Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā- Ôn Dịch Tâm | - 温奕心

Lời bài hát Một Đường Nở Hoao tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

海上的晚霞像年少的画
hǎi shàng de wǎnxiá xiàng nián shǎo de huà
hải sang tơ oản xé xeng nén sảo tơ hoa
Hoàng hôn ngã bóng trên biển như bức tranh thời niên thiếu 

铺在天空等海鸥衔走它
pū zài tiānkōng děng hǎiōu xián zǒu tā
p'u chai then khung tẩng hải ōu xén chẩu tha
Phô bày trên bầu trời, đợi hải âu đến ngậm đi 

遥远的帆任风浪拍打
yáoyuǎn de fān rèn fēnglàng pāi·da
dáo doẻn tơ phan rân phâng lang p'ai tả
Cánh buồm xa khơi mặc cho sóng gió vùi dập

为梦再痛也不会害怕
wèi mèng zài tòng yě bù huì hàipà
uây mâng chai thung dể pu huây hai p'a
Vì mộng tưởng có đau đi nữa cũng chẳng sợ

远走的风沙去谁的天涯
yuǎn zǒu de fēngshā qù shuí de tiānyá
doẻn chẩu tơ phâng sa truy suấy tơ then dá
Bão cát thổi bay, ùa về chân trời của ai

春天可曾在哪里见过他
chūntiān kě céng zài nǎ·li jiàn guò tā
truân then khửa trấng chai nả lỉ chen cua tha
Mùa xuân ở nơi nào đó từng gặp cậu chăng

时间的手抚过了脸颊
shíjiān de shǒu fǔ guò le liǎnjiá
sứ chen tơ sẩu phủ cua lơ lẻn ché
Bàn tay của thời gian dịu dàng xoa gương mặt

他们谁都沉默不说话
tā·men shuí dōu chénmò bù shuōhuà
tha mân suấy tâu trấn mua pu sua hoa
Bọn họ đều im lặng không nói một

我希望许过的愿望一路生花
wǒ xīwàng xǔ guò de yuànwàng yīlù shēng huā
ủa xi oang xủy cua tơ doen oang i lu sâng hoa
Tôi hy vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

护送那时的梦抵挡过风沙
hùsòng nà shí de mèng dǐdǎng guò fēngshā
hu xung na sứ tơ mâng tỉ tảng cua phâng sa
Bảo vệ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba

指尖的樱花如诗写谁的韶华
zhǐ jiān de yīnghuā rú shī xiě shuí de sháohuá
chử chen tơ ing hoa rú sư xỉa suấy tơ sáo hóa
Hoa đào nơi đầu ngón tay như vần thơ viết nên thanh xuân của ai

疯狂的热爱夹带着文雅
fēngkuáng de rèài jiādài zhe wényǎ
phâng khoáng tơ rưa ai che tai chưa uấn dả
Tình yêu nồng nhiệt si cuồng, lặng thầm và tao nhã

我希望许过的愿望一路生花
wǒ xīwàng xǔ guò de yuànwàng yīlù shēng huā
ủa xi oang xủy cua tơ doen oang i lu sâng hoa
Tôi hi vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

将那雨中的人藏在屋檐下
jiāng nà yǔ zhōng de rén cáng zài wūyán xià
cheng na ủy chung tơ rấn tráng chai u dén xe
Đem người trong mưa ấy, che chở dưới mái hiên

岁月在冲刷逆流沧桑的喧哗
suìyuè zài chōngshuā nìliú cāngsāng de xuānhuá
xuây duê chai trung soa ni liếu trang xang tơ xoen hóa
Tháng năm thanh tẩy bộn bề, sau bao năm thăng trầm ngược xuôi

安静的夜晚你在想谁吗
ānjìng de yèwǎn nǐ zài xiǎng shuí ma
an ching tơ dê oản nỉ chai xẻng suấy ma
Trong đêm tĩnh lặng cậu nhớ về ai

远走的风沙去谁的天涯
yuǎn zǒu de fēngshā qù shuí de tiānyá
doẻn chẩu tơ phâng sa truy suấy tơ then dá
Bão cát thổi bay, ùa về chân trời của ai

春天可曾在哪里见过他
chūntiān kě céng zài nǎ·li jiàn guò tā
truân then khửa trấng chai nả lỉ chen cua tha
Mùa xuân ở nơi nào đó từng gặp cậu chăng

时间的手抚过了脸颊
shíjiān de shǒu fǔ guò le liǎnjiá
sứ chen tơ sẩu phủ cua lơ lẻn ché
Bàn tay của thời gian dịu dàng xoa gương mặt

他们谁都沉默不说话
tā·men shuí dōu chénmò bù shuōhuà
tha mân suấy tâu trấn mua pu sua hoa
Bọn họ đều im lặng không nói một

我希望许过的愿望一路生花
wǒ xīwàng xǔ guò de yuànwàng yīlù shēng huā
ủa xi oang xủy cua tơ doen oang i lu sâng hoa
Tôi hy vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

护送那时的梦抵挡过风沙
hùsòng nà shí de mèng dǐdǎng guò fēngshā
hu xung na sứ tơ mâng tỉ tảng cua phâng sa
Bảo vệ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba

指尖的樱花如诗写谁的韶华
zhǐ jiān de yīnghuā rú shī xiě shuí de sháohuá
chử chen tơ ing hoa rú sư xỉa suấy tơ sáo hóa
Hoa đào nơi đầu ngón tay như vần thơ viết nên thanh xuân của ai

疯狂的热爱夹带着文雅
fēngkuáng de rèài jiādài zhe wényǎ
phâng khoáng tơ rưa ai che tai chưa uấn dả
Tình yêu nồng nhiệt si cuồng, lặng thầm và tao nhã

我希望许过的愿望一路生花
wǒ xīwàng xǔ guò de yuànwàng yīlù shēng huā
ủa xi oang xủy cua tơ doen oang i lu sâng hoa
Tôi hi vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

将那雨中的人藏在屋檐下
jiāng nà yǔ zhōng de rén cáng zài wūyán xià
cheng na ủy chung tơ rấn tráng chai u dén xe
Đem người trong mưa ấy, che chở dưới mái hiên

岁月在冲刷逆流沧桑的喧哗
suìyuè zài chōngshuā nìliú cāngsāng de xuānhuá
xuây duê chai trung soa ni liếu trang xang tơ xoen hóa
Tháng năm thanh tẩy bộn bề, sau bao năm thăng trầm ngược xuôi

安静的夜晚你在想谁吗
ānjìng de yèwǎn nǐ zài xiǎng shuí ma
an ching tơ dê oản nỉ chai xẻng suấy ma
Trong đêm tĩnh lặng cậu nhớ về ai

我希望许过的愿望一路生花
wǒ xīwàng xǔ guò de yuànwàng yīlù shēng huā
ủa xi oang xủy cua tơ doen oang i lu sâng hoa
Tôi hy vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

护送那时的梦抵挡过风沙
hùsòng nà shí de mèng dǐdǎng guò fēngshā
hu xung na sứ tơ mâng tỉ tảng cua phâng sa
Bảo vệ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba

指尖的樱花如诗写谁的韶华
zhǐ jiān de yīnghuā rú shī xiě shuí de sháohuá
chử chen tơ ing hoa rú sư xỉa suấy tơ sáo hóa
Hoa đào nơi đầu ngón tay như vần thơ viết nên thanh xuân của ai

疯狂的热爱夹带着文雅
fēngkuáng de rèài jiādài zhe wényǎ
phâng khoáng tơ rưa ai che tai chưa uấn dả
Tình yêu nồng nhiệt si cuồng, lặng thầm và tao nhã

我希望许过的愿望一路生花
wǒ xīwàng xǔ guò de yuànwàng yīlù shēng huā
ủa xi oang xủy cua tơ doen oang i lu sâng hoa
Tôi hi vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa

将那雨中的人藏在屋檐下
jiāng nà yǔ zhōng de rén cáng zài wūyán xià
cheng na ủy chung tơ rấn tráng chai u dén xe
Đem người trong mưa ấy, che chở dưới mái hiên

岁月在冲刷逆流沧桑的喧哗
suìyuè zài chōngshuā nìliú cāngsāng de xuānhuá
xuây duê chai trung soa ni liếu trang xang tơ xoen hóa
Tháng năm thanh tẩy bộn bề, sau bao năm thăng trầm ngược xuôi

安静的夜晚你在想谁吗
ānjìng de yèwǎn nǐ zài xiǎng shuí ma
an ching tơ dê oản nỉ chai xẻng suấy ma
Trong đêm tĩnh lặng cậu nhớ về ai

安静的夜晚你在想谁吗
ānjìng de yèwǎn nǐ zài xiǎng shuí ma
an ching tơ dê oản nỉ chai xẻng suấy ma
Trong đêm tĩnh lặng cậu nhớ về ai
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa