Bài hát tiếng Trung: 1022 - Bomb Bỉ Nhĩ 比尔的歌 (Bomb 比尔)

21/11/2020

Học tiếng Trung qua bài hát 1022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: 1022 - Bomb Bỉ Nhĩ 比尔的歌 (Bomb 比尔)

Lời bài hát 1022 tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

他们说今晚的夜色很好
tā·men shuō jīn wǎn de yè sè hěn hǎo
tha mân sua chin oản tơ dê xưa hẩn hảo
Họ nói cảnh đêm hôm nay rất đẹp

应该有个人对我来撒娇
yīnggāi yǒu gèrén duì wǒ lái sājiāo
ing cai dẩu cưa rấn tuây ủa lái xa cheo
Chắc hẳn sẽ có người đến làm nũng tớ

我说这样的情景也很好
wǒ shuō zhèyàng díqíng jǐng yě hěn hǎo
ủa sua chưa dang tí trính chỉnh dể hẩn hảo
Tớ nói kịch bản như vậy cũng tốt

至少还够我一个人胡闹
zhìshǎo hái gòu wǒ yī gèrén húnào
chư sảo hái câu ủa i cưa rấn hú nao
Chí ít thỏa sức tớ đùa nghịch 

忽然想不起初见你时的那份感情
hūrán xiǎng bù qǐchū jiàn nǐ shí de nà fèn gǎnqíng
hu rán xẻng pu trỉ tru chen nỉ sứ tơ na phân cản trính
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi rung động khi mới gặp cậu

忽然记不清我已经对你下定决心
hūrán jì bù qīng wǒ yǐ·jing duì nǐ xiàdìng juéxīn
hu rán chi pu tring ủa ỉ chinh tuây nỉ xe ting chuế xin
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi quyết tâm tiếp tận cậu khi ấy

要慢慢靠近你
yào màn màn kàojìn nǐ
dao man man khao chin nỉ
Muốn chậm rãi tiếp cận cậu

走进你的心里
zǒu jìn nǐ de xīn·li
chẩu chin nỉ tơ xin lỉ
Bước vào trái tim cậu

我看见天边乌云都走掉
wǒ kàn·jiàn tiānbiān wūyún dōu zǒudiào
ủa khan chen then pen u uýn tâu chẩu teo
Tớ thấy mây đen phía chân trời dần tản đi

坏心情一下全都变美好
huài xīnqíng yīxià quándōu biàn měihǎo
hoai xin trính i xe troén tu pen mẩy hảo
Tâm trạng âm u cũng dần trở nên tưới sáng 

星星排着队全都来报道
xīngxīng pái zhe duì quándōu lái bàodào
xing xing p'ái chưa tuây troén tu lái pao tao
Các vì sao trên cao xếp hàng đến báo cáo

路边的小猫点头问好
lù biān de xiǎo māo diǎntóu wènhǎo
lu pen tơ xẻo mao tẻn thấu uân hảo
Chú mèo con bên đường gật đầu chào hỏi

我和你指尖不过一厘米
wǒ hé nǐ zhǐ jiān bùguò yī lí mǐ
ủa hứa nỉ chử chen pu cua i lí mỉ
Tớ và cậu, đầu ngón tay chỉ cách nhau 1cm

心跳的声音却越来越近
xīntiào de shēngyīn què yuè lái yuè jìn
xin theo tơ sâng in truê duê lái duê chin
Âm thanh tim đập ngày càng gần

月亮害羞地捂住了眼睛
yuè·liang hàixiū de wǔ zhù le yǎn·jing
duê leng hai xiêu tơ ủ chu lơ dẻn chinh
Ánh trăng e thẹn che kín đôi mắt

偷偷躲进云层假装冷静
tōutōu duǒ jìn yúncéng jiǎzhuāng lěngjìng
thâu thâu tủa chin uýn trấng chẻ choang lẩng ching
Len lén làm ra vẻ bình tĩnh

他们说今晚的夜色很好
tā·men shuō jīn wǎn de yè sè hěn hǎo
tha mân sua chin oản tơ dê xưa hẩn hảo
Họ nói cảnh đêm hôm nay rất đẹp

应该有个人对我来撒娇
yīnggāi yǒu gèrén duì wǒ lái sājiāo
ing cai dẩu cưa rấn tuây ủa lái xa cheo
Chắc hẳn sẽ có người đến làm nũng tớ

我说这样的情景也很好
wǒ shuō zhèyàng díqíng jǐng yě hěn hǎo
ủa sua chưa dang tí trính chỉnh dể hẩn hảo
Tớ nói kịch bản như vậy cũng tốt

至少还够我一个人胡闹
zhìshǎo hái gòu wǒ yī gèrén húnào
chư sảo hái câu ủa i cưa rấn hú nao
Chí ít thỏa sức tớ đùa nghịch 

忽然想不起初见你时的那份感情
hūrán xiǎng bù qǐchū jiàn nǐ shí de nà fèn gǎnqíng
hu rán xẻng pu trỉ tru chen nỉ sứ tơ na phân cản trính
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi rung động khi mới gặp cậu

忽然记不清我已经对你下定决心
hūrán jì bù qīng wǒ yǐ·jing duì nǐ xiàdìng juéxīn
hu rán chi pu tring ủa ỉ chinh tuây nỉ xe ting chuế xin
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi quyết tâm tiếp tận cậu khi ấy

要慢慢靠近你
yào màn màn kàojìn nǐ
dao man man khao chin nỉ
Muốn chậm rãi tiếp cận cậu

走进你的心里
zǒu jìn nǐ de xīn·li
chẩu chin nỉ tơ xin lỉ
Bước vào trái tim cậu

还是你的微笑动人的嘴角
hái·shi nǐ de wēixiào dòngrén de zuǐjiǎo
hái sư nỉ tơ uây xeo tung rấn tơ chuẩy chẻo
Vẫn là khóe môi khẽ nhếch khi cười động lòng người

都是你的迷人才无关紧要
dōu shì nǐ de mí réncái wúguānjǐnyào
tâu sư nỉ tơ mí rấn trái ú quan chỉn dao
Say đắm vì cậu hết thảy không quan trọng

现在是不是该给你一个温暖怀抱
xiànzài shì bù·shi gāi gěi nǐ yī gè wēnnuǎn huáibào
xen chai sư pu sư cai cẩy nỉ i cưa uân noản hoái pao
Hiện tại phải chăng tớ nên trao cậu chiếc ôm ấm áp

我会不会刚刚知道你就是我的解药
wǒ huì bù huì gānggāng zhīdào nǐ jiùshì wǒ de xiè yào
ủa huây pu huây cang cang chư tao nỉ chiêu sư ủa tơ xia dao
Rồi liệu rằng tớ sẽ biết cậu chính là thuốc giải của tớ

他们说今晚的夜色很好
tā·men shuō jīn wǎn de yè sè hěn hǎo
tha mân sua chin oản tơ dê xưa hẩn hảo
Họ nói cảnh đêm hôm nay rất đẹp

应该有个人对我来撒娇
yīnggāi yǒu gèrén duì wǒ lái sājiāo
ing cai dẩu cưa rấn tuây ủa lái xa cheo
Chắc hẳn sẽ có người đến làm nũng tớ

我说这样的情景也很好
wǒ shuō zhèyàng díqíng jǐng yě hěn hǎo
ủa sua chưa dang tí trính chỉnh dể hẩn hảo
Tớ nói kịch bản như vậy cũng tốt

至少还够我一个人胡闹
zhìshǎo hái gòu wǒ yī gèrén húnào
chư sảo hái câu ủa i cưa rấn hú nao
Chí ít thỏa sức tớ đùa nghịch 

忽然想不起初见你时的那份感情
hūrán xiǎng bù qǐchū jiàn nǐ shí de nà fèn gǎnqíng
hu rán xẻng pu trỉ tru chen nỉ sứ tơ na phân cản trính
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi rung động khi mới gặp cậu

忽然记不清我已经对你下定决心
hūrán jì bù qīng wǒ yǐ·jing duì nǐ xiàdìng juéxīn
hu rán chi pu tring ủa ỉ chinh tuây nỉ xe ting chuế xin
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi quyết tâm tiếp tận cậu khi ấy

要慢慢靠近你
yào màn màn kàojìn nǐ
dao man man khao chin nỉ
Muốn chậm rãi tiếp cận cậu

走进你的心里
zǒu jìn nǐ de xīn·li
chẩu chin nỉ tơ xin lỉ
Bước vào trái tim cậu

我看见天边乌云都走掉
wǒ kàn·jiàn tiānbiān wūyún dōu zǒudiào
ủa khan chen then pen u uýn tâu chẩu teo
Tớ thấy mây đen phía chân trời dần tản đi

坏心情一下全都变美好
huài xīnqíng yīxià quándōu biàn měihǎo
hoai xin trính i xe troén tu pen mẩy hảo
Tâm trạng âm u cũng dần trở nên tưới sáng 

星星排着队全都来报道
xīngxīng pái zhe duì quándōu lái bàodào
xing xing p'ái chưa tuây troén tu lái pao tao
Các vì sao trên cao xếp hàng đến báo cáo

路边的小猫点头问好
lù biān de xiǎo māo diǎntóu wènhǎo
lu pen tơ xẻo mao tẻn thấu uân hảo
Chú mèo con bên đường gật đầu chào hỏi

我和你指尖不过一厘米
wǒ hé nǐ zhǐ jiān bùguò yī lí mǐ
ủa hứa nỉ chử chen pu cua i lí mỉ
Tớ và cậu, đầu ngón tay chỉ cách nhau 1cm

心跳的声音却越来越近
xīntiào de shēngyīn què yuè lái yuè jìn
xin theo tơ sâng in truê duê lái duê chin
Âm thanh tim đập ngày càng gần

月亮害羞地捂住了眼睛
yuè·liang hàixiū de wǔ zhù le yǎn·jing
duê leng hai xiêu tơ ủ chu lơ dẻn chinh
Ánh trăng e thẹn che kín đôi mắt

偷偷躲进云层假装冷静
tōutōu duǒ jìn yúncéng jiǎzhuāng lěngjìng
thâu thâu tủa chin uýn trấng chẻ choang lẩng ching
Len lén làm ra vẻ bình tĩnh

他们说今晚的夜色很好
tā·men shuō jīn wǎn de yè sè hěn hǎo
tha mân sua chin oản tơ dê xưa hẩn hảo
Họ nói cảnh đêm hôm nay rất đẹp

应该有个人对我来撒娇
yīnggāi yǒu gèrén duì wǒ lái sājiāo
ing cai dẩu cưa rấn tuây ủa lái xa cheo
Chắc hẳn sẽ có người đến làm nũng tớ

我说这样的情景也很好
wǒ shuō zhèyàng díqíng jǐng yě hěn hǎo
ủa sua chưa dang tí trính chỉnh dể hẩn hảo
Tớ nói kịch bản như vậy cũng tốt

至少还够我一个人胡闹
zhìshǎo hái gòu wǒ yī gèrén húnào
chư sảo hái câu ủa i cưa rấn hú nao
Chí ít thỏa sức tớ đùa nghịch 

忽然想不起初见你时的那份感情
hūrán xiǎng bù qǐchū jiàn nǐ shí de nà fèn gǎnqíng
hu rán xẻng pu trỉ tru chen nỉ sứ tơ na phân cản trính
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi rung động khi mới gặp cậu

忽然记不清我已经对你下定决心
hūrán jì bù qīng wǒ yǐ·jing duì nǐ xiàdìng juéxīn
hu rán chi pu tring ủa ỉ chinh tuây nỉ xe ting chuế xin
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi quyết tâm tiếp tận cậu khi ấy

要慢慢靠近你
yào màn màn kàojìn nǐ
dao man man khao chin nỉ
Muốn chậm rãi tiếp cận cậu

走进你的心里
zǒu jìn nǐ de xīn·li
chẩu chin nỉ tơ xin lỉ
Bước vào trái tim cậu

他们说今晚的夜色很好
tā·men shuō jīn wǎn de yè sè hěn hǎo
tha mân sua chin oản tơ dê xưa hẩn hảo
Họ nói cảnh đêm hôm nay rất đẹp

应该有个人对我来撒娇
yīnggāi yǒu gèrén duì wǒ lái sājiāo
ing cai dẩu cưa rấn tuây ủa lái xa cheo
Chắc hẳn sẽ có người đến làm nũng tớ

我说这样的情景也很好
wǒ shuō zhèyàng díqíng jǐng yě hěn hǎo
ủa sua chưa dang tí trính chỉnh dể hẩn hảo
Tớ nói kịch bản như vậy cũng tốt

至少还够我一个人胡闹
zhìshǎo hái gòu wǒ yī gèrén húnào
chư sảo hái câu ủa i cưa rấn hú nao
Chí ít thỏa sức tớ đùa nghịch 

忽然想不起初见你时的那份感情
hūrán xiǎng bù qǐchū jiàn nǐ shí de nà fèn gǎnqíng
hu rán xẻng pu trỉ tru chen nỉ sứ tơ na phân cản trính
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi rung động khi mới gặp cậu

忽然记不清我已经对你下定决心
hūrán jì bù qīng wǒ yǐ·jing duì nǐ xiàdìng juéxīn
hu rán chi pu tring ủa ỉ chinh tuây nỉ xe ting chuế xin
Bỗng nhiên chẳng nhớ nổi quyết tâm tiếp tận cậu khi ấy

要慢慢靠近你
yào màn màn kàojìn nǐ
dao man man khao chin nỉ
Muốn chậm rãi tiếp cận cậu

走进你的心里
zǒu jìn nǐ de xīn·li
chẩu chin nỉ tơ xin lỉ
Bước vào trái tim cậu

 • Bài hát tiếng Trung: Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Không nỡ 不舍 Bù shě

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không nỡ 不舍 Bù shě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất khống chế 失控 Shīkòng

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất khống chế 失控 Shīkòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủy Triều 潮汐 Cháoxī (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thủy Triều 潮汐 Cháoxī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phù dung 芙蓉 Fúróng

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù dung 芙蓉 Fúróng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì sao sáng nhất bầu trời đêm 夜空中最亮的星

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì sao sáng nhất bầu trời đêm 夜空中最亮的星 Yèkōng zhōng zuì liàng de xīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa