Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái - joysaaaa | – joysaaaa

Lời bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

D开头的动车减速爬进站台
D kāitóu de dòng chē jiǎnsù pá jìn zhàntái
D khai thấu tơ tung trưa chẻn xu p'á chin chan thái
Chuyến xe D bắt đầu giảm tốc tiến vào sân ga

拖着二十四寸行李箱驻足发呆
tuō zhe èr shí sì cùn xíng·li xiāng zhùzú fādāi
thua chưa ơ sứ xư truân xính lỉ xeng chu chú pha tai
Kéo theo chiếc vali 24 ich đứng ngẩn người

男票堵在了晚高峰像故意使坏
nán piào dǔ zài le wǎn gāofēng xiàng gùyì shǐhuài
nán p'eo tủ chai lơ oản cao phâng xeng cu i sử hoai
Bạn trai bị kẹt xe trong giờ cao điểm buổi tối như một trò đùa

来不来我都一个人离开
lái bù lái wǒ dōu yī gèrén líkāi
lái pu lái ủa tâu i cưa rấn lí khai
Anh đến hay không em cũng một mình rời đi

D一个night你点我爱的菜
D yī gè night nǐ diǎn wǒ ài de cài
D i cưa night nỉ tẻn ủa ai tơ trai
Một đêm D nọ anh gọi món em thích

干红葡萄酒喝到醉到耍赖
gān hóng pú·táojiǔ hē dào zuì dào shuǎlài
can húng p'ú tháo chiểu hưa tao chuây tao sỏa lai
Cùng uống rượu vang đỏ say đến ngang ngược

两个人的自拍在朋友圈暴晒
liǎng gèrén de zì pāi zài péng·you juān bào shài
lẻng cưa rấn tơ chư p'ai chai p'ấng dẩu choen pao sai
Đăng ảnh tự sướng của hai đứa lên newfeed

我不是故意偷听到你们的对白
wǒ bù·shi gùyì tōutīng dào nǐ·men de duìbái
ủa pu sư cu i thâu thing tao nỉ mân tơ tuây pái
Em không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người

好像她也不是很在意我的存在
hǎoxiàng tā yě bù·shi hěn zàiyì wǒ de cúnzài
hảo xeng tha dể pu sư hẩn chai i ủa tơ truấn chai
Dường như cô ấy chẳng đoái hoài gì mấy đến sự tồn tại của em

无非给我外挂一个前任的招牌
wúfēi gěi wǒ wài guà yī gè qiánrèn de zhāo·pai
ú phây cẩy ủa oai qua i cưa trén rân tơ chao p'ái
Đơn giản gắn cho em cái mác người yêu cũ

然后再灰溜溜的say good bye
ránhòu zài huīliūliū de say good bye
rán hâu chai huây liêu liêu tơ say good bye
Sau đó nói lời tạm biệt nhạt nhẽo

我不是故意旁听到你们的对白
wǒ bù·shi gùyì pángtīng dào nǐ·men de duìbái
ủa pu sư cu i p'áng thing tao nỉ mân tơ tuây pái
Em không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người

暧昧的话题一二三罗列的精彩
àimèi ·dehuà tí yī'èr sān luóliè de jīngcǎi
ai mây tơ hoa thí i ơ xan lua liê tơ ching trải
Thả thính một hai ba phát nào ra phát ấy

暂停实时动态叫做深度的无奈
zàntíng shí shí dòngtài jiàozuò shēndù de wúnài
chan thính sứ sứ tung thai cheo chua sân tu tơ ú nai
Tạm dừng động thái thực, gọi là sự bất lực sâu sắc

Dear的连续再也读不出来
Dear de liánxù zài yě dú bù chū·lai
Dear tơ lén xuy chai dể tú pu tru lái
Dear liên tục cuối cùng đọc không nổi nữa

D一个night你点我爱的菜
D yī gè night nǐ diǎn wǒ ài de cài
D i cưa night nỉ tẻn ủa ai tơ trai
Một đêm D nọ anh gọi món em thích

干红葡萄酒喝到醉到耍赖
gān hóng pú·táojiǔ hē dào zuì dào shuǎlài
can húng p'ú tháo chiểu hưa tao chuây tao sỏa lai
Cùng uống rượu vang đỏ say đến ngang ngược

两个人的自拍在朋友圈暴晒
liǎng gèrén de zì pāi zài péng·you juān bào shài
lẻng cưa rấn tơ chư p'ai chai p'ấng dẩu choen pao sai
Đăng ảnh tự sướng của hai đứa lên newfeed

我不是故意偷听到你们的对白
wǒ bù·shi gùyì tōutīng dào nǐ·men de duìbái
ủa pu sư cu i thâu thing tao nỉ mân tơ tuây pái
Em không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người

好像她也不是很在意我的存在
hǎoxiàng tā yě bù·shi hěn zàiyì wǒ de cúnzài
hảo xeng tha dể pu sư hẩn chai i ủa tơ truấn chai
Dường như cô ấy chẳng đoái hoài gì mấy đến sự tồn tại của em

无非给我外挂一个前任的招牌
wúfēi gěi wǒ wài guà yī gè qiánrèn de zhāo·pai
ú phây cẩy ủa oai qua i cưa trén rân tơ chao p'ái
Đơn giản gắn cho em cái mác người yêu cũ

然后再灰溜溜的say good bye
ránhòu zài huīliūliū de say good bye
rán hâu chai huây liêu liêu tơ say good bye
Sau đó nói lời tạm biệt nhạt nhẽo

我不是故意旁听到你们的对白
wǒ bù·shi gùyì pángtīng dào nǐ·men de duìbái
ủa pu sư cu i p'áng thing tao nỉ mân tơ tuây pái
Em không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người

暧昧的话题一二三罗列的精彩
àimèi ·dehuà tí yī'èr sān luóliè de jīngcǎi
ai mây tơ hoa thí i ơ xan lua liê tơ ching trải
Thả thính một hai ba phát nào ra phát ấy

暂停实时动态叫做深度的无奈
zàntíng shí shí dòngtài jiàozuò shēndù de wúnài
chan thính sứ sứ tung thai cheo chua sân tu tơ ú nai
Tạm dừng động thái thực, gọi là sự bất lực sâu sắc

Dear的连续再也读不出来
Dear de liánxù zài yě dú bù chū·lai
Dear tơ lén xuy chai dể tú pu tru lái
Dear liên tục cuối cùng đọc không nổi nữa

我不是故意偷听到你们的对白
wǒ bù·shi gùyì tōutīng dào nǐ·men de duìbái
ủa pu sư cu i thâu thing tao nỉ mân tơ tuây pái
Em không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người

好像她也不是很在意我的存在
hǎoxiàng tā yě bù·shi hěn zàiyì wǒ de cúnzài
hảo xeng tha dể pu sư hẩn chai i ủa tơ truấn chai
Dường như cô ấy chẳng đoái hoài gì mấy đến sự tồn tại của em

无非给我外挂一个前任的招牌
wúfēi gěi wǒ wài guà yī gè qiánrèn de zhāo·pai
ú phây cẩy ủa oai qua i cưa trén rân tơ chao p'ái
Đơn giản gắn cho em cái mác người yêu cũ

然后再灰溜溜的say good bye
ránhòu zài huīliūliū de say good bye
rán hâu chai huây liêu liêu tơ say good bye
Sau đó nói lời tạm biệt nhạt nhẽo

我不是故意旁听到你们的对白
wǒ bù·shi gùyì pángtīng dào nǐ·men de duìbái
ủa pu sư cu i p'áng thing tao nỉ mân tơ tuây pái
Em không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người

暧昧的话题一二三罗列的精彩
àimèi ·dehuà tí yī'èr sān luóliè de jīngcǎi
ai mây tơ hoa thí i ơ xan lua liê tơ ching trải
Thả thính một hai ba phát nào ra phát ấy

暂停实时动态叫做深度的无奈
zàntíng shí shí dòngtài jiàozuò shēndù de wúnài
chan thính sứ sứ tung thai cheo chua sân tu tơ ú nai
Tạm dừng động thái thực, gọi là sự bất lực sâu sắc

Dear的连续再也读不出来
Dear de liánxù zài yě dú bù chū·lai
Dear tơ lén xuy chai dể tú pu tru lái
Dear liên tục cuối cùng đọc không nổi nữa

 • Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa