Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

16/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng- Diệp Lý || - 叶里

Lời bài hát Dịch an lệnh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

烟缕织愁归梦绕楼.
yān lǚ zhī chóu guī mèng rào lóu .
den lủy chư trấu quây mâng rao lấu .
Mịt mùng khói sóng dệt nỗi sầu, giấc mộng quẩn quanh nơi lầu gác

风波起不知岁月几多愁
fēngbō qǐ bù zhī suìyuè jǐduō chóu
phâng pua trỉ pu chư xuây duê chỉ tua trấu
Phong ba nổi lên, nào biết tháng năm có mấy hồi khắc khoải

昨夜微雨心弦紧扣
zuó yè wēi yǔ xīnxián jǐn kòu
chúa dê uây ủy xin xén chỉn khâu
Mưa phùn rơi đêm qua, tâm tư ta quặn thắt

珠帘外望进那深邃眼眸
zhūlián wài wàng jìn nà shēnsuì yǎn móu
chu lén oai oang chin na sân xuây dẻn mấu
Ngoài rèm châu, ngóng trông một ánh nhìn sâu thẳm

知否知否应是绿肥红瘦
zhī fǒu zhī fǒu yìng shì lǜféi hóng shòu
chư phẩu chư phẩu inh sư luy phấy húng sâu
Biết chăng biết chăng, liệu có phải hồng phai xanh thẳm

茜纱窗海棠花是否依旧
qiàn shāchuāng hǎitáng huā shìfǒu yījiù
tren sa troang hải tháng hoa sư phẩu i chiêu
Qua song cửa, hỏi đóa hải đường liệu có còn son sắt vẹn nguyên

睡意朦胧眉染情愁
shuì yì ménglóng méi rǎn qíng chóu
suây i mấng lúng mấy rản trính trấu
Mơ hồ chợp mắt, mày ngài đượm một nỗi tình si

细雨中谁在泸沽湖等候
xì yǔ zhōng shuí zài lú gū hú děnghòu
xi ủy chung suấy chai lú cu hú tẩng hâu
Trong màn mưa, ai đang đứng đợi bên hồ Lô Cô

声声慢步缓缓
shēng shēng màn bù huǎn huǎn
sâng sâng man pu hoản hoản
Chậm rãi thanh âm chân nhẹ bước

风月令写忧愁
fēngyuè lìng xiě yōuchóu
phâng duê linh xỉa dâu trấu
Phong Nguyệt Lệnh chắp bút dệt ưu tư

故作酒
gùzuò jiǔ
cu chua chiểu
Giả vờ chìm trong cơn say

春已去秋未散
chūn yǐ qù qiū wèi sàn
truân ỉ truy triêu uây xan
Xuân đã qua, thu hãy còn chưa tàn

风月令唱离愁
fēngyuè lìng chàng líchóu
phâng duê linh trang lí trấu
Phong Nguyệt Lệnh xướng nỗi buồn biệt ly

在此提笔两三首
zài cǐ tí bǐ liǎng sān shǒu
chai trử thí pỉ lẻng xan sẩu
Tại đây đề bút đôi ba bài thơ

烟缕织愁归梦绕楼.
yān lǚ zhī chóu guī mèng rào lóu .
den lủy chư trấu quây mâng rao lấu .
Mịt mùng khói sóng dệt nỗi sầu, giấc mộng quẩn quanh nơi lầu gác

风波起不知岁月几多愁
fēngbō qǐ bù zhī suìyuè jǐduō chóu
phâng pua trỉ pu chư xuây duê chỉ tua trấu
Phong ba nổi lên, nào biết tháng năm có mấy hồi khắc khoải

昨夜微雨心弦紧扣
zuó yè wēi yǔ xīnxián jǐn kòu
chúa dê uây ủy xin xén chỉn khâu
Mưa phùn rơi đêm qua, tâm tư ta quặn thắt

珠帘外望进那深邃眼眸
zhūlián wài wàng jìn nà shēnsuì yǎn móu
chu lén oai oang chin na sân xuây dẻn mấu
Ngoài rèm châu, ngóng trông một ánh nhìn sâu thẳm

知否知否应是绿肥红瘦
zhī fǒu zhī fǒu yìng shì lǜféi hóng shòu
chư phẩu chư phẩu inh sư luy phấy húng sâu
Biết chăng biết chăng, liệu có phải hồng phai xanh thẳm

茜纱窗海棠花是否依旧
qiàn shāchuāng hǎitáng huā shìfǒu yījiù
tren sa troang hải tháng hoa sư phẩu i chiêu
Qua song cửa, hỏi đóa hải đường liệu có còn son sắt vẹn nguyên

睡意朦胧眉染情愁
shuì yì ménglóng méi rǎn qíng chóu
suây i mấng lúng mấy rản trính trấu
Mơ hồ chợp mắt, mày ngài đượm một nỗi tình si

细雨中谁在泸沽湖等候
xì yǔ zhōng shuí zài lú gū hú děnghòu
xi ủy chung suấy chai lú cu hú tẩng hâu
Trong màn mưa, ai đang đứng đợi bên hồ Lô Cô

知否知否应是绿肥红瘦
zhī fǒu zhī fǒu yìng shì lǜféi hóng shòu
chư phẩu chư phẩu inh sư luy phấy húng sâu
Biết chăng biết chăng, liệu có phải hồng phai xanh thẳm

茜纱窗海棠花是否依旧
qiàn shāchuāng hǎitáng huā shìfǒu yījiù
tren sa troang hải tháng hoa sư phẩu i chiêu
Qua song cửa, hỏi đóa hải đường liệu có còn son sắt vẹn nguyên

睡意朦胧眉染情愁
shuì yì ménglóng méi rǎn qíng chóu
suây i mấng lúng mấy rản trính trấu
Mơ hồ chợp mắt, mày ngài đượm một nỗi tình si

细雨中谁在泸沽湖等候
xì yǔ zhōng shuí zài lú gū hú děnghòu
xi ủy chung suấy chai lú cu hú tẩng hâu
Trong màn mưa, ai đang đứng đợi bên hồ Lô Cô
 

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vài Lần 几回 Jǐ huí

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vài Lần 几回 Jǐ huí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhạc Tàn Người Cũng Tan 曲终人亦散 Qǔ zhōng rén yì sàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù Sinh Ký 浮生记 Fúshēng jì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa