Bài hát tiếng Trung: Du kinh 游京 Yóu jīng

11/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Du kinh 游京 Yóu jīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Du kinh 游京 Yóu jīng – Hải Luân 海伦

Lời bài hát Du kinh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我走在长街中听戏子唱京城
wǒ zǒu zài cháng jiē zhōngtīng xì·zi chàng jīngchéng
ủa chẩu chai tráng chia chung thing xi chư trang ching trấng
Ta dạo bước giữa phố phường, tiếng hát rong vang khắp kinh thành

人杂乱戏小丑叶黄退入长秋
rén záluàn hū xiǎochǒu yè huáng tuì rù cháng qiū
rấn chá loan hu xẻo trẩu dê hoáng thuây ru tráng triêu
Xem vai hề náo loạn, lá vàng úa tàn hòa vào mùa thu

悠悠的古城中听美人奏琴声
yōuyōu de gǔ chéng zhōngtīng měirén zòu qín shēng
dâu dâu tơ củ trấng chung thing mẩy rấn châu trín sâng
Chầm chậm tiến vào thành cổ nghe mỹ nhân tấu đàn

朗朗夜色星空望孩童放花灯
lǎnglǎng yè sè xīngkōng wàng háitóng fàng huādēng
lảng lảng dê xưa xing khung oang hái thúng phang hoa tâng
Ngân vang giữa trời đêm, trẻ con thả hoa đăng ríu rít

盼郎君几撩纱夜泊借宿酒家
pàn láng jūn jǐ liāo shā yè bó jièsù jiǔjiā
p'an láng chuyn chỉ leo sa dê púa chia xu chiểu che
Mong lang quân liếc mắt, đêm đến tá túc tửu lâu

君载着黑骏马威风凛凛寻他
jūn zài zhe hēi jùnmǎ wēifēng lǐnlǐn xún tā
chuyn chai chưa hây chuyn mả uây phâng lỉn lỉn xuýn tha
Quân cưỡi hắc mã uy phong lẫm liệt tìm người

我本一醉天涯游走京惜繁华
wǒ běn yī zuì tiānyá yóu zǒu jīng xī fánhuá
ủa pẩn i chuây then dá dấu chẩu ching xi phán hóa
Ta vốn là ma men thiên nhai, du tẩu kinh thành phồn hoa

不舍笑声离它
bù shě xiào shēng lí tā
pu sửa xeo sâng lí tha
Tiếng cười không rời không bỏ

我赶着一辆马车来到了京城门坡
wǒ gǎn·zhe yī liàng mǎchē lái dào le jīngchéng mén pō
ủa cản chơ i leng mả trưa lái tao lơ ching trấng mấn p'ua
Ta vội thuê chiếc xe ngựa đi đến sườn núi giáp kinh thành

看到了花儿满色闻饼香些许肚饿
kàn dào le huā'ér mǎn sè wén bǐng xiāng xiēxǔ dù è
khan tao lơ hoa ớ mản xưa uấn pỉnh xeng xia xủy tu ưa
Thấy hoa nở rộ đủ sắc màu, ngửi mùi bánh thấy hơi đói

我走在长街中央看街边都是货郎
wǒ zǒu zài cháng jiē zhōngyāng kàn jiē biān dōu shì huòláng
ủa chẩu chai tráng chia chung dang khan chia pen tâu sư hua láng
Ta dạo bước trên con phố dài, nhiều hàng rong bên đường

我寻得一对吉祥放在了腰别两旁
wǒ xún dé yī duì jíxiáng fàng zài le yāo bié liǎngpáng
ủa xuýn tứa i tuây chí xéng phang chai lơ dao pía lẻng p'áng
Ta bước đến đôi cát tường, trêo lên hai bên hông

这城中如此繁华望孩童风车手拿
zhè chéng zhōng rúcǐ fánhuá wàng háitóng fēngchē shǒu ná
chưa trấng chung rú trử phán hóa oang hái thúng phâng trưa sẩu ná
Kinh thành thật phồn hoa, trẻ con cầm chong chóng trong tay

他那份天真无暇听笑声无法自拔
tā nà fèn tiānzhēn wúxiá tīng xiào shēng wúfǎ zìbá
tha na phân then chân ú xé thing xeo sâng ú phả chư pá
Đứa bé thật ngây thơ, tiếng cười sang sảng thích thú

望楼台站一琴女听美人抚琴奏起
wànglóu tái zhàn yī qín nǚ tīng měirén fǔqín zòu qǐ
oang lấu thái chan i trín nủy thing mẩy rấn phủ trín châu trỉ
Trong lâu đài có một cầm nữ, nghe mỹ nhân tấu đàn

那声声勾我魂已仿佛是像在梦里
nà shēng shēng gōu wǒ hún yǐ fǎngfú shì xiàng zài mèng lǐ
na sâng sâng câu ủa huấn ỉ phảng phú sư xeng chai mâng lỉ
Tiếng rung ngân câu hồn ta đi mất, tựa như phiêu trong ảo mộng

是何处传来声韵原来是人在唱戏
shì hé chǔ chuán lái shēng yùn yuánlái shì rén zài chàngxì
sư hứa trủ troán lái sâng uyn doén lái sư rấn chai trang xi
Âm thanh từ đâu đó hòa vào, hóa ra là người hát tuồng

她台上那么美丽烙在我心上铭记
tā tái shàng nà·me měilì lào zài wǒ xīn shàng míngjì
tha thái sang na mơ mẩy li lao chai ủa xin sang mính chi
Nàng trên đài mỹ lệ như vậy khắc sâu vào cõi lòng ta

在江边一位蒙纱望威风凛凛的他
zài jiāng biān yī wèi méng shā wàng wēifēng lǐnlǐn de tā
chai cheng pen i uây mấng sa oang uây phâng lỉn lỉn tơ tha
Một người đeo màn sa ven sông, nhìn người uy phong lẫm liệt

君身披锦袍跨马她在等郎君归家
jūn shēn pī jǐnpáo kuà mǎ tā zài děng láng jūn guī jiā
chuyn sân p'i chỉn p'áo khoa mả tha chai tẩng láng chuyn quây che
Quân khoác áo gấm vượt mã, nàng đợi lang quân về nhà

十五的夜色星空孩童们点着花灯
shí wǔ de yè sè xīngkōng háitóng men diǎnzháo huādēng
sứ ủ tơ dê xưa xing khung hái thúng mân tẻn cháo hoa tâng
Trời đêm ngày rằm, đứa bé thắp hoa đăng

把愿望许在灯中这城中填满笑声
bǎ yuànwàng xǔ zài dēng zhōng zhè chéng zhōng tián mǎn xiào shēng
pả doen oang xủy chai tâng chung chưa trấng chung thén mản xeo sâng
Gửi gắm nguyện vọng vào chiếc đèn, trong thành đầy ắp tiếng cười đùa
 
我走在长街中听戏子唱京城
wǒ zǒu zài cháng jiē zhōngtīng xì·zi chàng jīngchéng
ủa chẩu chai tráng chia chung thing xi chư trang ching trấng
Ta dạo bước giữa phố phường, tiếng hát rong vang khắp kinh thành

人杂乱戏小丑叶黄退入长秋
rén záluàn hū xiǎochǒu yè huáng tuì rù cháng qiū
rấn chá loan hu xẻo trẩu dê hoáng thuây ru tráng triêu
Xem vai hề náo loạn, lá vàng úa tàn hòa vào mùa thu

悠悠的古城中听美人奏琴声
yōuyōu de gǔ chéng zhōngtīng měirén zòu qín shēng
dâu dâu tơ củ trấng chung thing mẩy rấn châu trín sâng
Chầm chậm tiến vào thành cổ nghe mỹ nhân tấu đàn

朗朗夜色星空望孩童放花灯
lǎnglǎng yè sè xīngkōng wàng háitóng fàng huādēng
lảng lảng dê xưa xing khung oang hái thúng phang hoa tâng
Ngân vang giữa trời đêm, trẻ con thả hoa đăng ríu rít

盼郎君几撩纱夜泊借宿酒家
pàn láng jūn jǐ liāo shā yè bó jièsù jiǔjiā
p'an láng chuyn chỉ leo sa dê púa chia xu chiểu che
Mong lang quân liếc mắt, đêm đến tá túc tửu lâu

君载着黑骏马威风凛凛寻他
jūn zài zhe hēi jùnmǎ wēifēng lǐnlǐn xún tā
chuyn chai chưa hây chuyn mả uây phâng lỉn lỉn xuýn tha
Quân cưỡi hắc mã uy phong lẫm liệt tìm người

我本一醉天涯游走京惜繁华
wǒ běn yī zuì tiānyá yóu zǒu jīng xī fánhuá
ủa pẩn i chuây then dá dấu chẩu ching xi phán hóa
Ta vốn là ma men thiên nhai, du tẩu kinh thành phồn hoa

不舍笑声离它
bù shě xiào shēng lí tā
pu sửa xeo sâng lí tha
Tiếng cười không rời không bỏ

我赶着一辆马车来到了京城门坡
wǒ gǎn·zhe yī liàng mǎchē lái dào le jīngchéng mén pō
ủa cản chơ i leng mả trưa lái tao lơ ching trấng mấn p'ua
Ta vội thuê chiếc xe ngựa đi đến sườn núi giáp kinh thành

看到了花儿满色闻饼香些许肚饿
kàn dào le huā'ér mǎn sè wén bǐng xiāng xiēxǔ dù è
khan tao lơ hoa ớ mản xưa uấn pỉnh xeng xia xủy tu ưa
Thấy hoa nở rộ đủ sắc màu, ngửi mùi bánh thấy hơi đói

我走在长街中央看街边都是货郎
wǒ zǒu zài cháng jiē zhōngyāng kàn jiē biān dōu shì huòláng
ủa chẩu chai tráng chia chung dang khan chia pen tâu sư hua láng
Ta dạo bước trên con phố dài, nhiều hàng rong bên đường

我寻得一对吉祥放在了腰别两旁
wǒ xún dé yī duì jíxiáng fàng zài le yāo bié liǎngpáng
ủa xuýn tứa i tuây chí xéng phang chai lơ dao pía lẻng p'áng
Ta bước đến đôi cát tường, trêo lên hai bên hông

这城中如此繁华望孩童风车手拿
zhè chéng zhōng rúcǐ fánhuá wàng háitóng fēngchē shǒu ná
chưa trấng chung rú trử phán hóa oang hái thúng phâng trưa sẩu ná
Kinh thành thật phồn hoa, trẻ con cầm chong chóng trong tay

他那份天真无暇听笑声无法自拔
tā nà fèn tiānzhēn wúxiá tīng xiào shēng wúfǎ zìbá
tha na phân then chân ú xé thing xeo sâng ú phả chư pá
Đứa bé thật ngây thơ, tiếng cười sang sảng thích thú

望楼台站一琴女听美人抚琴奏起
wànglóu tái zhàn yī qín nǚ tīng měirén fǔqín zòu qǐ
oang lấu thái chan i trín nủy thing mẩy rấn phủ trín châu trỉ
Trong lâu đài có một cầm nữ, nghe mỹ nhân tấu đàn

那声声勾我魂已仿佛是像在梦里
nà shēng shēng gōu wǒ hún yǐ fǎngfú shì xiàng zài mèng lǐ
na sâng sâng câu ủa huấn ỉ phảng phú sư xeng chai mâng lỉ
Tiếng rung ngân câu hồn ta đi mất, tựa như phiêu trong ảo mộng

是何处传来声韵原来是人在唱戏
shì hé chǔ chuán lái shēng yùn yuánlái shì rén zài chàngxì
sư hứa trủ troán lái sâng uyn doén lái sư rấn chai trang xi
Âm thanh từ đâu đó hòa vào, hóa ra là người hát tuồng

她台上那么美丽烙在我心上铭记
tā tái shàng nà·me měilì lào zài wǒ xīn shàng míngjì
tha thái sang na mơ mẩy li lao chai ủa xin sang mính chi
Nàng trên đài mỹ lệ như vậy khắc sâu vào cõi lòng ta

在江边一位蒙纱望威风凛凛的他
zài jiāng biān yī wèi méng shā wàng wēifēng lǐnlǐn de tā
chai cheng pen i uây mấng sa oang uây phâng lỉn lỉn tơ tha
Một người đeo màn sa ven sông, nhìn người uy phong lẫm liệt

君身披锦袍跨马她在等郎君归家
jūn shēn pī jǐnpáo kuà mǎ tā zài děng láng jūn guī jiā
chuyn sân p'i chỉn p'áo khoa mả tha chai tẩng láng chuyn quây che
Quân khoác áo gấm vượt mã, nàng đợi lang quân về nhà

十五的夜色星空孩童们点着花灯
shí wǔ de yè sè xīngkōng háitóng men diǎnzháo huādēng
sứ ủ tơ dê xưa xing khung hái thúng mân tẻn cháo hoa tâng
Trời đêm ngày rằm, đứa bé thắp hoa đăng

把愿望许在灯中这城中填满笑声
bǎ yuànwàng xǔ zài dēng zhōng zhè chéng zhōng tián mǎn xiào shēng
pả doen oang xủy chai tâng chung chưa trấng chung thén mản xeo sâng
Gửi gắm nguyện vọng vào chiếc đèn, trong thành đầy ắp tiếng cười đùa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng nghĩ là em yêu anh nên anh không trân trọng 别以为我爱你就不珍惜 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu anh là đầy đủ chịu đựng 爱上你是吃饱了撑的 Ài shàng nǐ shì chī bǎole chēng de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Di chứng của cô độc 孤独后遗症 Gūdú hòuyízhèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nhìn thấu 看穿 Kànchuān

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhìn thấu 看穿 Kànchuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤

  05/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong xuy đan đính hạc 风吹丹顶鹤 Fēng chuī dāndǐnghè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Năng lực kì diệu 奇妙能力 Qímiào nénglì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Công thành danh toại 功成名就 Gōngchéngmíngjiù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén– Bạch Chú 白澍

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa