Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

25/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù- Tưởng Tuyết Nhi 蒋雪儿

Lời bài hát Mây Mù tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

蓦然回首回忆不过一场梦
mòrán huíshǒu huíyì bùguò yī chǎng mèng
mua rán huấy sẩu huấy i pu cua i trảng mâng
Bỗng nhiên quay đầu hồi ức chẳng qua là một tháng mộng

往事种种化作云雾都成空
wángshì zhǒngzhǒng huà zuò yúnwù dōu chéng kōng
oảng sư chủng chủng hoa chua uýn u tâu trấng khung
Bao chuyện xưa hóa thành mây mù cuối cùng hóa thành không

相念却不能相逢相慕却不能相拥
xiāng niàn què bùnéng xiāngféng xiāng mù què bùnéng xiāng yōng
xeng nen truê pu nấng xeng phấng xeng mu truê pu nấng xeng dung
Nhớ nhung lại chẳng thể tương phùng, ái mộ lại chẳng thể ôm ấp

有始却无终却问有几人懂
yǒu shǐ què wú zhōng què wèn yǒu jǐ rén dǒng
dẩu sử truê ú chung truê uân dẩu chỉ rấn tủng
Có “thủy” lại chẳng có “chung”, hỏi có mấy người hiểu

夜幕深重遮不住的是心痛
yèmù shēnzhòng zhē bù zhù de shì xīn tòng
dê mu sân chung chưa pu chu tơ sư xin thung
Đêm trĩu nặng, đau lòng chẳng giấu nổi

月色朦胧爱恨皆在所念中
yuèsè ménglóng ài hèn jiē zài suǒ niàn zhōng
duê xưa mấng lúng ai hân chia chai xủa nen chung
Vầng trăng mông lung, ái hận chỉ trong ý niệm

何处落泥不成红何处春意不萌动
hé chǔ luò ní bùchéng hóng hé chǔ chūnyì bù méngdòng
hứa trủ lua ní pu trấng húng hứa trủ truân i pu mấng tung
Chỗ nào rơi xuống bùn chẳng đỏ, chỗ nào xuân ý chẳng nảy mầm

不过一人独醉任思绪汹涌
bùguò yī rén dú zuì rèn sīxù xiōngyǒng
pu cua i rấn tú chuây rân xư xuy xiung dủng
Chẳng qua say mèm một mình, cứ mặc suy nghĩ trào dâng

红尘离乱繁华散落情字一声叹
hóngchén líluàn fánhuá sànluò qíng zì yī shēng tàn
húng trấn lí loan phán hóa xan lua trính chư i sâng than
Hồng trần loạn lạc, phồn hoa lác đác, chữ tình hỡi ơi

花开聚散灯火阑珊是谁在相望
huā kāi jù sàn dēnghuǒ lánshān shì shuí zài xiāng wàng
hoa khai chuy xan tâng hủa lán san sư suấy chai xeng oang
Hoa nở tản mác, ngọn đèn chập chờn, là ai đang nhìn nhau

旧梦难断空杯对月眼泪已潸然
jiù mèng nán duàn kōng bēi duì yuè yǎnlèi yǐ shānrán
chiêu mâng nán toan khung pây tuây duê dẻn lây ỉ san rán
Mộng cũ khó dứt, cách không đối rượu với trăng, nước mắt lã chã

曲终人散只愿为你守一世孤单
qǔ zhōng rén sàn zhǐ yuàn wèi nǐ shǒu yīshì gūdān
trủy chung rấn xan chử doen uây nỉ sẩu i sư cu tan
Hết khúc nhạc người tan, chỉ nguyện bảo vệ một đời cô đơn vì chàng

夜幕深重遮不住的是心痛
yèmù shēnzhòng zhē bù zhù de shì xīn tòng
dê mu sân chung chưa pu chu tơ sư xin thung
Đêm trĩu nặng, đau lòng chẳng giấu nổi

月色朦胧爱恨皆在所念中
yuèsè ménglóng ài hèn jiē zài suǒ niàn zhōng
duê xưa mấng lúng ai hân chia chai xủa nen chung
Vầng trăng mông lung, ái hận chỉ trong ý niệm

何处落泥不成红何处春意不萌动
hé chǔ luò ní bùchéng hóng hé chǔ chūnyì bù méngdòng
hứa trủ lua ní pu trấng húng hứa trủ truân i pu mấng tung
Chỗ nào rơi xuống bùn chẳng đỏ, chỗ nào xuân ý chẳng nảy mầm

不过一人独醉任思绪汹涌
bùguò yī rén dú zuì rèn sīxù xiōngyǒng
pu cua i rấn tú chuây rân xư xuy xiung dủng
Chẳng qua say mèm một mình, cứ mặc suy nghĩ trào dâng

红尘离乱繁华散落情字一声叹
hóngchén líluàn fánhuá sànluò qíng zì yī shēng tàn
húng trấn lí loan phán hóa xan lua trính chư i sâng than
Hồng trần loạn lạc, phồn hoa lác đác, chữ tình hỡi ơi

花开聚散灯火阑珊是谁在相望
huā kāi jù sàn dēnghuǒ lánshān shì shuí zài xiāng wàng
hoa khai chuy xan tâng hủa lán san sư suấy chai xeng oang
Hoa nở tản mác, ngọn đèn chập chờn, là ai đang nhìn nhau

旧梦难断空杯对月眼泪已潸然
jiù mèng nán duàn kōng bēi duì yuè yǎnlèi yǐ shānrán
chiêu mâng nán toan khung pây tuây duê dẻn lây ỉ san rán
Mộng cũ khó dứt, cách không đối rượu với trăng, nước mắt lã chã

曲终人散只愿为你守一世孤单
qǔ zhōng rén sàn zhǐ yuàn wèi nǐ shǒu yīshì gūdān
trủy chung rấn xan chử doen uây nỉ sẩu i sư cu tan
Hết khúc nhạc người tan, chỉ nguyện bảo vệ một đời cô đơn vì chàng

红尘离乱繁华散落情字一声叹
hóngchén líluàn fánhuá sànluò qíng zì yī shēng tàn
húng trấn lí loan phán hóa xan lua trính chư i sâng than
Hồng trần loạn lạc, phồn hoa lác đác, chữ tình hỡi ơi

花开聚散灯火阑珊是谁在相望
huā kāi jù sàn dēnghuǒ lánshān shì shuí zài xiāng wàng
hoa khai chuy xan tâng hủa lán san sư suấy chai xeng oang
Hoa nở tản mác, ngọn đèn chập chờn, là ai đang nhìn nhau

旧梦难断空杯对月眼泪已潸然
jiù mèng nán duàn kōng bēi duì yuè yǎnlèi yǐ shānrán
chiêu mâng nán toan khung pây tuây duê dẻn lây ỉ san rán
Mộng cũ khó dứt, cách không đối rượu với trăng, nước mắt lã chã

曲终人散只愿为你守一世孤单
qǔ zhōng rén sàn zhǐ yuàn wèi nǐ shǒu yīshì gūdān
trủy chung rấn xan chử doen uây nỉ sẩu i sư cu tan
Hết khúc nhạc người tan, chỉ nguyện bảo vệ một đời cô đơn vì chàng

 • Học bài hát tiếng Trung: Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Si Tình Mộ 痴情冢 Chīqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Từng Câu Từng Chữ 一字一句 Yī zì yījù

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Từng Câu Từng Chữ 一字一句 Yī zì yījù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空

  22/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空 Cuòwèi shíkōng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa