Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

08/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān - Hạ Uyển An | - 夏婉安

Lời bài hát Bốn Mùa Thay Đổi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

饮一杯风雪
yìn yī bēi fēng xuě
in i pây phâng xuể
Uống một ly gió tuyết

一曲一叙两世界
yī qǔ yī xù liǎng shìjiè
i trủy i xuy lẻng sư chia
Một khúc, một lúc chuyện trò, hai thế giới

还记得当时的月
hái jìdé dāngshí de yuè
hái chi tứa tang sứ tơ duê
Còn nhớ như in vầng trăng khi ấy

和你初相遇的脸
hé nǐ chū xiāng yù de liǎn
hứa nỉ tru xeng uy tơ lẻn
Lần đầu ta gặp chàng

回首再看是离别
huíshǒu zài kàn shì líbié
huấy sẩu chai khan sư lí pía
Vậy mà ngoảnh đầu đã ly biệt

暮色依旧泪蜿蜒
mùsè yījiù lèi wānyán
mu xưa i chiêu lây oan dén
Hoàng hôn vẫn thế, nước mắt lưng tròng

温一壶执念
wēn yī hú zhí niàn
uân i hú chứ nen
Ủ một bình chấp niệm

夏了又夏的夏天
xià le yòu xià de xiàtiān
xe lơ dâu xe tơ xe then
Bao màu hạ đã qua

青苔又覆盖台阶
qīngtái yòu fùgài táijiē
tring thái dâu phu cai thái chia
Rêu xanh phủ kín bậc thềm

撑伞走过的那街
chēngsǎn zǒu guò de nà jiē
trâng xản chẩu cua tơ na chia
Bung dù đi qua con phố nọ

你也不会再怀念
nǐ yě bù huì zài huáiniàn
nỉ dể pu huây chai hoái nen
Dù sao chàng cũng chẳng hoài niệm

往事尘封心里面
wángshì chéngfēng xīn·li miàn
oảng sư trấn phâng xin lỉ men
Quá khứ dần phủ bụi trong tim

我抖落一身风雪
wǒ dǒuluò yīshēn fēng xuě
ủa tẩu lua i sân phâng xuể
Ta lắc mình rũ xuống một thân gió tuyết

看花洒满庭前
kàn huā sǎ mǎn tíng qiān
khan hoa xả mản thính tren
Ngắm búp sen nở rộ khắp sân

任岁月安抚通红的眼
rèn suìyuè ānfǔ tōnghóng de yǎn
rân xuây duê an phủ thung húng tơ dẻn
Mặc năm tháng xoa dịu đôi mắt đỏ hoe

怎奈四季变迁
zěnnài sìjì biànqiān
chẩn nai xư chi pen tren
Tiếc rằng bốn mùa đổi thay

悲欢频繁交叠
bēi huān pínfán jiāodié
pây hoan p'ín phán cheo tía
Vui buồn chồng chéo lên nhau

却还忘不掉你容颜
què hái wàng bù diào nǐ róngyán
truê hái oang pu teo nỉ rúng dén
Mà vẫn chẳng quên được dung nhan chàng

现在你拥谁入眠
xiànzài nǐ yōng shuí rù mián
xen chai nỉ dung suấy ru mén
Giờ đây chàng đang ôm ai cùng đi vào giấc ngủ

许着相同的约
xǔ zhe xiāngtóng de yuē
xủy chưa xeng thúng tơ duê
Cùng nhau hẹn ước

海风吹过只剩泪的咸
hǎifēng chuī guò zhǐ shèng lèi de xián
hải phâng truây cua chử sâng lây tơ xén
Gió biển thổi qua chỉ còn nước mắt mặn đắng

奈何桥头思念
nàihé qiáotóu sīniàn
nai hứa tréo thấu xư nen
Đầu cầu Nại Hà nhớ lại kỷ niệm

轮回总会了结
lúnhuí zǒnghuì liǎojié
luấn huấy chủng huây lẻo chía
Sau khi luân hồi mọi thứ sẽ kết thúc

如果可以宁愿从未
rúguǒ kěyǐ níngyuàn cóngwèi
rú của khửa ỉ nính doen trúng uây
Nếu có thể, ta nguyện chưa bao giờ

和你有过遇见
hé nǐ yǒu guò yùjiàn
hứa nỉ dẩu cua uy chen
Chưa bao giờ gặp chàng

温一壶执念
wēn yī hú zhí niàn
uân i hú chứ nen
Ủ một bình chấp niệm

夏了又夏的夏天
xià le yòu xià de xiàtiān
xe lơ dâu xe tơ xe then
Bao màu hạ đã qua

青苔又覆盖台阶
qīngtái yòu fùgài táijiē
tring thái dâu phu cai thái chia
Rêu xanh phủ kín bậc thềm

撑伞走过的那街
chēngsǎn zǒu guò de nà jiē
trâng xản chẩu cua tơ na chia
Bung dù đi qua con phố nọ

你也不会再怀念
nǐ yě bù huì zài huáiniàn
nỉ dể pu huây chai hoái nen
Dù sao chàng cũng chẳng hoài niệm

往事尘封心里面
wángshì chéngfēng xīn·li miàn
oảng sư trấn phâng xin lỉ men
Quá khứ dần phủ bụi trong tim

我抖落一身风雪
wǒ dǒuluò yīshēn fēng xuě
ủa tẩu lua i sân phâng xuể
Ta lắc mình rũ xuống một thân gió tuyết

看花洒满庭前
kàn huā sǎ mǎn tíng qiān
khan hoa xả mản thính tren
Ngắm búp sen nở rộ khắp sân

任岁月安抚通红的眼
rèn suìyuè ānfǔ tōnghóng de yǎn
rân xuây duê an phủ thung húng tơ dẻn
Mặc năm tháng xoa dịu đôi mắt đỏ hoe

怎奈四季变迁
zěnnài sìjì biànqiān
chẩn nai xư chi pen tren
Tiếc rằng bốn mùa đổi thay

悲欢频繁交叠
bēi huān pínfán jiāodié
pây hoan p'ín phán cheo tía
Vui buồn chồng chéo lên nhau

却还忘不掉你容颜
què hái wàng bù diào nǐ róngyán
truê hái oang pu teo nỉ rúng dén
Mà vẫn chẳng quên được dung nhan chàng

现在你拥谁入眠
xiànzài nǐ yōng shuí rù mián
xen chai nỉ dung suấy ru mén
Giờ đây chàng đang ôm ai cùng đi vào giấc ngủ

许着相同的约
xǔ zhe xiāngtóng de yuē
xủy chưa xeng thúng tơ duê
Cùng nhau hẹn ước

海风吹过只剩泪的咸
hǎifēng chuī guò zhǐ shèng lèi de xián
hải phâng truây cua chử sâng lây tơ xén
Gió biển thổi qua chỉ còn nước mắt mặn đắng

奈何桥头思念
nàihé qiáotóu sīniàn
nai hứa tréo thấu xư nen
Đầu cầu Nại Hà nhớ lại kỷ niệm

轮回总会了结
lúnhuí zǒnghuì liǎojié
luấn huấy chủng huây lẻo chía
Sau khi luân hồi mọi thứ sẽ kết thúc

如果可以宁愿从未
rúguǒ kěyǐ níngyuàn cóngwèi
rú của khửa ỉ nính doen trúng uây
Nếu có thể, ta nguyện chưa bao giờ

和你有过遇见
hé nǐ yǒu guò yùjiàn
hứa nỉ dẩu cua uy chen
Chưa bao giờ gặp chàng

我抖落一身风雪
wǒ dǒuluò yīshēn fēng xuě
ủa tẩu lua i sân phâng xuể
Ta lắc mình rũ xuống một thân gió tuyết

看花洒满庭前
kàn huā sǎ mǎn tíng qiān
khan hoa xả mản thính tren
Ngắm búp sen nở rộ khắp sân

任岁月安抚通红的眼
rèn suìyuè ānfǔ tōnghóng de yǎn
rân xuây duê an phủ thung húng tơ dẻn
Mặc năm tháng xoa dịu đôi mắt đỏ hoe

怎奈四季变迁
zěnnài sìjì biànqiān
chẩn nai xư chi pen tren
Tiếc rằng bốn mùa đổi thay

悲欢频繁交叠
bēi huān pínfán jiāodié
pây hoan p'ín phán cheo tía
Vui buồn chồng chéo lên nhau

却还忘不掉你容颜
què hái wàng bù diào nǐ róngyán
truê hái oang pu teo nỉ rúng dén
Mà vẫn chẳng quên được dung nhan chàng

现在你拥谁入眠
xiànzài nǐ yōng shuí rù mián
xen chai nỉ dung suấy ru mén
Giờ đây chàng đang ôm ai cùng đi vào giấc ngủ

许着相同的约
xǔ zhe xiāngtóng de yuē
xủy chưa xeng thúng tơ duê
Cùng nhau hẹn ước

海风吹过只剩泪的咸
hǎifēng chuī guò zhǐ shèng lèi de xián
hải phâng truây cua chử sâng lây tơ xén
Gió biển thổi qua chỉ còn nước mắt mặn đắng

奈何桥头思念
nàihé qiáotóu sīniàn
nai hứa tréo thấu xư nen
Đầu cầu Nại Hà nhớ lại kỷ niệm

轮回总会了结
lúnhuí zǒnghuì liǎojié
luấn huấy chủng huây lẻo chía
Sau khi luân hồi mọi thứ sẽ kết thúc

如果可以宁愿从未
rúguǒ kěyǐ níngyuàn cóngwèi
rú của khửa ỉ nính doen trúng uây
Nếu có thể, ta nguyện chưa bao giờ

和你有过遇见
hé nǐ yǒu guò yùjiàn
hứa nỉ dẩu cua uy chen
Chưa bao giờ gặp chàng

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Dao 情谣 Qíng yáo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa