Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba

25/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Cười Đi 笑吧 Xiào ba qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Cười Đi 笑吧 Xiào ba- Tỉnh Lung 井胧

Lời bài hát Cười Đi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

落满灰的吉他柜子上的发卡
luò mǎn huī de jítā guì·zi shàng de fàqiǎ
lua mản huây tơ chí tha quây chư sang tơ pha chẻ
Đàn guitar phủ bụi, kẹp tóc trên ngăn tủ

我陪时钟适应分手的时差
wǒ péi shízhōng shìyìng fēnshǒu de shíchā
ủa p'ấy sứ chung sư ing phân sẩu tơ sứ tra
Tôi cùng đồng hồ thích ứng chênh lệch thời gian

誓言并不伟大正如沙堆的塔
shìyán bìngbù wěidà zhèng rú shā duī de tǎ
sư dén ping pu uẩy ta châng rú sa tuây tơ thả
Lời thề chẳng hề lớn lao chỉ cao như tháp cát

天真的人却习惯把它当成了家
tiānzhēn de rén què xíguān bǎ tā dàngchéng le jiā
then chân tơ rấn truê xí quan pả tha tang trấng lơ che
Người ngây thơ lại quen thói coi đó như là nhà

用玩笑说真话用真话去装傻
yòng wánxiào shuō zhēn huà yòng zhēn huà qù zhuāngshǎ
dung oán xeo sua chân hoa dung chân hoa truy choang sả
Mượn bông đùa để nói lời thật, mượn lời thật để giả ngu

到头来容易输得一丝不挂
dàotóulái róngyì shū dé yīsībùguà
tao thấu lái rúng i su tứa i xư pu qua
Rốt cuộc là dễ dàng thua trắng

你说我可笑吧揭自己的伤疤
nǐ shuō wǒ kěxiào ba jiē zìjǐ de shāngbā
nỉ sua ủa khửa xeo pa chia chư chỉ tơ sang pa
Em nói tôi nực cười, tự vạch trần vết sẹo

所有的深情最后都成了笑话
suǒyǒu de shēnqíng zuìhòu dōu chéng le xiào·hua
xủa dẩu tơ sân trính chuây hâu tâu trấng lơ xeo hoa
Hết thảy nặng tình cuối cùng đều trở thành trò cười

你说我可笑吧那些受的伤啊
nǐ shuō wǒ kěxiào ba nàxiē shòu de shāng ā
nỉ sua ủa khửa xeo pa na xia sâu tơ sang a
Em nói tôi nực cười, đi hứng chịu này đó tổn thương

像小丑一样卑微的逗你嘻哈
xiàng xiǎochǒu yīyàng bēiwēi de dòu nǐ xī hā
xeng xẻo trẩu i dang pây uây tơ tou nỉ xi ha
Hèn mọn như kẻ hề chọc em cười hiha

你说我可笑吧揭自己的伤疤
nǐ shuō wǒ kěxiào ba jiē zìjǐ de shāngbā
nỉ sua ủa khửa xeo pa chia chư chỉ tơ sang pa
Em nói tôi nực cười tự vạch trần vết sẹo

献出了真心还要装聋作哑
xiàn chū le zhēnxīn hái yào zhuānglóngzuòyǎ
xen tru lơ chân xin hái dao choang lúng chua dả
Trao đi chân tình còn phải vờ câm điếc

你说我可笑吧你说我可笑吧笑吧
nǐ shuō wǒ kěxiào ba nǐ shuō wǒ kěxiào ba xiào ba
nỉ sua ủa khửa xeo pa nỉ sua ủa khửa xeo pa xeo pa
Em nói tôi nực cười, em nói tôi nực cười, cười đi

落满灰的吉他柜子上的发卡
luò mǎn huī de jítā guì·zi shàng de fàqiǎ
lua mản huây tơ chí tha quây chư sang tơ pha chẻ
Đàn guitar phủ bụi, kẹp tóc trên ngăn tủ

我陪时钟适应分手的时差
wǒ péi shízhōng shìyìng fēnshǒu de shíchā
ủa p'ấy sứ chung sư ing phân sẩu tơ sứ tra
Tôi cùng đồng hồ thích ứng chênh lệch thời gian

誓言并不伟大正如沙堆的塔
shìyán bìngbù wěidà zhèng rú shā duī de tǎ
sư dén ping pu uẩy ta châng rú sa tuây tơ thả
Lời thề chẳng hề lớn lao chỉ cao như tháp cát

天真的人却习惯把它当成了家
tiānzhēn de rén què xíguān bǎ tā dàngchéng le jiā
then chân tơ rấn truê xí quan pả tha tang trấng lơ che
Người ngây thơ lại quen thói coi đó như là nhà

用玩笑说真话用真话去装傻
yòng wánxiào shuō zhēn huà yòng zhēn huà qù zhuāngshǎ
dung oán xeo sua chân hoa dung chân hoa truy choang sả
Mượn bông đùa để nói lời thật, mượn lời thật để giả ngu

到头来容易输得一丝不挂
dàotóulái róngyì shū dé yīsībùguà
tao thấu lái rúng i su tứa i xư pu qua
Rốt cuộc là dễ dàng thua trắng

你说我可笑吧揭自己的伤疤
nǐ shuō wǒ kěxiào ba jiē zìjǐ de shāngbā
nỉ sua ủa khửa xeo pa chia chư chỉ tơ sang pa
Em nói tôi nực cười, tự vạch trần vết sẹo

所有的深情最后都成了笑话
suǒyǒu de shēnqíng zuìhòu dōu chéng le xiào·hua
xủa dẩu tơ sân trính chuây hâu tâu trấng lơ xeo hoa
Hết thảy nặng tình cuối cùng đều trở thành trò cười

你说我可笑吧那些受的伤啊
nǐ shuō wǒ kěxiào ba nàxiē shòu de shāng ā
nỉ sua ủa khửa xeo pa na xia sâu tơ sang a
Em nói tôi nực cười, đi hứng chịu này đó tổn thương

像小丑一样卑微的逗你嘻哈
xiàng xiǎochǒu yīyàng bēiwēi de dòu nǐ xī hā
xeng xẻo trẩu i dang pây uây tơ tou nỉ xi ha
Hèn mọn như kẻ hề chọc em cười hiha

你说我可笑吧揭自己的伤疤
nǐ shuō wǒ kěxiào ba jiē zìjǐ de shāngbā
nỉ sua ủa khửa xeo pa chia chư chỉ tơ sang pa
Em nói tôi nực cười tự vạch trần vết sẹo

献出了真心还要装聋作哑
xiàn chū le zhēnxīn hái yào zhuānglóngzuòyǎ
xen tru lơ chân xin hái dao choang lúng chua dả
Trao đi chân tình còn phải vờ câm điếc

你说我可笑吧你说我可笑吧笑吧
nǐ shuō wǒ kěxiào ba nǐ shuō wǒ kěxiào ba xiào ba
nỉ sua ủa khửa xeo pa nỉ sua ủa khửa xeo pa xeo pa
Em nói tôi nực cười, em nói tôi nực cười, cười đi

你说我可笑吧揭自己的伤疤
nǐ shuō wǒ kěxiào ba jiē zìjǐ de shāngbā
nỉ sua ủa khửa xeo pa chia chư chỉ tơ sang pa
Em nói tôi nực cười, tự vạch trần vết sẹo

所有的深情最后都成了笑话
suǒyǒu de shēnqíng zuìhòu dōu chéng le xiào·hua
xủa dẩu tơ sân trính chuây hâu tâu trấng lơ xeo hoa
Hết thảy nặng tình cuối cùng đều trở thành trò cười

你说我可笑吧那些受的伤啊
nǐ shuō wǒ kěxiào ba nàxiē shòu de shāng ā
nỉ sua ủa khửa xeo pa na xia sâu tơ sang a
Em nói tôi nực cười, đi hứng chịu này đó tổn thương

像小丑一样卑微的逗你嘻哈
xiàng xiǎochǒu yīyàng bēiwēi de dòu nǐ xī hā
xeng xẻo trẩu i dang pây uây tơ tou nỉ xi ha
Hèn mọn như kẻ hề chọc em cười hiha

你说我可笑吧揭自己的伤疤
nǐ shuō wǒ kěxiào ba jiē zìjǐ de shāngbā
nỉ sua ủa khửa xeo pa chia chư chỉ tơ sang pa
Em nói tôi nực cười tự vạch trần vết sẹo

献出了真心还要装聋作哑
xiàn chū le zhēnxīn hái yào zhuānglóngzuòyǎ
xen tru lơ chân xin hái dao choang lúng chua dả
Trao đi chân tình còn phải vờ câm điếc

你说我可笑吧你说我可笑吧笑吧
nǐ shuō wǒ kěxiào ba nǐ shuō wǒ kěxiào ba xiào ba
nỉ sua ủa khửa xeo pa nỉ sua ủa khửa xeo pa xeo pa
Em nói tôi nực cười, em nói tôi nực cười, cười đi

 • Học bài hát tiếng Trung: Xám Trắng 灰白 Huībái

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Xám Trắng 灰白 Huībái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Chững Lại 记忆停留 Jìyì tíngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Gió Nổi 等风吹 Děng fēng chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Làm Thế Nào Để Em Thôi Nghĩ Về Anh 如何不再让我去想你 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Linh Nhân Thương 伶人伤 Língrén shāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Từng Câu Từng Chữ 一字一句 Yī zì yījù

  21/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Từng Câu Từng Chữ 一字一句 Yī zì yījù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空

  22/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空 Cuòwèi shíkōng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chậm Nhiệt 慢热 Màn rè

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chậm Nhiệt 慢热 Màn rè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lao Tới Sao Trời 奔赴星空 Bēnfù xīngkōng

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lao Tới Sao Trời 奔赴星空 Bēnfù xīngkōng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Định Luật Hô Hấp 呼吸定律 Hūxī dìnglǜ

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Luật Hô Hấp 呼吸定律 Hūxī dìnglǜ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa