Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí - Vương Tĩnh Văn Không Mập | - 王靖雯不胖

Lời bài hát Vài Lần tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

或许是我天生愚笨
huòxǔ shì wǒ tiānshēng yúbèn
hua xủy sư ủa then sâng úy pân
Có lẽ do em trời sinh đã ngốc

很乐意献上我自尊
hěn lèyì xiàn shàng wǒ zìzūn
hẩn lưa i xen sang ủa chư chuân
Nên mới vui vẻ hiến dâng tự tôn

够诚恳算安稳
gòu chéngkěn suàn ānwěn
câu trấng khẩn xoan an uẩn
Một cách thành khẩn và bình thản

你也先别急着否认
nǐ yě xiān bié jí zhe fǒurèn
nỉ dể xen pía chí chưa phẩu rân
Anh chớ vội phủ nhận

别找对分寸
bié zhǎo duì fēn·cun
pía chảo tuây phân truân
Cũng chớ tìm câu trả lời đúng

反正我总可以容忍
fǎnzhèng wǒ zǒng kěyǐ róngrěn
phản châng ủa chủng khửa ỉ rúng rẩn
Dù sao thì em cũng chịu được hết

被浪费几回
bèi làngfèi jǐ huí
pây lang phây chỉ huấy
Bị lãng phí vài lần

换几种称谓
huàn jǐzhǒng chēngwèi
hoan chí chủng trâng uây
Đổi vài kiểu xưng hô

赏几次机会我受之有愧
shǎng jǐ cì jī·huì wǒ shòu zhī yǒu kuì
sảng chỉ trư chi huây ủa sâu chư dẩu khuây
Được ban vài cơ hội, em tự thấy hổ thẹn

少几遍安慰
shǎo jǐ biàn ānwèi
sảo chỉ pen an uây
Ít dỗ dành em

免得第几轮松手时我又不干脆
miǎn·de dì jǐ lún sōngshǒu shí wǒ yòu bù gāncuì
mẻn tứa ti chỉ luấn xung sẩu sứ ủa dâu pu can truây
Miễn cho mấy khi buông tay, em lại không dứt khoát

能奉陪几回
néng fèngpéi jǐ huí
nấng phâng p'ấy chỉ huấy
Có thể bên anh mấy lần

好几年荒废
hǎojǐ nián huāngfèi
hảo chỉ nén hoang phây
Đã phải lãng phí nhiều năm

又几经忏悔有几版原委
yòu jǐjīng chànhuǐ yǒu jǐ bǎn yuánwěi
dâu chỉ ching tran huẩy dẩu chỉ pản doén uẩy
Bao lần tự trách bản thân biết bao nguyên cớ

再谦让你身边几位
zài qiānràng nǐ shēnbiān jǐ wèi
chai tren rang nỉ sân pen chỉ uây
Phải nhân nhượng mấy cô gái bên cạnh anh

权当我就这样天真
quán dāng wǒ jiù zhèyàng tiānzhēn
troén tang ủa chiêu chưa dang then chân
Tạm cho là em luôn khờ dại

才宁愿去千依万顺
cái níngyuàn qù qiān yī wàn shùn
trái nính doen truy tren i oan suân
Mới tình nguyện nghe lời anh răm rắp

没身份就别较真
méi shēn fèn jiù bié jiàozhēn
mấy sân phân chiêu pía cheo chân
Đã không thân phận thì không cần sốt sắng

你何必装的多不忍
nǐ hébì zhuāng de duō bùrěn
nỉ hứa pi choang tơ tua pu rẩn
Anh cần gì vờ như anh không nỡ

不忍对我心恨
bùrěn duì wǒ xīn hèn
pu rẩn tuây ủa xin hân
Không nỡ đối xử phũ phàng với em

配合你我还可以再撑
pèihé nǐ wǒ hái kěyǐ zài chēng
p'ây hứa nỉ ủa hái khửa ỉ chai trâng
Để phối hợp với anh, em vẫn có thể gồng được

被浪费几回
bèi làngfèi jǐ huí
pây lang phây chỉ huấy
Bị lãng phí vài lần

换几种称谓
huàn jǐzhǒng chēngwèi
hoan chí chủng trâng uây
Đổi vài kiểu xưng hô

赏几次机会我受之有愧
shǎng jǐ cì jī·huì wǒ shòu zhī yǒu kuì
sảng chỉ trư chi huây ủa sâu chư dẩu khuây
Được ban vài cơ hội, em tự thấy hổ thẹn

少几遍安慰
shǎo jǐ biàn ānwèi
sảo chỉ pen an uây
Ít dỗ dành em

免得第几轮松手时我又不干脆
miǎn·de dì jǐ lún sōngshǒu shí wǒ yòu bù gāncuì
mẻn tứa ti chỉ luấn xung sẩu sứ ủa dâu pu can truây
Miễn cho mấy khi buông tay, em lại không dứt khoát

能奉陪几回
néng fèngpéi jǐ huí
nấng phâng p'ấy chỉ huấy
Có thể bên anh mấy lần

好几年荒废
hǎojǐ nián huāngfèi
hảo chỉ nén hoang phây
Đã phải lãng phí nhiều năm

又几经忏悔有几版原委
yòu jǐjīng chànhuǐ yǒu jǐ bǎn yuánwěi
dâu chỉ ching tran huẩy dẩu chỉ pản doén uẩy
Bao lần tự trách bản thân biết bao nguyên cớ

再谦让你身边几位
zài qiānràng nǐ shēnbiān jǐ wèi
chai tren rang nỉ sân pen chỉ uây
Phải nhân nhượng mấy cô gái bên cạnh anh

能煽情几回
néng shān qíng jǐ huí
nấng san trính chỉ huấy
Có thể bị lừa tình mấy lần

唱几首卑微
chàng jǐ shǒu bēiwēi
trang chỉ sẩu pây uây
Hát vài bài hèn mọn

赚你几滴泪我受之有愧
zhuàn nǐ jǐ dī lèi wǒ shòu zhī yǒu kuì
choan nỉ chỉ ti lây ủa sâu chư dẩu khuây
Kiếm vài giọt nước mắt của anh, em tự thấy hổ thẹn

多几句以为
duō jǐ jù yǐwéi
tua chỉ chuy ỉ uấy
Vài câu tưởng rằng

能让那几段的跟随还不算白费
néng ràng nà jǐ duàn de gēnsuí hái bù suàn báifèi
nấng rang na chỉ toan tơ cân xuấy hái pu xoan pái phây
Có thể khiến đoạn thời gian ấy không tính là vô ích

被利用几回
bèi lìyòng jǐ huí
pây li dung chỉ huấy
Bị lợi dụng vài lần

耗几年荒废
hào jǐ nián huāngfèi
hao chỉ nén hoang phây
Lãng phí vài năm

用几声不悔写几页你高贵
yòng jǐ shēng bù huǐ xiě jǐ yè nǐ gāoguì
dung chỉ sâng pu huẩy xỉa chỉ dê nỉ cao quây
Nói vài lời dứt khoát, viết vài trang cho sự cao quý của anh

再祝你和他般配一对
zài zhù nǐ hé tā bānpèi yī duì
chai chu nỉ hứa tha pan p'ây i tuây
Chúc anh và cô ta xứng đôi vừa lứa
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa