Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì- Hải Lai A Mộc | - 海来阿木

Lời bài hát Phù Sinh Ký tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

午后的天乌云密布
wǔhòu de tiān wūyún mì bù
ủ hâu tơ then u uýn mi pu
Sau giờ ngọ, mây đen giăng kín lối

片片落叶随风飞舞
piān piān luò yè suí fēng fēiwǔ
p'en p'en lua dê xuấy phâng phây ủ
Lá nương theo gió nhịp nhàng bay múa

你的眼泪夺眶而出
nǐ de yǎnlèi duó kuàng ér chū
nỉ tơ dẻn lây túa khoang ớ tru
Nước mắt nàng ướt đẫm khóe mi

牵着的手早已没温度
qiān zhe de shǒu zǎoyǐ méi wēndù
tren chưa tơ sẩu chảo ỉ mấy uân tu
Bàn tay đang nắm, sớm đã mất đi độ ấm

伤过的心渐渐麻木
shāng guò de xīn jiànjiàn mámù
sang cua tơ xin chen chen má mu
Trái tim từng tổn thương dần tê dại

任由寂寞把我俘虏
rèn yóu jìmò bǎ wǒ fúlǔ
rân dấu chi mua pả ủa phú lủ
Mặc cho tĩnh mịch vây lấy

这份感情误入歧途
zhè fèn gǎnqíng wù rù qítú
chưa phân cản trính u ru trí thú
Đoạn tình này lầm đường lạc lối

我们却不肯停下脚步
wǒ·men què bùkěn tíng xiàjiǎo bù
ủa mân truê pu khẩn thính xe chẻo pu
Nhưng chúng ta nào chịu dừng bước

我愿赌不服输爱你是我唯一的赌注
wǒ yuàn dǔ bùfú shū ài nǐ shì wǒ wěi yī de dǔzhù
ủa doen tủ pu phú su ai nỉ sư ủa uẩy i tơ tủ chu
Ta nguyện đánh cược, không chịu nhận thua, tình yêu trao nàng là tiền cược duy nhất ta có

怪我太单纯现实太残酷
guài wǒ tài dānchún xiànshí tài cánkù
quai ủa thai tan truấn xen sứ thai trán khu
Chỉ trách ta quá ngây thơ còn hiện thực lại quá tàn khốc

拼尽全力找不到归宿
pīn jìn quánlì zhǎo bùdào guīsù
p'in chin troén li chảo pu tao quây xu
Đã dốc cạn sức lực mà vẫn chẳng tìm được chốn yên thân

我敢赌不想输爱到尽头没有了退路
wǒ gǎn dǔ bùxiǎng shū ài dào jìntóu méi·yǒu le tuìlù
ủa cản tủ pu xẻng su ai tao chin thấu mấy dẩu lơ thuây lu
Ta dám cược thì chẳng nghĩ mình thua, yêu đến cùng, chẳng có đường lui

真心被荒废承诺被辜负
zhēnxīn bèi huāngfèi chéngnuò bèi gūfù
chân xin pây hoang phây trấng nua pây cu phu
Chân tình bị hoang phí, hứa hẹn bị cô phụ

只好独自在人海沉浮
zhǐhǎo dúzì zài rénhǎi chénfú
chử hảo tú chư chai rấn hải trấn phú
Đành phải một mình bấp bênh giữa biển người

午后的天乌云密布
wǔhòu de tiān wūyún mì bù
ủ hâu tơ then u uýn mi pu
Sau giờ ngọ, mây đen giăng kín lối

片片落叶随风飞舞
piān piān luò yè suí fēng fēiwǔ
p'en p'en lua dê xuấy phâng phây ủ
Lá nương theo gió nhịp nhàng bay múa

你的眼泪夺眶而出
nǐ de yǎnlèi duó kuàng ér chū
nỉ tơ dẻn lây túa khoang ớ tru
Nước mắt nàng ướt đẫm khóe mi

牵着的手早已没温度
qiān zhe de shǒu zǎoyǐ méi wēndù
tren chưa tơ sẩu chảo ỉ mấy uân tu
Bàn tay đang nắm, sớm đã mất đi độ ấm

伤过的心渐渐麻木
shāng guò de xīn jiànjiàn mámù
sang cua tơ xin chen chen má mu
Trái tim từng tổn thương dần tê dại

任由寂寞把我俘虏
rèn yóu jìmò bǎ wǒ fúlǔ
rân dấu chi mua pả ủa phú lủ
Mặc cho tĩnh mịch vây lấy

这份感情误入歧途
zhè fèn gǎnqíng wù rù qítú
chưa phân cản trính u ru trí thú
Đoạn tình này lầm đường lạc lối

我们却不肯停下脚步
wǒ·men què bùkěn tíng xiàjiǎo bù
ủa mân truê pu khẩn thính xe chẻo pu
Nhưng chúng ta nào chịu dừng bước

我愿赌不服输爱你是我唯一的赌注
wǒ yuàn dǔ bùfú shū ài nǐ shì wǒ wěi yī de dǔzhù
ủa doen tủ pu phú su ai nỉ sư ủa uẩy i tơ tủ chu
Ta nguyện đánh cược, không chịu nhận thua, tình yêu trao nàng là tiền cược duy nhất ta có

怪我太单纯现实太残酷
guài wǒ tài dānchún xiànshí tài cánkù
quai ủa thai tan truấn xen sứ thai trán khu
Chỉ trách ta quá ngây thơ còn hiện thực lại quá tàn khốc

拼尽全力找不到归宿
pīn jìn quánlì zhǎo bùdào guīsù
p'in chin troén li chảo pu tao quây xu
Đã dốc cạn sức lực mà vẫn chẳng tìm được chốn yên thân

我敢赌不想输爱到尽头没有了退路
wǒ gǎn dǔ bùxiǎng shū ài dào jìntóu méi·yǒu le tuìlù
ủa cản tủ pu xẻng su ai tao chin thấu mấy dẩu lơ thuây lu
Ta dám cược thì chẳng nghĩ mình thua, yêu đến cùng, chẳng có đường lui

真心被荒废承诺被辜负
zhēnxīn bèi huāngfèi chéngnuò bèi gūfù
chân xin pây hoang phây trấng nua pây cu phu
Chân tình bị hoang phí, hứa hẹn bị cô phụ

只好独自在人海沉浮
zhǐhǎo dúzì zài rénhǎi chénfú
chử hảo tú chư chai rấn hải trấn phú
Đành phải một mình bấp bênh giữa biển người

我愿赌不服输爱你是我唯一的赌注
wǒ yuàn dǔ bùfú shū ài nǐ shì wǒ wěi yī de dǔzhù
ủa doen tủ pu phú su ai nỉ sư ủa uẩy i tơ tủ chu
Ta nguyện đánh cược, không chịu nhận thua, tình yêu trao nàng là tiền cược duy nhất ta có

怪我太单纯现实太残酷
guài wǒ tài dānchún xiànshí tài cánkù
quai ủa thai tan truấn xen sứ thai trán khu
Chỉ trách ta quá ngây thơ còn hiện thực lại quá tàn khốc

拼尽全力找不到归宿
pīn jìn quánlì zhǎo bùdào guīsù
p'in chin troén li chảo pu tao quây xu
Đã dốc cạn sức lực mà vẫn chẳng tìm được chốn yên thân

我敢赌不想输爱到尽头没有了退路
wǒ gǎn dǔ bùxiǎng shū ài dào jìntóu méi·yǒu le tuìlù
ủa cản tủ pu xẻng su ai tao chin thấu mấy dẩu lơ thuây lu
Ta dám cược thì chẳng nghĩ mình thua, yêu đến cùng, chẳng có đường lui

真心被荒废承诺被辜负
zhēnxīn bèi huāngfèi chéngnuò bèi gūfù
chân xin pây hoang phây trấng nua pây cu phu
Chân tình bị hoang phí, hứa hẹn bị cô phụ

只好独自在人海沉浮
zhǐhǎo dúzì zài rénhǎi chénfú
chử hảo tú chư chai rấn hải trấn phú
Đành phải một mình bấp bênh giữa biển người
 

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa