Bài hát tiếng Trung: Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装

28/11/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装 Hái zài jiǎzhuāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vẫn Đang Giả Vờ 还在假装 Hái zài jiǎzhuāng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 零一九零贰

Lời bài hát Vẫn Đang Giả Vờ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

风中的花带走思念
fēng zhōng de huā dài zǒu sīniàn
phâng chung tơ hoa tai chẩu xư nen
Hoa rơi trong gió cuốn theo bao nhung nhớ

是谁默默祭奠
shì shuí mòmò jìdiàn
sư suấy mua mua chi ten
Là ai lặng lẽ mặc niệm

路口一个偶然转身
lùkǒu yī gè ǒurán zhuǎnshēn
lu khẩu i cưa ǒu rán choản sân
Khoảnh khắc xoay người nơi ngã tư đường, tình cờ 

撞见你的脸
zhuàngjiàn nǐ de liǎn
choang chen nỉ tơ lẻn
Chạm phải khuôn mặt em

在不经意之间的一面
zài bùjīngyì zhī jiàn de yīmiàn
chai pu ching i chư chen tơ i men
Chỉ gặp một lần trong lúc lơ đễnh

想陪在你身边
xiǎng péi zài nǐ shēnbiān
xẻng p'ấy chai nỉ sân pen
Mà anh đã nghĩ đến việc chúng mình bên nhau

可时间证明你我无缘
kě shíjiān zhèngmíng nǐ wǒ wúyuán
khửa sứ chen châng mính nỉ ủa ú doén
Nhưng thời gian đã chứng minh đôi ta chẳng nên duyên

可见苍天饶过谁
kějiàn cāngtiān ráo guò shuí
khửa chen trang then ráo cua suấy
Hiển nhiên trời xanh không tuyệt đường người

证明谁错对
zhèngmíng shuí cuò duì
châng mính suấy trua tuây
Chứng tỏ ai sai ai đúng

看着风雨交加像极了流泪
kàn zhe fēngyǔ jiāojiā xiàng jí le liú lèi
khan chưa phâng ủy cheo che xeng chí lơ liếu lây
Nhưng nhìn kìa, mưa trong gió thật giống giọt nước mắt rơi

愈加其所本无罪
yùjiā qí suǒ běn wú zuì
uy che trí xủa pẩn ú chuây
Cọng cây ngọn cỏ ngoài sân càng vô tội hơn

尝遍痛苦的滋味
cháng biàn tòngkǔ de zīwèi
tráng pen thung khủ tơ chư uây
Nếm trải hết thảy khổ đau

孤独的无人体会
gūdú de wú réntǐ huì
cu tú tơ ú rấn thỉ huây
Cô đơn không ai thấu

这份爱终究埋藏心底成悲伤
zhè fèn ài zhōngjiū máicáng xīndǐ chéng bēishāng
chưa phân ai chung chiêu mái tráng xin tỉ trấng pây sang
Tình yêu chôn giấu dưới đáy lòng cuối cùng lại hóa bi thương

你的笑就像刻我肉的刀
nǐ de xiào jiù xiàng kè wǒ ròu de dāo
nỉ tơ xeo chiêu xeng khưa ủa râu tơ tao
Em tươi cười tựa như dao khắc vào tim tôi

你和他成双我还在假装
nǐ hé tā chéngshuāng wǒ hái zài jiǎzhuāng
nỉ hứa tha trấng soang ủa hái chai chẻ choang
Em và hắn nên duyên còn tôi vẫn đang giả vờ

玫瑰花也丢了它的芬芳
méi·gui huā yě diū le tā de fēnfāng
mấy quây hoa dể tiêu lơ tha tơ phân phang
Hoa hồng vứt bỏ hương thơm

三杯酒端在我颤抖的双手
sān bēi jiǔ duān zài wǒ chàndǒu de shuāng shǒu
xan pây chiểu toan chai ủa tran tẩu tơ soang sẩu
Ba ly rượu run rẩy trên tay tôi

悄悄的假装潇洒的走
qiāoqiāo de jiǎzhuāng xiāosǎ de zǒu
treo treo tơ chẻ choang xeo xả tơ chẩu
Lặng lẽ ra vẻ tiêu sái bước đi

没有了以后我该怎么走
méi·yǒu le yǐhòu wǒ gāi zěn·me zǒu
mấy dẩu lơ ỉ hâu ủa cai chẩn mơ chẩu
Sau này không còn nữa, tôi phải bước tiếp thế nào đây?

站在钟山的暴风口
zhàn zài zhōng shān de bàofēng kǒu
chan chai chung san tơ pao phâng khẩu
Đứng trước ngọn gió Chung Sơn

这份爱终究埋藏心底成悲伤
zhè fèn ài zhōngjiū máicáng xīndǐ chéng bēishāng
chưa phân ai chung chiêu mái tráng xin tỉ trấng pây sang
Tình yêu chôn dấu dưới đáy lòng cuối cùng lại hóa đau thương

你的笑就像刻我肉的刀
nǐ de xiào jiù xiàng kè wǒ ròu de dāo
nỉ tơ xeo chiêu xeng khưa ủa râu tơ tao
Em tươi cười tựa như dao khắc vào tim tôi

你和他成双我还在假装
nǐ hé tā chéngshuāng wǒ hái zài jiǎzhuāng
nỉ hứa tha trấng soang ủa hái chai chẻ choang
Em và hắn nên duyên còn tôi vẫn đang giả vờ

玫瑰花也丢了它的芬芳
méi·gui huā yě diū le tā de fēnfāng
mấy quây hoa dể tiêu lơ tha tơ phân phang
Hoa hồng vứt bỏ hương thơm

三杯酒端在我颤抖的双手
sān bēi jiǔ duān zài wǒ chàndǒu de shuāng shǒu
xan pây chiểu toan chai ủa tran tẩu tơ soang sẩu
Ba ly rượu run rẩy trên tay tôi

悄悄的假装潇洒的走
qiāoqiāo de jiǎzhuāng xiāosǎ de zǒu
treo treo tơ chẻ choang xeo xả tơ chẩu
Lặng lẽ ra vẻ tiêu sái bước đi

没有了以后我该怎么走
méi·yǒu le yǐhòu wǒ gāi zěn·me zǒu
mấy dẩu lơ ỉ hâu ủa cai chẩn mơ chẩu
Sau này không còn nữa, tôi phải bước tiếp thế nào đây?

站在钟山的暴风口
zhàn zài zhōng shān de bàofēng kǒu
chan chai chung san tơ pao phâng khẩu
Đứng trước ngọn gió Chung Sơn
 

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦

  28/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦 Xǐng bù lái de mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Một 如一 Rúyī

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Một 如一 Rúyī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: 1022 - Bomb Bỉ Nhĩ 比尔的歌 (Bomb 比尔)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát 1022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Không nỡ 不舍 Bù shě

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không nỡ 不舍 Bù shě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất khống chế 失控 Shīkòng

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất khống chế 失控 Shīkòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa