zìrán
tháo hoa xỉnh chư rán
Đào hoa tự nhiên thức tỉnh

星斗睡河汉
xīngdòu shuì héhàn
xing tâu suây hứa han
Sao Bắc Đẩu ngủ trên Ngân Hà

不必再舍近求远
bùbì zài shějìnqiúyuǎn
pu pi chai sửa chin triếu doẻn
Chớ bỏ gần tìm xa

就在他山眉海目间寻风月
jiù zài tā shān méi hǎi mù jiàn xún fēngyuè
chiêu chai tha san mấy hải mu chen xuýn phâng duê
Ngay trước mắt hắn tìm trăng gió 

何须问生平长短
héxū wèn shēngpíng chángduǎn
hứa xuy uân sâng p'ính cháng toản
Chớ hỏi cuộc đời dài ngắn

应问何人相伴
yìng wèn hé rén xiāng bàn
inh uân hứa rấn xeng pan
Mà hãy hỏi ai bầu bạn cùng ta

千万人赴宴
qiānwàn rén fùyàn
tren oan rấn phu den
Ngàn vạn người dự tiệc

千万人退却
qiānwàn rén tuìquè
tren oan rấn thuây truê
Ngàn vạn người rời đi

独他极力上前
dú tā jílì shàng qiān
tú tha chí li sang tren
Chỉ mình hắn tiếng về trước

争得你一席并肩
zhēng dé nǐ yī xí bìngjiān
châng tứa nỉ i xí ping chen
Tranh dành sánh vai cùng người

待重逢秉烛游夜一种悠闲
dāi chóngféng bǐngzhú yóu yè yī zhǒng yōuxián
tai trúng phấng pỉnh chú dấu dê i chủng dâu xén
Đợi gặp lại cầm đuốc soi trong đêm là một loại nhàn nhã

人间是万像横看竖成诗篇
rénjiān shì wàn xiàng héng kàn shù chéng shīpiān
rấn chen sư oan xeng hấng khan su trấng sư p'en
Nhân gian nhìn ngang vạn vật, dựng thẳng lại thành thơ

好风比酒还讨人醉
hǎo fēng bǐ jiǔ hái tǎo rén zuì
hảo phâng pỉ chiểu hái thảo rấn chuây
Phong cảnh mê người hơn say rượu

欠它两碗钱
qiàn tā liǎng wǎn qián
tren tha lẻng oản trén
Nợ nó hai bát tiền

手上正挈的灯盏
shǒu shàng zhèng qiè de dēngzhǎn
sẩu sang châng tria tơ tâng chản
Trên tay mang theo ngọn đèn

他绘海纳百川
tā huì hǎi nà bǎi chuān
tha huây hải na pải troan
Hắn vẽ trăm sông đổ về một bể

随烛火苗乍明乍现
suí zhú huǒmiáo zhà míng zhà xiàn
xuấy chú hủa méo cha mính cha xen
Nương theo ánh nến chợt hiện ra

任你挑灯看河山
rèn nǐ tiǎodēng kàn héshān
rân nỉ thẻo tâng khan hứa san
Tùy ngươi chọn đèn ngắm non sông

随手指得哪一座改日看
suíshǒu zhǐ dé nǎ yī zuò gǎirì kàn
xuấy sẩu chử tứa nả i chua cải rư khan
Tiện tay điểm một tòa, ngày khác xem

这天下风情千万般
zhè tiānxià fēngqíng qiānwàn bān
chưa then xe phâng trính tren oan pan
Thiên hạ này ngàn vạn phòng tình

值得觊觎一眼
zhídé jìyú yī yǎn
chứ tứa chi úy i dẻn
Đáng để ta liếc mắt

桃花醒自然
táo huā xǐng zìrán
tháo hoa xỉnh chư rán
Đào hoa tự nhiên thức tỉnh

星斗睡河汉
xīngdòu shuì héhàn
xing tâu suây hứa han
Sao Bắc Đẩu ngủ trên Ngân Hà

不必再舍近求远
bùbì zài shějìnqiúyuǎn
pu pi chai sửa chin triếu doẻn
Chớ bỏ gần tìm xa

就在他山眉海目间寻风月
jiù zài tā shān méi hǎi mù jiàn xún fēngyuè
chiêu chai tha san mấy hải mu chen xuýn phâng duê
Ngay trước mắt hắn tìm trăng gió 

何须问生平长短
héxū wèn shēngpíng chángduǎn
hứa xuy uân sâng p'ính cháng toản
Chớ hỏi cuộc đời dài ngắn

应问何人相伴
yìng wèn hé rén xiāng bàn
inh uân hứa rấn xeng pan
Mà hãy hỏi ai bầu bạn cùng ta

千万人赴宴
qiānwàn rén fùyàn
tren oan rấn phu den
Ngàn vạn người dự tiệc

千万人退却
qiānwàn rén tuìquè
tren oan rấn thuây truê
Ngàn vạn người rời đi

独他极力上前
dú tā jílì shàng qiān
tú tha chí li sang tren
Chỉ mình hắn tiếng về trước

争得你一席并肩
zhēng dé nǐ yī xí bìngjiān
châng tứa nỉ i xí ping chen
Tranh dành sánh vai cùng người

此心也曾渴慕千山
cǐ xīn yě céng kěmù qiān shān
trử xin dể trấng khửa mu tren san
Tâm này cũng từng khao khát thiên sơn

如今爱等风闲
rújīn ài děng fēng xián
rú chin ai tẩng phâng xén
Nhưng giờ chỉ mong nhàn nhã

临窗听雨夜
lín chuāng tīng yǔ yè
lín troang thing ủy dê
Cạnh cửa sổ nghe mưa đêm

笔忆话梦谈
bǐ yì huà mèng tán
pỉ i hoa mâng thán
Viết lại lời nói trong mơ

当年万里觅风月夜航船
dāngnián wànlǐ mì fēngyuè yèháng chuán
tang nén oan lỉ mi phâng duê dê háng troán
Năm đó tìm Phong Nguyệt vạn dặm chèo thuyền trong đêm

如今江南也不眼馋
rújīn jiāngnán yě bù yǎnchán
rú chin cheng nán dể pu dẻn trán
Giờ đây Giang Nam cũng chẳng bận lòng

在他山眉海目间
zài tā shān méi hǎi mù jiàn
chai tha san mấy hải mu chen
Trong  mắt hắn biển sâu núi cao

寻到风花雪月
xún dào fēnghuāxuěyuè
xuýn tao phâng hoa xuể duê
Tìm đến phong hoa tuyế nguyệt

温柔而凛冽
wēnróu ér lǐnliè
uân rấu ớ lỉn liê
Ôn nhu mà lạnh lẽo

在心上撒野
zàixīn shàng sāyě
chai xin sang xa dể
Ngang ngược trong tâm

覆蓋了所有的
fùgài le suǒyǒu de
phu cai lơ xủa dẩu tơ
Che lấp tất cả

山河岁月天地远
shānhé suìyuè tiāndì yuǎn
san hứa xuây duê then ti doẻn
Sơn hà, tháng năm, thiên địa xa xăm

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Phi tù 非酋 – Hắc Kỳ Tử 黑崎子

  10/03/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phi tù 非酋 qua lời tiếng Trung, phiên âm, phiên âm bồi và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thiếu niên 少年 Shàonián

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiếu niên 少年 Shàonián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh xuân không đóng cửa 青春不打烊

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh xuân không đóng cửa 青春不打烊 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Pháo đài tình yêu 爱情堡垒 Àiqíng bǎolěi

  21/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Pháo đài tình yêu 爱情堡垒 Àiqíng bǎolěi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dũng khí 勇气 Yǒngqì

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Dũng khí 勇气 Yǒngqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Hạ sơn 下山 Xiàshān

  02/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Hạ sơn 下山 Xiàshān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa