Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn- Ngải Thần | - 艾辰

Lời bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

多想此刻定格时间
duō xiǎng cǐkè dìnggé shíjiān
tua xẻng trử khưa ting cứa sứ chen
Thật muốn dừng lại ở mãi khoảnh khắc này

熙攘人潮当看不见
xī rǎng réncháo dāng kàn bùjiàn
xi rảng rấn tráo tang khan pu chen
Đám đông nhộn nhịp trước mắt xem như không thấy

站你对面却说不出
zhàn nǐ duìmiàn quèshuō bù chū
chan nỉ tuây men truê sua pu tru
Đứng đối diện em lại nói không nên lời

如狂潮的思念
rú kuángcháo de sīniàn
rú khoáng tráo tơ xư nen
Nỗi nhớ cuồn cuộn như con sóng

或许这样值得怀念
huòxǔ zhèyàng zhídé huáiniàn
hua xủy chưa dang chứ tứa hoái nen
Có lẽ như vậy mới đáng để nhớ về

没有说破那道防线
méi·yǒu shuōpò nà dào fángxiàn
mấy dẩu sua p'ua na tao pháng xen
Không nói ra, không phá vỡ tầng ngăn cách ấy

做好朋友不会分手
zuò hǎo péng·you bù huì fēnshǒu
chua hảo p'ấng dẩu pu huây phân sẩu
Làm bạn tốt sẽ không chia tay

也可以说抱歉
yě kěyǐ shuō bàoqiàn
dể khửa ỉ sua pao tren
Cũng sẽ nói được lời xin lỗi

我试着让自己变得成熟一点
wǒ shì zhe ràng zìjǐ biàn dé chéngshú yī diǎn
ủa sư chưa rang chư chỉ pen tứa trấng sú i tẻn
Anh thử khiến bản thân trở nên trưởng thành hơn

勇敢面对以后没有你的明天
yǒnggǎn miàn duì yǐhòu méi·yǒu nǐ de míngtiān
dủng cản men tuây ỉ hâu mấy dẩu nỉ tơ mính then
Dũng cảm đối mặt với một tương lại không có em

多希望我从来
duō xīwàng wǒ cónglái
tua xi oang ủa trúng lái
Hy vọng trước nay anh

没和你遇见
méi hé nǐ yùjiàn
mấy hứa nỉ uy chen
Chưa từng gặp em

还来不及说再见
hái lái·bují shuō zàijiàn
hái lái pu chí sua chai chen
Còn chưa kịp nói lời tạm biệt

你已转身走远
nǐ yǐ zhuǎnshēn zǒu yuǎn
nỉ ỉ choản sân chẩu doẻn
Em đã quay người đi xa

还来不及抱一下
hái lái·bují bào yīxià
hái lái pu chí pao i xe
Còn chưa kịp ôm em

遗憾成为永远
yíhàn chéngwéi yǒngyuǎn
í han trấng uấy dủng doẻn
Trở thành nối tiếc vĩnh viễn

还来不及说爱过
hái lái·bují shuō ài guò
hái lái pu chí sua ai cua
Còn chưa kịp nói từng yêu

泪水已模糊了视线
lèishuǐ yǐ mó·hu le shìxiàn
lây suẩy ỉ múa hú lơ sư xen
Nước mắt đã hoen mi

还来不及说再见
hái lái·bují shuō zàijiàn
hái lái pu chí sua chai chen
Còn chưa kịp nói tạm biệt

已走到了终点
yǐ zǒu dào le zhōngdiǎn
ỉ chẩu tao lơ chung tẻn
Thì đã đi đến điểm cuối cùng

梦碎得清晰明显
mèng suì dé qīngxī míngxiǎn
mâng xuây tứa tring xi mính xẻn
Mộng vỡ tan thành từng mảnh

我不会再去追
wǒ bù huì zài qù zhuī
ủa pu huây chai truy chuây
Anh sẽ không theo đuổi nữa

把自己催眠
bǎ zìjǐ cuīmián
pả chư chỉ truây mén
Tự nhủ với bản thân như vậy

或许这样值得怀念
huòxǔ zhèyàng zhídé huáiniàn
hua xủy chưa dang chứ tứa hoái nen
Có lẽ như vậy mới đáng để nhớ về

没有说破那道防线
méi·yǒu shuōpò nà dào fángxiàn
mấy dẩu sua p'ua na tao pháng xen
Không nói ra, không phá vỡ tầng ngăn cách ấy

做好朋友不会分手
zuò hǎo péng·you bù huì fēnshǒu
chua hảo p'ấng dẩu pu huây phân sẩu
Làm bạn tốt sẽ không chia tay

也可以说抱歉
yě kěyǐ shuō bàoqiàn
dể khửa ỉ sua pao tren
Cũng sẽ nói được lời xin lỗi

我试着让自己变得成熟一点
wǒ shì zhe ràng zìjǐ biàn dé chéngshú yī diǎn
ủa sư chưa rang chư chỉ pen tứa trấng sú i tẻn
Anh thử khiến bản thân trở nên trưởng thành hơn

勇敢面对以后没有你的明天
yǒnggǎn miàn duì yǐhòu méi·yǒu nǐ de míngtiān
dủng cản men tuây ỉ hâu mấy dẩu nỉ tơ mính then
Dũng cảm đối mặt với một tương lại không có em

多希望我从来
duō xīwàng wǒ cónglái
tua xi oang ủa trúng lái
Hy vọng trước nay anh

没和你遇见
méi hé nǐ yùjiàn
mấy hứa nỉ uy chen
Chưa từng gặp em

还来不及说再见
hái lái·bují shuō zàijiàn
hái lái pu chí sua chai chen
Còn chưa kịp nói lời tạm biệt

你已转身走远
nǐ yǐ zhuǎnshēn zǒu yuǎn
nỉ ỉ choản sân chẩu doẻn
Em đã quay người đi xa

还来不及抱一下
hái lái·bují bào yīxià
hái lái pu chí pao i xe
Còn chưa kịp ôm em

遗憾成为永远
yíhàn chéngwéi yǒngyuǎn
í han trấng uấy dủng doẻn
Trở thành nối tiếc vĩnh viễn

还来不及说爱过
hái lái·bují shuō ài guò
hái lái pu chí sua ai cua
Còn chưa kịp nói từng yêu

泪水已模糊了视线
lèishuǐ yǐ mó·hu le shìxiàn
lây suẩy ỉ múa hú lơ sư xen
Nước mắt đã hoen mi

还来不及说再见
hái lái·bují shuō zàijiàn
hái lái pu chí sua chai chen
Còn chưa kịp nói tạm biệt

已走到了终点
yǐ zǒu dào le zhōngdiǎn
ỉ chẩu tao lơ chung tẻn
Thì đã đi đến điểm cuối cùng

梦碎得清晰明显
mèng suì dé qīngxī míngxiǎn
mâng xuây tứa tring xi mính xẻn
Mộng vỡ tan thành từng mảnh

我不会再去追
wǒ bù huì zài qù zhuī
ủa pu huây chai truy chuây
Anh sẽ không theo đuổi nữa

把自己催眠
bǎ zìjǐ cuīmián
pả chư chỉ truây mén
Tự nhủ với bản thân như vậy

还来不及说再见
hái lái·bují shuō zàijiàn
hái lái pu chí sua chai chen
Còn chưa kịp nói lời tạm biệt

你已转身走远
nǐ yǐ zhuǎnshēn zǒu yuǎn
nỉ ỉ choản sân chẩu doẻn
Em đã quay người đi xa

还来不及抱一下
hái lái·bují bào yīxià
hái lái pu chí pao i xe
Còn chưa kịp ôm em

遗憾成为永远
yíhàn chéngwéi yǒngyuǎn
í han trấng uấy dủng doẻn
Trở thành nối tiếc vĩnh viễn

还来不及说爱过
hái lái·bují shuō ài guò
hái lái pu chí sua ai cua
Còn chưa kịp nói từng yêu

泪水已模糊了视线
lèishuǐ yǐ mó·hu le shìxiàn
lây suẩy ỉ múa hú lơ sư xen
Nước mắt đã hoen mi

还来不及说再见
hái lái·bují shuō zàijiàn
hái lái pu chí sua chai chen
Còn chưa kịp nói tạm biệt

已走到了终点
yǐ zǒu dào le zhōngdiǎn
ỉ chẩu tao lơ chung tẻn
Thì đã đi đến điểm cuối cùng

梦碎得清晰明显
mèng suì dé qīngxī míngxiǎn
mâng xuây tứa tring xi mính xẻn
Mộng vỡ tan thành từng mảnh

我不会再去追
wǒ bù huì zài qù zhuī
ủa pu huây chai truy chuây
Anh sẽ không theo đuổi nữa

把自己催眠
bǎ zìjǐ cuīmián
pả chư chỉ truây mén
Tự nhủ với bản thân như vậy
 

 • Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa