Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境

21/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh 迷失幻境 Míshī huànjìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境 Míshī huànjìng- IN-K & Vương Hân Thần DJ - IN-K & 王忻辰

Lời bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

没来得及说抱歉
méi lái·dejí shuō bàoqiàn
mấy lái tơ chí sua pao tren
Lời xin lỗi chưa kịp nói ra

你已经不在身边
nǐ yǐ·jing bùzài shēnbiān
nỉ ỉ chinh pu chai sân pen
Em đã không còn bên cạnh nữa

我却彻夜想念
wǒ què chèyè xiǎngniàn
ủa truê trưa dê xẻng nen
Cả đêm hồi ức vây lấy anh

走不出自责空间
zǒu bù chū zìzé kōngjiān
chẩu pu tru chư chứa khung chen
Chẳng thể rũ bỏ tự trách

沉溺于我们昨天
chénnì yú wǒ·men zuótiān
trấn ni úy ủa mân chúa then
Chìm đắm vào những gì chúng ta đã từng

还能不能相见
hái néng bùnéng xiāng jiàn
hái nấng pu nấng xeng chen
Liệu còn có thể gặp lại không

镜子里的宇宙
jìng·zi lǐ de yǔzhòu
ching chư lỉ tơ ủy châu
Vũ trụ trong gương

等不来的迁就
děng bù lái de qiānjiù
tẩng pu lái tơ tren chiêu
Không đợi được nhân nhượng

还记的那个深秋
hái jì de nà·ge shēn qiū
hái chi tơ na cưa sân triêu
Còn nhớ cuối mùa thu ấy

你说你要走
nǐ shuō nǐ yào zǒu
nỉ sua nỉ dao chẩu
Em nói em phải đi

不知道怎么去挽留
bù zhīdào zěn·me qù wǎnliú
pu chư tao chẩn mơ truy oản liếu
Chẳng biết làm thế nào để níu giữ em

已逐渐流失的温柔
yǐ zhújiàn liúshī de wēnróu
ỉ chú chen liếu sư tơ uân rấu
Sự dịu dàng bị xói mòn từng chút 

是我犯下的错
shì wǒ fàn xià de cuò
sư ủa phan xe tơ trua
Là anh phạm sai lầm

让你被别人带走
ràng nǐ bèi biérén dài zǒu
rang nỉ pây pía rấn tai chẩu
Khiến người khác mang em đi

还留着你的回忆
hái liú zhe nǐ de huíyì
hái liếu chưa nỉ tơ huấy i
Anh còn giữ kí ức với em

分不清南北东西
fēn bù qīng nánběi dōngxī
phân pu tring nán pẩy tung xi
Chẳng phân được đông tây nam bắc nữa rồi

我真的不想从此
wǒ zhēn de bùxiǎng cóngcǐ
ủa chân tơ pu xẻng trúng trử
Anh thật sự không muốn từ đây

迷失在这幻境
míshī zài zhè huànjìng
mí sư chai chưa hoan ching
Bị lạc lối trong ảo cảnh

关掉了我的手机
guān diào le wǒ de shǒu jī
quan teo lơ ủa tơ sẩu chi
Tắt màn hình điện thoại

了无音信的短讯
liǎowú yīnxìn de duǎnxùn
lẻo ú in xin tơ toản xuyn
Một tin nhắn cũng không có

我真的好想
wǒ zhēn de hǎo xiǎng
ủa chân tơ hảo xẻng
Anh thật sự rất muốn

能够回到过去
nénggòu huí dào guòqù
nấng câu huấy tao cua truy
Có thể quay lại quá khứ

没来得及说抱歉
méi lái·dejí shuō bàoqiàn
mấy lái tơ chí sua pao tren
Lời xin lỗi chưa kịp nói ra

你已经不在身边
nǐ yǐ·jing bùzài shēnbiān
nỉ ỉ chinh pu chai sân pen
Em đã không còn bên cạnh nữa

我却彻夜想念
wǒ què chèyè xiǎngniàn
ủa truê trưa dê xẻng nen
Cả đêm hồi ức vây lấy anh

走不出自责空间
zǒu bù chū zìzé kōngjiān
chẩu pu tru chư chứa khung chen
Chẳng thể rũ bỏ tự trách

沉溺于我们昨天
chénnì yú wǒ·men zuótiān
trấn ni úy ủa mân chúa then
Chìm đắm vào những gì chúng ta đã từng

还能不能相见
hái néng bùnéng xiāng jiàn
hái nấng pu nấng xeng chen
Liệu còn có thể gặp lại không 

镜子里的宇宙
jìng·zi lǐ de yǔzhòu
ching chư lỉ tơ ủy châu
Vũ trụ trong gương

等不来的迁就
děng bù lái de qiānjiù
tẩng pu lái tơ tren chiêu
Không đợi được nhân nhượng

还记的那个深秋
hái jì de nà·ge shēn qiū
hái chi tơ na cưa sân triêu
Còn nhớ cuối mùa thu ấy

你说你要走
nǐ shuō nǐ yào zǒu
nỉ sua nỉ dao chẩu
Em nói em phải đi

不知道怎么去挽留
bù zhīdào zěn·me qù wǎnliú
pu chư tao chẩn mơ truy oản liếu
Chẳng biết làm thế nào để níu giữ em

已逐渐流失的温柔
yǐ zhújiàn liúshī de wēnróu
ỉ chú chen liếu sư tơ uân rấu
Sự dịu dàng bị xói mòn từng chút 

是我犯下的错
shì wǒ fàn xià de cuò
sư ủa phan xe tơ trua
Là anh phạm sai lầm

让你被别人带走
ràng nǐ bèi biérén dài zǒu
rang nỉ pây pía rấn tai chẩu
Khiến người khác mang em đi

还留着你的回忆
hái liú zhe nǐ de huíyì
hái liếu chưa nỉ tơ huấy i
Anh còn giữ kí ức với em

分不清南北东西
fēn bù qīng nánběi dōngxī
phân pu tring nán pẩy tung xi
Chẳng phân được đông tây nam bắc nữa rồi

我真的不想从此
wǒ zhēn de bùxiǎng cóngcǐ
ủa chân tơ pu xẻng trúng trử
Anh thật sự không muốn từ đây

迷失在这幻境
míshī zài zhè huànjìng
mí sư chai chưa hoan ching
Bị lạc lối trong ảo cảnh

关掉了我的手机
guān diào le wǒ de shǒu jī
quan teo lơ ủa tơ sẩu chi
Tắt màn hình điện thoại

了无音信的短讯
liǎowú yīnxìn de duǎnxùn
lẻo ú in xin tơ toản xuyn
Một tin nhắn cũng không có

我真的好想
wǒ zhēn de hǎo xiǎng
ủa chân tơ hảo xẻng
Anh thật sự rất muốn

能够回到过去
nénggòu huí dào guòqù
nấng câu huấy tao cua truy
Có thể quay lại quá khứ

没来得及说抱歉
méi lái·dejí shuō bàoqiàn
mấy lái tơ chí sua pao tren
Lời xin lỗi chưa kịp nói ra

你已经不在身边
nǐ yǐ·jing bùzài shēnbiān
nỉ ỉ chinh pu chai sân pen
Em đã không còn bên cạnh nữa

我却彻夜想念
wǒ què chèyè xiǎngniàn
ủa truê trưa dê xẻng nen
Cả đêm hồi ức vây lấy anh

走不出自责空间
zǒu bù chū zìzé kōngjiān
chẩu pu tru chư chứa khung chen
Chẳng thể rũ bỏ tự trách

沉溺于我们昨天
chénnì yú wǒ·men zuótiān
trấn ni úy ủa mân chúa then
Chìm đắm vào những gì chúng ta đã từng

还能不能相见
hái néng bùnéng xiāng jiàn
hái nấng pu nấng xeng chen
Liệu còn có thể gặp lại không

没来得及说抱歉
méi lái·dejí shuō bàoqiàn
mấy lái tơ chí sua pao tren
Lời xin lỗi chưa kịp nói ra

你已经不在身边
nǐ yǐ·jing bùzài shēnbiān
nỉ ỉ chinh pu chai sân pen
Em đã không còn bên cạnh nữa

我却彻夜想念
wǒ què chèyè xiǎngniàn
ủa truê trưa dê xẻng nen
Cả đêm hồi ức vây lấy anh

走不出自责空间
zǒu bù chū zìzé kōngjiān
chẩu pu tru chư chứa khung chen
Chẳng thể rũ bỏ tự trách

沉溺于我们昨天
chénnì yú wǒ·men zuótiān
trấn ni úy ủa mân chúa then
Chìm đắm vào những gì chúng ta đã từng

还能不能相见
hái néng bùnéng xiāng jiàn
hái nấng pu nấng xeng chen
Liệu còn có thể gặp lại không

 • Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai Người 错的 Cuò de

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai Người 错的 Cuò de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰 Ài de qiàqià qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xin lỗi, không sao 对不起没关系

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin lỗi, không sao 对不起没关系 Duìbùqǐ méiguānxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt dày mày dạn 厚颜无耻 Hòuyánwúchǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Du kinh 游京 Yóu jīng

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Du kinh 游京 Yóu jīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa