Bài hát tiếng Trung: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦

28/11/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦 Xǐng bù lái de mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức 醒不来的梦 Xǐng bù lái de mèng- Thập Nhị 拾贰

Lời bài hát Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你是我触碰不到的风
nǐ shì wǒ chù pèng bùdào de fēng
nỉ sư ủa tru p'âng pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể chạm đến

醒不来的梦
xǐng bù lái de mèng
xỉnh pu lái tơ mâng
Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh

寻不到的天堂
xún bùdào de tiāntáng
xuýn pu tao tơ then tháng
Là thiên đường không lối

医不好的痛
yī bù hǎo de tòng
i pu hảo tơ thung
Là vết thương không kịp chữa lành

点不着的香烟
diǎn bù zhe de xiāngyān
tẻn pu chưa tơ xeng den
Là điếu thuốc chưa châm

松不开的手
sōng bù kāi de shǒu
xung pu khai tơ sẩu
Là đôi tay không thể buông

忘不了的某某某
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
oang pu lẻo tơ mẩu mẩu mẩu
Chẳng thể nào quên ngày đó

如果你没有
rúguǒ nǐ méi·yǒu
rú của nỉ mấy dẩu
Nếu anh không 

进入我生活
jìnrù wǒ shēnghuó
chin ru ủa sâng húa
bước vào cuộc sống của em

把爱全都对我说
bǎ ài quándōu duì wǒ shuō
pả ai troén tu tuây ủa sua
Trao em tình yêu vẹn nguyên mà nói

我也就不会
wǒ yě jiù bù huì
ủa dể chiêu pu huây
Em cũng sẽ không 

在你的怀中
zài nǐ de huái zhōng
chai nỉ tơ hoái chung
Ở trong vòng tay anh

以为爱情可以永恒
yǐwéi àiqíng kěyǐ yǒnghéng
ỉ uấy ai trính khửa ỉ dủng hấng
Và nghĩ rằng tình yêu có thể tồn tại mãi mãi

如果你没有
rúguǒ nǐ méi·yǒu
rú của nỉ mấy dẩu
Nếu anh không

彻底忘了我
chèdǐ wàng le wǒ
trưa tỉ oang lơ ủa
Quên em hoàn toàn

偶尔也会想起我
ǒuěr yě huì xiǎng qǐ wǒ
ǒu ở dể huây xẻng trỉ ủa
Thỉnh thoảng nhớ đến em

那么我的心
nà·me wǒ de xīn
na mơ ủa tơ xin
Thì con tim em

就随你折磨
jiù suí nǐ zhémó
chiêu xuấy nỉ chứa múa
mặc cho anh giằng xé

抛弃一切随你放纵
pāoqì yīqiè suí nǐ fàngzòng
p'ao tri i tria xuấy nỉ phang chung
Mặc kệ tất cả buông thả cùng anh

你是我触碰不到的风
nǐ shì wǒ chù pèng bùdào de fēng
nỉ sư ủa tru p'âng pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể chạm đến

醒不来的梦
xǐng bù lái de mèng
xỉnh pu lái tơ mâng
Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh

寻不到的天堂
xún bùdào de tiāntáng
xuýn pu tao tơ then tháng
Là thiên đường không lối

医不好的痛
yī bù hǎo de tòng
i pu hảo tơ thung
Là vết thương không kịp chữa lành

点不着的香烟
diǎn bù zhe de xiāngyān
tẻn pu chưa tơ xeng den
Là điếu thuốc chưa châm

松不开的手
sōng bù kāi de shǒu
xung pu khai tơ sẩu
Là đôi tay không thể buông

忘不了的某某某
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
oang pu lẻo tơ mẩu mẩu mẩu
Chẳng thể nào quên ngày đó

你是我寻觅不到的风
nǐ shì wǒ xúnmì bùdào de fēng
nỉ sư ủa xuýn mi pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể bắt lấy

哭不完的红
kū bù wán de hóng
khu pu oán tơ húng
Là tiếng khóc mãi chẳng nguôi ngoai

说不出的保重
shuō bù chū de bǎozhòng
sua pu tru tơ pảo chung
Là lời bảo trọng nghẹn ngào không thốt nên lời

熬不过的冬
áobuguò de dōng
áo pu cua tơ tung
Là cái rét mùa đông không chịu thấu

忍不住的欢笑
rěn bù zhù de huānxiào
rẩn pu chu tơ hoan xeo
Là nụ cười bật ra chẳng kìm nổi

喝不完的酒
hē bù wán de jiǔ
hưa pu oán tơ chiểu
Là ly rượu uống mãi chẳng hết

愈合不了的伤口
yùhé bùliǎo de shāngkǒu
uy hứa pu lẻo tơ sang khẩu
Là vết thương mãi chẳng thể lành

多痛
duō tòng
tua thung
Đau lắm

如果你没有
rúguǒ nǐ méi·yǒu
rú của nỉ mấy dẩu
Nếu anh không

彻底忘了我
chèdǐ wàng le wǒ
trưa tỉ oang lơ ủa
Quên em hoàn toàn

偶尔也会想起我
ǒuěr yě huì xiǎng qǐ wǒ
ǒu ở dể huây xẻng trỉ ủa
Thỉnh thoảng nhớ đến em

那么我的心
nà·me wǒ de xīn
na mơ ủa tơ xin
Thì con tim em

就随你折磨
jiù suí nǐ zhémó
chiêu xuấy nỉ chứa múa
mặc cho anh giằng xé

抛弃一切随你放纵
pāoqì yīqiè suí nǐ fàngzòng
p'ao tri i tria xuấy nỉ phang chung
Mặc kệ tất cả buông thả cùng anh

你是我触碰不到的风
nǐ shì wǒ chù pèng bùdào de fēng
nỉ sư ủa tru p'âng pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể chạm đến

醒不来的梦
xǐng bù lái de mèng
xỉnh pu lái tơ mâng
Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh

寻不到的天堂
xún bùdào de tiāntáng
xuýn pu tao tơ then tháng
Là thiên đường không lối

医不好的痛
yī bù hǎo de tòng
i pu hảo tơ thung
Là vết thương không kịp chữa lành

点不着的香烟
diǎn bù zhe de xiāngyān
tẻn pu chưa tơ xeng den
Là điếu thuốc chưa châm

松不开的手
sōng bù kāi de shǒu
xung pu khai tơ sẩu
Là đôi tay không thể buông

忘不了的某某某
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
oang pu lẻo tơ mẩu mẩu mẩu
Chẳng thể nào quên ngày đó

你是我寻觅不到的风
nǐ shì wǒ xúnmì bùdào de fēng
nỉ sư ủa xuýn mi pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể bắt lấy

哭不完的红
kū bù wán de hóng
khu pu oán tơ húng
Là tiếng khóc mãi chẳng nguôi ngoai

说不出的保重
shuō bù chū de bǎozhòng
sua pu tru tơ pảo chung
Là lời bảo trọng nghẹn ngào không thốt nên lời

熬不过的冬
áobuguò de dōng
áo pu cua tơ tung
Là cái rét mùa đông không chịu thấu

忍不住的欢笑
rěn bù zhù de huānxiào
rẩn pu chu tơ hoan xeo
Là nụ cười bật ra chẳng kìm nổi

喝不完的酒
hē bù wán de jiǔ
hưa pu oán tơ chiểu
Là ly rượu uống mãi chẳng hết

愈合不了的伤口
yùhé bùliǎo de shāngkǒu
uy hứa pu lẻo tơ sang khẩu
Là vết thương mãi chẳng thể lành

你是我触碰不到的风
nǐ shì wǒ chù pèng bùdào de fēng
nỉ sư ủa tru p'âng pu tao tơ phâng
Anh là cơn gió em không thể chạm đến

醒不来的梦
xǐng bù lái de mèng
xỉnh pu lái tơ mâng
Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh

寻不到的天堂
xún bùdào de tiāntáng
xuýn pu tao tơ then tháng
Là thiên đường không lối

医不好的痛
yī bù hǎo de tòng
i pu hảo tơ thung
Là vết thương không kịp chữa lành

点不着的香烟
diǎn bù zhe de xiāngyān
tẻn pu chưa tơ xeng den
Là điếu thuốc chưa châm

松不开的手
sōng bù kāi de shǒu
xung pu khai tơ sẩu
Là đôi tay không thể buông

忘不了的某某某
wàng bùliǎo de mǒu mǒu mǒu
oang pu lẻo tơ mẩu mẩu mẩu
Chẳng thể nào quên ngày đó

 • Bài hát tiếng Trung: Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự chính khang viên 字正腔圆 Zì zhèng qiāng yuán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Một 如一 Rúyī

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Một 如一 Rúyī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: 1022 - Bomb Bỉ Nhĩ 比尔的歌 (Bomb 比尔)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát 1022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Không nỡ 不舍 Bù shě

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không nỡ 不舍 Bù shě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất khống chế 失控 Shīkòng

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất khống chế 失控 Shīkòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủy Triều 潮汐 Cháoxī (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thủy Triều 潮汐 Cháoxī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa