Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

25/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái- Zoe Tiêu Nghiên Kỳ  Zoe 肖妍淇

Lời bài hát Xám Trắng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

时间对白从前和现在
shíjiān duìbái cóngqián hé xiànzài
sứ chen tuây pái trúng trén hứa xen chai
Thời gian nói rõ quá khứ và hiện tại

谁会到来会让心澎湃
shuí huì dàolái huì ràng xīn pēngpài
suấy huây tao lái huây rang xin p'âng p'ai
Ai sẽ đến, sẽ khiến trái tim này sục sôi

投入真情怀难免多些感慨
tóurù zhēnqíng huái nánmiǎn duō xiē gǎnkǎi
thấu ru chân trính hoái nán mẻn tua xia cản khải
Luôn bỏ ra chân tình khó tránh khỏi có chút bùi ngùi

非黑即白爱情不应该
fēi hēi jí bái àiqíng bù yīnggāi
phây hây chí pái ai trính pu ing cai
Không đen thì trắng, tình yêu chớ nên

定义狭隘定义著未来
dìngyì xiá'ài dìngyì zhe wèilái
ting i xé ai ting i chưa uây lái
định nghĩ khắt khe, định nghĩa tương lai

可漫长等待望不到时间海
kě màncháng děngdài wàng bùdào shíjiān hǎi
khửa man cháng tẩng tai oang pu tao sứ chen hải
Nhưng đợi đế mòn mỏi cũng chẳng thấy được hết biển thời gian

看想念超载沉入大海
kàn xiǎngniàn chāozài chén rù dàhǎi
khan xẻng nen trao chai trấn ru ta hải
Nhìn nỗi nhớ nặng trĩu chìm xuống đáy biển

又怎会醒过来
yòu zěn huì xǐng guòlái
dâu chẩn huây xỉnh cua lái
Làm sao tỉnh lại được đây

如果你只望向九霄云外
rúguǒ nǐ zhǐ wàng xiàng jiǔxiāoyúnwài
rú của nỉ chử oang xeng chiểu xeo uýn oai
Nếu anh một lòng hướng về chín tầng mây

我的心多悲哀
wǒ de xīn duō bēi'āi
ủa tơ xin tua pây ai
Tim em đau lắm đấy

这是个热烈相爱时代
zhè shì gè rèliè xiāng ài shídài
chưa sư cưa rưa liê xeng ai sứ tai
Thời đại này người ta yêu nhau cuồng say

像闪电壮烈姿态
xiàng shǎndiàn zhuàngliè zītài
xeng sản ten choang liê chư thai
Khí thế hừng hực như sét đánh qua tai

看它消失太快天空一片灰白
kàn tā xiāoshì tài kuài tiānkōng yī piān huībái
khan tha xeo sư thai khoai then khung i p'en huây pái
Nhìn nó biến mất trong tích tắc, bầu trời xám trắng một vùng

只剩下我的爱
zhǐ shèng xià wǒ de ài
chử sâng xe ủa tơ ai
Chỉ có tình yêu của em còn mãi

爱得多精彩剩一朵尘埃
ài dé duō jīngcǎi shèng yī duǒ chén'āi
ai tứa tua ching trải sâng i tủa trấn ai
Tình yêu đặc sắc đến mấy, cũng chỉ sót lại chút bụi bặm

为你落下来在千里之外
wèi nǐ luò xiàlái zài qiānlǐ zhī wài
uây nỉ lua xe lái chai tren lỉ chư oai
Vì anh đáp xuống từ ngoài ngàn dặm

分手的站台又人山人海
fēnshǒu de zhàntái yòu rénshānrénhǎi
phân sẩu tơ chan thái dâu rấn san rấn hải
Tại sân ga mỗi người một ngả giữa biển người đông đúc

你和我像浪花分开
nǐ hé wǒ xiàng lànghuā fēnkāi
nỉ hứa ủa xeng lang hoa phân khai
Anh và em tách ra như từng đóa bọt sóng

我开始明白痛也会愉快
wǒ kāishǐ míng·bai tòng yě huì yúkuài
ủa khai sử mính pái thung dể huây úy khoai
Em bắt đầu hiểu ra, đau cũng sẽ vui vẻ

我应该学着去释怀
wǒ yīnggāi xué zhe qù shì huái
ủa ing cai xuế chưa truy sư hoái
Em nên học cách buông bỏ

再说我爱你俗不可耐
zàishuō wǒ ài nǐ sú bùkě nài
chai sua ủa ai nỉ xú pu khửa nai
Hơn nữa tình yêu của em quá mức thô tục

想起你却慷慨
xiǎng qǐ nǐ què kāngkǎi
xẻng trỉ nỉ truê khang khải
Ấy mà nhớ tới anh lại khảng khái

看想念超载沉入大海
kàn xiǎngniàn chāozài chén rù dàhǎi
khan xẻng nen trao chai trấn ru ta hải
Nhìn nỗi nhớ nặng trĩu chìm xuống đáy biển

又怎会醒过来
yòu zěn huì xǐng guòlái
dâu chẩn huây xỉnh cua lái
Làm sao tỉnh lại được đây

如果你只望向九霄云外
rúguǒ nǐ zhǐ wàng xiàng jiǔxiāoyúnwài
rú của nỉ chử oang xeng chiểu xeo uýn oai
Nếu anh một lòng hướng về chín tầng mây

我的心多悲哀
wǒ de xīn duō bēi'āi
ủa tơ xin tua pây ai
Tim em đau lắm đấy

这是个热烈相爱时代
zhè shì gè rèliè xiāng ài shídài
chưa sư cưa rưa liê xeng ai sứ tai
Thời đại này người ta yêu nhau cuồng say

像闪电壮烈姿态
xiàng shǎndiàn zhuàngliè zītài
xeng sản ten choang liê chư thai
Khí thế hừng hực như sét đánh qua tai

看它消失太快天空一片灰白
kàn tā xiāoshì tài kuài tiānkōng yī piān huībái
khan tha xeo sư thai khoai then khung i p'en huây pái
Nhìn nó biến mất trong tích tắc, bầu trời xám trắng một vùng

只剩下我的爱
zhǐ shèng xià wǒ de ài
chử sâng xe ủa tơ ai
Chỉ có tình yêu của em còn mãi

爱得多精彩剩一朵尘埃
ài dé duō jīngcǎi shèng yī duǒ chén'āi
ai tứa tua ching trải sâng i tủa trấn ai
Tình yêu đặc sắc đến mấy, cũng chỉ sót lại chút bụi bặm

为你落下来在千里之外
wèi nǐ luò xiàlái zài qiānlǐ zhī wài
uây nỉ lua xe lái chai tren lỉ chư oai
Vì anh đáp xuống từ ngoài ngàn dặm

分手的站台又人山人海
fēnshǒu de zhàntái yòu rénshānrénhǎi
phân sẩu tơ chan thái dâu rấn san rấn hải
Tại sân ga mỗi người một ngả giữa biển người đông đúc

你和我像浪花分开
nǐ hé wǒ xiàng lànghuā fēnkāi
nỉ hứa ủa xeng lang hoa phân khai
Anh và em tách ra như từng đóa bọt sóng

我开始明白痛也会愉快
wǒ kāishǐ míng·bai tòng yě huì yúkuài
ủa khai sử mính pái thung dể huây úy khoai
Em bắt đầu hiểu ra, đau cũng sẽ vui vẻ

我应该学着去释怀
wǒ yīnggāi xué zhe qù shì huái
ủa ing cai xuế chưa truy sư hoái
Em nên học cách buông bỏ

再说我爱你俗不可耐
zàishuō wǒ ài nǐ sú bùkě nài
chai sua ủa ai nỉ xú pu khửa nai
Hơn nữa tình yêu của em quá mức thô tục

想起你却慷慨
xiǎng qǐ nǐ què kāngkǎi
xẻng trỉ nỉ truê khang khải
Ấy mà nhớ tới anh lại khảng khái

爱得多精彩剩一朵尘埃
ài dé duō jīngcǎi shèng yī duǒ chén'āi
ai tứa tua ching trải sâng i tủa trấn ai
Tình yêu đặc sắc đến mấy, cũng chỉ sót lại chút bụi bặm

为你落下来在千里之外
wèi nǐ luò xiàlái zài qiānlǐ zhī wài
uây nỉ lua xe lái chai tren lỉ chư oai
Vì anh đáp xuống từ ngoài ngàn dặm

分手的站台又人山人海
fēnshǒu de zhàntái yòu rénshānrénhǎi
phân sẩu tơ chan thái dâu rấn san rấn hải
Tại sân ga mỗi người một ngả giữa biển người đông đúc

你和我像浪花分开
nǐ hé wǒ xiàng lànghuā fēnkāi
nỉ hứa ủa xeng lang hoa phân khai
Anh và em tách ra như từng đóa bọt sóng

我开始明白痛也会愉快
wǒ kāishǐ míng·bai tòng yě huì yúkuài
ủa khai sử mính pái thung dể huây úy khoai
Em bắt đầu hiểu ra, đau cũng sẽ vui vẻ

我应该学着去释怀
wǒ yīnggāi xué zhe qù shì huái
ủa ing cai xuế chưa truy sư hoái
Em nên học cách buông bỏ

再说我爱你俗不可耐
zàishuō wǒ ài nǐ sú bùkě nài
chai sua ủa ai nỉ xú pu khửa nai
Hơn nữa tình yêu của em quá mức thô tục

想起你却慷慨
xiǎng qǐ nǐ què kāngkǎi
xẻng trỉ nỉ truê khang khải
Ấy mà nhớ tới anh lại khảng khái

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Cười 笑柄 Xiàobǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Từng Câu Từng Chữ 一字一句 Yī zì yījù

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Từng Câu Từng Chữ 一字一句 Yī zì yījù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空

  22/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空 Cuòwèi shíkōng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chậm Nhiệt 慢热 Màn rè

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chậm Nhiệt 慢热 Màn rè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lao Tới Sao Trời 奔赴星空 Bēnfù xīngkōng

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lao Tới Sao Trời 奔赴星空 Bēnfù xīngkōng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Định Luật Hô Hấp 呼吸定律 Hūxī dìnglǜ

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Luật Hô Hấp 呼吸定律 Hūxī dìnglǜ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa