Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì- Tô Vĩ ( Tiểu Tàn) | - 苏玮(小残)

Lời bài hát Trăm Năm Cô Đơn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

心属于你的我借来寄托
xīn shǔyú nǐ de wǒ jiè lái jìtuō
xin sủ úy nỉ tơ ủa chia lái chi thua
Tim thuộc về em, tôi mượn để gửi gắm

却变成我的心魔
què biànchéng wǒ de xīn mó
truê pen trấng ủa tơ xin múa
Và nó lại trở thành ác quỷ ngự trị tim tôi

你属于谁的我刚好经过
nǐ shǔyú shuí de wǒ gānghǎo jīngguò
nỉ sủ úy suấy tơ ủa cang hảo ching cua
Em thuộc về ai, vừa lúc tôi đi qua

却带来潮起潮落
què dài láicháo qǐ cháo luò
truê tai lái tráo trỉ tráo lua
Lại khiến cho cơn sóng cuộn trào

都是因为一路上一路上
dōu shì yīnwèi yīlù shàng yīlù shàng
tâu sư in uây i lu sang i lu sang
Đều là do trên đường đi

大雨曾经滂沱证明你有来过
dàyǔ céngjīng pāngtuó zhèngmíng nǐ yǒu lái guò
ta ủy trấng ching p'ang thúa châng mính nỉ dẩu lái cua
Mưa đã rơi tầm tã, chứng minh em từng đến

可是当我闭上眼再睁开眼
kěshì dāng wǒ bì shàng yǎn zài zhēng kāiyǎn
khửa sư tang ủa pi sang dẻn chai châng khai dẻn
Nhưng là sau khi tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra

只看见沙漠哪里有什么骆驼
zhǐ kàn·jiàn shāmò nǎ·li yǒu shén·me luò·tuo
chử khan chen sa mua nả lỉ dẩu sấn mơ lua thúa
Trước mắt chỉ có sa mạc bao la, nào có lạc đà

背影是真的人是假的没什么执着
bèiyǐng shì zhēn de rén shì jiǎ de méishén·me zhízhuó
pây ỉnh sư chân tơ rấn sư chẻ tơ mấy sấn mơ chứ chúa
Bóng hình là thật, người là giả, chẳng có gì lưu luyến

一百年前你不是你我不是我
yī bǎinián qiān nǐ bù·shi nǐ wǒ bù·shi wǒ
i pải nén tren nỉ pu sư nỉ ủa pu sư ủa
Một trăm năm trước, em không phải là em, tôi cũng không phải là tôi

悲哀是真的泪是假的本来没因果
bēi'āi shì zhēn de lèi shì jiǎ de běnlái méi yīn'guǒ
pây ai sư chân tơ lây sư chẻ tơ pẩn lái mấy in của
Bi thương là thật, nước mắt là giả, vốn dĩ chẳng có nhân quả

一百年后没有你也没有我
yī bǎinián hòu méi·yǒu nǐ yě méi·yǒu wǒ
i pải nén hâu mấy dẩu nỉ dể mấy dẩu ủa
Một trăm năm sau không có em cũng chẳng có tôi

风属于天的我借来吹吹
fēng shǔyú tiān de wǒ jiè lái chuī chuī
phâng sủ úy then tơ ủa chia lái truây truây
Gió thuộc về trời, tôi mượn thổi chơi

却吹起人间烟火
què chuī qǐ rénjiān yānhuǒ
truê truây trỉ rấn chen den hủa
Lại thổi bay mất pháo hoa nhân gian

天属于谁的我借来欣赏
tiān shǔyú shuí de wǒ jiè lái xīnshǎng
then sủ úy suấy tơ ủa chia lái xin sảng
Bầu trời thuộc về ai, tôi mượn ngắm chút

却看到你的轮廓
què kàn dào nǐ de lúnkuò
truê khan tao nỉ tơ luấn khua
Lại nhìn thấy bóng hình em

都是因为一路上一路上
dōu shì yīnwèi yīlù shàng yīlù shàng
tâu sư in uây i lu sang i lu sang
Đều là do trên đường đi

大雨曾经滂沱证明你有来过
dàyǔ céngjīng pāngtuó zhèngmíng nǐ yǒu lái guò
ta ủy trấng ching p'ang thúa châng mính nỉ dẩu lái cua
Mưa đã rơi tầm tã, chứng minh em từng đến

可是当我闭上眼再睁开眼
kěshì dāng wǒ bì shàng yǎn zài zhēng kāiyǎn
khửa sư tang ủa pi sang dẻn chai châng khai dẻn
Nhưng là sau khi tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra

只看见沙漠哪里有什么骆驼
zhǐ kàn·jiàn shāmò nǎ·li yǒu shén·me luò·tuo
chử khan chen sa mua nả lỉ dẩu sấn mơ lua thúa
Trước mắt chỉ có sa mạc bao la, nào có lạc đà

背影是真的人是假的没什么执着
bèiyǐng shì zhēn de rén shì jiǎ de méishén·me zhízhuó
pây ỉnh sư chân tơ rấn sư chẻ tơ mấy sấn mơ chứ chúa
Bóng hình là thật, người là giả, chẳng có gì lưu luyến

一百年前你不是你我不是我
yī bǎinián qiān nǐ bù·shi nǐ wǒ bù·shi wǒ
i pải nén tren nỉ pu sư nỉ ủa pu sư ủa
Một trăm năm trước, em không phải là em, tôi cũng không phải là tôi

悲哀是真的泪是假的本来没因果
bēi'āi shì zhēn de lèi shì jiǎ de běnlái méi yīn'guǒ
pây ai sư chân tơ lây sư chẻ tơ pẩn lái mấy in của
Bi thương là thật, nước mắt là giả, vốn dĩ chẳng có nhân quả

一百年后没有你也没有我
yī bǎinián hòu méi·yǒu nǐ yě méi·yǒu wǒ
i pải nén hâu mấy dẩu nỉ dể mấy dẩu ủa
Một trăm năm sau không có em cũng chẳng có tôi

背影是真的人是假的没什么执着
bèiyǐng shì zhēn de rén shì jiǎ de méishén·me zhízhuó
pây ỉnh sư chân tơ rấn sư chẻ tơ mấy sấn mơ chứ chúa
Bóng hình là thật, người là giả, chẳng có gì lưu luyến

一百年前你不是你我不是我
yī bǎinián qiān nǐ bù·shi nǐ wǒ bù·shi wǒ
i pải nén tren nỉ pu sư nỉ ủa pu sư ủa
Một trăm năm trước, em không phải là em, tôi cũng không phải là tôi

悲哀是真的泪是假的本来没因果
bēi'āi shì zhēn de lèi shì jiǎ de běnlái méi yīn'guǒ
pây ai sư chân tơ lây sư chẻ tơ pẩn lái mấy in của
Bi thương là thật, nước mắt là giả, vốn dĩ chẳng có nhân quả

一百年后没有你也没有我
yī bǎinián hòu méi·yǒu nǐ yě méi·yǒu wǒ
i pải nén hâu mấy dẩu nỉ dể mấy dẩu ủa
Một trăm năm sau không có em cũng chẳng có tôi

背影是真的人是假的没什么执着
bèiyǐng shì zhēn de rén shì jiǎ de méishén·me zhízhuó
pây ỉnh sư chân tơ rấn sư chẻ tơ mấy sấn mơ chứ chúa
Bóng hình là thật, người là giả, chẳng có gì lưu luyến

一百年前你不是你我不是我
yī bǎinián qiān nǐ bù·shi nǐ wǒ bù·shi wǒ
i pải nén tren nỉ pu sư nỉ ủa pu sư ủa
Một trăm năm trước, em không phải là em, tôi cũng không phải là tôi

悲哀是真的泪是假的本来没因果
bēi'āi shì zhēn de lèi shì jiǎ de běnlái méi yīn'guǒ
pây ai sư chân tơ lây sư chẻ tơ pẩn lái mấy in của
Bi thương là thật, nước mắt là giả, vốn dĩ chẳng có nhân quả

一百年后没有你也没有我
yī bǎinián hòu méi·yǒu nǐ yě méi·yǒu wǒ
i pải nén hâu mấy dẩu nỉ dể mấy dẩu ủa
Một trăm năm sau không có em cũng chẳng có tôi
 

 • Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa