Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé- Nhan Nhân Trung | - 颜人中 || Nhất Sinh Nhất Thế OST

Lời bài hát Định Cách tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

相遇那天定格时间
xiāng yù nà tiāndìng gē shíjiān
xeng uy na then ting cưa sứ chen
Ngày ấy gặp được em, thời gian dường như ngừng lại

是你微笑的眼
shì nǐ wēixiào de yǎn
sư nỉ uây xeo tơ dẻn
Là đôi mắt biết cười của em

让喧嚣世界蜕变
ràng xuānxiāo shìjiè tuìbiàn
rang xoen xeo sư chia thuây pen
Khiến cho cả thế giới huyên náo này thay đổi hoàn toàn

每个瞬间
měi gè shùn jiàn
mẩy cưa suân chen
Mỗi một khoảnh khắc

浇灌了往昔的疲倦
jiāoguàn le wǎngxī de píjuàn
cheo quan lơ oảng xi tơ p'í choen
Đều như trút đi những mệt mỏi năm xưa

爱蔓延
ài mànyán
ai man dén
Tình yêu trải dài

庆幸你的出现
qìngxìng nǐ de chūxiàn
tring xing nỉ tơ tru xen
Em xuất hiện mang theo hạnh phúc cho anh

有你多一天
yǒu nǐ duō yītiān
dẩu nỉ tua i then
Có em bên cạnh thêm một ngày

爱深一点
ài shēn yī diǎn
ai sân i tẻn
Tình yêu lại nhiều thêm một chút 

汇成诗篇
huì chéng shīpiān
huây trấng sư p'en
Viết nên bài thơ

吻过漫长岁月
wěn guò màncháng suìyuè
uẩn cua man cháng xuây duê
Tặng cho em nụ hôn qua năm tháng dài đằng đẵng

将爱缠绕指尖
jiāng ài chánrǎo zhǐ jiān
cheng ai trán rao chử chen
Đem sợi tơ duyên quấn quanh đầu ngón tay đôi ta

默默许下誓言
mòmò xǔ xià shìyán
mua mua xủy xe sư dén
Âm thầm cùng nhau hẹn ước

再拥抱
zài yōngbào
chai dung pao
Ôm em thêm một lần

几个永远
jǐgè yǒngyuǎn
chỉ cưa dủng doẻn
Những điều vĩnh viễn

不会改变
bù huì gǎibiàn
pu huây cải pen
Sẽ không thay đổi

用同样热烈的晴天
yòng tóngyàng rèliè de qíngtiān
dung thúng dang rưa liê tơ trính then
Vào ngày trời quang anh sẽ dùng sự nồng nhiệt này

给你我的情真意切
gěi nǐ wǒ díqíng zhēnyì qiē
cẩy nỉ ủa tí trính chân i tria
Để tặng cho em tình cảm chân thành nhất

感谢你在身边
gǎnxiè nǐ zài shēnbiān
cản xia nỉ chai sân pen
Cảm ơn em đã bên anh

相遇那天定格时间
xiāng yù nà tiāndìng gē shíjiān
xeng uy na then ting cưa sứ chen
Ngày ấy gặp được em, thời gian dường như ngừng lại

是你微笑的眼
shì nǐ wēixiào de yǎn
sư nỉ uây xeo tơ dẻn
Là đôi mắt biết cười của em

让喧嚣世界蜕变
ràng xuānxiāo shìjiè tuìbiàn
rang xoen xeo sư chia thuây pen
Khiến cho cả thế giới huyên náo này thay đổi hoàn toàn

每个瞬间
měi gè shùn jiàn
mẩy cưa suân chen
Mỗi một khoảnh khắc

浇灌了往昔的疲倦
jiāoguàn le wǎngxī de píjuàn
cheo quan lơ oảng xi tơ p'í choen
Đều như trút đi những mệt mỏi năm xưa

爱蔓延
ài mànyán
ai man dén
Tình yêu trải dài

庆幸你的出现
qìngxìng nǐ de chūxiàn
tring xing nỉ tơ tru xen
Em xuất hiện mang theo hạnh phúc cho anh

有你多一天
yǒu nǐ duō yītiān
dẩu nỉ tua i then
Có em bên cạnh thêm một ngày

爱深一点
ài shēn yī diǎn
ai sân i tẻn
Tình yêu lại nhiều thêm một chút 

汇成诗篇
huì chéng shīpiān
huây trấng sư p'en
Viết nên bài thơ

吻过漫长岁月
wěn guò màncháng suìyuè
uẩn cua man cháng xuây duê
Tặng cho em nụ hôn qua năm tháng dài đằng đẵng

将爱缠绕指尖
jiāng ài chánrǎo zhǐ jiān
cheng ai trán rao chử chen
Đem sợi tơ duyên quấn quanh đầu ngón tay đôi ta

默默许下誓言
mòmò xǔ xià shìyán
mua mua xủy xe sư dén
Âm thầm cùng nhau hẹn ước

再拥抱
zài yōngbào
chai dung pao
Ôm em thêm một lần

几个永远
jǐgè yǒngyuǎn
chỉ cưa dủng doẻn
Những điều vĩnh viễn

不会改变
bù huì gǎibiàn
pu huây cải pen
Sẽ không thay đổi

用同样热烈的晴天
yòng tóngyàng rèliè de qíngtiān
dung thúng dang rưa liê tơ trính then
Vào ngày trời quang anh sẽ dùng sự nồng nhiệt này

给你我的情真意切
gěi nǐ wǒ díqíng zhēnyì qiē
cẩy nỉ ủa tí trính chân i tria
Để tặng cho em tình cảm chân thành nhất

感谢你在身边
gǎnxiè nǐ zài shēnbiān
cản xia nỉ chai sân pen
Cảm ơn em đã bên anh

有你多一天
yǒu nǐ duō yītiān
dẩu nỉ tua i then
Có em bên cạnh thêm một ngày

爱深一点
ài shēn yī diǎn
ai sân i tẻn
Tình yêu lại nhiều thêm một chút 

汇成诗篇
huì chéng shīpiān
huây trấng sư p'en
Viết nên bài thơ

吻过漫长岁月
wěn guò màncháng suìyuè
uẩn cua man cháng xuây duê
Tặng cho em nụ hôn qua năm tháng dài đằng đẵng

将爱缠绕指尖
jiāng ài chánrǎo zhǐ jiān
cheng ai trán rao chử chen
Đem sợi tơ duyên quấn quanh đầu ngón tay đôi ta

默默许下誓言
mòmò xǔ xià shìyán
mua mua xủy xe sư dén
Lặng lẽ hẹn ước cùng nhau

再遥远不过时间
zài yáoyuǎn bùguò shíjiān
chai dáo doẻn pu cua sứ chen
Dù có xa đến mấy, năm tháng có anh đợi em

这场试炼此刻终于有了感言
zhè chǎng shì liàn cǐkè zhōngyú yǒu le gǎnyán
chưa trảng sư len trử khưa chung úy dẩu lơ cản dén
Rốt cuộc giây phút này anh có cảm nghĩ gì về khoảng cách đôi ta

爱你没有任何悬念
ài nǐ méi·yǒu rènhé xuánniàn
ai nỉ mấy dẩu rân hứa xoén nen
Là tình yêu dành cho em không thay đổi

相信你能感觉
xiāngxìn nǐ néng gǎnjué
xeng xin nỉ nấng cản chuế
Anh tin em có thể cảm nhận được

 • Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa